<<
>>

15.2. Операції банків з дорожніми чеками

Операції з дорожніми чеками передбачають купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту та купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні.

Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов\'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Банки, які згідно з чинним законодавством мають спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення бланків дорожніх чеків у нашу державу, мають право укладати угоди з іншими банками- резидентами для подальшої їхньої реалізації в Україні.

Операції з купівлі (сплати) та продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті) здійснюються банком за іноземну валюту І групи Класифікатора або за гривні.

Основними реквізитами дорожнього чека є:

назва документа - «дорожній чек» («travelers cheque»);

назва компанії-емітента, що випустила чек: «American Express», «Visa», «Thomas Cook», «Citi Corp.», «Bank of America», «Swiss Bakers» «Travelers Cheques» тощо;

підписи уповноважених осіб компанії емітента;

номінал та назва іноземної валюти;

серія і номер;

місце для підпису особи, яка має намір купити чек;

місце для підпису чекодержателя при сплаті чека.

Термін дії дорожніх чеків не обмежений, дата й місце його заповнення зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека. Дорожні чеки емітуються в певному номіналі та виписуються здебільшого на одного власника, рідше - на двох.

До основних переваг дорожніх чеків відомих емітентів належать такі:

вони забезпечують максимальну безпеку коштів під час ділових поїздок і подорожей, при зберіганні їх удома;

дорожні чеки приймаються як гарантія грошового забезпечення при видачі віз посольствами багатьох країн світу;

вони приймаються до сплати у банках, представництвах компанії «American Express», а також в усіх найбільших туристичних агентствах;

вони можуть безпосередньо використовуватися для сплати товарів і послуг у готелях, ресторанах та магазинах в усьому світі.

В Україні операції банків з продажу дорожніх чеків клієнтам здійснюються:

а) фізичним особам-резидентам:

касою банку в межах сум, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

пунктом обміну валюти банку на суму до 1000 дол.

США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-резиденту здійснюються після пред\'явлення цією особою касиру каси банку або пункту обміну валюти паспорта громадянина України чи довідки на проживання особи, яка мешкає в нашій державі, але не є громадянином України, та проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон або паспорта для виїзду за кордон;

б) фізичним особам-нерезидентам:

лише касою банку в межах сум, встановлених нормативно- правовими актами Національного банку України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються після пред\'явлення цією особою уповноваженому працівнику банку паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента;

в) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів для їхніх працівників, які від\'їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліковуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента і представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.

Після продажу дорожніх чеків клієнти у присутності працівника банку ставлять свій підпис на повідомленні про їхній продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією-емітентом місці («Thomas Cook» - на лінії в нижньому лівому кутку; «American Express» - на лінії у верхньому лівому кутку; «Visa» - на лінії у верхньому правому кутку і т. ін.). Дорожні чеки сплачуються лише власнику чека, зразок підпису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, зазначеній у чеку.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи (резидента і нерезидента) здійснюються на суму:

до 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті касами банків чи пунктами обміну валюти банку;

понад 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті тільки касами банків.

У пунктах обміну валюти банку операції з купівлі дорожніх чеків у фізичної особи здійснюються на суму:

до 1000 дол.

США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті на бажання цієї особи за готівкові гривні або за іноземну валюту;

понад 1000 дол. США, але не більше, ніж 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті лише за готівкові гривні.

Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їхнього власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, встановлених емітентом.

Під час купівлі дорожніх чеків уповноважений працівник банку чи пункту обміну валют банку:

1) перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;

перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії-емітента «Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки» та зразками бланків чеків) і першого підпису чекодавця у відповідному місці;

перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;

з\'ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожніми чеками;

стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий підпис на дорожніх чеках згідно з правилами, встановленими емітентом;

у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:

підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та записує паспортні дані;

надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазначено їх кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номінал і загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя дорожні чеки до сплати не приймаються.

Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку, формуються у пакети і відправляються платникам, з якими укладені угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті І групи Класифікатора. Разом з пакетами чеків відправляються такі супровідні документи: листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, та ін. Відшкодування втрачених чекодержателями дорожніх чеків здійснюється банком на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 15.2. Операції банків з дорожніми чеками:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -