<<
>>

Висновки до розділу 1

1. Еволюція правового регулювання правового статусу прокурора яу учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дитини охоплюється чотирма періодами: 1) з 21.04.1999 р.

по 10.07.2003 р. - прокурор мав повноваження учасника виконавчого провадження та здійснював нагляд за його законністю; 2) з 10.07.2003 р. по 01.12.2012 р. - прокурор позбавлений нагляду за законністю виконавчого провадження, як учасник виконавчого провадження вправі ініціювати відкриття виконавчого провадження в інтересах стягувача; 3) з 01.12.2012 р. по 14.10.2014 р. - право прокурора отримувати виконавчі документи в суді та самостійно звертати їх до виконання; 4) з 14.10. 2014 р. і по теперішній час - з моменту прийняття нового Закону України «Про прокуратуру», який на законодавчому рівні у статті 23 закріпив право прокурора приймати участь у виконавчому провадженні та вступати у виконавчий процес на будь-якій його стадії за умови представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді.

2. Сформульовано поняття «інтереси дітей» в контексті реалізації прокурором представництва інтересів дітей у виконавчому провадженні, а саме, - це прагнення дитини, яке спрямовано на реалізацію конкретних правових норм з метою задоволення необхідних життєвих потреб або благ. Поняття «права» дитини - це суб’єктивна можливість фізичної особи на свій власний розсуд визначити свою поведінку у суспільстві.

3. Досліджено, що за нормами цивільного і сімейного права, права фізичної особи можна кваліфікувати на особисті немайнові права та майнові права. Визначення щодо належності особистих немайнових і майнових прав дітей до певної кваліфікаційної групи дозволить прокурору обрати найбільш ефективні заходи примусового виконання судових рішень.

4. Особисті немайнові права дитини діляться на загальні (або універсальні, що належать всім без виключення фізичним особам) та спеціальні (або окремі, що належать лише внаслідок виконання певних діянь).

До загальних особистих немайнових прав відносяться: І. Особисті

немайнові права, що забезпечують природне існування дитини, які поділяються

на: 1) права, що забезпечують природну цілісність дитини ( право на життя і здоров’я); 2) права, що забезпечують природну відособленість дитини (право на свободу, особисту недоторканість, особисту безпеку дитини), 3)право на особисту гідність дитини.

ІІ. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття дитини, які поділяються на: 1) права, які забезпечують участь дитини у соціальному житті (право дитини на ім’я, прізвище, по батькові; індивідуальність, вільний вибір місця проживання, свободу пересування, достатній життєвий рівень, вибір роду занять, освіту, працю, зайняття підприємницькою діяльністю, об’ єднання в дитячі та молодіжні організації); 2) права, які забезпечують приватність дитини від зовнішнього втручання з боку соціальної групи (право дитини на особисте життя та його недоторканість, вільне висловлення думки та отримання

інформації).

Спеціальні (окремі) права дітей: 1) права у сфері інтелектуальної діяльності; 2)права у сфері сімейних відносин; 3) права дітей на опіку або піклування; 4) права у сфері медичної діяльності.

До майнових прав дитини відносяться: 1) право дитини на рухоме майно (грошові кошти та інші речи); 2) право дитини на нерухоме майно ( житло, земельну ділянку тощо).

5. Участь прокурора у виконавчому провадженні здійснюється у процесуальних формах: а) відкриття виконавчого провадження за заявою прокурора у справах щодо захисту прав та інтересів дітей; б) участь прокурора у виконавчому провадженні у справах, по яким він здійснював представництво інтересів дитини у суді.

6. Виконавче провадження є процесуальною діяльністю, яку можна поділити на стадії: 1) відкриття виконавчого провадження; 2) підготовку до примусового виконання; 3) вжиття заходів примусового виконання рішення; 4) закінчення виконавчого провадження.

Прокурор як учасник виконавчого провадження приймає участь у кожній стадії виконавчого провадження.

<< | >>
Источник: БЕЛІКОВА Світлана Олександрівна. ПРОКУРОР ЯК УЧАСНИК ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -