<<

Додатки

Додаток А.1.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГИ Kyipemonm, Я. ч. Киї», OMUA ♦»кл (044) MMS-T

S* Гл М'Г XkWf-№

Вельмишановний Андрії Анатолійовичу!

Направляю Вам для використання у роботі порівняльну таблицю проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень у Кримінально-виконавчий кодекс України та в інші закони України», які розроблені в межах дисертаційного дослідження Степанової Юлії Петрівни «Кримінально- виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Про результати опрацювання даних пропозицій прошу повідомити письмово.

Додггсж на 21 ар* , в І прим З повагою,

директор навчально-наукового інституту права та психології HABC доктор юридичних наук, професор « 12- » or 2015 року

Голові Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіну А.А.

01008, м. Київ - 8, вул. М. Грушевського,5

Порівняльна таблиця проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень у Кримінально-виконавчий кодекс України та в інші закони України»

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
1. ч. 4 ст. 6 КВК України:

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого кримінального правопорушення та поведінки засудженого під час відбування покарання

ч.
4 ст. 6 Проекту:

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, наявності рецидиву злочинів, кримінально-правової, кримінологічної та кримінально-виконавчої характеристики засудженого

Ознаки та властивості, притаманні засудженим, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, сформовані внаслідок тривалого знаходження їх в межах двох систем - формальної та неформальної. Ці їх властивості зумовлюють відносно легкий перехід особи як до агресії вербального й фізичного характеру, так і до злочинних дій. У зв’язку з цим ґрунтовне та повне вивчення особистісних характеристик засуджених повинне бути основою виконання покарання у виді позбавлення волі.Кримінально-правова, кримінологічна та кримінально-виконавча характеристика засудженого охоплює всі ознаки особи злочинця, - як ті, що вплинули на злочинну поведінку, так і ті, що сформувались під час відбування покарання. Тому слід визначити у ч. 4 ст. 6 КВК України, що засоби виправлення та ресоціалізації застосовуються з урахуванням кримінально-правової, кримінологічної та кримінально-виконавчої характеристики засудженого.
2. ч. 1 ст. 95 КВК України:

Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і розподілу протягом чотирнадцяти діб піддаються повному медичному обстеженню для виявлення інфекційних, соматичних і психічних

ч.1 ст.95 Проекту:

Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики й розподілу, протягом чотирнадцяти днів піддаються повному медичному обстеженню для виявлення інфекційних, соматичних і

Первинне вивченні даних про особу засудженого у дільниці карантину, діагностики і розподілу лягає в основу рішення про визначення виду структурної дільниці, у якій перебуватиме засуджений та розробку індивідуальної програми соціально-виховної

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
захворювань, а також первинному психолого-педагогічному та іншому вивченню психічних захворювань, а також психолого- педагогічному та іншому вивченню, включаючи інформацію щодо засудженого, отриману в обов’язковому порядку адміністрацією виправної (виховної) колонії від близьких родичів засудженого, органів пробації та характеристику з виправних (виховних) колоній у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі роботи.
В процесі даного вивчення доцільно використовувати усі можливі джерела інформації щодо засудженого. В тому числі вагомим джерелом виступає характеристика засудженого, надана його близькими родичами, а також адміністрацією виправної (виховної) колонії, де раніше відбував покарання засуджений. Тому доцільно визначити у ч. 1 ст. 95 КВК України те, що дані джерела необхідно використовувати під час вивчення засудженого у дільниці карантину, діагностики і розподілу.
3. ч. 6 ст. 94 КВК України:

У дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також переведені з дільниці ресоціалізації в порядку, встановленому цим Кодексом.

ч. 6 ст. 94 Проекту:

У дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені, переведені з дільниці ресоціалізації в порядку, встановленому цим Кодексом, яким до звільнення залишається не більше шести місяців.

У ч. 6 ст. 94 КВК України зазначається, що у дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також переведені з дільниці ресоціалізації. Отже, майже одразу після прибуття в установу (через два тижні) засуджені можуть бути переведені з дільниці карантину до дільниці соціальної реабілітації. Проте основною вимогою переведення до дільниці соціальної реабілітації закон визначає матеріальну підставу (крім фактичної) - позитивну поведінку протягом певного строку відбування покарання, певний ступінь виправлення: особа має стати на шлях виправлення. Визначити ступінь виправлення за такий короткий час практично неможливо. Тому переведення засуджених до дільниці соціальної реабілітації слід здійснювати з

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
дільниці ресоціалізації лише на завершальному етапі відбування ними покарання.
4. абзаци 6-12 ч.1 ст.
140 КВК України:

У приміщеннях камерного типу тримаються:

чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

чоловіки, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;

чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі;

чоловіки, які раніше були засуджені до позбавлення волі за будь-який з таких злочинів: проти основ національної безпеки України; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення заручників; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, малолітньої чи малолітнього; розбій, вчинений організованою групою або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; вимагання, вчинене організованою групою або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження; створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя

абзаци 6-9 ч.1 ст. 140 Проекту:

У приміщеннях камерного типу тримаються:

чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

чоловіки, які не стали на шлях виправлення та переведені з дільниці ресоціалізації до дільниці посиленого контролю у порядку, встановленому цим Кодексом;

чоловіки, до яких застосовано стягнення у виді переведення до приміщення камерного типу на строк до трьох місяців»

Абзаци 10-12 виключити

Умови відбування покарання у дільниці посиленого контролю більш важкі, порівняно із умовами, які створюються в інших дільницях, однак слід погодитись, що викликані вони насамперед необхідністю запобігання правопорушенням та забезпечення належного рівня безпеки у виправній колонії. Водночас не варто забувати і про зворотні ефекти застосування посилених заходів безпеки, які можуть відображатись у погіршенні фізичного та психічного здоров’я засуджених. Згідно Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи стосовно системи ув’язнення та поводження з небезпечними злочинцями від 24 вересня 1982 р.
доцільно застосовувати, наскільки це можливо, звичайні правила тримання для небезпечних злочинців та застосовувати міри безпеки тільки до тих меж, до яких вони дійсно потрібні. Тож варто було б зменшити кількість засуджених, які направляються в приміщення камерного типу.

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи; втеча з місця позбавлення волі або з-під варти і які знову вчинили будь-який з перелічених злочинів, за який вони засуджені до покарання у виді позбавлення волі;

чоловіки, переведені із колоній середнього рівня безпеки на підставах, передбачених цим Кодексом

5. ч. 2 ст. 92 КВК України:

Вперше засуджені до позбавлення волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

ч. 2 ст. 92 Проекту:

Вперше засуджені до позбавлення волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. Окреме тримання таких осіб забезпечується створенням у виправних колоніях середнього та максимального рівнів безпеки сектору для тримання вперше засуджених до позбавлення волі та сектору для тримання осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

Питання окремого тримання раніше судимих осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі та осіб, які засуджені до позбавлення волі вперше, у КВК України не вирішується в повній мірі.
Тому, хоча ст. 92 КВК України передбачає окреме тримання вперше засуджених та осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, для діяльності колоній максимального рівня безпеки, насамперед з причин їх переповненості, характерним є систематичне недотримання даної норми. Вимога окремого тримання даних осіб спрямована насамперед на захист засуджених вперше від злочинних посягань та негативного впливу осіб, які вже мають досвід перебування в місцях

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
позбавлення волі, і в своїй більшості є носіями кримінальної субкультури. Тому варто створити всередині виправних колоній середнього та максимального рівнів безпеки двох секторів - для утримання вперше засуджених до позбавлення волі та для осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.
6. Відсутня ч. 4 ст. 18 КВК України: ч. 4. ст. 18 Проекту:

Засуджені чоловіки, які під час відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк активно пропагували тюремну субкультуру, займали верхні щаблі в ієрархії засуджених, очолювали неформальні угрупування засуджених, підлягають переведенню до спеціальної виправної колонії максимального рівня безпеки.

З метою припинення матеріального і духовного зв’язку «авторитетів» з представниками кримінальних угруповань, виключення інформаційного обміну в злочинному середовищі, позбавлення «розповсюджувачів» і хранителів кримінальних традицій підтримки ззовні, недопущення створення у виправних колоніях неформальних угруповань негативної спрямованості, виключення негативного впливу на інших засуджених, потрібно створити окрему виправну колонію максимального рівня безпеки, у яку переводити раніше судимих осіб, які активно пропагують тюремну субкультуру, займають верхні щаблі в ієрархії засуджених і є організаторами неформальних угрупувань у виправних колоніях.
7. Відсутній абзац 5 ч. 1 ст. 94 КВК України Абзац 5 ч. 1 ст. 94 Проекту: У спеціальній виправній колонії максимального рівня безпеки, де утримуватимуться засуджені чоловіки, які під

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
У спеціальній виправній колонії максимального рівня безпеки створюється дільниця посиленого контролю. час відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк активно пропагували тюремну субкультуру, займали верхні щаблі в ієрархії засуджених, очолювали неформальні угрупування засуджених, доцільно передбачити наявність дільниць посиленого контролю з утриманням засуджених у приміщеннях камерного типу. Це обумовлено підвищеною суспільною небезпечністю даної категорії засуджених та необхідністю забезпечення належного рівня безпеки у виправній колонії.
8. Відсутня ст. 140-1 КВК України Ст. 140-1. «Спеціальна виправна колонія максимального рівня безпеки» Проекту:

1. У спеціальній виправній колонії максимального рівня безпеки засуджені тримаються у приміщеннях камерного типу.

2. На першому етапі перебування у виправній колонії засуджені протягом одного року тримаються в одиночній камері без залучення до праці. На другому етапі засуджені розміщуються в приміщеннях камерного типу, як правило, по дві особи, із залученням до праці.

3. Засуджені, визнані злісними порушниками установленого порядку відбування покарання, поміщаються в одиночну камеру без залучення до праці на строк від трьох до шести місяців.

4. Засуджені мають право отримувати один раз в три місяці посилки (передачі) і

Вірність злодійським звичаям і традиціям зумовлює те, що зазвичай раніше судимі особи не бажають працювати в установі виконання покарань. Тому потрібно створити певні мотиваційні механізми, за яких засуджений буде сам зацікавлений у залученні до трудової діяльності. Варто передбачити перехідні умови тримання засуджених у спеціальній виправній колонії максимального рівня безпеки. На першому, початковому етапі, слід передбачити тримання раніше судимих осіб в одиночній камері (до одного року) в умовах суворої ізоляції. На другому, основному - перебування у двохмісних ПКТ з можливістю залучення таких осіб до праці. Зокрема, поставити в залежність від поведінки засудженого, а також об’єму та якості виконаних робіт можливість раніше судимих осіб, які утримуватимуться в даній колонії, одержувати посилки та мати

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
бандеролі. При сумлінній поведінці та ставленні до праці засудженому може бути надано право отримувати посилки (передачі) і бандеролі без обмежень. побачення. Водночас щодо осіб, які є злісними порушниками установленого порядку відбування покарання передбачити застосування одиночного тримання на термін від 3 до 6 місяців, а також незарахування строку, протягом якого засуджений перебуває у дисциплінарних ізоляторах, до загального строку покарання.
9. ч. 1 ст. 112 КВК України:

Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не обмежується.

ч. 1 ст. 112 Проекту:

Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені, які тримаються в колоніях, не обмежується, окрім тих, які одержують засуджені, що тримаються у спеціальній виправній колонії максимального рівня безпеки».

З метою виправлення засуджених у спеціальних виправних колоніях максимального рівня безпеки, доцільно поставити в залежність від поведінки засудженого, а також об’єму та якості виконаних робіт можливість раніше судимих осіб одержувати посилки та мати побачення.
10. Відсутня ч. 3 ст. 132 КВК України ч. 3 ст. 132 Проекту:

Строк перебування засудженого у дисциплінарному ізоляторі та карцері не зараховується до загального строку відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

У зв’язку з підвищеною суспільною небезпечністю раніше судимих осіб, які утримуватимуться у спеціальних виправних колоніях максимального рівня безпеки, стимулювання їх позитивної поведінки, доцільно передбачити незарахування строку, протягом якого особа, визнана злісним порушником установленого порядку відбування покарання, перебуватиме у дисциплінарному ізоляторі або карцері, до загального строку покарання.
11. абзаци 1-2 ч. 2 ст. 18 КВК України:

Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях:

абзаци 1-2 ч. 2 ст. 18 Проекту:

Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях:

Категорії осіб, які слід направляти до колонії того чи іншого рівня безпеки, визначені як у ст. 18 КВК України «Виправні колонії»,

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання - засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання - засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому КВК України, окрім осіб, які злісно порушували вимоги режиму в місцях попереднього ув’язнення; осіб, які не пройшли повний курс лікування венеричного захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу, алкоголізму та наркоманії; осіб, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; осіб, яких засуджено за вчинення умисного злочину в період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі так і в Інструкції. Причому деякі положення, викладені в Інструкції, суперечать змісту ст. 18 КВК України. Зокрема, це коло осіб значно звужене у п. 2. 2 Інструкції, порівняно з ч. 2 ст. 18: не підлягають розподілу та направленню із СІЗО до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання: 1) особи, які злісно порушували вимоги режиму в місцях попереднього ув’язнення; 2) інваліди першої та другої груп та особи, які досягли пенсійного віку; 3) вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років; 4) особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу, алкоголізму та наркоманії; 5) особи, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 6) особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі.

Видається, ці обмеження, окрім тих, які стосуються інвалідів, осіб, які досягли пенсійного віку, вагітних жінок та жінок, які мають при собі дітей віком до трьох років, дійсно вироблені з урахуванням потреб практики і спрямовані на оздоровлення клімату у колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, недопущення поширення захворюваності на

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
наркоманію та туберкульоз серед засуджених вперше. Однак варто зазначити, що положення Інструкції в цій її частині суперечать КВК України. Тому слід передбачити ці обмеження в ч. 2 ст. 18 КВК України.
12. відсутня ч. 5 ст. 18 КВК України ч. 5 ст. 18 Проекту:

Особа визнається такою, що раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі у разі, якщо вона раніше за вироком суду, який вступив у законну силу, була засуджена до покарання у виді позбавлення волі або арешту та фактично відбувала це покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу, незалежно від наявності у неї судимості.

Певні труднощі вбачаються у визначенні того, які саме особи визнаються такими, що раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. На сьогоднішній час фінансування кримінально-виконавчої служби не дозволяє будівництво арештних домів для належного виконання покарання у виді арешту, у зв’язку з чим засуджені до цього виду покарання змушені відбувати його у СІЗО, де умови мало чим відрізняються від тих, як є у місцях позбавлення волі. У ч. 2 ст. 51 КВК України визначено, що на засуджених до арешту поширюються обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. По своїй суті арешт - це короткострокове позбавлення волі. Тому осіб, які засуджувались до покарання у виді арешту варто прирівнювати до таких, що відбували покарання у виді позбавлення волі і у разі вчинення повторного злочину і засудження до позбавлення волі, поміщати у колонії середнього або максимального рівня безпеки.

Окрім того, Регіональні комісії, розглядаючи питання про визначення

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
засудженому до позбавлення волі виду виправної колонії, не можуть не брати до уваги те, що особа раніше перебувала у місцях позбавлення волі, навіть якщо судимостей за попередні злочини вже немає. Адже перебування в місцях позбавлення волі супроводжується сприйняттям тюремної субкультури, залишає негативний слід в психології раніше судимої особи, сприяючи нарощуванню антисуспільної спрямованості. Тому поняття особи, що раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі, потрібно визначити у кримінально-виконавчому законодавстві.
13. ч. 1 ст. 102 КВК України:

Режим у виправних і виховних колоніях - це встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених

ч. 1 ст. 102 КВК України

Режим виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі - пріоритетний засіб впливу на засуджених, який досягається шляхом реалізації чітко встановлених і упорядкованих правил поведінки персоналу, засуджених та інших осіб, що знаходяться в УВП та на прилеглих до них територіях

Режим виступає пріоритетним засобом виправлення та ресоціалізації засуджених та сприяє успішному застосуванню інших засобів впливу на засуджених. Назва «режим виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі» містить вказівку на те, про управління якою діяльністю йде мова (виконання та відбування покарання) та якого виду покарання стосується ця діяльність (покарання у виді позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі, щодо яких у КВК України застосовується узагальнюючий термін «позбавлення волі»). Тому доречно визначити у ч.1 ст.102 КВК України саме дане поняття. Режим повинен містити у собі всі правила поведінки, у яких виражається не тільки покарання, але й

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
диференціація правообмежень, які застосовуються до засуджених. Окрім того, ці правила стосуються як безпосередньо осіб, засуджених до позбавлення волі, так і інших осіб, які знаходяться в установах виконання покарань і на прилеглих до них територіях.
14. абзаци 1, 3 ч. 1 ст. 139 КВК України:

У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право:

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення. Абзаци 1, 3 ч. 2 ст. 140 КВК України:

У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право:

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяц і тривале побачення.

виключити із ч. 1 ст. 139 та ч. 2 ст. 140 КВК України положення щодо надання засудженим побачень Кількість та види побачень визначено у ст. 110 КВК України
15. ч. 3 ст. 95 КВК України:

Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з адвокатом.

ч. 3 ст. 95 Проекту:

Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з адвокатом та короткострокових побачень з близькими родичами

У ч. 3 ст. 95 КВК України визначено, що під час знаходження в дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, окрім побачень з адвокатом. Однак слід визнати, що така заборона порушує процес ресоціалізації засуджених, психоемоційний стан яких на початковому етапі відбування покарання надзвичайно вразливий. Саме початковий період перебування у виправній колонії сприймається засудженими найважче. Тому логічно було б надати засудженим можливість

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
отримувати у дільниці карантину, діагностики та розподілу УВП побачення з близькими родичами.
16. абзац 1 ч. 1 ст. 111 КВК України:

Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоніях середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами:

абзац 1 ч. 1 ст. 111 Проекту:

Засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами:

Для раніше судимих осіб недоступними є короткочасні виїзди за межі виправної колонії, адже за наявності відповідних підстав вони можуть бути дозволені лише засудженим, які утримуються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях. Підставами таких виїздів є смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї, одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана на території відповідного місця позбавлення волі. Названі підстави є досить суттєвими, тому видається, що слід визначити у ч.1 ст. 111 КВК України, що короткочасні виїзди можуть бути дозволені усім засудженим, в тому числі раніше судимим особам, незалежно від того, у виправній колонії якого рівня безпеки вони утримуються. Адже, в будь-якому разі, рішення про надання права на короткочасний виїзд приймає адміністрація виправної колонії, яка може відмовити засудженому у короткочасному

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
виїзді з межі виправної колонії, якщо вважатиме, що засуджений може вчинити злочин під час перебування за межами колонії або не повернутися для подальшого відбування покарання.
17. ч. 1 ст. 119 КВК України:

Для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановленого законодавством про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначаються адміністрацією колонії. Засуджені звільняються від роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством про працю.

ч. 1 ст. 119 Проекту:

Для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановленого законодавством про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначаються адміністрацією колонії. Засуджені звільняються від роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством про працю. Засудженим, які працюють, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 дні. Протягом відпустки засуджені звільняються від роботи та не залучаються до виконання робіт із благоустрою колонії.

У ст. 45 Конституції України визначено, що кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки та ін. заходами. Тому видається, що необхідно надати право на щорічні короткострокові відпустки усім засудженим, які працюють. У зв’язку з цим доречно буде встановити у ч. 1 ст. 119 КВК України «Умови праці засуджених до позбавлення волі» положення стосовно надання засудженим, які працюють, щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 24 дні.
18. ч. 4 ст. 111 КВК України

Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів.

ч. 4 ст. 111Проекту:

Засудженим, які працюють, може бути дозволено щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів під час щорічної оплачуваної відпустки.

Надання можливості виїзду на час щорічної оплачуваної відпустки за межі виправної колонії повинне здійснюватись адміністрацією з урахуванням особистісної характеристики засудженого та його поведінки під час відбування покарання і лише на термін 14 днів. Варто також надати можливість засудженому проводити решту частини відпустки у

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
виправній колонії без залучення до праці та виконання робіт із благоустрою колонії.
19. ст. 34 КК України:

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин

ст. 34 Проекту:

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового злочину особою, яка має судимість за інший злочин

У поняття рецидиву злочинів варто включити вчинення як умисних, так і необережних злочинів, оскільки для осіб, які повторно вчиняють необережні злочини, характерним є неуважне або легковажно- безвідповідальне ставлення до правил безпеки, до інтересів інших осіб, в них виявляється багато схожих якостей з особами, які вчиняють рецидив умисних злочинів. Такою спільною рисою є, зокрема, прояв тенденції в поведінці конкретної особи, що свідчить про наявність в її свідомості певних негативних прагнень та звичок. Тому повторне вчинення необережного злочину особою, яка має судимість, також слід визнавати обставиною, яка обтяжує покарання.
20. Відсутня ч. 6 ст. 9 Закону України «Про пробацію». Доповнити ст. 9 Закону України «Про пробацію» частиною 6. ч. 6 ст. 9 Проекту:

У разі засудження особи до покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі досудова доповідь направляється до установи виконання покарань, у якій відбуватиме покарання засуджений.

Значні сподівання щодо розв’язання проблеми отримання інформації стосовно особи засудженого покладаються на новостворені органи пробації, які виконуватимуть функції досудової пробації. У ст. 9 Закону України «Про пробацію» передбачено підготовку досудової доповіді, яка повинна містити соціально-психологічну характеристику, оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, висновок про можливість виправлення без

п/п

Чинна редакція

(Зміст правових норм КВК та інших законів)

Нова редакція

(Пропонуємі зміни та доповнення законів)

Примітка
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. У випадку призначення особі покарання у виді арешту, обмеження волі чи позбавлення волі, дані про неї, зібрані органом пробації, доцільно направляти до установи виконання покарань, в якій відбуватиме покарання особа. Це сприятиме вивченню особи засудженого та більш ефективному застосуванню засобів виправлення та ресоціалізоції.

15 квітня 2015 року

Ю. П. Степанова

Додаток Б

/країна ЗАТВЕРДЖУЮ ,г>

• двр*«і> - ооиюямнкз cpvyf» /«р*... Тво ректора Національної академії

<< |
Источник: СТЕПАНОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЩОДО РАНІШЕ СУДИМИХ ОСІБ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2015. 2015

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -