<<
>>

Висновки до розділу 1

1. У дореволюційному періоді розвитку кримінального законодавства України, який охоплює дію таких правових пам’яток світського та церковного походження XI - XIX ст.ст., можна виокремити декілька етапів поступового правового оформлення особливостей покарання насамперед вагітних жінок.

Так, на першому етапі, який припадає на дію Статуту князя Ярослава про церковні суди (XI-XII ст.), Литовських Статутів та Соборного уложення 1649 р. формуються норми про відстрочку виконання смертного вироку вагітним жінкам виключно до народження дитини. Відповідна відстрочка носила безумовний характер і не поширювалася на жінок, які мали малолітніх дітей та не обумовлювалася жодними вимогами до поведінки такої жінки. Другий етап припадає на дію Уставу кримінального судочинства 1864 р., Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. та Уголовного Уложення 1903 р. і характеризується трансформацією відстрочки виконання вироку у бік її наближення до умовного засудження, що проявлялося в: розширенні кола покарань щодо яких можливе надання такої відстрочки; поширенням її не тільки на вагітних жінок, але й на жінок, які годували груддю; збільшенні терміну відстрочки - який варіювався від часу пологів до 40 днів після пологів (та досягнення півторарічного віку дитиною за відстрочки заслання).

Радянський період розвитку кримінального законодавства характеризується двома етапами розвитку норм про умовне засудження вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей, а саме: на першому етапі - післяреволюційному - умовне засудження вагітних жінок і жінок, які мали малолітніх дітей, здійснювалося на загальних засадах, регламентованих у низці нормативно-правових актів, прийнятих упродовж 1919-1920 рр. Відповідно до цих документів суд на власний розсуд вирішував питання про застосування умовного засудження, призначаючи його в разі, коли покарання не перевищувало десяти років позбавлення волі, а іспитовий строк вважався успішно пройденим, якщо особа протягом цього періоду не вчинила нового спорідненого чи подібного злочину.

Другий етап характеризується появою власне спеціальної норми про відстрочку виконання покарання вагітним жінкам та жінкам, які мали дітей віком до трьох років, у КК у 1994 р. Особливості застосування відстрочки покарання в частині визначення підстави, умов та порядку застосування фактично співпадають з основними ознаками умовного засудження в сучасному розумінні.

Власне третім і основним періодом розвитку звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей, стало його закріплення в окремій статті КК України 2001 р. з подальшим внесенням змін згідно із Законом від 14.04.2009 р. № 1254-VI. Розбіжності у регулюванні цього інституту впродовж розвитку кримінального законодавства України як у дореволюційний, так і радянський період розвитку визначалися на ранніх стадіях, насамперед, соціальними прагненнями збереження життя дитини (як з точки зору світських, так і церковних соціальних норм), пізніше до вказаного чинника додаються й інші, пов’язані з розвитком гуманістичних ідей щодо цінності прав людини, змістом та напрямами кримінально-правової політики, станом розвитку науки кримінального права, прогресивних ідей введення інституту умовного засудження тощо.

2. Соціальну обумовленість норми про звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, визначено чинниками соціально-правового, соціально-економічного, соціально-психологічного та соціально-гуманістичного характеру. До групи соціально-правових віднесено: сприяння досягненню завдань кримінального законодавства через індивідуалізацію заходів кримінально-правового характеру; дотримання законних прав і свобод людини та громадянина; врахування власного історичного досвіду та досвіду інших країн; виконання рекомендацій міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини та актів, які проголошують стандарти поводження із певними категоріями засуджених. Соціально-економічні чинники пов’язані, насамперед, з можливістю якнайшвидшого відшкодування завданої злочином шкоди, зменшенням витрат на забезпечення належних, таких, що відповідають міжнародним стандартам умов відбування покарання жінками та забезпечення відповідних умов народження жінками в установах виконання покарань дітей, а так само знаходження останніх поряд з матір’ю після пологів.

Соціально- психологічними чинниками визнано такі: стимулювання жінок до перегляду ціннісних орієнтацій як у період підготовки до материнства, так і після народження дитини в процесі виконання материнських функцій; турбота засудженої про своїх дітей, усвідомлення того, що при повторному вчиненні злочину до неї може бути застосовано реальне покарання, яке негативно позначиться на інтересах дитини тощо. Соціально-гуманістичні чинники: визнання того, що для нормального морального та психологічного розвитку малолітньої дитини є материнське піклування, відсутність якого вкрай негативно впливає на психіку дитини у віці від восьми місяців до 14 років (у таких дітей спостерігається несформованість моральних якостей, низький рівень самокритики, підвищена емоційна збудливість, агресія та інші негативні прояви); убезпечення дітей від поневірянь (слідування за матерями до виправних установ або народження в них тощо).

3. Регламентація звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей, у кримінальному законодавстві інших країн характеризується принаймні трьома основними підходами: 1) визнанням тендерної рівності жінок і чоловіків у питаннях караності злочинів і здійснення такого звільнення (пробації) на загальних засадах (Польща, Іспанія, Франції, Австрії та ін.); 2) визнанням тендерної рівності з урахуванням природних особливостей жінки, а відтак урахування цього шляхом диференціації кримінальної відповідальності жінок і чоловіків (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія та ін.); 3) визнанням тендерної рівності жінок і чоловіків у питаннях караності злочинів і поширенням застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням або ж відстрочки виконання покарання крім вагітних жінок, жінок, які мають малолітніх дітей, і на чоловіків, які самостійно виховують малолітню дитину (Вірменія, РФ, Казахстану). Прийнятним для запозичення визнано позитивний досвід тих країн, для яких характерний другий та третій підхід, зокрема підвищення віку малолітньої дитини до 14 років та поширення дії цієї норми на чоловіків, які самостійно виховують дитину.

<< | >>
Источник: НАУМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. ВСТУП
 3. Висновки до третього розділу
 4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. Висновки до розділу 3
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВИСНОВКИ
 12. РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.): ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ
 13. Висновки до розділу 2
 14. Висновки до розділу 2
 15. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
 16. РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ США
 17. Висновки до розділу 1
 18. ВСТУП
 19. Висновки по розділу 1
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -