<<
>>

Форфейтинг

- це придбання у кредитора боргу, вираженого в оборотному документі, на безобіговій основі. Це означає, що покупець боргу (форфейтер) бере на себе зобов\'язання відмовитися (форфейтинге) від свого права регресної вимоги до кредитора у разі неможливості одержання грошових коштів від боржника.
Фактично форфейтер (комерційний банк або спеціалізована компанія) бере на себе такі ризики, як ризик неплатежу, ризик переказування коштів, валютний, процентний ризик та ін.

Форфейтингу властиві такі ознаки:

взаємозв\'язок із зовнішньоторговельними операціями;

договори форфейтингу укладаються преважно у вільно конвертованих валютах;

основними документами, що застосовуються при здійсненні форфейтингових операцій, є векселі - прості та переказні;

кредитування експортера здійснюється шляхом купівлі векселів або інших боргових вимог на дисконтній основі;

кредитування здійснюється на середньостроковій основі;

дисконтування відбувається на основі фіксованої процентної ставки;

здебільшого форфейтинг пов\'язаний з реалізацією машин, обладнання та інших товарів інвестиційного призначення.

Суб\'єктами форфейтингової операції є:

експортер (продавець);

імпортер (покупець);

форфейтер (банк);

гарант.

Основними форфейтинговими інструментами є вексель та інші боргові і товарні документи, які виникають з товарних поставок.

Форфейтинг застосовується у двох видах операцій:

у фінансових операціях - з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов\'язань;

в експортних операціях - для сприяння надходженню готівки експортеру, який надав кредит іноземному покупцю.

Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу наведена у табл. 17.1

Ініціаторами форфейтингової угоди можуть бути як експортер, так й імпортер. Найчастіше в цій ролі виступає експортер або його банк, оскільки для дисконтування подаються переказні векселі, виписані експортером, чи прості векселі, що оплачуються йому. Ще до того, як експортер та імпортер підпишуть контракт, форфейтер може визначити свої вимоги до гарантії чи авалю, хоча би приблизно вказати розмір дисконту.

\r\nПорівняльна характеристика форфе йтингу та факторингу\r\nКритерії порівняння Факторинг Форфейтинг\r\nЗа стороками Приймаються вимоги строком до 1 року Приймаються довгострокові векселі (строком більше, ніж 1 рік)\r\nЗа сумою Відсутні обмеження Великі суми (більше, ніж 500 тис. дол. США)\r\nЗа сферою обігу Переважно на внутрішньому ринку Переважно в операціях на зовнішніх ринках\r\nЗа врахуванням ризиків Можливий регрес вимог експортера Без регресу на покупця\r\nЗа валютою Широке коло валют Тільки у вільно конвертованій валюті\r\nДодаткові гарантії Потрібні не завжди Обов\'язковий банківський аваль\r\n

Основним недоліком форфейтингу є його висока вартість. Ставки за форфейтуванням є значно вищими від звичайних відсотків за кредитами, оскільки форфейтер бере на себе ризики. Витрати за форфейтингом складаються з витрат на отримання банківської гарантії або авалю за векселем; премії за ризик; витрат на мобілізацію грошових коштів, які залежать від процентних ставок на євроринку; управлінських витрат; комісії форфейтера.

В операції форфейтингу експортер має змогу одержати грошові кошти відразу після відвантаження продукції або надання послуг, не втрачаючи часу та коштів на управління боргом або на організацію його погашення. Форфейтер (банк експортера) одержує більший дохід, ніж при звичайному кредитуванні, але оперативність в оформленні документації вища.

Таким чином, форфейтинг є доволі гнучким інструментом рефінансування зовнішньоторговельного комерційного кредиту.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Форфейтинг:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -