<<
>>

Основне зобов\'язання

- зобов\'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов\'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

Закон України «Про іпотеку» запроваджує новий фінансовий інструмент - заставну.

Заставна - це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов\'язанням за умови, що воно підлягає виконанню у грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов\'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо її випуск передбачений іпотечним договором.

Заставна може передаватися її власником будь-якій особі шляхом вчинення індосаменту відповідно до Закону України «Про іпотеку». Заставна складається у письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка затверджена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про оформлення заставної.

Для реалізації прав за заставною її власник зобов\'язаний заявити боржнику письмову вимогу про виконання основного зобов\'язання. Іпотекодержатель (власник заставної) може до настання строку виконання боржником зобов\'язань за заставною проводити операції з належними йому заставними для рефінансування власної діяльності шляхом залучення додаткових грошових коштів від інших осіб.

Рефінансування може здійснюватися такими способами:

відчуження (продаж) заставної шляхом вчинення індосаменту;

продаж заставної із зобов\'язанням зворотного викупу (операція репо);

передача заставної у заставу для забезпечення виконання зобов\'язань перед іншими кредиторами;

емісія іпотечних цінних паперів;

іншим способом, який не суперечить закону.

Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів. У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов\'язання іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за основним зобов\'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відносини у сфері іпотечного кредитування регулює також Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». Відповідно до цього Закону, іпотечний кредит - правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитодавцем і боржником щодо надання коштів у користування з встановленням іпотеки. Кредитодавець, який є власником іпотечних активів, має право випускати іпотечні сертифікати.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Основне зобов'язання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -