<<
>>

Нові підходи до регіоналізації державного управління

Концентрований вираз нових підходів до регіоналізації державного управління знайшов відображення в Концепції державної регіональної політики, затвердженій Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341.

У ній зазначається,що "державна регіональна політика є складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку України, тісно пов\'язаною із здійсненням адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального устрою, і реалізується шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного комплексного управління економічним та соціальним розвитком України та її регіонів - Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Система заходів щодо реалізації Концепції державної

Регіональної політики, яка затверджена розпорядженням кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 року № 437, орієнтується на підвищення рівня регіоналізації державного управління.

На першому етапі її реалізації (2001 2003 роки) цього

можна досягти за рахунок:

- удосконалення механізмів стратегічного державного планування регіонального розвитку, системи загальнодержавного і регіонального прогнозування та планування соціально-економічного розвитку;

- проведення аналізу законодавства, розроблення програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, спрямованої на зміцнення його організаційно-правових і фінансових основ;

- розроблення та вдосконалення законодавства з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, зокрема щодо: розмежування функцій і повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,обґрунтування засад державного стимулювання регіонального розвитку територій, в тому числі депресивних, законодавчого врегулювання проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначення центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики і підтримки місцевого самоврядування, формування мережі агентств регіонального розвитку тощо;

- доведення до відома населення України положень Концепції державної регіональної політики, широка підтримка державними і комунальними засобами масової інформації її реалізації в регіонах.

На другому етапі реалізації (з 2003 року) підвищення рівня регіоналізації державного управління передбачається досягти завдяки:

- запровадженню конкурсних засад розміщення у регіонах державних інвестиційних коштів;

- розробленню Генеральної схеми економічного районування України та Національної програми охорони земель;

- підготовці міжрегіональних соціальних проектів та їх фінансовому забезпеченню;

- створенню економічних, організаційних та нормативно-правових передумов для реалізації основних принципів сталого і збалансованого розвитку регіонів;

- заснуванню регіональних центрів передачі та розповсюдженню високих технологій;

- формуванню державних і регіональних інформаційних баз даних про регіони, їх потенціал і потреби, а також про територіальні громади;

- створенню економічних умов та формуванню нормативно-правової бази для участі України у відповідних заходах з реалізації регіональної політики у рамках Європейського Союзу.

1.5.

<< | >>
Источник: Яцуба В.Г.. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Проблемні питання та можливі шляхи їх ВИРІШЕННЯ. Під загальною редакцією В.Г. Яцуби, Міністра Кабінету Міністрів України, кандидата наук з державного управління. Київ - 2003. 2003

Еще по теме Нові підходи до регіоналізації державного управління:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -