<<
>>

Нові підходи до регіоналізації державного управління у період 2001-2003 pp.

Концентрований вираз нових підходів до регіоналізації державного управління знайшов відображення в Концепції державної регіональної політики, затвердженій Указом Президента України від 25 травня 2001 p.

№ 341. У ній зазначається, що “державна регіональна політика є складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку України, тісно пов’язаною з проведенням адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального устрою, і реалізується шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного комплексного управління економічним та соціальним розвитком України та її регіонів - Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя”.

Система заходів щодо реалізації Концепції державної регіональної політики, яка була затверджена розпорядженням Кабі- нетуМіністрівУкраїнивід 13вересня2001 p. № 437, орієнтувалася на підвищення рівня регіоналізації державного управління.

Ha першому етапі n здійснення (2001-2003 pp.) цього передбачалося досягти за рахунок:

• удосконалення механізмів стратегічного державного планування регіонального розвитку, системи загальнодержавного і регіонального прогнозування та планування соціально-економічного розвитку;

• проведення аналізу законодавства, розроблення програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, спрямованої на зміцнення його організаційно-правових і фінансових основ;

• розроблення і вдосконалення законодавства з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, зокрема, щодо: розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органіб місцевого самоврядування, обґрунтування засад державного стимулювання регіонального розвитку територій, у т. ч. депресивних, законодавчого врегулювання проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначення центрального органу виконавчої влади з питань

регіональної політики і підтримки місцевого самоврядування, формування мережі агентств регіонального розвитку тощо;

• доведення до відома населення України положень Концепції державної регіональної політики, широкої підтримки державними і комунальними засцбами масової інформації її реалізації в регіонах.

Ha другому етапі реалізації (з 2003 p.) підвищення рівня регіоналізації державного управління передбачалося досягти завдяки:

• запровадженню конкурсних засад розміщення у регіонах державних інвестиційних коштів;

• розробленню Генеральної схеми економічного районування України та Національної програми охорони земель;

• підготовці міжрегіональних соціальних проектів та їх фінансовому забезпеченню;

• створенню економічних, організаційних та нормативно- правових передумов для реалізації основних принципів сталого і збалансованого розвитку регіонів;

• заснуванню регіональних центрів передачі та розповсюдженню високих технологій;

• формуванню державних і регіональних інформаційних баз даних про регіони, їх потенціал і потреби, а також про територіальні громади;

• створенню економічних умов та формуванню нормативно- правової бази для участі України у відповідних заходах з реалізації регіональної політики у рамках Європейського Союзу.

2.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Нові підходи до регіоналізації державного управління у період 2001-2003 pp.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -