<<
>>

6.2. Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їхньої організації

Необхідною умовою ефективної організації у країні платіжного обороту між суб\'єктами ринку є здійснення банківською системою безготівкових розрахунків.

Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються шляхом запису за рахунками у банку, коли грошові кошти списуються з рахунка платника і зараховуються на рахунок отримувача.

Організаційно безготівкові розрахунки поділяються на міжбанківські, що обслуговують відносини між банками, та міжгосподарські, що обслуговують відносини між банківськими клієнтами.

Безготівкові розрахунки між підприємствами, установами, організаціями (міжгосподарські) можуть класифікуватися за рядом ознак (рис.

6.1).

Рис. 6.1. Класифікація безготівкових розрахунків.

Рис. 6.1. Класифікація безготівкових розрахунків.

За об\'єктом розрахунків або залежно від призначення платежу (сфери застосування) безготівкові розрахунки поділяються на дві групи:

розрахунки за товарними операціями - за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги;

розрахунки за нетоварними операціями - сплата податків та інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських кредитів та ін.

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків (або характеру економічних зв\'язків) виділяють:

внутрішньодержавні (міські, що здійснюються в межах одного населеного пункту, і міжміські - за межами цього пункту);

міждержавні (коли розрахунки здійснюються з контрагентами, які знаходяться на території інших держав).

Залежно від гарантії платежу безготівкові розрахунки класифікуються на:

гарантовані, які забезпечують гарантію платежу за рахунок депонування коштів;

негарантовані, які не мають гарантії платежу.

Безготівкові розрахунки в економіці організовані за певною системою (рис.

6.2).

Рис. 6.2. Система безготівкових розрахунків.

Рис. 6.2. Система безготівкових розрахунків.

До складу системи безготівкових розрахунків входять:

принципи безготівкових розрахунків;

вимоги до організації безготівкових розрахунків;

способи платежу;

форми розрахунків;

розрахункові документи.

Безготівкові розрахунки організовують за такими принципами:

Всі підприємства, незалежно від їхньої організаційно-правової форми, зобов\'язані зберігати грошові кошти (як власні, так і залучені) у банку на поточних та інших рахунках.

Грошові розрахунки між підприємствами проводяться, як правило, шляхом безготівкових розрахунків через банки.

Платежі (розрахунки) здійснюються банком відповідно до отриманих від підприємств грошово-розрахункових документів.

Платежі з покупцями за товарно-матеріальні цінності та послуги проводяться після відвантаження товарів або надання послуг, одночасно з ними або ж у порядку попередньої оплати.

Розрахунки за товари і послуги проводяться, як правило, за згодою (розпорядженням, акцептом) платника після перевірки виконання постачальником договірних умов. Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів. При порушенні умов договору платник може відмовитися від оплати розрахункових документів, про що він повідомляє безпосередньо постачальнику в порядку і терміни, передбачені договором.

Черговість платежів з рахунка визначається клієнтом за його розсудом (якщо інше не передбачено законодавством).

Платежі здійснюються лише за наявності достатніх коштів на рахунку платника. У необхідних випадках банк може надати кредит на оплату рахунків постачальників або взяти на себе функцію платника- гаранта (поручителя) на комерційній основі (на прохання кредитоспроможного господарського органу).

Зарахування коштів на рахунок отримувача здійснюється, як правило, після списання відповідних сум з рахунка платника.

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають форми розрахунків і зазначають їх під час укладення договорів.

Суб\'єкти господарської діяльності мають право самі обирати банк та відкривати в ньому рахунки для розрахунково-касового обслуговування, яке здійснюється на договірних засадах між банківською установою і клієнтом.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 6.2. Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їхньої організації:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -