>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..................................................................................... 3

ВСТУП.............................................................................................................................................

5

РОЗДІЛ 1. ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ........................................................................... 14

1.1. Аналіз сучасних концепцій оцінних понять........................................................ 14

1.2. Теорія та практика закріплення у кримінальних процесуальних нормах

оцінних понять............................................................................................................................ 31

1.3. Узагальнення правозастосовних помилок у тлумаченні оцінних понять та їх

попередження.............................................................................................................................. 34

Висновки до першого розділу................................................................................................ 47

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ, ЩО МІСТЯТЬ ОЦІННІ

ПОНЯТТЯ..................................................................................................................................... 50

2.1. Використання оцінних понять для правової регламентації окремих

запобіжних заходів та обґрунтування підстав їх застосування.................................. 50

2.2. Оцінні поняття, які використовують для регламентації порядку об’єднання

та виділення матеріалів кримінального провадження................................................. 88

2.3. Оцінні поняття, які використовують у кримінальному провадженні на

підставі угод............................................................................................................................. 121

Висновки до другого розділу................................................................................................ 155

ВИСНОВКИ................................................................................................................................ 168

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................................. 173

ДОДАТКИ................................................................................................................................... 219

АРК
| >>

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -