<<
>>

Висновки до розділу 2

1. Правовий статус учасника виконавчого провадження прокурор набуває з моменту звернення до державного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження у справах щодо захисту інтересів дітей та винесення державним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження.

Саме з цього часу прокурор починає брати участь у виконавчому провадженні.

2. Суб’єктами виконавчого провадження є: державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання. Виділено прокурора як особливого учасника виконавчого провадження.

3.Запропоновано удосконалення класифікації суб’єктів виконавчого провадження за їх правовим статусом, а також порядком залучення до участі у виконавчому провадженні на такі групи: а)державний виконавець та інші посадові особи державної виконавчої служби; б)сторони виконавчого провадження (стягувач та боржник), їхні представники та прокурор; в)суб’єкти виконавчого провадження, які залучаються для проведення окремих виконавчих дій: експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності, поняті, працівники органів внутрішніх справ, представники органів опіки і піклування, інших органів та установ.

4. Права прокурора у виконавчому провадженні запропоновано подалити на загальні та спеціальні. Визначено, що загальні права - це права, які мають всі учасники виконавчого провадження (право на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, оскарження, клопотання, участь у проведенні виконавчих дій, надання пояснень). Спеціальні права - такі, якими наділені окремі учасники виконавчого процесу, у тому числі і прокурор, та спрямовані на досягнення мети виконавчого провадження - повного і своєчасного виконання рішення (самостійність здійснення процесуальних дій прокурором у виконавчому процесі (без доручення), звернення з заявою до правоохоронних органів щодо наявності в діях державного виконавця ознаків злочину).

Доведено, що поміж інших прав прокурор, як і інші учасники виконавчого провадження, підлягає відводу та вправі заявити самовідвод.

5. Удосконалено визначення окремих учасників виконавчого провадження: а)стягувач - фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої відкрито виконавче провадження; б) боржник - фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом, щодо якої проваджуються виконавчі дії; в)представники сторін - особи, які беруть участь у виконавчому провадженні з метою реалізації прав та обов’язків стягувача і боржника. Це дозволить чітко регламентувати повноваження та правовий статус учасників виконавчого провадження.

6. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження охоплюється

здійсненням певних процесуальних та інших дій, які можна поділити на дві групи: 1) з’ясування питань, пов’язаних з виконавчим процесом, до яких ми

відносимо: дотримання встановлених строків пред’ явлення виконавчого документа до виконання; відповідність виконавчого документа його вимогам; пред'явлення виконавчого документу до відповідного органу примусового виконання;

2) дотримання порядку звернення прокурора з заявою про відкриття виконавчого провадження: отримання прокурором у судових органах

виконавчого документа; написання заяви про відкриття виконавчого процесу та скерування її разом з виконавчим документом до органу примусового виконання.

7. Удосконалено структуру заяви прокурора про відкриття виконавчого провадження як процесуального документу, що складається з 4 частин: вступної, резолютивної, мотивувальної та описової.

8. Прокурор здійснює захист прав дітей при виконанні судових рішень шляхом представництва їх інтересів у виконавчому провадженні, оскільки саме через представництво прокурор набуває статусу учасника виконавчого провадження.

9. Формами реалізації представництва прокурором інтересів дитини у виконавчому провадженні є: 1) участь прокурора у виконавчому провадженні у справах щодо захисту прав та інтересів дитини; 2) вступ прокурора у виконавчий процес на будь-якій його стадії в інтересах дитини.

<< | >>
Источник: БЕЛІКОВА Світлана Олександрівна. ПРОКУРОР ЯК УЧАСНИК ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -