<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Вкажіть відомі Вам антидемократичні положення Конституції УСРР 1919 року.

2. Визначте зміст і значення Декларації про утворення СРСР.

3. Правове становище УРСР у складі Союзу за Конституцією СРСР 1924 року.

4. Перелічіть центральні та місцеві органи влади УРСР за Конституцією

1929 року.

5. Назвіть основні права, гарантовані Конституцією 1937 року.

6. Які програмні завдання ставила перед собою Організація Українських Націоналістів?

7. Яким чином була проголошена незалежність Карпатської України?

8. Розкрийте зміст Акту ОУН про відновлення Української Держави?

9. Яким чином здійснювалася перебудова державного механізму України у роки Другої Світової війни?

10. Які території відійшли до складу радянської України напередодні Дру­ гої Світової війни та після її закінчення?

11. У чому полягала суть Конституції УРСР 1978 року. Назвіть її основні положення?

12. Перелічіть вищі та місцеві органи державної влади за Конституцією 1978 року.

188

Про революційну правосвідомість як джерело радянського права:

Джерелом права України цієї доби був закон та так звана революційна пра­восвідомість. Уже першим декретом про суд (24. XI. 1917 р.) радянська влада дозволяла застосовувати норми дореволюційних законів лише у випадку, коли вони не були скасовані або не суперечили революційній правосвідомості і рево­люційному сумлінню. Суд через свою революційну правосвідомість мав право відмовитися від діяльності у відповідності до закону. Статутом про народні суди від 10 грудня 1918 р. було остаточно заборонено застосовувати старі закони. Су­дді при прийнятті рішень мали керуватися власним сумлінням і революційною правосвідомістю. Отже, почало формуватися так зване радянське революційне право, яке було різноманітним у кожній губернії, повіті, волості, місті, селі. За твердженнями тогочасних правників, кожне окреме явище в армії, селі, місті то­що породжувало певну галузь права. Вважалося, що будь-яка військова частина дає матеріал для військового права, колонія — для виправно-трудового права, суд — для судового права, житлотовариство — для житлового права і т.

ін.. Витяг із посібника: Історія українського права /За редакцією: О.О. Шевченка/— К.— 2001. — СІ45.

Про додатковий секретний протокол до німецько-радянського пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р.

23 серпня 1939 р. Ріббентроп і Молотов підписали німецько-радянський пакт про ненапад й додатковий секретний протокол. Цей протокол визначив зони впливу двох держав у Східній Європі в разі «територіальних і політичних змін». Німеччина відмовлялася від будь-якого впливу на Фінляндію і балтійські держа­ви, а східні території Польської держави по лінії Нарва — Вісла — Сян на про­хання Москви мали бути зайняті Радянським Союзом.

Після церемонії підписання договору обидві делегації відзначили цю подію у присутності Сталіна. І саме тоді Сталін несподівано проголосив тост за фюре­ра німецького Райху. З цієї нагоди Молотов підкреслив, що зміни в німецько-радянських відносинах стали можливі завдяки промові Сталіна в березні 1939 p., добре сприйнятій у Берліні.

1 -го вересня фюрер вихваляв пакт із Росією, пакт, який заперечував застосу­вання сили, зобов\'язував обидві держави консультуватися між собою з приводу деяких європейських питань, полегшував економічне співробітництво. І Захід тут нічого не змінить, сказав Гітлер.

189

Гітлер настільки міг радіти перспективами німецько-радянського співробіт­ництва, що того ж таки дня, о 4.15 ранку вторгнувся у Польщу. Франція і Англія стали 3 вересня на бік Польщі; так почалася розв\'язана Гітлером війна в Європі.

Kosyk W. L "Allemagne national-socialiste et L "Ukraine. — Paris, 1986. -P. 72.

<< | >>
Источник: Захарченко П.П.. Історія держави та права України: Навч. посіб. для дист. навч. — К.: Університет „Україна",2005. — 208 с. 2005

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -