<<

Додатки

Категорії злочинів, що вчинювали жінки, щодо яких було застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 КК

■ ст.185

■ ст.

190

■ ст. 307

■ ст. 317

■ ст. 364

■ ст. 166

■ ст. 150-1

■ ст.121

■ ст. 358

■ ст. 389

Ja ст.304 В ст. 122 В ст. 309

Узагальнення кількісно-якісних показників, наведених e діаграмі, дає змогу говорити, що переважно жінками вчинювалися такі категорії злочинів:

• проти власності - 35%;

• проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст. 166 КК “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування ” - 8%;

• проти волі, честі та гідності особи (ст. 150-1 КК “Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом ”) - 19%;

• в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення - 15%;

• проти громадського порядку та моральності (ст. 304 КК “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”) - 8%;

• злочини проти здоров’я (тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК) та середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК)) - 6%;

• проти авторитету органів державної влади, органів мсцевого самоврядування та об’єднань громадян (ст. 358 КК “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”) - 3%;

• проти правосуддя (ст. 389 КК “Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі”) - 3%;

• у сфері службової діяльності та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг (ст. 364 КК “Зловживання владою або службовим становищем” ) - 3%.

Узагальнені результати проведеного анкетування серед суддів

з/п

Питання Усього
% Осіб
1 2 3 4
1 Чи вважаєте Ви, справедливим звільнення жінок від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.
79 КК?
100 110
1.1. Так, оскільки законодавець піклується про нормальний фізичний та психічний розвиток і соціальне благополуччя малолітньої дитини 63,6 70
1.2. Так, оскільки таке звільнення може бути застосоване тільки у тому разі, коли жінка вчинила не тяжкий чи особливо тяжкий злочин 36,4 40
1.3. Ні, оскільки жінка, яка порушує закон і вчиняє злочин не може належним чином виконувати материнські обов’язки і виховувати дитину 0 0
1.4. Інше 0 0
2 Чи вважаєте Ви, що таке звільнення є соціально-обумовленим?
2.1. Так 66,4 73
2.2. Ні 0 0
2.3. Така жінка має відповідати на загальних засадах 0 0
2.4. Так, якщо жінка належним чином виконує материнські обов’язки і характеризується позитивно 33,6 37
3 Що, на Вашу думку, більшоб мірою обумовлює існування в КК України норми про звільнення з випробуванням вказаних категорій жінок?
3.1. Гуманізм кримінального права 43,6 48
3.2. Економія кримінальної репресії 0 0
3.3.
Економія коштів на утримання таких осіб в установах виконання покарань
0 0
3.4. Приведення кримінально-правової політики у відповідність з міжнародними стандартами 10,0 11
3.5. Реальна можливість досягти виправлення і попередження нових злочинів без ізоляції від суспільства 52,7 58
Інше[14] 4,5 5
4 Що Ви вважаєте підставою звільнення жінки в порядку ст. 79 КК?
4.1. Висновок суду про можливість виправлення такої засудженої та попередження вчинення нею нових злочинів без ізоляції від суспільства, який ґрунтується на врахуванні ступені тяжкості злочину; особи винної; обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання 77,3 85
4.2. Формальна наявність такої можливості в ч. 1 ст. 79 КК 0 0
4.3. Вагітність жінки або наявність у неї дитини віком до семи років 22,7 25

4.4. Інше 0 0
5 Чи вважаєте Ви, що при вирішенні питання про можливість застосування ст. 79 КК, на перший план має виходи характеристика особи жінки, яка дозволяє скласти враження про здатність такої жінки бути хорошою матір’ю та належним чином виконувати материнські обов’язки?
Так, це має першочергове значення 69,0 76
Ні, оскільки закон не містить такої вимоги, то ж достатньо факту її вагітності або наявності в жінки дитини 31,0 34
Ні, достатньо того, що вона позитивно характеризується за місцем роботи або проживання та не перебуває на обліку у нарколога 0 0
Інше 0 0
6 Як Ви оцінюєте положення закону про термін іспитового строку для такої категорії жінок?
Вважаю, що це розумний та обґрунтований строк 51,0 56
Вважаю, що навіть за такого формулювання іспитовий строк має бути таким як визначено в ст. 75 КК від 1 року до 3 років 38,0 42
Вважаю, що це завеликий строк і жінка в такому разі знаходиться у менш сприятливому становищі, аніж чоловік, якому строк призначено на підставі ст. 75 КК 11,0 12
7 На сьогодні на жінку, звільнену від відбування покарання з випробуванням судом можуть бути покладені обов’язки, передбачені ст. 76 КК . На Вашу думку коло таких обов’язків потребує розширення?
Ні, на жінку мають бути покладені ті ж самі обов’язки, що й на будь- яку іншу особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням 19,0 21
Так, оскільки до жінки застосовується таке звільнення у зв’язку з її вагітністю та наявністю в неї дитини до семи років, то до кола таких обов’язків має бути включені обов’язки з забезпечення нормального фізичного, психічного та морального розвитку дитини та догляду за нею 78,0 86
Інше 0 0
8 Чи вважаєте Ви, що перелік обов’язків, які покладаються на жінку, звільнену на підставі ст. 79 КК має бути розширений і уточнений за рахунок таких як (потрібно підкресліть, будь- ласка):

• відшкодувати в певний строк заподіяні збитки,

• не відвідувати певні місця, утримуватися від спілкування в

0 0
16,4 18
тій або іншій формі з певними особами,

• не виходити з будинку в певний час доби;

• обов’язкове працевлаштування;

• заборона вживання алкоголю, паління,

0 0
0 0
11,0 12
• покладення обов’язку регулярно відвідувати жіночу 19,0 21
консультацію, дотримуватись приписів врача-гінеколога
тощо).

Так, оскільки існуючи сьогодні вимоги до поведінки звільненої не відображують особливості застосування такого звільнення до жінки 29,0 32
Ні, вказаних обов’язків цілком достатньо 71,0 78
9 Науковці пропонують поширювати дію норми про звільнення з випробуванням на жінок, які мають дитину віком до 14 років, чи вважаєте Ви це доцільним?
Так, оскільки малолітня дитина (тобто дитина у віці до 14 років) потребує такого саме догляду та опіки як і дитина віком до 7 років 21,8 24
Ні, оскільки дитина у віці старше семи років вже не потребує такого догляду та опіки як дитина віком до семи років 20,0 22
Це залежить від того яким чином жінка виконує материнські обов’язки 40,9 45
Це залежить від того, чи мають можливість опікуватися та доглядати за дитиною інші члени сім’ї (батько, баба, дід, тітка, дядько, дорослі сестра чи брат ) 17,2 19
Інше 0 0
10 Як Ви ставитися до пропозиції дозволити застосування звільнення з випробуванням, передбаченого в ст. 79 КК України, лише до особи, яка має сім’ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини?
Позитивно до обох пропозицій 29,0 32
Позитивно тільки до пропозиції звільняти особу, яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини? 24,5 27
Негативно 46,6 51
Інше 0 0
11 Чи вважаєте Ви можливим поширювати звільнення від відбування покарання з випробуванням на чоловіків, які самостійно виховують дитину віком до семи років (батько- одинак)?
Так, ураховуючи гендерну рівність та позитивний досвід інших країн 50,0 55
Ні, оскільки батько не може належним чином здійснювати догляд за дитиною та опікуватися нею 0 0
Так, тільки у тому разі, якщо батько здатний належним чином здійснювати догляд за дитиною та опікуватися нею 31,0 34
Ні, в Україні досить малий відсоток таких чоловіків і до них може бути застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням на загальних засадах (ст. 75 КК) 19,0 21
Інше 0 0

12 Чи вважаєте Ви доцільним прийняття Закону України “Про пробацію” і зокрема такий захід, як досудова пробація, яка передбачає підготовку досудової доповіді про особу для вирішення кола питань, пов’язаних із визначенням кримінально-правових наслідків злочину, у тому числі і звільнення від відбування покарання з випробуванням?
Так, це є позитивним кроком, який підвищить ефективність застосування заходів кримінально-правового характеру 29,0 32
Напевне це позитивний крок, втім у своїй практиці ще не мав справу з такою доповіддю 25,5 28
Ні, суд при вирішенні питання має керуватися законом і правовою свідомістю і приймати рішення на підставі матеріалів кримінального провадження 45,5 50
Напевне, якщо доповідь підготовлена не формально 0 0

Таблиця 2

Порівняльно-правова характеристика складових, що враховуються при призначенні покарання та при звільнення від відбування покарання з ________________ випробуванням _________________________________________

Складова Призначення покарання Звільнення від відбування покарання з випробуванням
Ступінь тяжкості вчиненого злочину 1) Припускає з’ясування судом насамперед питання про те, до злочинів якої категорії належить вчинене діяння (ст. 12 КК);

2) Слід враховувати особливості конкретного злочину й обставин його вчинення: форми вини, мотивів і мети, способу і стадії вчинення, кількості епізодів злочинної діяльності, ролі кожного зі співучасників, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали, тощо (п. 3 ПППВСУ від 24 жовтня 2003 р.)

1) Припускає з’ясування судом насамперед питання про те, до злочинів якої категорії належить вчинене діяння (ст. 12 КК);

2) Слід враховувати особливості конкретного злочину й обставин його вчинення: форми вини, мотивів і мети, способу і стадії вчинення, кількості епізодів злочинної діяльності, ролі кожного зі співучасників, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали, тощо

Дані, що характеризують винну особу 1) властивості, риси, якості та особливості особи винного, які пов’язані із вчиненням злочину;

2) інші данні (вік засудженого, стан його здоров’я, наявність не знятих і непогашених судимостей, адміністративних стягнень, наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку, матеріальний стан винної особи тощо)

1) властивості, риси, якості та особливості особи винного, які пов’язані із вчиненням злочину;

2) інші данні (вік засудженого, стан його здоров’я, наявність не знятих і непогашених судимостей, адміністративних стягнень, наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку, матеріальний стан винної особи тощо)

Обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання

Передбачені (ч. 1 статей 66 і 67 КК) чи не передбачені (ч. 2 ст. 66 КК) безпосередньо в законі, але встановлені судом за конкретними кримінальним провадженням

об’єктивні та суб’єктивні чинники, які не є ознаками складу злочину і не впливають на його кваліфікацію, однак

свідчать про зниження чи підвищення рівня суспільної небезпечності вчиненого злочину та (або) особи винного і тим самим надають суду право для пом’якшення чи посилення покарання

Співвідношення розміру іспитового строку до розміру покарання у виді позбавлення волі при звільненні жінок від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 КК

27

1 р.п.в.- 1.р.і.

2 р.п.в. - 1 р.і.с.

3 р.п.в. - 2 р.і.с.

1 р.п.в.-2 р.і.с.

2 р.п.в. - 2 р.і.с.

Додаток Д

Обов’язки, покладені на жінок, звільнених від відбування покарання з

випробуванням

(за вироками, що набрали законної сили)

■ обов'язок повідомляти органи КВС про зміну місця проживання, роботи або навчання

■ обов'язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВС

10%

3%

7%

28%

25%

27%

■ обов'язок періодично з 'являтися для реєстрації в органи КВС

■ обов'язок пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для

здоров'я інших осіб

■ обов'язок попросити публічно

або в іншій формі пробачення у потерпілого

на особу не покладено жодних обов'язків, передбачених ст. 76 КК України

Застереження у виді письмового попередження про можливість скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного судом покарання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Засуджена

(прізвище, ім’я, по батькові)

(ухиляється від виконання покладених на неї судом обов’язків по догляду та вихованню дитини, притягувалась до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку)

(перелічити конкретні порушення і вказати їх дату)

Засуджена

(прізвище, ім’я, по батькові)

Попереджена про те, що в разі подальшого невиконання покладених на неї судом обов’язків, або систематичного вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення (займатися доглядом за дитиною, виховувати її), кримінально - виконавча інспекція може направити до суду матеріали про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направити засуджену для відбування призначеного судом покарання на підставі ст. 79 КК України. Попередження мені оголошено «________________________ »____________ 20___ р.

(підпис засудженої) (прізвище, ініціали засудженої)

(посада та назва підрозділу КВІ, звання, прізвище, ініціали)

Додаток 10 до Порядку

АКТ

проведення оцінки рівня безпеки дитини

I. Особисті дані про дитину

Дитина_____________________________________________________________ Стать: Ч Ж

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження__________________________ Статус________________________________

(дата) (місяць) (рік)

Адреса (місце) фактичного проживання/перебування__________________________________

Тел.__________________________________________________________________________

Адреса місця реєстрації проживання/перебування_____________________________________

Тел._______________________

Свідоцтво про народження/паспорт______

(номер, ким і коли виданий /причини відсутності)

II. Дані про батьків або осіб, які їх замінюють

Дані Мати Особа, яка її замінює Батько Особа, яка його замінює
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Місце роботи, посада
Номер контактного телефону
Адреса реєстрації місця проживання
Адреса місця фактичного проживання

Дані про інших близьких родичів

Фактично догляд за дитиною здійснює(ють)

Контактна особа від сім’ї________________________ тел.:_________

III. Стан дитини на момент відвідування

1. Наявність фізичних та поведінкових ознак, що можуть свідчити про жорстоке поводження, насильство, у тому числі сексуальне

D так D ні

D синці D гематоми

D опіки D порізи D укуси

D подряпини

Місце травми (встановлюється у разі можливості огляду дитини)

D реакція дитини у вигляді страху, тривоги або огиди при контакті з дорослим

D судомна реакція всім тілом на підняту руку D дитина навмисно завдає собі шкоди D інше

D голова D обличчя D вуха D очі D рот D шия D горло D верхня частина спини D живіт D плечі D грудна клітка D верхня частина руки DлікотьD зап’ясток Dруки (пальці) D стегно D внутрішня частина стегна D пальці на нозі D п’ятка D коліно D стопа D нижня частина ноги D інше

Джерела інформації: D особисте спостереження D висновок спеціаліста D підтвердні документи D інше

(пояснення дитини) (пояснення батьків або осіб, які їх замінюють/
фактично здійснюють догляд за дитиною,
інших осіб)

(коментар спеціаліста)

2. Дитина раннього віку (0-3 роки) залишена на тривалий час без догляду D так батьків або на догляд малолітньої дитини (до . 10 років) чи сторонніх осіб, які візуально перебувають у стані алкогольного сп’яніння, під дією психоактивних речовин (необхідне підкреслити)

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(коментар спеціаліста)

D так D ні

3. Дитина має візуальні ознаки дії речовин: D алкогольних D психоактивних D інших

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(пояснення дитини) (пояснення батьків)

(коментар спеціаліста)

D так D ні

4. Стан здоров’я дитини незадовільний

D висока температура (у разі можливості виміряти)

D низька температура (у разі можливості виміряти) D блювотаD діарея D скаржиться на гострий біль

D втрата свідомості D інше

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)

5. Дитина має зовнішні ознаки недогляду та занедбаності

D так D ні

D вага, зріст значною мірою не відповідають віку дитини, пов’язані з недоглядом та занедбаністю D низький рівень гігієни D дитина не ходить, не сидить, не розмовляє на рівні, необхідному для певного віку (виявлене підкреслити) у зв’язку з недоглядом та занедбаністю D дитина виконує небезпечну домашню роботу D інше

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)

6. Дитина залучена до протиправної діяльності (на момент проведення оцінки D так

рівня безпеки) D ні

D жебракування D проституція D експлуатація D споживання (поширення алкогольних чи психоактивних речовин)

D інше__________________________________________________________________________

Джерела інформації: D особисте спостереження D повідомлення інших осіб D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)

D так D ні

7. Дитина повідомляє про небезпеку та просить допомогти

Джерела інформації: D особисте звернення дитини D повідомлення інших осіб D інше

(коментар спеціаліста)

8. Інша інформація

IV. Факти, що свідчать про нездатність батьків гарантувати безпеку дитині (дітям)

1. Батьки відсутні за місцем проживання (перебування) дитини на момент D так відвідування D ні

(коментар спеціаліста)

D так D ні

2. Батьки мають візуальні ознаки дії речовин:

D алкогольних D психоактивних D батько D мати

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)
3. Батьки мають явні візуальні ознаки фізичного насильства D батько D мати D так D ні

Джерела інформації: D особисте спостереження D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)
4. Небезпечна поведінка батьків D батькоD мати D так D ні

D напади агресії D бійкиD погрози D спроби суїциду D інше

Джерела інформації: D особисте спостереження D повідомлення інших осіб D

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)

V. Інші факти, що свідчать про небезпеку для дитини

1. У помешканні перебувають інші особи, ймовірно у стані алкогольного сп’яніння чи під дією психоактивних речовин D так D ні
Джерела інформації: D особисте спостереження D повідомлення інших осіб
(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)

2. Помешкання не пристосоване для проживання

D так D ні

D відсутнє тепло (у разі його необхідності) D відсутні двері D відсутні шибки у вікнах D наявні щури, таргани, клопи, миші D небезпека з боку тварин D аварійне D інше

(пояснення батьків) (коментар спеціаліста)
3. Інша важлива інформація

VI. Результати проведення оцінки рівня безпеки дитини

1. Висновок щодо рівня безпеки дитини[15]

І І дуже

небезпечно

I І небезпечно І І ознаки небезпеки відсутні безпечно
Негайне відібрання дитини у батьків, осіб, які їх замінюють Необхідність вжиття негайних дій у межах сім’ї, у тому числі проведення комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї Необхідність проведення комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї Відсутність необхідності у подальших діях

2. Інформація про негайно вжиті заходи для захисту дитини

Порядковий

номер

Найменування заходу Дата та час Відповідальна

особа

Результат

3. Інформація про роботу, яку необхідно провести для соціального захисту дитини у разі виявлення небезпеки

Відмітка про ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, із результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини та право оскаржити результати в установленому законодавством порядку:

Я,_____________________________________ ,

(прізвище та ініціали)

ознайомлений(а) з результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини

Я,____________________________ ,

(прізвище та ініціали)

ознайомлений(а) з результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини

(підпис) (підпис)

Коментарі батьків або осіб, які їх замінюють:____________________________

Коментар спеціаліста: *

Додаток Л

Додаток 12 до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКА)

на влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

Корінець направлення (путівка) № від

Прізвище та ініціали дитини

Обласна, Київська або Севастопольська міська, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті

ради

Служба у справах дітей

Направлення (путівка) № від 20 р.

Куди направляється Директору
(найменування інтернатного закладу)*

Направляється

Підстава (прізвище, ім’я, по батькові дитини) Дата народження дитини
у клас, дошкільну групу
(клас та найменування закладу, де попередньо
Направлення (путівку) отримав навчалася (виховувалася) дитина)

Статус дитини

(прізвище, ініціали, (дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування;
посада, дитина, розлучена із сім’єю, відповідно до Закону України “Про біженців
підпис) та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”) Перебуває на первинному обліку служби у справах дітей в
До направлення (путівки) додаються документи: на арк.

Начальник служби у справах дітей (прізвище та ініціали) (підпис)

Погоджено:

Начальник департаменту (управління, відділу) освіти і науки (молоді та спорту)

(прізвище та ініціали) (підпис)

<< |
Источник: НАУМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

 1. ДОДАТКИ
 2. ДОДАТКИ
 3. ДОДАТКИ
 4. Додатки
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ (Окремі матеріали, які роздавались учасникам круглого столу)
 7. ДОДАТКИ
 8. ДОДАТКИ
 9. ДОДАТКИ
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. Додатки
 20. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -