1.2.ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМИ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину, іншого резонансного злочину

ч

організація в громадських місцях заходів суспільно- політичного, культурного, спортивного або іншого характеру

аналітично-статистичні дані, що вказують на погіршення стану оперативної обстановки

ПІДСТАВИ

ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ Є:

необхідність перевірки інформації, пов’язаної з проведенням ОРЗ у межах ОРС

Проведення оперативного (ініціативного) пошуку не потребує отримання спеціального дозволу або погодження

наявність первинної оперативної інформації про певних осіб чи події, що потребує додаткової перевірки

Схема 1.2.3. Підстави здійснення пошуку первинної інформації

МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ Є:
здобуття інформації
ЧГ
/ \ про осіб, факти

або події

----- ► що представляють інтерес

Як правило, оперативний (ініціативний) пошук проводиться в комплексі або паралельно з іншими заходами (гласними, негласними) та процесуальними діями

Схема 1.2.5. Заходи, що здійснюються під час пошуку первинної

інформації

Схема 1.2.4. Мета пошуку первинної інформації

інформаційно-аналітичне

прогнозування

І оперативне маркування предметів та речовин
і

легендована оренда житла або іншого володіння особи

________ ”________ ^
комплексний пошуковий захід L

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ - захід, який полягає

у цілеспрямованому пошуку та отриманні

інформації загального користування з інформаційно-телекомунікаційних систем

І

з метою виявлення відомостей

криміногенного
кри імінального-

характеру

Схема 1.2.6. Поняття інформаційно-аналітичного прогнозування


Схема 1.2.8.

Поняття легендованої оренди житла або іншого володіння

особи

КОМПЛЕКС СНИЙ ПО ЗАХІД ШУКОВИЙ
це комплекс дій

що здійснюються на певній території для викриття причин 1 умов, які сприяють вчиненню злочинів

забезпечення

державної

та безпеки громадян

в місцях проведення масових заходів та в місцях постійного або тимчасового перебування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона

Схема 1.2.9. Поняття комплексного пошукового заходу

перевірка аналітично-

статистичних даних, що вказують на погіршення стану оперативної обстановки на території або об’єкті обслуговування оперативного підрозділу, органу внутрішніх справ вивчення стану оперативної обстановки на визначеній території, у зв’язку з поширенням вчинення окремих видів злочинів, а також виявлення причин та умов, що впливають на погіршення криміногенної ситуації

виявлення в місцях масового перебування громадян, проведення заходів суспільно-політичного, культурного, спортивного або іншого характеру, а також у місцях перебування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, соціально небезпечних, радикально налаштованих, схильних до вчинення правопорушень окремих осіб та організацій, з метою попередження можливих протиправних намірів

СКЛАДОВІ

ПОШУКОВОГО ЗАХОДУ

Ч

передача під затримання осіб, що вчинили правопорушення, пособників, підбурювачів масових заворушень для притягнення до відповідальності та остаточного встановлення їх особи

Ч

попереднє встановлення осіб за допомогою наявних інформаційних баз даних, відкритих джерел або за результатами розвідувального опитування

Схема 1.2.12. Елементи комплексного пошукового заходу

РОЗПІЗНАННЯ

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ

осіб, предметів і фактів, що становлять інтерес для правоохоронних органів

на виявлення та встановлення групової належності або тотожності по відомих

ОПЕРАТИВНЕ МАРКУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА РЕЧОВИН

ґ * Л ( \
спеціально виготовлених у тому числі хімічних та тех-
засобів нічних
V --------------- ,------------------------ jI 1----------------------- .---------------- >

f 'І Г 'і
предметів та речовин їх слідів

з’ясування інших обставин, що мають значення для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Схема 1.2.14. Оперативне маркування предметів та речовин

ОПЕРАТИВНЕ ОТОТОЖНЕННЯ ОСІБ, ПРЕДМЕТІВ

ТА РЕЧОВИН

це негласна ідентифікація об’єктів за

та іншими даними, що їх характеризують

Схема 1.2.15. Оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин


комплексний характер, тобто використання різних оперативно-розшукових заходів

ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОШУКУ ПРИТАМАННІ

Схема 1.2.17. Риси індивідуального пошуку

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШУК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ:


Схема 1.2.20. Отримання довідково-аналітичної інформації

ЦЕ ЗАХІД, ЯКИИ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАТИВНО- ТЕХНІЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ПОЛЯГАЄ в установленні поставщиків послуг рухомого зв’язку,

І

технічним обладнанням яких охоплюється певна територія або місце

Схема 1.2.21. Радіотехнічна розвідка

ПОЛІГРАФНЕ ОПИТУВАННЯ

який представляє собою психофізіологічне тестування особи з використанням спеціальних технічних засобів та відповідних методик


1.3.

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме 1.2.ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
 2. Інформаційне забезпечення діяльності державної виконавчої служби
 3. Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень
 4. Пізнання як визначальна властивість оперативно-розшукової діяльності
 5. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 6. 1.1. Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності
 7. 1.2. Принципи оперативно-розшукової діяльності
 8. 2.4. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції
 9. ТЕМА 3 Характеристика оперативно-розшукового закону
 10. ТЕМА 5 Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
 11. 7.2. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності
 12. 7.3. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
 13. 7.4. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -