>>

ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З

ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ

ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ: ІСТОРІЯ, СОЦІАЛЬНА

ОБУМОВЛЕНІСТЬ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.........................................................................

14

1.1. Становлення і розвиток норми про звільнення від відбування

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, у кримінальному законодавстві України.......................................................................................................................................................... 14

1.2. Соціальне обґрунтування норми про звільнення від відбування

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років 30

1.3. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, за кримінальним законодавством інших

країн ............................................................................................................................................... 50

Висновки до розділу 1................................................................................................................ 59

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ 63

2.1. Правова природа звільнення від відбування покарання

з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років............ 63

2.2. Підстава та умови звільнення від відбування покарання

з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до

семи років........................................................................................................................................ 82

2.3.

Проблеми визначення іспитового строку..................................................... 110

Висновки до розділу 2............................................................................................................... 121

РОЗДІЛ 3. УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ

ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ............................................................................................. 125

3.1. Обов’язки, які покладаються на жінку, звільнену на підставі ст. 79

КК.................................................................................................................................................... 125

3.2. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до семи років........... 145

3.3. Правові наслідки вчинення жінкою, звільненою від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 КК, нового

злочину.......................................................................................................................................... 165

Висновки до розділу 3............................................................................................................... 176

ВИСНОВКИ.................................................................................................................................. 179

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................... 185

ДОДАТКИ

| >>
Источник: НАУМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 17. § 2. Понятие пенсионного страхования
 18. 2.1. Правовое регулирование обязательного страхования жизни и здоровья граждан
 19. § 3. Политико-правовые взгляды протопопа Аввакума и старообрядцев
 20. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20—30-е годы
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -