<<

ДОДАТКИ

впровадження результатів дисертації Белікової Світлани Олександрівни у навчальний процес Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України

Комісія у складі: голови — виконувача обов’язки директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України Настасяк О.І.., членів комісії: кандидата юридичних наук, професора

кафедри цивільно-правових дисциплін Майданик Н.І., кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Безмащук Ю.Ю., кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Слободян О.М.

склала цей акт про те, що наукові публікації за результатами дисертації Белікової С.О. на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей» використовуються у навчальному процесі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України під час читання слухачам лекцій («Виконання судових рішень, прийнятих судами господарського судочинства», «Виконання судових рішень у земельній сфері», «Прокурор учасник виконавчого провадження», «Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді та виконавчому провадженні»), проведенні круглих столів («Захист прав громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень у справах про земельні спори», «Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень», «Захист громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища», «Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби в судовому порядку») і майстер-класу («Прокурор - учасник виконавчого провадження»).

Наукові праці Белікової Світлани Олександрівни:

1.

Діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2014. - С. 46 - 53;

2. Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень // Вісник національної академії прокуратури України, - 2014. -№4. - С. 49-55;

3. Особливості організації діяльності прокурора як учасника

виконавчого провадження// Часопис національної академії прокуратури України. -2014. - №2. - С.9-16;

4. Окремі питання щодо участі прокурора у виконавчому

провадженні // Вісник прокуратури. - 2015. - №1. - С. 118-126.

5. Захист прокурором прав та інтересів дітей у виконавчому

провадженні: Міжнародний досвід // Вісник прокуратури. - 2015. - №4. -С. 102-109.

6. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора //Вісник

прокуратури. - 2015. - №4. - С. 102-109.

Голова комісії:

Члени комісії:

впровадження результатів дисертації Белікової Світлани Олександрівни у навчальний процес Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України

Комісія у складі: голови - кандидата юридичних наук, директора Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України Попова Г.В., членів комісії: кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Майданик Н.І., кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Безмащук Ю.Ю., кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Слободян О.М. склала цей акт про те, що наукові публікації за результатами дисертації Белікової С.О. на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей» використовуються у навчальному процесі Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України під час читання лекційних, проведення семінарських та практичних занять з магістрантами 1 і 2 року навчання з навчальних дисциплін: «Проблеми виконавчого провадження», «Представництво інтересів громадянина або держави в суді», а також лекцій на тему «Представництво інтересів громадянина або держави в суді в світлі нового Закону України «Про прокуратуру».

Наукові праці Белікової Світлани Олександрівни:

1. Історія становлення та розвитку інституту виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2012. - С.113- 117;

2. Прокуратура: історія та сучасність // Вісник прокуратури. - №11. -2013.-С. 163- 170;

3. Діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2014. - С. 46 - 53;

4. Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень // Вісник Національної академії прокуратури України, - 2014. -№4. - С. 49-55;

5. Особливості

організації

ДІЯЛЬНОСТІ

прокурора

як

учасника

виконавчого провадження // Науковий часопис національної академії прокуратури України. —2014. — №2. — С.9—16;

6. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей //Науковий журнал «Evropsky

С.191-200;

politicky a pravni diskurz», Чехія. - 2014. - №5

7.

Окремі

питання

щодо

участі

прокурора

виконавчому

провадженні // Вісник прокуратури. - 2015. - №1. - С. 118-126;

Підстави

представництва

прокурором

інтересів

дітей

виконавчому провадженні// Науковий фаховий журнал «Право і суспільство» (м.Дніпропетровськ ). - 2015. -№1. - С.63-67;

9. Захист прокурором прав та інтересів дітей у виконавчому провадженні: міжнародний досвід // «Вісник прокуратури». - №2.

2015.-С. 118-126.

Н. Маиданик

Г. Попов

Голова комісії:

Члени комісії:

Ю. Безмащук

О. Слободян

Бердянський міськрайонний суд

Запорізької області

71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, тел./факс (06153) 4-71-46

07.08.2015 р.

Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Стефанчуку Р.О.

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Белікової Світлани Олександрівни

Результати дисертаційного дослідження доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України Белікової Світлани Олександрівни на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, використовуються Бердянським міськрайонним судом у практичній діяльності.

Довідка надана для подання до спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України.

Голова Бердянського міськрайонного суду Запорізької області

УКРАЇНА

С.М. Морока

Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

вул. Каунаська, 3-в, м. Київ, 02160 факс: 558-33-66

2015 року

Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Стефанчуку Р.О.

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Белікової Світлани Олександрівни

Результати дисертаційного дослідження доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України Белікової Світлани Олександрівни на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, використовуються прокуратурою Дарницького району міста Києва у практичній діяльності.

Довідка надана для подання до спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України.

В. До це и ко

Виконувач обов’язків прокурора Дарницького району >п Києва молодший падтпГюстиції

Jfl 12 місяців 2014 року

C

K

Прокуратура Кількість справ, що перебувають у провадженні суду Суш у справах, за ккихн су дом відкрито провадження з початку звітного року (у тас. гри) Задоволено позовів, заяв Відмовлено у задоволенні позовів, припинена, закрито *трпнл~жрттяду ЗІЛШИЄНО 6ЄЗ

розгляд)' не у зв 'язку 3 добровільним ьі тгч*п туялгсгит*і

Сума, якуг добровільно відшкодовано за закритими справами (у тис гри.)
Усього Сума, на ну закалено позови, заяви у цих справам (у тне.
три)
Усього у т и до бюджету
2013 2014 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч* '2013 2014 % 2013 2014
] Автономно! Pecm1C-TiXH Крим 2 1 -SOrO 49 6 SZS 3d 2 -94.4 1 -т.о
2 Вінницької області 3 -IOOrO 430 535 24,4 118 12 -89,8 2 2 1 -100.0
3 Волинської області 3 1 -66,7 630 14 -97,8 949 526 -44,6 12 29 2,4 р 1 1
4 Дніпропетровської області 15 б -60г0 1 -то 125 487 3,9р 51 39 -23,5 3 -т.о
5 Донецької області 10 2 SOrO IS 149 SJp 24 '263 Hp 44 23 -47,7 б І S3.3
б Житомирської області 19 3 S4.2 130 46 -64.6 1160 1523 31,3 65 44 -32,3 2 -т.о 211 -100.0
7 Закарпатської області 1 б йр 40 27 -32.5 164 678 4,1 р 15 15 3 -т.о
S Запорізької області 3 -JOOrO 219 353 61,2 44 ІЗ -70,5 1 2 Zp
P Івано-Франківської області 7 І SSr 7 551 SP S3,S 57 12 -78,9 б -т.о 10 27 ZJp
IO Київської області б І SlrI 162 -т.о 316 191 -39,6 62 17 -72,6 3 -т.о 33 1 -97.0
Il міста Києва б 7 ISJ S74 -100,0 1151 453 -60,2 IS 11 -38,9 5 -т.о
12 Кіровоградської області 3 -IGOrO 5 -то 263 385 43:7 20 9 -55,0 1 1 45 -т.о
13 Луганської обдаси 14 7 -SOrO 28 20 -28.6 92 зав Up 64 31 -51,6 1 -т.о 1 -т.о
14 Львівської області 10 3 -70.0 12 -JOOrO 73 207 ZSp 40 23 -42,5 1 2 Zp 234 103 -56.0
15 Миколаївської області б -IOOrO 130 -JOOrO 16Е 354 ZJp 29 ІЗ -55,2 1
16 Одеської області 7 б -Ні 133 -JOOrO 237 270 14,0 71 16 -77,5 3 -т.о 2 -IOO1O
17 Полтавської області 9 11 22,2 120 72 -46,0 355 344 -3,1 43 42 -2,1 2 2
IS Рівненської області 4 1 -JSrO 46 -JOOrO 245 -то 11 7 -16,4
19 міста Севастополь S б -25г0 424 390 -ЗО 495 -то 10 2 -80,0 12 -100.0
20 Сумської області 2 1 -SOrO ПО 257 ZJp 48 24 -50,0 3 -т.о
21 Тернопільської області 2 -IOOrO 1 -JQOiO 639 749 17,2 29' 17 -41,4 11 6 -45.5
22 Харківської області 10 1 -90,0 т 24S гір 114 533 4,7 р 79 9 -88,6 2 2 84
23 Херсонської області 4 11 2.8 р 29 56 91.1 53 21В 4,1 р 32 20 -17,5 1 1 14
24 Хмельницької області 2 2 32 418 13,1 р 35 12 -65,7 3 -т.о 119
25 Черкаське» області 5 -IOOrO 690 172 -75,1 37 15 -59,5 3 2 -33.3
26 Чернівецької області 2 -IOOrO 556 20 ІЗ -15,0 1 -т.о
27 Чернігівської області 1 -то 162 180 11,1 49 22 -55,1 2 -т.о 1 -т.о
2S Дніпровська екологічна
29 Всього (без ПА) 164 77 -SirO 2 839 1 022 -64,6 а 871 10 0® 13,4 1 139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355 -36.7
ЗО TJphідялшин апарат
31 Всього (без НГІ) 164 77 -SlrO 2 839 1 022 -64:, 6 8 871 10 0® 13,4 1 139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355 -36.7
32 Апарат ВП
33 Західного регіону
34 Кримського регіону
35 Південного регіону
36 Центрального регіону
37 Всього по ВП
3S Всього по Україні 164 77 -SirO 2 839 1022 -64,6 8 871 10 0® 13,4 1139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355

206

Jfl 12 .WСЯ ЦІ0 2014 року____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Шродоежания)

*

M

Прокуратура Сума, на аку задоволено позови (у тис. грн) Сума за рішеннями то набрали законної сили (у тне грн) Сума, ва аку реально виконано рішення суду (у тж.
грн.)
Усього у т.ч до бюджету Усього у т.ч. до бюджету Усього сума за рішеннями звітного

року

до бюджету
2013 2014 И 20В 2014 ** 2013 2014 ft 2013 2014 2013 2014 ft 1013 2014 ft 20В 2014 ft
1 Автономної Республіки Крим 51 -100,0 51 -то 103 SdJO 32 -JOJO
2 Вінницької області +3 577 S4.S 395 577 44/ 305 670 Mt 239 565 Л9.0
3 Волинської області ш 1 144 SAp 311 1133 Mt 36 739 SJSp 717
4 Дніпропетровської області 124 665 Up 351 5 406 №1 .Ap 303
S Донецької області б 133 »Р J 114 22Jp 67 6 -9І.0 5 6 20.0
б Житомирської області SQ3 1471 №2.7 442 1 439 SJp 264 1 662 64p 264 1243 Mp
7 Закарпатської області ш 473 *.ір 108 404 Mt 103 372 SAP JCS 367 SAp
3 Запорізької області 219 345 SJJ 212 345
<< |

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -