<<
>>

2.6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Говорячи про ефективність грошово-кредитної політики в Україні, слід зважати на специфіку економічної ситуації та наявність факторів, які ускладнюють процес вивчення та аналізу трансмісійного механізму монетарної політики.
Серед каналів передачі монетарних імпульсів, які працюють за сучасних умов, можна виділити такі: процентний канал, кредитний канал і канал цін активів (включаючи валютний курс). Це підтверджують і результати досліджень, проведених за найпоши-ренішою у світі методикою оцінки дії каналів монетарної трансмісії - VAR-аналізу.

Особливості функціонування процентного каналу в Україні пов\'язані з використанням адміністративних важелів впливу, до складу яких входить і встановлення обмежень на відсоткові ставки за кредитами та іншими процентними ставками грошового ринку. Така ситуація особливо характерна для 90-х років ХХ ст., коли облікова ставка та рівень інфляції були основними факторами, на які спиралася процентна політика Національного банку України, а норма обов\'язкових резервів - основним інструментом регулювання грошового ринку. Сьогодні акценти змістилися на використання ринкових механізмів, які значно м\'якше впливають на кон\'юнктуру, а також є більш ефективними.

Крім того, вплив базової ставки рефінансування на економічну ситуацію в країні має специфічний характер. У промислово розвинутих країнах облікова ставка, як правило, є ставкою за тими операціями, які допомагають створювати найбільші обсяги грошової бази. Для української економіки залишається характерним домінування фіскальної політики над монетарними важелями управління, а облікова ставка є своєрідним індикатором стану монетарної сфери для учасників грошового ринку, які досить часто прив\'язують до її динаміки відсоткові ставки за кредитами та депозитами, використовуючи метод "ставка рефінансування +".

Канал кредитування також відіграє важливу роль у процесі передачі монетарних імпульсів.

Це пояснюється насамперед структурою та ступенем розвитку фінансового ринку. В Україні основним фінансовим посередником є банківський сектор, а отже, через нього перерозподіляється найбільша частина фінансових ресурсів. У такій ситуації можна говорити про обмеженість можливих джерел фінансування підприємств. Все це призведе до того, що зміни у монетарній політиці сильніше впливають на пропозицію капіталу, а зміна умов кредитування - на реальний сектор економіки. У розвинутих країнах подібна ситуація характерна для малих і середніх підприємств, які мають обмежені можливості виходу на фінансові ринки. В Україні ж і великі підприємства стикаються із проблемою залежності від банківських позик та умов кредитування, зважаючи на нерозвиненість фондового ринку.

Валютний канал, як правило, є одним із найважливіших шляхів передачі монетарного імпульсу в країнах з експортоорієнтованою економікою. З 2000 року в Україні офіційно запроваджено режим плаваючого валютного курсу. Сьогодні він є одним із найважливіших індикаторів монетарної політики Національного банку України, оскільки впливає на інфляційні очікування суб\'єктів господарювання. Отже, валютний курс буде впливати на економічну ситуацію не тільки через сукупний попит і пропозицію, а ще й через очікування. Крім того, важливим є те, що національна грошова одиниця має прив\'язку до американського долара, а це означає, що усі коливання курсу останнього також будуть призводити до змін у попиті на гроші. Висока відкритість економіки України свідчить про значну залежність стану платіжного балансу від курсу, тому спостерігається свідоме заниження валютного курсу порівняно із паритетом купівельної спроможності.

Особливістю вітчизняної моделі передавального механізму є також наявність каналу очікувань, що пояснюється низьким ступенем довіри до урядової та монетарної політики. Це провокує виникнення песимістичних очікувань і блокування стимулів до подальшого економічного зростання. Отже, підвищення розрахункового рівня доларизації у 2006 році свідчить про посилення інфляційних і девальваційних очікувань, що були викликані підвищенням цін на газ. Результатом також можуть бути неадекватні реакції суб\'єктів господарювання на коливання відсоткової ставки, а також непередбачувані зміни в її динаміці.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омет. Євразійські перспективи розвитку банківських систем , монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ",2010. - 157 с.. 2010

Еще по теме 2.6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ:

 1. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ФРС
 2. 2.6. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
 3. 2.6.1. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 4. 2.6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 5. 28. Центральний банк та його функції. Інструменти монетарної політики. Стратегічні і тактичні цілі монетарної політики. Політика „дешевих“ і „дорогих грошей “
 6. 29. Інфляція, її показники та наслідки. Антиінфляційна політика. Зв\'язок інфляції та безробіття.
 7. РОЗДІЛ 24. ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
 8. Частина V ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА І ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИК
 9. Розділ 19 ЗНАРЯДДЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 10. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 11. Розділ 2 2 і МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
 12. Особливості грошово-кредитної політики України
 13. Процентна політика
 14. Перспективи переходу Національного банку України до режиму монетарної політики, що базується на ціновій стабільності
 15. Проблемні питання визначення ефективності грошово-кредитної політики
 16. 6.1. Політика формування власного капіталу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -