<<

ДОДАТКИ

ДОДАТОКА

Використання оцінних понять у КПК України 2012 р.

ГТ1 • • •

Терміни, що позначають оцінні поняття

Стаття, в якій наведено
Б
1 Беззаперечне визнання винуватості ч.
1, п. 1 та 3 ч. 3 ст. 302; ч. 1 ст. 381
2 Беззаперечне підкорення розпорядженням головуючого ч. 2 ст. 329
3 Беззастережне визнання винуватості ч. 1 ст. 472
4 Безпідставно (безпідставне) ч. 3 ст. 147; п. 1 ч. 1 ст. 169
5 Безпосередньо після ч. 1 ст. 106; п. 2 ч. 1 ст. 207; п. 2 ч. 1 ст.208; п. 1 ч. 1 ст. 276; ч. 1 ст. 371
6 Безпосередньо стосуються суті кримінального провадження п. 6 ч. 2 ст. 386
7 Більше часу для підготовки до захисту ч. 2 ст. 339
8 Близькі особи п. 6 ч. 1 ст. 138
В
9 Вагомість доказів п. 1 та 11 ч. 1 ст. 178.
10 Відомості, які викликають сумнів п. 5 ч. 2 ст. 52; п. 3 ч. 2 ст. 242
11 Відомості, які мають значення для досудового розслідування ст.
260
12 Відомості, які стосуються інтимного життя особи п. 11 ч. 3 ст. 42; п. 6 ч. 3 ст. 641
13 Відсутність загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб ч. 2 ст. 253
14 Відсутність необхідних знань ч. 6 ст. 69; п. 1 ч. 6 ст.244
15 Відомості, які характеризують суспільну небезпеку вчинених дій ч. 3 ст. 503
16 Вікові та психологічні особливості ч. 1 ст. 492
17 Взаємини неповнолітнього з вихователями, учителями, однолітками п. 2 ч. 1 ст. 487
18 Взаємини між дорослими членами сім’ї та дорослими і дітьми п. 1 ч. 1 ст. 487
19 Взаємозв’язок доказів для прийняття рішення ч. 1 ст. 94
20 Відношення до кримінального провадження ч. 7 ст.236; ч. 7 ст. 237
21 Відсутність коштів п. 3 ч. 3 ст. 42; п. 2 ч. 1 ст. 49; п. 2 ч. 6 ст. 244
22 Відсутність необхідних знань ч. 6 ст. 69
23 Віддалене місце ч. 11 ст. 232
24 Вільне володіння мовою п. 9 ч. 1 ст. 56; п. 4 ч. 1 ст. 66
25 Видне місце ч.
4 ст. 236
26 Видужання (видужав, видужала) ч. 1 ст. 282; ч. 1 ст. 335; ч. 4 та 5 ст. 513; ч. 2 ст. 514; ч. 1 ст. 515; п. 1 ч. 1 ст. 536; п. 2 ч. 1 ст. 592
27 Виключні випадки ч. 5 ст. 182
28 Виняткові випадки абз. 5 ч. 1 ст. 34; ч. 3 ст. 37; ч. 2 ст. 97; ч.1 ст. 225; ч. 3 ст. 227; ч. 1 ст. 261; ч. 9 ст.352; ч. 1 ст. 361; ч. 3 ст. 377; ч. 3 ст.488
29 Виняткові невідкладні випадки ч. 1 ст. 250
30 Виняткова складність провадження ч. 3 ст. 294
31 Винятково тяжкі наслідки п. 3 ч. 1 ст. 536
32 Висловлювання образливого або непристойного характеру ч. 6 ст. 364
33 Вичерпання можливостей отримати докази п. 3 ч. 1 ст. 284
34 Вмотивованість

(вмотивована, вмотивованого, вмотивоване, вмотивованої)

ч. 2 ст. 12; ч. 1 ст. 13; ч. 1 ст. 16; ч. 2 та 3 ст. 34; ч. 5 ст. 36; п. 2 ч. 2 ст. 39; п. 11 ч. 3 ст. 42; ч. 5 ст. 55; п. 12 ч. 1 ст. 56; п. 6 ч. 3 ст. 641; ч. 4 ст. 69; ч. 5 ст. 80; ч. 3 ст.81; ч. 10 ст. 101; ч. 3 ст. 114; ч. 3
ст.154; ч. 2 ст. 220; ч. 4 ст. 280; ч. 2 ст.319; ч. 3 ст. 331; ч. 2 ст. 336; ч. 2 ст.339; ч. 3 ст. 351; ч. 9 ст. 352; ч. 1 та 4 ст. 370; ч. 2 ст. 390; ч. 1 ст. 456
35 Внаслідок змін у стані здоров’я відпала потреба в раніше застосовуваних заходах медичного характеру ч.
2 ст. 514
36 Внутрішнє переконання ч. 1 ст. 94; ч. 2 ст. 388
37 Володіння мовою ч. 4 ст. 29; п. 18 ч. 3 ст. 42; п. 4 ч. 2 ст. 52; п. 9 ч. 1 ст. 56; п. 11 ч. 3 ст. 641; ч. 4 ст.376; ч. 2 ст. 581; ч. 5 ст. 584
38 Володіння науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями ч. 1 ст. 69
39 Володіння спеціальними знаннями та навичками ч. 1 ст. 71
40 Всебічно (всебічність, всебічні) ч. 2 ст. 9; п. 17 ч. 2 ст. 36; ч. 1 ст. 94; п. 1 ч. 1 ст. 485
41 Всі свої професійні можливості ч. 1 ст. 356
42 Всі можливі заходи ч. 5 ст. 374
43 Всі можливості абз. 2 ч. 2 ст. 7
44 Вчасне прибуття ч. 11 ст. 232
Г
45 Громіздкість ч. 5 та 6 ст. 100
Д
46 Дані про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою п. 1 ч. 1 ст. 485
47 Дані, які стосуються інтимних сторін життя людини п. 12 ч. 1 ст. 56
48 Дієвість кримінального провадження ч. 1 ст. 131
49 Дії, що заважають проведенню обшуку ч.
3 ст. 236
50 Дії, що заважають проведенню огляду ч. 6 ст. 237
51 Дії, які небезпечні для здоров’я ч. 4 ст. 241
особи
52 Дії, які принижують честь і гідність особи ч. 4 ст. 241
53 Діяння, що підтверджують нечесність свідка ч. 2 ст. 96
54 Добровільна згода ч. 1 ст. 233; ч. 5 ст. 240; ч. 2 ст. 302
55 Добровільність позиції ч. 3 ст. 349
56 Добровільна основа ст. 547
57 Добровільно ч. 2 ст. 100; ч. 3 ст. 241; ч. 3 ст. 245; ч. 6 та п. 4 ч.7 ст. 474; ч. 3 ст. 588
58 Довше, ніж це необхідно ч. 3 ст. 210
59 Докази для дискредитації п. 4 ч. 2 ст. 88
60 Докладення зусиль до пошуку роботи або до навчання п. 7 ч. 5 ст. 194
61 Докладний (опис, зазначення, виклад, інформація) ч. 2 та п. 4 ч. 6 ст. 100; ч. 1 ст. 101; п. 6 ч.1 ст. 102; п. 2 ч. 1 ст. 190; ч. 1 ст. 231; ч. 6 ст. 240; ч. 2 ст. 520; ч. 2 ст. 582
62 Документи, які незручно повністю досліджувати в суді ч. 6 ст. 99
63 Доповнення відповідей ч.
1 ст. 351
64 Доповнення судового розгляду ч. 1 та 2 ст. 363
65 Допустимість (недопустимість) доказів ч. 2 ст. 5; ст. 86; ч. 1 та 3 ст. 87; ст. 88; ст. 89; ст. 90; ч. 2 ст. 92; ч. 3 ст. 93; ч. 1 ст. 94; ч. 7 ст. 95; ч. 2, 5-7 т. 97; ч. 5 ст.101; ч.8 ст.223; ч. 3 ст. 233; п. 2 ч. 1 ст.419
66 Достатнє володіння мовою ч. 2 та 3 ст. 29
67 Достатні докази (достатність) ч. 1 ст. 94; п. 2 ч. 2 ст. 152; п. 2 ч. 2 ст. 157; п. 2 ч. 2 ст. 173; п. 3 ч. 1 ст.284
68 Достатні мотиви ч. 4 ст. 370
69 Достатні підстави вважати ч. 2 ст. 133; ч. 2 ст. 167; ч. 2 ст. 170; ч. 2 ст. 177; ч. 4 ст. 189; ч. 2 ст. 217; ч. 5
ст.236; п. 1 ч. 6 ст. 244; ч. 4 ст. 258; ст.260; ч. 2 ст. 261; абз. 2 ч. 4 ст. 499; п.5 ч. 2 ст. 557
70 Достатність відомостей, на підставі яких готувався висновок ч. 3 ст. 356
71 Достатність часу ч. 2 ст. 114
72 Достатньою мірою гарантувати виконання покладених обов’язків ч. 4 ст. 182
73 Достовірність висновку ч. 3 ст. 356
74 Доступні правові процедури ч. 5 ст. 99
Е
75 Ефективність виховних заходів п. 2 ч. 1 ст. 487
76 Ефективність досудового розслідування п. 8 ч. 2 та ч. 5 ст. 36; ч. 4 ст. 38; п. 2 ч. 2 ст. 39
77 Ефективне здійснення прокурором нагляду ч. 3 ст. 37
78 Ефективність кримінального провадження абз. 5 ч. 1 ст. 34
Ж
79 Життєво важливі інтереси суспільства та держави п. 3 ч. 5 ст. 216
80 Жорстоке поводження ч. 2 ст. 11; п. 2 ч. 2 ст. 87; ч. 2 ст. 606
81 Жорстоке покарання ч. 2 ст. 11; ч. 2 ст. 606
З
82 Завідомо непомірний розмір застави ч. 4 ст. 182
83 Завідомо неправдивий висновок ст. 70; ч. 2 ст. 102; ч. 1 ст. 356
84 Завідомо неправдиві показання ч. 1 ст. 67; ч. 3 та 9 ст. 224; ч. 3 ст. 226; ч.1 ст. 352; ч. 1 ст. 353; ч. 2 ст. 354; п. 1ч. 2 ст. 459
85 Завідомо неправильний переклад ч. 5 ст. 68
86 Завідомо неправосудний вирок, ухвала п. 7 ч. 2 ст. 65
87 Завчасно ч. 2 ст. 46; ч. 2 ст. 47; ч. 1 ст. 53; п. 1 ч. 3 ст. 56; п. 1 ч. 1 ст. 57; п. 1 ч. 5 та п. 1 ч. 7 ст. 641
88 Загроза небезпеки життю чи ч. 2 ст. 589
свободі
89 Загроза ідентифікації голосу ч. 9 ст.352
90 Зазделегідь п. 1 ч. 7 ст. 42; п. 1 ч. 3 ст. 104; ч. 2 ст.107; п. 9 ч. 1 ст. 137; ч. 1 ст. 273; ч. 3 ст. 493
91 Зайве витрачання часу ч. 3 ст. 352
92 Зайві труднощі ч. 6 ст. 100; ч. 1 ст. 191; ч. 11 ст. 232
93 Зайнятість ч. 11 ст. 232
94 Заінтересовані

(заінтересованість)

п. 3 ч. 1 ст. 75; п. 3 ч. 1 ст. 77; п. 4 ч. 9 ст. 100; ч. 1 та 3 ст. 117; ч. 4 ст. 152; ч.4 ст. 157; ч. 7 ст. 173; ч. 7 ст. 223; ч. 1 ст. 379; ч. 1 ст. 422
95 Залежність від сторін кримінального провадження ч. 2 ст. 69
96 Записи особистого характеру п. 6 ч. 1 ст. 162
97 Запитання з метою уточнень п. 1 ч. 2 ст. 68
98 Запобігання ризику/ ризикам п. 6 ч. 1 ст. 184; п. 3 ч. 1 ст. 194; п. 3 ч.1 ст. 196; ч. 2 ст. 492
99 Затримка психічного розвитку ч. 1 ст. 486
100 Затьмарення свідомості п. 2 ч. 1 ст. 509
101 Затягування кримінального провадження ч. 4 ст. 81
102 Захист від образи ч. 3 ст. 352
103 Заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити супроводження особи до місця виклику ч. 3 ст. 143
104 Звичайна ділова практика ч. 3 ст. 88
105 Зволікання п. 3 ч. 5 ст. 206, ч. 10 ст. 290
106 Злісне ухилення від явки ч. 2 ст. 67; ч. 3 ст. 139
107 Зловживання (слідчого, прокурора, слідчого судді чи

суду)

п. 2 ч. 2 ст. 459
108 Зміна властивостей об’єкта експертизи п. 3 ч. 5 ст. 69
109 Зміни зовнішності і голосу, за яких особу неможливо впізнати ч. 10 ст. 232; ч. 8 ст. 336
110 Значний час ч. 1 ст. 320; ч. 2 ст. 376
111 Значна шкода ч. 1 ст. 274
112 Зображення, демонстрація яких може розглядатись як образлива ч. 4 ст. 241
113 Зрозуміло (зрозумілі, зрозуміле) ч. 4 ст. 208; ч. 2 ст. 345; ч. 1 ст. 348; ч. 1 ст.352; ч. 1 ст. 353; ч. 1 ст. 380; ч.2 ст.388; ч. 5 ст. 564
І
114 Інтимна і сімейна сторони життя особи п. 4 ч. 2 ст. 65
115 Інші об’єктивні причини п. 2 ч. 6 ст. 244
116 Істотна шкода ч. 1 ст. 474; п. 5 ч. 1 ст. 505
117 Істотне значення п. 2 ч. 1 ст. 177; п. 1 ч. 6 ст. 244; ч. 2 ст.261; ч. 3 ст. 333; ч. 4 ст.365; ст. 410; п.3 ч. 1 ст. 411
118 Істотне порушення прав ч. 1, 2 та 4 ст. 87; ч. 3 ст. 409; ч. 3 ст. 438
119 Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону п. 3 ч. 1 ст. 409; ч. 1 ст. 412; п. 1 ч. 1 ст.438
120 Істотні обставини ст. 471; ч. 1 ст. 472
121 Істотні суперечності п. 4 ч. 1 ст. 411
122 Істотний вплив п. 2 ч. 1 ст. 411
К
123 Катування ч. 2 ст. 11; п. 2 ч. 2 ст. 87; ч. 2 ст. 606
124 Компетентність ч. 4 ст. 68
125 Конфіденційна інформація п. 4 ч. 1 ст. 162
126 Конфіденційна інформація професійного характеру п. 6 ч. 2 ст. 65; ч. 2 ст. 275
127 Конфіденційне побачення ч. 5 ст. 46
128 Конфіденційне спілкування п. 3 ч. 2 ст. 42; ч. 2 ст. 54; п. 2 ч. 1 ст. 581
129 Короткий виклад п. 1 ч. 2 ст. 150; п. 1 ч. 2 ст. 155; п. 1 ч. 2 ст. 160; п. 1 ч. 1 ст. 184; п. 3 ч. 1 ст.190; п. 4 ч. 5 ст. 214; п. 2 ч. 2 ст. 234; п. 1 ч.2 ст. 244; п. 2 ч. 2 ст. 248; п. 1 ч. 2 ст. 2972; ч. 2 та 3 ст. 347
130 Короткий зміст п. 2 ч. 1 ст. 419, ч. 2 ст. 420; п.2 ч.1 ст.442
Л
131 Людська гідність ч. 3 ст. 11
М
132 Майно, яке не має ніякої цінності п. 4 ч. 9 ст. 100
133 Матеріали, ознайомлення з якими на стадії досудового розслідування може зашкодити досудовому розслідуванню ч. 1 ст. 221
134 Матеріальне становище (через яке особа неспроможна самостійно захистити свої права) п. 12 ч. 2 ст. 36
135 Мета перевиховання ч. 2 ст. 496
136 Мінімальний вплив на особу ч. 3 ст. 143
137 Міра, необхідна для виконання ухвали ч. 3 ст. 143
138 Міцність соціальних зв'язків п. 4 ч. 1 ст. 178; п. 4 ч. 2 ст. 585
139 Можливість виділення кримінального провадження щодо неповнолітнього ч. 1 ст. 494
140 Можливість виправлення неповнолітнього ч. 1 ст. 497
141 Можливість допитати особу, яка надала первинні пояснення ч. 2 ст. 97
142 Можливість з'ясування обставин ч. 3 ст. 326
143 Можливість забезпечення досягнення цілей п. 2 ч. 2 ст. 153
144 Можливість, потрібна для вчинення кримінального правопорушення п. 2 ч. 2 ст. 88
145 Морально-побутові умови сім'ї п. 1 ч. 1 ст. 487
146 М'якість ч. 1 ст. 414
Н
147 Набуття здатності користуватися процесуальними правами ч. 6 ст. 55
148 Надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру ч. 1 ст. 34
149 Надійне збереження ч. 3 ст. 105
150 Надмірне обмеження ч. 4 ст. 173
151 Найбільш доцільні заходи ч. 2 ст. 496
152 Найкоротший строк ч. 2 ст. 12; ч. 5 ст. 28; ч. 4 ст. 206; ч. 6 ст. 232; ч. 1 та 2 ст. 283, ч. 2 ст. 296; ч.2 ст.301; ч. 5 ст.583
153 Належна поведінка ч. 3 ст. 182; ч. 2 ст. 493
154 Належна правова оцінка ч. 2 ст. 9
155 Належна медична допомога п. 6 ч. 3 ст. 212
156 Належна якість зображення і звуку ч. 3 ст. 232; ч. 3 ст. 336
157 Належна кваліфікація для надання правової допомоги п. 4 ч. 4 ст. 47
158 Належні дії ч. 4 ст. 333
159 Належні докази ст. 85; ч. 3 ст. 93
160 Належні заходи ч. 3 ст. 223; ч. 1 ст. 236
161 Належні мотиви ч. 4 ст. 370
162 Насильство ч. 6 ст. 206; ч. 3 ст. 271; ч. 6 ст. 474
163 Наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню ч. 4 ст. 170
164 Наслідки, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб ч. 4 ст. 174
165 Належне упакування речей і документів ч. 2 ст. 106
166 Належне поводження із затриманим п. 4 ч. 3 ст. 212
167 Належне, повне та своєчасне виконання запиту ч. 3 ст. 554
168 Належний порядок ч. 2 ст. 321
169 Належний стан зали судового засідання п. 1 ч. 2 ст. 74
170 Належні і достатні мотиви ч. 4 ст. 370
171 Належні заходи ч. 3 ст. 223; ч. 1 ст. 236
172 Належні дії ч. 4 ст. 333
173 Наркотична або алкогольна залежність п. 6 ч. 5 ст. 194
174 Наявність суспільного інтересу у викритті більшої кількості п. 3 ч. 1 ст. 470
кримінальних правопорушень
175 Наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження п. 3 ч. 1 ст. 470
176 Наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень п. 4 ч. 1 ст. 470
177 Неадекватна поведінка п. 2 ч. 1 ст. 509
178 Небезпека для життя і здоров'я ч. 4 ст. 195; ч. 1 ст. 225, ч. 4 ст. 240
179 Небезпечний (небезпечне, небезпека, небезпечні, небезпечну небезпечність) п. 4 ч. 6 ст. 100; ч. 4 ст. 195; ч. 1 ст. 225; ч. 4 ст. 240; ч. 4 ст. 241; п. 2 ч. 2 ст. 271; п. 5 ч. 1 ст. 505; п. 2 ч. 1 ст. 508
180 Невідповідність висновків суду фактичним обставинам п. 2 ч. 1 ст. 409; ч. 1 та 2 ст. 411
181 Невідповідність покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого ч. 2 ст. 410
182 Невідповідність умов угоди інтересам суспільства п. 2 ч. 7 ст. 474
183 Не виправдає довіру колективу ч. 1 ст. 289
184 Недобровільність укладення угоди п. 4 ч. 7 ст. 474
185 Незручно (незручності) ч. 6 ст. 99; ч. 4 ст. 195
186 Неефективне здійснення нагляду ч. 3 ст. 37
187 Невідкладно ч. 4 ст. 28; ч. 6 та 7 ст. 69; ч. 1 ст. 83; ч. 2 ст. 170; ч. 1 ст. 186; п. 2 ч. 3 ст. 202; п. 1 ч. 6 ст. 206; п. 6 ч. 3 ст. 212; ч. 1, 6 та 7 ст.214; ч. 3 ст. 233; ч. 1 ст. 250; ч. 1 ст.255; ч. 2 ст. 276; ч. 4 ст. 278; ч. 4 ст.286; ч. 3 та 5 ст. 304; ч. 2 ст. 308; ч. 3
ст. 385; ч.1 та 5ст. 399; ч. 1 ст. 422; ч. 6 ст. 428; ч. 1 та 3 ст. 429; ч. 3 ст. 464; ч. 1 та 3 ст. 474; п. 1 ч. 4 ст. 554; ч. 14 ст.584
188 Невідкладні випадки ч. 1 ст. 53; ч. 2 ст. 170; ч. 3 ст. 214; ч.4 ст.223; ч. 3 ст. 233; ч. 4 ст. 548
189 Невідкладна процесуальна дія ч. 1 та 2 ст. 53
190 Негайно (негайному, негайне, негайного) ч. 2, 3, 4 ст. 12; ч. 2 ст. 19; п. 7 ч. 3 ст.42; ч. 3 ст. 49; п. 1 ч. 2 ст. 56; ч. 2 та 4 ст.142; ч. 3 ст. 143; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст.149; ч. 4 ст. 152; ч. 4 ст. 157; ч. 3 ст.168; ч. 2 ст. 170; ч. 1 ст. 171; ч. 3 ст.172; ч. 3 ст. 173; ст. 175; ч. 1 ст. 181; ч. 2 ст. 189; ч. 5, 6, 7 ст. 191; ч. 5 ст.196; ч. 1 та 2, п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 й 5 ст.202; ст.203; ст. 205; ч. 2 ст. 206; ч. 3 ст. 207, ч. 4 та 5 ст. 208; ч. 1 ст. 210; п.1 та 3 ч.3 ст. 212; ч. 1-4 ст. 213; ч. 3 та 8 ст.214; ч. 5 ст. 237; ч. 3 ст. 250; ч. 3 ст. 269; ч. 3 ст. 278; ч. 1 та 4 ст. 330; ч.1 ст. 366; ч. 1, 5 та 6 ст. 376; ч. 3 ст. 492; ч. 1 ст. 520; ст. 521; ч. 2 та 3 ст. 534; п.3 ч. 1 ст. 536; ч. 2, 3 та 6 ст. 582; ч. 2 ст.583; ч. 2 ст. 591, ч. 7 ст. 606
191 Негативний вплив на неповнолітнього ч. 2 ст. 484
192 Негативний вплив на повноту досудового розслідування та судового розгляду ч. 4 ст. 217
193 Негативний вплив на судовий розгляд ч. 2 ст. 319
194 Недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів п. 3 ч. 1 ст. 196
195 Незалежні від нього обставини ч. 3 ст. 593
196 Незалежний і неупереджений суд ч. 1 ст. 21; ч. 3 ст. 23
197 Незручно (незручності) ч. 6 ст. 99; п. 4 ч. 2 ст. 195
198 Нелюдське поводження ч. 2 ст. 11; п. 2 ч. 2 ст. 87; ч. 2 ст. 606
199 Нелюдське покарання ч. 2 ст. 11; ч. 2 ст. 606
200 Неможливість безпосередньої п. 1 ч. 1 ст. 232; п. 1 ч. 1 ст. 336
участі за станом здоров'я або з інших поважних причин
201 Неможливість виділення частини майна п.61 ч. 9 ст. 100
202 Неналежне виконання постанови (ухвали) ч. 3 ст. 49
203 Неможливість використання інших доказів ст. 85
204 Неможливість вручення ч. 2 ст. 220
205 Неможливість доступу сторонніх осіб ч. 4 ст. 236
206 Неможливість виконання слідчим суддею повноважень у встановлені законом строки ст. 615
207 Неможливість забезпечити досягнення цілей іншими способами п. 2 ч. 2 ст. 158
208 Неможливості подальшої участі ч. 2 ст. 324
209 Неможливість прибуття ч. 2 ст. 47
210 Неможливість проведення експертизи ч. 6 та 7 ст. 69
211 Неможливість продовжувати участь у судовому розгляді ч. 10 ст. 387
212 Неможливість самостійного залучення експерта п. 2 ч. 1 ст. 244
213 Неможливість своєчасного прибуття п. 1 ч. 1 ст. 57; п. 1 ч. 7 ст. 641
214 Неможливість тимчасового залишення закладу охорони здоров’я п. 5 ч. 1 ст. 138
215 Неможливість уникнути застосування заходів фізичного впливу ч. 3 ст. 143
216 Недостатність місць ч. 1 ст. 328
217 Необгрунтованість

(необгрунтований,

необгрунтовані)

ст. 2; ч. 2 ст. 12; п. 7 та 18 ч. 2, ч. 6 ст.36; ч. 1 ст. 174
218 Необгрунтований примус ст. 2
219 Необхідна інформація п. 1 ч. 2 ст. 386
220 Необхідний час для підготовки та прибуття за викликом ч. 8 ст. 135
221 Необхідні досліди чи випробування ч. 1 ст. 240
222 Необхідні засоби розшуку п. 3 ч. 3 ст. 97
223 Необхідні знання п. 1 ч. 6 ст. 245
224 Необхідні процесуальні дії ч. 2 ст. 499; ч. 1 ст. 520; ч. 1 ст. 560
225 Необхідні умови ч. 6 ст. 22
226 Необхідність забезпечення безпеки п. 5 ч. 2 ст. 27; п. 2 ч. 1 ст. 232
227 Необхідність запобігти розголошенню відомостей п. 3 ч. 2 ст. 27
228 Необхідність запобігання втраті доказів ч. 1 ст. 579
229 Необхідність запобігання закінченню строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ч. 1 ст. 579
230 Необхідність розпочинати судовий розгляд з початку ч. 2 ст. 319
231 Необхідність уточнення показань ч. 4 ст. 225
232 Неповага до суду ч. 4 ст. 330
233 Неправильне або неповне виконання запиту ч. 1 ст. 560
234 Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність п. 4 ч. 1 ст. 409; ст. 413; п. 2 ч. 1 ст. 438
235 Неправильне тлумачення закону п. 3 ч. 1 ст. 413
236 Неправильність перекладу п. 1 ч. 2 ст. 459
237 Неправильність висновку п. 1 ч. 2 ст. 459
238 Неправильність пояснень експерта п. 1 ч. 2 ст. 459
239 Непрацездатні ч. 1 ст. 138
240 Неповнота судового розгляду (неповний судовий розгляд) п. 1 ч. 1 ст. 409; ч. 1 ст. 410
241 Неповний чи неправильний п. 1 ч. 6 ст. 244
висновок
242 Неспроможність самостійного захисту своїх прав п. 12 ч. 2 ст. 36
243 Неупереджений

(неупередженого,

неупередженість)

ст. 2; ч. 2 ст. 9; ч. 1 ст. 21; ч. 6 ст. 22; п. 1 ч. 1 ст. 35; п. 4 ч. 1 ст. 75; п. 3 ч. 1 ст.77; ч. 1 ст. 94; ч. 2 ст. 388; п. 2 ч. 1 ст. 390; п. 2 ч. 1 ст. 415
244 Нечітке висловлювання ч. 2 ст. 351; ч. 10 ст. 352
О
245 Обгрунтована підозра п. 1 ч. 3 ст. 132; ч. 2 ст. 177; ч. 1 ст. 185; п. 4 ч. 1 ст. 190; п. 1 ч. 1 ст. 194; ч. 2 та 7 ст. 206; ч. 3 ст. 210; ч. 1 ст. 213; ч. 1 ст. 2691
246 Обгрунтованість затримання ч. 2 ст. 12; п. 6 ч. 3 ст. 42; ч. 4 ст. 208
247 Обгрунтовані підстави п. 2 ч.1 ст. 390; п. 4 ч. 7 ст. 474; ч.6 ст.606
248 Обгрунтованість (необгрунтовані, обгрунтований) п. 7 ч. 2; п. 18 ч. 3 та ч. 6 ст. 36; п.1 ч.5 ст.69; п. 3 ч. 1 ст. 77; ч. 1 ст. 101; п.7 ч.1 ст.102; ч. 2 ст. 147; ч. 1 ст. 174; ч.6 ст.284; ч. 4 ст. 288 ч. 1 та 3 ст. 370; п.4 ч.2 ст. 396; ч. 5 ст. 405; ст. 410; ч. 1 ст. 412; ч. 1 ст. 451; ч. 2 ст. 463; ч. 1 ст. 554
249 Об’єктивні причини п. 2 ч. 1 ст. 49; ч. 2 ст. 220; п. 2 ч. 6 ст.244; ч. 1 ст. 296
250 Об’єктивний та неупереджений розподіл матеріалів кримінального провадження п. 1 ч. 1 ст. 35
251 Об’єктивно з’ясовані обставини ч. 3 ст. 370
252 Об’єктивно унеможливлюють з’явлення п. 8 ч. 1 ст. 138
253 Обізнаність, потрібна для вчинення кримінального правопорушення п. 2 ч. 2 ст. 88
254 Обман ч. 2 ст. 96
255 Обставини, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього ч. 1 ст. 495
256 Обставини, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань ч. 1 ст. 225
257 Обставини надання пояснень, які викликають довіру щодо їх достовірності п. 3 ч. 2 ст. 97
258 Обставини, які пом’якшують покарання п. 4 ч. 1 ст. 91
259 Обставини, які характеризують особу обвинуваченого п. 4 ч. 1 ст.91; ч. 2 ст. 92
260 Обставини, які очевидно викликали сумнів у неупередженості п. 2 ч. 1 ст. 415
261 Обсяг процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування п. 1 ч. 3 ст. 28
262 Обсяг, необхідний для досягнення мети обшуку ч. 5 ст. 236
263 Обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше п. 8 ч. 2 ст. 295
264 Обставини непереборної сили п. 3 ч. 1 ст. 138
265 Обстановка в навчальному закладі або на виробництві, де навчається або працює неповнолітній п. 2 ч. 1 ст. 487
266 Обстановка у сім’ї неповнолітнього п. 1 ч. 1 ст. 487
267 Обчислення та інші відомості, які важко зберегти в пам'яті ч. 6 ст. 224; ч. 12 ст. 352
268 Огляд, пов'язаний з ускладненнями ч. 5 ст. 237
269 Оголення ч. 2 ст. 241
270 Одразу ч. 4 ст. 80; ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 224
271 Ознаки зловживання правом ч. 4 ст. 81
272 Оперативність досудового розслідування п. 4 ч. 1 ст. 232
273 Оперативність кримінального провадження абз. 5 ч. 1 ст. 34; ч. 11 ст. 232; п. 4 ч. 1 ст. 336
274 Особа, яка заслуговує на особливу довіру ч. 2 ст. 180
275 Особа, яка за станом здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю п. 2 ч. 1 ст. 592
276 Особа, яка не виправдала довіру трудового колективу ч. 1 ст. 289
277 Особа, яка тяжко хворіє п. 2 ч. 1 ст. 592
278 Особисте та сімейне життя ч. 1 ст. 15; п. 3 ч. 2 ст. 27
279 Особисті записи, листи ч. 3 ст. 27
280 Особисті телефонні розмови, телеграфні та інші повідомлення ч. 3 ст. 27
281 Особи, що заслуговують на довіру ч. 1 ст. 180
282 Особи з розумовими і фізичними вадами ч. 2 ст. 10
283 Особливі прикмети ч. 1 та 4 ст. 241
284 Особливі обставини п. 3 ч. 1 ст. 536
285 Обсяг, необхідний для захисту ч. 3 ст. 43
286 Очевидна неможливість виконання взятих на себе за угодою зобов’язань п. 5 ч. 7 ст. 474
287 Очевидні ознаки на тілі, одязі чи місці події, які вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин п. 2 ч. 1 ст. 208
288 Очевидні арифметичні помилки ч. 1 ст. 379
289 Очевидні та достатні підстави ч. 5 ст. 55
290 Очевидна недопустимість доказу ч. 2 ст. 89
300 Очевидно викликали сумнів п. 2 ч. 1 ст. 415
П
301 Переконання

(переконавшись, переконається, переконатися )

ч. 3 ст. 176; ч. 3 ст. 289; ч. 1 ст. 296; ч. 2 ст. 338; ч. 1 ст. 340; ч. 1 ст. 341; ч. 6 ст.474; ч. 1 ст. 475; ч. 3 ст. 588
302 Переконливість відомостей п. 4 ч. 2 ст. 97
303 Переконливість доказів п. 15 ч. 1 ст. 7; ст. 22
304 Підготовка, потрібна для вчинення кримінального правопорушення п. 2 ч. 2 ст. 88
305 Питання, які безпосередньо ч. 1 ст. 539
стосуються прав, обов’язків чи законних інтересів
306 Повага до людської гідності п. 4 ч. 1 ст.7; ч. 1 ст. 11
307 Поважні причини ч. 3 ст. 37; ч. 5 ст. 68; ст. 70; ст. 72; ч. 2 ст. 102; ч. 1 ст. 117; п. 9 ст. 137; ст. 138; ч. 1 і 5 ст. 139; ч. 3 ст. 142; ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 163; ч. 8 ст. 182; ч. 3 ст. 187; п.3 ч. 2 ст. 188; п. 1 ч. 1 ст. 232; ч. 1 ст.324; п. 1 ч. 1 ст. 336; ч. 6 ст. 340; ч. 3 ст.400; ч. 4 ст. 405; ч. 4 ст. 434; ч. 6 ст. 447; п. 4 ст. 539; ч. 2 ст. 564
308 Поведінка, що свідчить про перевиховання ч. 2 ст. 502
309 Поведінка учасників кримінального провадження п. 2 ч. 3 ст. 28
310 Повне або часткове знищення об’єкта експертизи п. 3 ч. 5 ст. 69
311 Повне розслідування і судовий розгляд ст. 2
312 Повне дослідження обставин кримінального провадження ч. 2 ст. 9
313 Повне дослідження доказів ч. 3 ст. 404
314 Повний та належний висновок п. 1 ч. 6 ст. 244
315 Повний і правильний переклад п. 3 ч. 3 ст. 68
316 Повний обсяг ч. 2 та 3 ст. 347
317 Повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього п. 1 ч. 1 ст. 485
318 Повно (повному, повний, повністю) п. 1 ч. 5 ст. 69; ч. 6 ст. 99; ч. 2 ст. 271; п. 1 ч. 1 ст. 485; ст. 559; ч. 2 ст. 588
319 Погіршення стану здоров'я п. 6 ч. 3 ст. 212
320 Покращує становище особи ч. 3 ст. 337
321 Помилка п. 2 ч. 2 ст. 88
322 Порушення громадського порядку ч. 1 ст. 289
323 Порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті п. 2 ч. 1 ст.505
324 Потребують матеріальної ч. 1 ст. 378
допомоги
325 Похилий вік п. 12 ч. 2 ст. 36
326 Пошкодження ч. 4 ст. 170; ч. 1 та 6 ст. 195
327 Пояснення, які викликають довіру щодо їх достовірності п. 3 ч. 2 ст. 97
328 Правдиві

(правдиво)

п. 2 ч. 2 ст. 66; п. 1 ч. 2 ст. 386; п. 1 ч. 2 ст. 459
329 Правильність застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження ч. 3 ст. 356
330 Правильний переклад п. 1 ч. 2 ст. 68
331 Правомірні вимоги ч. 2 ст. 549
332 Приватне життя п. 8 ч. 1 ст.7; абз. 2 ч. 2 ст. 7; ст. 15; ч. 2 ст. 254
333 Приватне спілкування ст. 258; ст. 259; ст. 260; ч. 1 та 2 ст. 263; ч. 3 ст. 264
334 Примус (примушення) ст. 2; ч. 2 ст. 11; ч. 1 та 3 ст. 18; ч. 1 ст.140; ч. 3 ст. 143; ч. 6 ст. 474
335 Приниження гідності ч. 2 ст. 11; п. 3 ч. 2 ст. 27; п. 2 ч. 2 ст. 87; ч. 4 ст. 240; ч. 4 ст. 241; ч. 2 ст. 606.
336 Принизливі умови ч. 2 ст. 11
337 Психічне захворювання п. 5 ч. 2 ст. 52; ч. 1 ст. 486; ч. 1 та 2 ст.506; п. 1 ч. 1 ст. 509; ч. 1 ст. 512
Р
338 Реальна загроза (зміни або знищення речей чи документів) ч. 2 та 7ст. 163
339 Репутація п. 17 ч. 3 ст. 42; ч. 2 ст. 96; п. 6 ч. 1 ст. 178
340 Речі і речовини, що становлять загрозу для оточуючих ч. 2 ст. 262
341 Рівень розвитку, інші соціально- психологічні риси особи неповнолітнього ч. 2 ст. 486
342 Різкі відмінності ч. 2 та 7 ст. 228; ч. 2 ст. 229
343 Рішення, більш сприятливе для обвинуваченого

(рішення, яке є найсприятливішим для

ч. 3 ст. 391
обвинуваченого)
344 Розбіжності у висновках ч. 4 ст. 356
345 Розбіжності у показаннях абз. 1 та 4 ч. 9 ст. 224; ч. 5 ст. 225; ч. 14 ст. 352
346 Розлад психічної діяльності п. 3 ч. 1 ст. 505; ч. 1 та 2 ст. 506; ч. 2 ст.508; п. 1 ч. 1 ст. 509; ч. 1 ст. 512; ч1 ст.515
347 Розрахунки та інші відомості, які тяжко тримати в пам'яті п. 5 ч. 1 ст. 66
348 Розумний сумнів ч. 2 ст. 17
349 Розумні строки п. 21 ч. 1 ст. 7; ч. 1 ст. 21; ч. 1-3 ст. 28; ч.1 ст. 114; ч. 1 та 3 ст. 308; ч. 1 ст. 318; ч. 1 ст. 609
350 Розумність та співрозмірність обмеження права п. 5 ч. 2 ст. 173
351 Розумові вади ч. 2 ст. 10
С
352 Своєчасність (своєчасно, своєчасного) ч. 1 ст. 40; п. 2 ч. 3 ст. 42; ч. 3 ст. 49; п. 7 ч. 1 ст. 138; п. 3 ч. 2 ст. 188
353 Серйозна загроза життю п. 6 ст. 138
354 Систематичне недодержання п. 3 ч. 4 ст. 47
355 Складність кримінального

провадження

(складність провадження)

п. 1 ч. 3 ст. 28; ч. 1 та 3 ст. 294
356 Складність нового обвинувачення ч. 2 ст. 339
357 Складність спростування пояснень п. 5 ч. 2 ст. 97
358 Совість ч. 2 ст. 388
359 Співмірність ч. 6 ст. 100; ч. 4 ст. 171
360 Специфіка процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування п. 1 ч. 3 ст. 28
361 Спосіб, що унеможливлює ідентифікацію ч. 9 ст. 352
362 Спотворення п. 2 ч. 1 ст. 177
363 Справа, що пов’язана з окупацією ч. 3 ст. 114
364 Справедливе судове рішення ч. 3 ст. 337; ст. 410
365 Справедливе судочинство ч. 2 ст. 550
366 Справедливий розгляд судом (справедливий судовий розгляд) ч. 1 ст. 21, п. 1 ч. 5 ст. 474
367 Ставлення батьків до виховання неповнолітнього п. 1 ч. 1 ст. 487
368 Ставлення неповнолітнього до навчання чи роботи п. 2 ч. 1 ст. 487
369 Ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння п. 2 ч. 1 ст. 485
370 Стан здоров'я п. 3 ч. 1 ст. 178; п. 1 ч. 1 ст. 485; п.3 ч.2 ст.585
371 Стан, придатний для використання у кримінальному провадженні ч. 2 ст. 100
372 Стан, який унеможливлює подання заяви ч. 6 ст. 55
373 Стислий опис п. 4 ч. 2 ст. 552
374 Стислий виклад п. 6 ст. 277
375 Строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами ч. 3 ст. 335
376 Строк, необхідний для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення ч. 1 ст. 339
377 Строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень ч. 1 ст. 28
378 Ступінь та характер сприяння у проведенні кримінального провадження п. 1 ч. 1 ст. 470
380 Суворість п. 1 ч. 1 ст. 408; ч. 1 ст. 414
381 Сумлінно ч. 1 ст. 356
382 Сумніви щодо доведеності вини ч. 4 ст. 17
383 Сумнів у достовірності ч. 3 ст. 358
384 Сумніви у неупередженості п. 4 ч. 1 ст. 75
385 Суперечливі докази п. 3 ч. 1 ст. 411
386 Суперечить інтересам ч. 1 ст. 46
387 Суперечність точному змісту п. 3 ч. 1 ст. 413
388 Суспільний інтерес п. 3 ч. 5 ст. 216; п. 2 ч. 4 ст. 469
389 Суттєвий вплив на сприйняття зображення ч. 7 ст. 228
390 Схоронність майна ч. 4 ст. 236
Т
391 Тісно зв'язане ч. 1 ст. 339
392 Тимчасово

(тимчасового, тимчасове, тимчасовому, тимчасової)

ч. 2 ст. 16; ч. 2 ст. 135; п. 5 ч. 1 ст. 138; ст. 148; ст.149; ч. 1 та п.4-6 ч. 2 ст. 150; ст. 151; ч. 1, п. 1, 3 ч. 2 та п. а. 1-3 ч. 3 ст.152; ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 153; ст. 159;

4.1 ст. 160; п. 3, 6 ч. 2 ст. 160; ч. 1, 5, 6, 7 ст.163; п. 1, 4-6 ст. 164; ст. 165; ч. 1 ст. 166; ст. 167; ст. 168; ст. 169;

4.1 ст. 170; ч. 5 ст. 171; ч. 2 та 3 ст. 172; п.3 ч.3, ч. 5 та ч.6 ст. 173; ч. 2 ст. 176;

4.2 ст. 233; ч. 7 ст. 236; ч. 5 та 7 ст. 237;

4.2 ст. 245; ч. 1 ст. 253; ч. 4 ст. 262; ч.8 ст.271; ч. 1 ст. 330; ст. 495; ч. 4 ст. 568

393 Товари, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів ч. 6 ст. 100
394 Товари, тривале зберігання яких небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля п. 4 ч. 6 ст. 100
395 Точний час ч. 5 ст. 208; ч. 1 ст. 210
396 Тривалий час п. 4 ч. 1 ст. 138
397 Тривале зберігання п. 4 ч. 6 ст. 100
398 Тривале спостереження та дослідження особи ч. 2 ст. 509
399 Тяжка хвороба ч. 3 ст. 37; п. 1 ч. 3 ст. 97; п. 5 ч. 1 ст.138; ч. 1 ст. 255; п. 1 ч. 1 ст. 280; п. 1 та 3 ч.1 ст.536
400 Тяжка тривала хвороба ч. 1 ст. 335
401 Тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам особи п. 3 ч. 5 ст. 216
402 Тяжкість обвинувачення (підозри) п. 2 ч. 1 ст. 470
403 Тяжко хворий свідок, потерпілий ч. 2 ст. 225
У
404 Узгодження кримінального правопорушення із звичкою підозрюваного, обвинуваченого ч. 3 ст. 88
405 Умови життя та виховання неповнолітнього п. 3 ч. 1 ст. 485
406 Умови, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування ч. 5 ст. 46
407 Умови, що забезпечують конфіденційність спілкування п. 3 ч. 3 ст. 42
408 Умови, що перешкоджають вільному пересуванню ч. 3 ст. 143
409 Умови, що унеможливлюють ідентифікацію ч. 9 ст. 352
410 Упередженість п. 1 ч. 6 ст. 244
411 У разі неможливості здійснювати правосуддя ч. 1 ст. 34
412 У разі необхідності ч. 3 ст. 29; ч. 1 ст. 37; ч. 1 ст. 68; п. 4 ч. 7 та п. 4 ч. 9 ст. 100; ч. 1 ст. 142; ч. 6 ст. 182; ч. 6 ст. 194; ч . 1 та 3 ст. 217; ч.11 ст.232; ч. 3 ст. 234; ч. 4 ст. 239; ч.8 ст.244; ч. 2 ст. 262; ч. 1 ст. 266; ч.3 ст.273; ч.3 ст.296; п. 4 ч. 2 ст. 301; ч.1 ст.318; ч.2 ст. 345; ч.2 ст.359; п.6 ч.2 ст.402; п.6 ч.2 ст. 431; п. 6 ч.2 ст.448; п. 3 та 4 ст. 452; ч. 6 ст. 474; ч. 1 ст. 486; ч. 1 ст. 491; ч. 2 ст. 509; ч. 1 ст. 534; ч. 2 та 4 ст. 539; ч. 3 ст. 579; ч. 5 ст. 603
413 Усвідомлення наслідків ч. 3 ст. 588; ч. 3 ст. 606
414 Уточнення відомостей ч. 1 ст. 240
415 Уточнення відповідей ч. 1 ст. 351
416 Уточнення доручення ч. 7 ст. 69
417 Ухилення від явки на виклик ч. 2 ст. 67; ч. 5 ст. 139
418 Ухилення від заходів виховного характеру ч. 1 ст. 289
Ф
419 Фізичний стан (через який особа неспроможна самостійно захистити свої права) п. 12 ч. 2 ст. 36
420 Фізичні вади ч. 2 ст. 10; п. 3 ч. 2 ст. 52; ч.5 ст.104
421 Фізична хвороба п.1 ч.3 ст.97
Х
422 Характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до неповнолітнього п.2 ч.1 ст.487
423 Характер і тяжкість обвинувачення (підозри) п. 2 ч. 1 ст. 470
424 Хворий свідок, потерпілий ч. 1 ст. 225
425 Хвороба ч. 1 ст. 232
426 Хворобливий стан психіки ч. 1 ст. 515
Ч
427 Час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи ч. 2 ст. 236
428 Час більший, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику ч. 3 ст. 143
429 Час, необхідний для вивчення зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї ч. 3 ст. 403
430 Час, необхідний для підготовки до судового розгляду ч. 3 ст. 340
431 Чесне виконання обов'язків ч. 2 ст. 388
432 Чітке і своєчасне повідомлення про права п. 2 ч. 3 ст. 42
433 Чіткий перелік п. 7 ч. 2 ст. 552
434 Чітке позначення ч. 3 ст. 235; ч. 5 ст. 290
435 Чинити перешкоди ч. 7 ст. 469
Ц
436 Цілком розуміє ч. 4 та 5 ст. 474
Ш
437 Шахрайство ч. 2 ст. 96
438 Швидке псування п. 3 ч. 6 ст. 100
439 Швидке розслідування і судовий розгляд ст. 2
Щ
440 Щойно п. 2 ч. 1 ст. 208
Я
441 Явно несправедливе покарання ст. 414
442 Як личить вільному громадянину і справедливій людині ч. 2 ст. 388
443 Якнайшвидше ч. 1 ст. 100; ч. 8 ст. 135

ДОДАТОК Б

Використання оцінних понять у КПК України 1960 р.

ГТ1 • • •

Терміни, що позначають оцінні поняття

Стаття, в якій наведено
Б
1 Бездоганна поведінка ч.5 ст.7
2 Беззаперечне виконання розпоряджень головуючого ч.2 ст.271
3 Безпідставна відмова в порушенні справи ч.3 ст.100
4 Безпорадний стан ч.3 ст.27
5 Безпосередньо після вчинення злочину п.1 ч.1 ст.106
6 Будь-яка обставина, яка має значення для справи ч.1 ст.326
В
7 Віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення ч.6 ст.155
8 Відмова без поважних причин від виконання покладених обов’язків ч.2 ст.77
9 Видужання (видужала, видужав) ч.3 ст.208; ч.2 ст.249; ч.2 ст.280; ч.2 ст.422; п.2 ч.1 ст.469
10 Виключні випадки ч.5 ст.1541
11 Виняткові випадки 4.3 ст.120; ч.1 ст.136; ч.2 ст.147;

4.4 ст.174; ч.2 ст.290; ч.2 ст.300; ч.3 ст.307; ч.1 ст.426; ч.4 ст.441

12 Виправдає довіру колективу ч.1 ст.13
13 Висока свідомість, мужність при виконанні громадського обов’язку, які сприяли припиненню чи розкриттю злочину ч.4 ст.232
14 Вихід за межі спеціальних знань ч.2 ст.75
15 Вихід учасників дебатів за межі розглядуваної справи ч.4 чт.318
16 Володіння мовою, якою ведеться судочинство п.3 ч.1 ст.45
17 В результаті в стані здоров'я особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, відпала потреба в раніше застосовуваних ч.2 ст.422
примусових заходах медичного характеру
18 Всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин справи ч.1 ст.22, ч.2 ст.26; ч.1 ст.67
19 Всебічне і повне з'ясування обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння ч.2 ст.417
20 Всебічний, повний та об’єктивний розгляд всіх обставин справи ч.3 ст.323
21 Все відоме у справі ч.4 ст.167; ч.2 ст.171
22 Все те, що може сприяти з'ясуванню обставин справи ч.3 ст.315
23 Все те, що не стосується розглядуваної справи ч.1 ст.260
24 Всі можливі заходи, щоб запобігти злочинові або припинити його ч.3 ст.97
25 Громіздкі предмети ч.4 ст.79
Д
26 Дані про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з душевним захворюванням п.2 ч.1 ст.433
27 Дані, які дають підстави вважати, що обвинувачений під час вчинення суспільно небезпечного діяння був у неосудному або обмежено осудному стані, а також, коли він вчинив злочин в осудному стані, але після вчинення злочину захворів психічною хворобою, яка позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними ст.204
28 Дані, які викликають сумнів щодо осудності п.3 ст.76
29 Дії, які небезпечні для здоров'я ч.3 ст.193; ч.2 ст.194
30 Дії, які принижують гідність ч.3 ст.193; ч.2 ст.194
31 Діяння втратило суспільну небезпечність ч.1 ст.7
32 Добровільне повідомлення про ч.1 ст.96
злочин
33 Докази, які могли істотно вплинути на висновки суду п.2 ч.1 ст.369
34 Докладний зміст (показань, пояснень, відповідей ) п.12 ч.3 ст.87
35 Допустимі докази ч.3 ст.253
36 Достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшуковувані особи, а також трупи чи тварини ч.2 ст.177
37 Достатні дані, які вказують на вчинення злочину п.3 ч.2 ст.251
38 Достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину ч.2 ст.94
39 Достатньо підстав (достатні підстави) вважати ч.1 ст.73; ч.2 ст.148; ч.1 ст.177; п.4 ч.3 ст.184; ч.1 ст.187
40 Достовірна інформація ч.2 ст.524
41 Достовірність (недостовірність) доказів ч.3 ст.374
42 Доцільність зупинення слідчих дій ч.4 ст.2368
З
43 Завідомо неправдивий висновок ч.6 ст.48
44 Завідомо неправдиві показання ч.6 ст.48; ч.4 ст.167; ч.3 ст.168; ч.2 ст.170
45 Завідомо неправильний переклад ч.3 ст.128
46 Завідомо підроблені документи п.7 ст.101
47 Загроза безпеці особи ч.2 ст.521
48 Загроза вчинення насильства або інших протиправних дій ч.4 ст.141
49 Загроза небезпеки здоров'ю, життю або свободі особи, якій надано статус біженця ч.2 ст.466
50 Загроза життю, здоров'ю і майну осіб, взятих під захист ч.1 та 2 ст.524
51 Загроза ідентифікації голосу ч.7 ст.303
52 Зазделегідь ч.3 ст.48
53 Заінтересованість в результатах справи п.3 ч.1 ст.54; п.3 ч.1 ст.60; ч.1 ст.128
54 Заінтересовані особи п.3 ч.1 ст.81; ч.3 ст.354; ч.2 ст.360; ч.1 ст.4008
55 Законний, обґрунтований і справедливий вирок чи постанова ч.1 ст.370
56 Залежність від обвинуваченого (чи потерпілого) ч.3 ст.27; ч.7 ст.75
57 Затягування розслідування чи судового розгляду справи ч.6 ст.48; ч.4 ст.61
58 Захворювання обвинуваченого, що виключає можливість його участі у судовому розгляді справи ч.2 ст.249
59 Заходи, спроможні забезпечити належну поведінку ч.9 ст.1652
60 Зброя або інші предмети, які становлять загрозу для оточуючих п.1 ч.3 ст.184
61 Зволікання ознайомлення з матеріалами справи ч.7 ст.218
62 Злісне ухилення від явки ч.2 ст.71; ч.1 ст.290
63 Зловживання правами ч.4 ст.61
64 Зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі п.2 ч.2 ст.4005; ч.2 ст.4006
65 Значення для справи обставин, для з'ясування яких заявлено клопотання ч.2 ст.221
66 З'ясування з достатньою повнотою даних про особу засудженого чи виправданого п.4 ч.2 ст.368
І
67 Інтереси безпеки осіб, взятих під захист ч.2 ст.20
68 Інтереси громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права. ч.2 ст.29
69 Інтереси держави ч.2 ст.29
70 Інтереси засудженого п.1 ст.348
71 Інтереси охорони державної або іншої захищеної законом таємниці ч.1 ст.20
72 Інтереси справи ч.2 ст.300; ч.3 ст.307
73 Інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі ст.20
74 Інші дані, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні ч.2 ст.106
злочину
75 Інші матеріали, які мають значення для розгляду справи в суді ч.1 ст.426
76 Інші обставини, які позбавляють можливості своєчасно з'явитися до слідчого ч.3 ст.135
77 Інші обставини, які характеризують особу ч.2 ст.149; ч.1 ст.150
78 Інші поважні причини неможливості вручення копії постанови про порушення кримінальної справи ч.2 ст.982
79 Інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі ч.1 ст.177; п.4 ч.3 ст.184
80 Істотна зміна пред’явленого обвинувачення за фактичними обставинами ч.1 та 2 ст.231
81 Істотне значення для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру ч.3 ст.447
82 Істотне значення для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру ч.3 ст.419
83 Істотне значення для правильного вирішення справи ч.1, п.1 ч.2 ст.368
84 Істотне порушення кримінально- процесуального закону п.3ч.1 ст.367; ст.370; п.1 ч.1 ст.398
85 Істотне порушення прав особи, стосовно якої ставилося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру ч.2 ст.367
86 Істотне порушення прав підсудного (обвинуваченого) ч.2 ст.367; ч.4 ст.398
87 Істотні додаткові обставини ст.431
88 Істотні порушення кримінально- процесуального закону, які виключали можливість постановлення вироку чи постанови п.1 ч.1 та ч.2 ст.374
89 Істотні суперечності п.1 ст.301; п.1 ст.306; п.4 ч.1 ст.369
EC
90 Компетентність спеціаліста ч.4 ст.1281
91 Конфіденційне побачення п.1 ч.2 ст.48
92 Коли очевидці, в тому числі й потерпілі прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин п.2 ч.1 ст.106
93 Коли суд визнає за потрібне (непотрібне) ч.1 ст.421
94 Короткий виклад суті пред’явленого обвинувачення ч.4 ст.223
95 Короткий зміст останнього слова підсудного п.13 ч.3 ст.87
96 Короткий зміст судових дебатів п.13 ч.3 ст.87
М
97 Можливість вільно, без неправомірних обмежень, отримання правової допомоги в обсязі і формах, як того потребує свідок п.6 ст.691
98 Можливість виправлення неповнолітнього без застосування кримінального покарання ч.1 ст.447
99 Можливість дослівного викладу показань ч.3 ст.145
100 Можливість негативного впливу на хід досудового чи судового слідства ч.1 ст.147
101 Можливість продовжувати брати участь у засіданні ч.1 ст.258
102 Можливість почати слухання справи ст.293
103 Можливість у відсутності потерпілого з'ясувати всі обставини справи і захистити його права та законні інтереси ч.1 ст.290
104 Моральна шкода ч.1 ст.49
105 Мотиви, що заслуговують на увагу ч.3 ст.46
106 Мотивованість ч. 2 ст. 7; ч.1. ст. 8, ч. 1 ст. 9; ст. 10; ч. 1 ст. 11; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст.20; ч. 3 ст. 521;
ч. 1 ст. 523; ч. 3 ст. 524; ч.2 ст.611; ч.1 ст. 73; ч. 3 ст.75; ч. 1 ст. 981; ч. 3 ст. 106; ч. 2 ст. 109, ч.2 ст. 120; ч. 1 ст. 123; ст.124; ч.

2 ст. 129; ч. 1 ст. 130, ст. 131; ч. 1 ст. 136; частини 1, 3 ст. 147; ч. 1 ст. 165; частини

3, 5 ст. 177; частини 2, 3, 4 ст. 178; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 196; ст.203; ч. 4 ст. 206; ст. 210; ч. 1 ст. 214; ч. 3 ст.221; ст.226; ч.

3 ст. 277; ст. 278; ч. 2 ст. 281; ч. 1 ст. 282;

4. 3 ст. 296; ч. 2 ст. 300; ч. 6 ст. 303; ч. 1 ст. 312; ч. 1 ст. 3151; ч. 1 ст. 327; ст. 334; ч. 1 ст. 377; ст. 378; ч. 2 ст. 388; ч. 6 ст. 4008; ч. 4 ст. 414; ч. 4 ст. 441; ч. 2 ст. 447.

107 М’якість покарання ст.372; ч.2 ст.400
Н
108 Найбільш доцільна форма перевиховання підсудного ч.2 ст.442
109 Найбільш об’єктивний і повний розгляд справи ч.1 ст.38
110 Найбільш повне та об’єктивне розслідування п.9 ч.1 ст.227
111 Найкраще забезпечення виховної ролі судового розгляду ч.1 ст.38
112 Належна (неналежна) поведінка 4.1 ст.152; ч.1 ст.154; ч.1 ст.1541;

4.1 ст.163; ч.4 ст.165 ч.2 ст.436

113 Належний високий рівень судового процесу ч.1 ст.260
114 Належні докази ч.3 ст.253
115 Намагання перешкоджати встановленню істини у справі ч.2 ст.148
116 Намагання продовжувати злочинну діяльність ч.2 ст.148
117 Намагання ухилитися від виконання процесуальних рішень ч.2 ст.148
118 Намагання ухилитися від слідства і суду ч.2 ст.148
119 Наявність реальної загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну ч.1 ст.521
120 Не викликані необхідністю пошкодження дверей, замків чи інших предметів ч.2 ст.183
121 Неволодіння мовою, якою ведеться провадження Ст..460
122 Недоцільність дослідження доказів ч.3 ст.290
123 Невідкладні випадки ч.2 ст.521; ч.4-6 ст.177; ст.180; ч.2 та 5 ст.190;
124 Невідкладні слідчі дії ч.2 ст.104
125 Невідкладні слідчі чи інші процесуальні дії ч.5 та 6 ст.47
126 Невідкладний огляд місця події ч.6 ст.190
127 Невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи п.2 ч.1 ст.367; ст..369
128 Невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого п.5 ч.1 ст.367; ст.372; п.1 ч.1 ст.373; п.3 ч.1 ст.398
129 Негайно 4.1 ст.73, ч.2 ст.14, ч.3 та 6 ст.521; п.2 ч.2 ст.522; ч.2 ст.525; ч.4 ст.80;

4.1 ст.982; ч.2 ст.103; ч.4, 5 та 7 ст.106;

4.2 ст.107; ч.2 ст.113; ч.10 та 11 ст.156;

4.1 ст.159; ч.3 ст.165; ч.3 ст.1651;

4.2 ст.190; ч.5 ст.2368; ст.320; ст.342; ч.5 ст.401; ч.2 та ч.6 ст.461; ч.2 ст.462; ч.10 ст.463; ч.8 ст.468

130 Недостатні докази для того, щоб зробити висновок про психічний стан обвинуваченого п.2 ст.418
131 Недостатні докази про те, що суспільно небезпечне діяння вчинено даною особою п.2 ст.418
132 Недостатні знання або некомпетентність п.2 ч.7 ст.48
133 Недостатній строк для ознайомлення з матеріалами справи ч.8 ст.156
134 Недостатність матеріалів для дачі висновку ч.4 ст.77
135 Недостатність обґрунтування порушення прав та інтересів особи ч.3 ст.2367
136 Незначна роль особи, що підозрюється у вчиненні злочину у співучасті ч.4 ст.1541
137 Неможливість виготовлення копій вилучених документів або встановлення їх власника під час вилучення ч.4 ст.186
138 Неможливість вручення копії постанови про порушення кримінальної справи ч.2 ст.982
139 Неможливість встановлення місця перебування особи ч.2 ст.982
140 Неможливість дати висновок ч.4 ст.77
141 Неможливість доставки ув’язнених у слідчий ізолятор або на гауптвахту Військової служби правопорядку у ЗСУ ч.6 ст.155
142 Неможливість закінчити розслідування ч.1 ст.120; ч.2 ст.156; ч.1 ст.1653
143 Неможливість заміни іншими особами ч.1 ст.289
144 Неможливість запросити захисника за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин п.2 ч.4 ст.47
145 Неможливість окремого розгляду справи ч.2 ст.246
146 Неможливість без шкоди для справи заміни особи іншою ч.2 ст.272
147 Неможливість дослідження обставин п.2 ч.2 ст.368
148 Неможливість захисту своїх законних інтересів ч.3 ст.27
149 Неможливість окремого розгляду нового обвинувачення та початкового ч.2 ст.276
150 Неможливість огляду предметів і документів , вилучених під час огляду місця події, при виїмці або обшуку, а також пред’явлення їх на місці події ч.5 ст.191
151 Неможливість явки ч.5 ст.47, ч.3 ст.48; п.1 ч.1 ст.1491; ч.2 ст.306
152 Необґрунтованість / обґрунтованість (висновку, цивільного позову, постанови, вироку, обвинувачення, апеляції, рішення) ч. 6 ст.75; ч. 2 ст. 1541; ч. 1 ст. 227; ст. 323; ч. 1 ст. 334; частини 5, 7 ст. 362; ч. 1 ст. 370; частини 2, 3 ст. 377; п.3 ч.1, 4 ст.378; ч. 1 ст. 395.
153 Необхідно (необхідне, необхідність, необхідна, необхідні, у разі необхідності, при необхідності, необхідні ч.5 ст.232; ч.2 ст.26, ч.1 ст.44; ч.3 ст.50, ч.3 ст.521; ч.3 ст.611; ч.2 та 3 ст.75;

4.1 ст.85; ч.2 ст.871; ч.3 та 4 ст.97;

4.2 ст.121; ст.124; ч.2 ст.125; ч.2 ст.127;

випадки ) 4.1 ст.128; ст.137; ч.6 ст.143; ст.158;

4.4 ст.156; ч.4 ст. 165; ч.9 ст. 1652; ч.10 ст.1652; ч.1 та 3 ст.1653; ч.2 ст.167;

4.1 ст.168; ч.1 та 5ст.174; ч.1 ст.175;

4.5 ст.177; ч.4 ст.183; ч.2 ст.186;

4.4 ст.1871; ч.3 ст.191; ч.2 ст.192; ч.1- 3ст.193; ч.3 ст.194; ч.2 ст.196; ст.200;

4.1 ст.205; ч.3 ст.206; ч.2 ст.2362; п.3 ч.3 ст.2368; п.4 ч.12 ст.2368; п.8 ч.1 ст.253; ч.1 ст.255; СТ..2701;

4.2 ст.275; ч.1 та 3 ст.280; ч.1 ст.290; ст.2921; ч.4 ст.299; ч.1 та 3 ст.313;

4.1 ст.315; п.1 та 2 ч.1, ч.2 та 3ст.358;

4.4 ст.360; п.3 ч.2 ст.368; п.2 ч.1 ст.378;

4.2 ст.392; ч.1 ст.4101; ч.2 ст.411;

4.2 ст.414; ч.2 ст.417; ст.430; ст..431; ч.2 та 3 ст.433; ч.3 та 5 ст.441; ч.4 ст.442;

4.2 ст.443; ст.445; ст.446; ст.460

154 Неповага до суду ч.2 ст.271
155 Неповна або недосить ясна експертиза ч.5 ст.75
156 Неповнота або неправильність досудового слідства, що не може бути усунута в судовому засіданні ч.1 ст.281
157 Неповне чи однобічне судове слідство ч.3 та 4 ст.358
158 Неправильне застосування кримінального закону ст.371; п.2 ч.1 ст.398
159 Неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному змісту п.3 ст.371
160 Неправильні дії, допущені під час обшуку ч.3 ст.189
161 Неправильність засудження або виправлення підсудного п.3 ч.2 ст.4005
162 Несвоєчасне одержання повістки ч.3 ст.135
163 Неспроможність особи, з якої мають бути стягнуті судові витрати ч.5 ст.93
164 Неявка без поважних причин ч.2 ст.70; ч.3 ст.72; ч.9 та 10 ст.1541; ч.10 ст.2368; ч.3 ст.282; ч.1 ст.288; ч. 1 ст.290
165 Нові обставини, які мають ч.3 ст.319
істотне значення для справи
О
166 Обгрунтовані підстави ч1 ст.853
167 Об'єктивність і неупередженість

суду

ч.6 ст.161
168 Об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями п.1 ч.1 ст.162
169 Обставини особистого життя обшуковуваного та інших осіб ст.185
170 Обставини, про встановлення яких заявлені клопотання, мають значення для справи ч.1 ст.129
171 Обставини, які мають значення для справи ч.4 ст.221
172 Особа перестала бути суспільно небезпечною

(особу не можна вважати суспільно небезпечною)

ч.1 та 5 ст.7
173 Особа, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист ст. 111
174 Особи, що заслуговують довір'я ч.1 ст.152
175 Особливо складна справа п.3 ч.2 ст.156
176 Обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього

(обставини, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього)

п.5 ч.1 ст.433; ст.444
177 Обставини, які характеризують особу, яка вчинила суспільно небезпечне діяння та її психічне захворювання ч.2 ст.417
178 Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства п.1 ч.1 ст.367; ч.1та 2 ст.368
179 Однобічність або неповнота дізнання чи досудового слідства, які не можуть бути усунуті в судовому засіданні п.4 ч.1 ст.374
180 Окремі випадки ч.4 ст.155
181 Особа, яка за станом здоров'я не може бути видана без шкоди для п.2 ч. 1 ст.469
її здоров'я
182 Особисте життя ч.2 ст.141; ст. 185
183 Особи, які є суспільно небезпечними ч.2 ст.416
184 Особи, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на захист п.2 ч.1 ст.45
185 Особи, які через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них п.3 ч.1 ст.69
186 Особлива важливість справи ч. 2 ст. 34; ч. 3 ст. 232
187 Особлива складність справи ч.2 ст.120; ч.4 ст.360
188 Особливе громадське значення ч. 3 ст. 27.
189 Особливі прикмети ч. 1 ст. 193
П
190 Передача інформації, що може зашкодити провадженню у кримінальній справі ч.2 ст.971
191 Переконливість доказів ч.5 ст.161; ст.261
192 Перешкоджання встановленню істини у справі -5

ч.1 ст.7 ; ч.6 ст.48; ч.4 ст.61; п.2 ч.1 ст.155

193 Перешкоджання подальшому провадженню у справі щодо особи, видача якої запитувалася іноземною державою ч.9 ст.468
194 Питання, які не стосуються справи або не належать до компетенції експерта ч.4 ст.310
195 Поважні причини .ч. 2 ст. 29; ч.2, 3 ст. 70; ч. 2 ст. 72; ч.2 ст. 77; ч. 1 ст. 90; ч. 2 ст. 982; ч.2, 3 ст. 135; п.1 ч.1 ст.1491 ч. 6 ст. 1541; частини 6, 9 ст. 2368; ч. 3 ст. 282; ч. 1 ст. 288; ч.1 ст.290; ч. 2 ст.353.
196 Повне відтворення звукозапису ч.3 ст.851
197 Повне, всебічне і об’єктивне провадження досудового слідства в кримінальних справах ч.1 ст.1141
198 Повне усвідомлення значення своїх дій ч.3 ст.433
199 Повний і точний переклад ч.2 ст.128
200 Повний та всебічний розгляд ч.1 ст.370
справи
201 Повнота та об’єктивність дослідження обставин справи ч.2 ст.41
202 Пов'язаність злочинів ч.3 та 4 ст.112
203 Позбавлення можливості продовжувати брати участь у засіданні ч.1 ст.258
204 Пом'якшуючі обставини ч. 1 ст. 22; ч. 1 ст. 48; ч. 1 ст. 64; ч. 2 ст. 233; ч. 2 ст. 266; ч. 1 ст. 324; ч. 1 ст. 334
205 Порушення громадського порядку ч.1 ст.13
206 Порушення порядку у судовому засіданні ч.4 ст.61
207 Потреба подати нові докази ч.3 ст.318
208 Потреба у проведенні невідкладних дій з участю захисника ч.5 ст.47
209 Потрібні відомості ч.2 ст.433
210 Потрібний у судовому розгляді переклад ст.285
211 Правда ч.3 ст.168
212 Правильність / неправильність (застосування закону, вирішення справи, сприйняття фактів, висновку експерта, протоколу, зауважень, перекладу, запису, дій, слідства, розуміння обставин справи, тлумачення закону, засудження або виправдання) ст. 2; ч. 1 ст. 65; ч. 1 ст. 69; ч. 6 ст. 75; ч. 1 ст. 77; ст. 88; ч.2, 3 ст. 881; ч. 3 ст. 128; ст. 146; ч. 3 ст. 189; ч. 1 ст. 281; ст. 285; ч. 3 ст. 299; ч. 1 ст. 367; ч.1, 2 ст. 368; ст. 367; ч. 1 ст. 398; ч. 1 ст. 4004; ч.1, 2 ст. 4005; ч. 2 ст. 4006.
213 Предмети і документи, які можуть мати доказове значення ч.1 ст.184
214 Пропуск строку на апеляційне оскарження з поважних причин ч.2 ст.353
215 Психічне чи інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі п.2 ч. 1 ст.206
216 Психічний стан обвинуваченого, що робить неможливим оголошення постанови про призначення судово- психіатричної експертизи ч.3 ст.197
Р
217 Раптовість ч.1 ст.931
218 Реальна загроза життю та здоров'ю особи ч.3 ст.97
219 Ретельна перевірка матеріалів особової справи ч.2 ст.61
220 Речі, які не мають ніякої цінності і не можуть бути використані п.3 ч.1 ст.81
221 Рівень розумової відсталості неповнолітнього ч.3 ст.433
222 Рідна мова або інша мова, якою володіє підсудний (обвинувачений) ч.6 ст.223; ч.3 ст.254; ч.4 ст.341; п.4 ч.2 ст.370
223 Різкі відмінності у зовнішності та одягу ч.2 ст.174
224 Рішення на користь осіб, щодо яких апеляції не надійшли ч.2 ст.365
225 Розрахунки та інші дані, які важко тримати в пам'яті п.5 ч.іст.691; ч.1 ст.305
226 Розумні строки ч.4 ст.218
227 Розумово відсталий неповнолітній ч.2 ст.438
С
228 Свобода у наданні доказів ч.5 ст.161
229 Своєчасна явка ч.1 ст.154
230 Своєчасне вжиття заходів ч.2 ст.25
231 Своєчасне повідомлення ч.3 ст.353
232 Своєчасне проведення слідчих дій ч.1 ст.114
233 Своєчасність дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню їм ч.1 ст.1141
234 Сильне душевне хвилювання ч.1 ст.931
235 Систематичне невиконання ч. 1 ст. 524
236 Сімейний і матеріальний стан ч.2 ст.1491; ч.1 ст.150
237 Складність справи ст.241; ст.256
238 Сприяння у здійсненні прав і в захисті законних інтересів ч.1 ст.266
239 Спроби вплинути на заявника ч.3 ст.97
240 Стан загального розвитку неповнолітнього п.2 ч.1 ст.433
241 Стан обмеженої осудності ч. 1 ст. 417; ст. 420; ч. 1 ст. 421; ч. 2 ст.
422
242 Стан здоров'я ч.2 ст.1491; ч.1 ст.150
243 Стан здоров'я неповнолітнього п.2 ч.1 ст.433
244 Суворість покарання ст.372
245 Сумлінне ставлення до праці ч.5 ст.7
246 Сумнів у добровільності та істинності позиції учасників судового розгляду ч.3 ст.299
247 Сумнів в об'єктивності п.4 ч.1 ст.54; п.4 ч.1 ст.60
248 Сумніви щодо виду і розміру рокарання ч.6 ст.335
249 Суперечливі докази, які мають істотне значення для висновків суду п.3 ч.1 ст.369
250 Суперечність інтересів п.1 ч.2 та ч.3 ст.61
251 Суперечності в показаннях ст.172
252 Суттєве порушення вимог статей 228-232 КПК ч.1 ст.2491
Т
253 Те, що не стосується розглядуваної справи ч.1 ст.260
254 Тісний зв'язок нового обвинувачення з початковим ч.2 ст.276
255 Тимчасова тяжка хвороба ч.1 ст.208
256 Точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці ч.1 ст.178
257 Тривале спостереження за обвинуваченим або дослідження його ч.1 ст.205
258 Тяжка образа ч.1 ст.931
259 Тяжка тривала хвороба, яка виключає розгляд справи ч.2 ст.280
260 Тяжка хвороба (тяжко хворіє) ч.3 ст.408; п.2 ч.1 ст.469
У
261 Уважно оглянуті ч.1 ст.79
262 Умови, що виключають сторонній вплив на суддів ст.18
263 У разі потреби ч.1 ст.199
264 Уточнення і доповнення відповіді ч.8 ст.48; ч.1 ст.300; ч.5 ст.303
265 Уточнення результатів допиту ч.1 ст.194
або даних, одержаних при провадженні слідчих дій
266 Уточнення фактичних даних ч.1 ст.3151
267 Ухилення від заходів виховного характеру ч.1 ст.13
268 Ухилення від слідства ч.2 ст.136; ст.137
269 Ухилення від явки п. 1 ст.262
Ф
270 Формулювання, які ставлять під сумнів невинність виправданого ч.7 ст.334
Х
271 Хвороба ч.2 ст.982; ч.3 ст.135
272 Хронічна душевна хвороба ч.2 ст.408
Ц
273 Це [проведення досудового слідства] визнає за необхідне прокурор чи суд ст. 111
274 Цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб або державних інтересів ч.4 ст.264
Ч
275 Час, потрібний обвинуваченому і його захиснику, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи ч.6 ст.218
Ш
276 Швидке і повне розкриття злочинів ст.2
277 Швидке і повне розслідування злочинів ч.1 ст.116
278 Швидко зіпсуватися ч.4 ст.80
279 Шкода інтересам неповнолітнього підсудного ч.4 ст.441
Я
280 Явна зневага до суду або до встановлених в суді правил ч.2 ст.271
281 Явні сліди злочину п.3 ч.1 ст.106
282 Явно несправедливе покарання ст.372
283 Якщо суддя визнає потрібним ч.2 ст.414

ДОДАТОК В

На кафедрі кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ проводиться дисертаційне дослідженні на тему «Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві України».

В його межах проводиться це анкетування, спрямоване на з’ясування позиції громадян з низки питань, які стосуються їхньої оцінки окремих законодавчих і теоретичних положень. Ваші щирі відповіді сприятимуть вдосконаленню законодавчої регламентації відповідних норм та правильному правозастосуванню, отже, реалізації прав кожного із Вас.

Анкетування анонімне, будуть використані лише узагальнені показники

Відомості про учасника анкетування

Ваш вік

Посада (пов’язана з юридичною діяльністю / не пов’язана) - потрібне підкресліть

Стаж роботи_________________________________

1. Чи вважаєте Ви, що кількість вжитих у кримінальному процесуальному праві оцінних понять є надмірною?

1. Ні

2. Так

2. Чи можливе ефективне правове регулювання у сфері кримінального судочинства без використання оцінних понять ?

1. Ні

2. Так

3. Чи впливає на межі розсуду правозастосувача при тлумаченні норм, що містять оцінні поняття, правозастосовна практика з цього питання?

1. Ні

2. Так

4. Чи стикалися Ви зі труднощами під час застосування кримінальних процесуальних норм, що містять оцінні поняття?

1. Ні

2. Так, достатньо часто

3. Так, іноді

5. Назвіть інститути (наприклад, інститут слідчих дій, інститут примусових заходів медичного характеру та примусового лікування, інститут повідомлення про підозру, інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні, інститут запобіжних заходів), оцінні поняття якого (яких) викликають у Вас найбільше складностей під час тлумачення?

6. Яким, на Вашу думку, є найкраще вирішення питання про легальне тлумачення оцінних понять?

1. Сформулювати до окремих глав кодексу примітки, у яких би містилися критерії оцінних понять;

2. У відповідних законоположеннях КПК України навести приблизні переліки фактів (явищ, життєвих ситуацій), які охоплюються змістом оцінних понять;

2. У спеціальній статті дати роз'яснення окремих оцінних понять

7. Чи можуть про ризик переховування підозрюваного/ обвинуваченого від органів досудового розслідування та суду свідчити правомірні дії підозрюваного/ обвинуваченого, як-от: закриття рахунків в банку, продаж нерухомості, оформлення паспорту для виїзду за кордон, купівля проїзних квитків тощо?

1. Ні

2. Так

8. Чи може відсутність співпраці з органами досудового розслідування (зокрема, заперечення своєї причетності до події злочину, винуватості у пред’явленому обвинуваченні, відмова від дачі показань, повільне ознайомлення з матеріалами справи) свідчити про наявність ризику перешкоджання підозрюваним/ обвинуваченим кримінальному провадженню?

9. Чи варто закріпити у законі вичерпний перелік випадків, коли до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого може бути застосоване тримання під вартою?

1. Ні

2. Так

10. Чи варто розширити коло суб’єктів, яким неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений може бути переданий під нагляд (батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи) внаслідок залучення інших осіб (наприклад, іншого родича, вчителя, тренера неповнолітнього), які заслуговують на довіру та які здатні забезпечити належну поведінку цього учасника процесу?

1. Ні

2. Так

11. Чи обов’язковим для констатації «суспільного інтересу» в укладенні угоди про визнання винуватості встановлення факту сприяння органам кримінальної юстиції з боку підозрюваного, обвинуваченого?

1. Ні

2. Так

12. Чи можливим є укладення угод про примирення у провадженнях щодо злочинів, унаслідок яких настала смерть потерпілого?

1. Ні

2. Так

13. Чи наявна «очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань» у випадку, коли підозрюваний/ обвинувачений офіційно не працює, а сторонами узгоджено покарання у виді штрафу чи останнього зобов’язано у грошовому еквіваленті відшкодувати заподіяну злочином шкоду?

1. Ні

2. Так

14. Чи є необхідність закріплення у КПК України можливості об’єднувати в одному провадженні справи із зустрічними обвинуваченнями?

1. Ні

2. Так

15. Чи є необхідність в об’єднаному провадженні за фактом злочинної

необережності

наслідки?

1. Ні

2. Так

кількох осіб, що спричинила спільні кримінально-правові
Дякуємо за участь в анкетуванні та надані відповіді!

ДОДАТОК Г

Зведені результати проведеного анкетування1

Запитання Варіанти відповідей У

відсотках

від

загальної

кількості

опитаних

1. Чи вважаєте Ви, що кількість вжитих у кримінальному

процесуальному праві оцінних понять є надмірною?

1. Ні 20,28%
2. Так 79,72%
2. Чи можливе ефективне правове регулювання у сфері кримінального судочинства без використання оцінних понять? 1. Ні 76,96%
2. Так 23,04%
3. Чи впливає на межі розсуду правозастосувача під час тлумачення норм, що містять оцінні поняття, правозастосовна практика з цього питання? 1. Ні 26,73%
2. Так 73,27%
4. Чи стикалися Ви зі труднощами під час застосування кримінальних процесуальних норм, що містять оцінні поняття? 1. Ні 17,5%
2. Так, досить часто 64,5%
3. Так, іноді 18,0%
5. Назвіть інститути (наприклад, інститут слідчих дій, інститут примусових заходів медичного характеру та примусового лікування, інститут повідомлення про підозру, інститут відшкодування (компенсації) 1. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні 8,76%
2. Інститут закінчення досудового розслідування 12,44%
3. Інститут запобіжних заходів 75,11%
4. Інститут зупинення 18,89%

1 Анкетування було проведено у п'яти областях України - Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській у вересні- листопаді 2014 р. та у березні-квітні 2015 р. В ході анкетування було опитано 217 респондентів, серед яких 43- судді місцевих судів, 21 - судді апеляційних судів, 24 - прокурори, 37- слідчі прокуратури, 92 - слідчі органів внутрішніх справ.

Вік опитаних - 22--53 роки, стаж роботи яких за юридичною спеціальністю становив від 0 до 24 років ( у тому числі 74 особи із стажем роботи до 3 років, 27 осіб - із стажем роботи від 3 до 5 років, 53 особи - із стажем роботи від 5 до 10 років, 48 осіб - із стажем роботи від 10 до 15 років, 17 осіб - із стажем від 15 до 20 років, 8 осіб - із стажем роботи понад 20 років).

шкоди у кримінальному провадженні, інститут запобіжних заходів), оцінні поняття якого (яких) викликають у Вас найбільше складностей під час тлумачення? досудового розслідування
5. Інститут клопотань 20,28%
6. Інститут міжнародної правової допомоги у кримінальних справах 8,29%
7. Інститут

об'єднання / виділення матеріалів кримінальних проваджень

70,97%
8. Інститут оскарження дій чи бездіяльності та рішень осіб, що ведуть процес 22,58%
9. Інститут повідомлення про підозру 17,51%
10. Інститут примусових заходів виховного характеру 24,42%
11. Інститут примусових заходів медичного характеру та примусового лікування 28,11%
12. Інститут процесуальних строків 60,83%
13. Інститут слідчих дій 67,74%
14. Інститут судового контролю за досудовим слідством 6,45%
15. Інститут угод 84,33%
6. Яким, на Вашу думку, є найкраще вирішення питання про легальне тлумачення оцінних понять? 1. Сформулювати до окремих глав кодексу примітки, у яких би містилися критерії оцінних понять 38,25%
2. У відповідних законоположеннях КПК України навести приблизні переліки фактів (явищ, життєвих ситуацій), які охоплюються змістом оцінних понять 29,03%
3. У спеціальній статті дати роз'яснення окремих оцінних понять 32,73%
7. Чи можуть про ризик переховування підозрюваного, обвинуваченого від органів досудового розслідування та суду свідчити правомірні дії підозрюваного/ обвинуваченого, як-от: закриття рахунків у банку, продаж нерухомості, оформлення паспорту для виїзду за кордон, купівля проїзних квитків тощо ? 1. Ні 16,13%
2. Так 83,87%
8. Чи може відсутність співпраці з органами досудового розслідування (зокрема, заперечення своєї причетності до події злочину, винуватості у пред’явленому обвинуваченні, відмова від дачі показань, повільне ознайомлення з матеріалами справи) свідчити про наявність ризику перешкоджання підозрюваним/ обвинуваченим кримінальному провадженню? 1. Ні 82,03%
2. Так 17,97%
9. Чи варто закріпити у законі вичерпний перелік випадків, коли до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого може бути застосоване тримання під вартою? 1. Ні 77,88%
2. Так 22,12%
10. Чи варто розширити коло суб’єктів, яким неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений може бути переданий під нагляд (батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи) внаслідок залучення до нього інших осіб(наприклад, іншого родича, вчителя, тренера неповнолітнього), які заслуговують на довіру та які здатні забезпечити належну 1. Ні 18,43%
2. Так 81,57%
поведінку цього учасника процесу?
11. Чи обов’язковим для констатації «суспільного інтересу» в укладенні угоди про визнання винуватості є встановлення факту сприяння органам кримінальної юстиції з боку підозрюваного, обвинуваченого? 1. Ні 36,87%
2. Так 63,13%
12. Чи можливим є укладення угод про примирення у провадженнях щодо злочинів, унаслідок яких настала смерть потерпілого? 1. Ні 75,58%
2. Так 24,42%
13. Чи наявна «очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань» у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений офіційно не працює, а сторонами узгоджено покарання у виді штрафу чи останнього зобов’язано у грошовому еквіваленті відшкодувати заподіяну злочином шкоду? 1. Ні 61,75%
2. Так 38,25%
14. Чи є необхідність закріплення у КПК України можливості об’єднувати в одному провадженні справи із зустрічними обвинуваченнями? 1. Ні 35,0%
2. Так 65,0%
15. Чи є необхідність в об’єднаному провадженні за фактом злочинної необережності кількох осіб, що спричинила спільні кримінально-правові наслідки? 1. Ні 24,42%
2. Так 75,58%

ДОДАТОК Д

Г олові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіну Андрію Анатолійовичу

Рибалка В. О.

викладача

кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ННІППЕ ЛьвДУВС

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо внесення змін і доповнень до глави 18 КПК України 2012 р.

«Запобіжні заходи, затримання особи»

1) У ч.2 ст.213 КПК України зазначено, що уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, має підстави для обгрунтованої підозри, що при повідомленні про затримання ця особа може зашкодити досудовому розслідуванню, вона може здійснити таке повідомлення самостійно, проте без порушення вимоги щодо його негайності.

Така регламентація даного питання в Україні відповідає інтересам підозрюваного, обвинуваченого, але може перешкодити належному виконанню завдань досудового розслідування.

Видається більш виправданим положення, відповідно до якого за виключнихобставин, коли це продиктовано особливим характером справи, з метою забезпечення таємниці початкового етапу слідства за рішенням суду повідомлення може бути затримано (крім випадків, коли даний запобіжний захід застосовується до неповнолітніх).

2) Не можна виключати ситуацію, коли зухвала, агресивна поведінка неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні тяжкого (чи особливо тяжкого) злочину свідчить про те, що тільки шляхом його суворої ізоляції від суспільства вдасться забезпечити можливість належної поведінки і забезпечити його участь у процесуальних діях. Однак, утримання неповнолітнього під вартою у відриві від батьків та звичного оточуючого середовища здатне заподіяти непоправну шкоду морально-психічному стану дитини.

А тому слід передбачити (у ч.2 ст.492 КПК 2012 р.) що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо неповнолітнього повинно стати загальним правилом за наявності підстав та спеціальних умов, що свідчать про необхідність його суворої ізоляції від суспільства;

3) При визначенні розміру застави потрібно в обов'язковому порядку враховувати матеріальне становище особи, яка вносить заставу. Адже не кожному під силу внести заставу в розмірі, який встановлений в законі. Тому необхідно передбачити, що у виключних випадках розмір застави може бути встановлений нижче мінімального рівня. До виключних випадків (з урахуванням індивідуального підходу) можна віднести матеріальне становище особи, щодо якої обирається запобіжний захід у вигляді застави;

4) Європейський суд з прав (§33 рішення «В. проти Швейцарії» (W. v. Switzerland) №14379/88 від 26 січня 1993 р.) визнає правомірним рішення національних судів про відмову у застосуванні застави, якщо особа, яка заявляє клопотання про її внесення, водночас не надає жодних доказів, які б засвідчували легальність походження відповідних коштів. З огляду на таку прецедентну практику Євросуду існує необхідність відобразити у нормах КПК положення, яке б давало можливість встановити легальність походження коштів, що вносяться як предмет застави

З урахуванням наведеного варто: доповнитич.2 ст.182 КПК України положенням наступного змісту: «Застосування застави може бути поставлено у залежність від виконання підозрюваним, обвинуваченим чи іншою особою (потенційним заставодавцем) вимоги слідчого судді, суду надати дані, які б підтверджували законність походження коштів, що виступатимуть предметом застави та відомості, необхідні для встановлення її розміру».

5) Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) (ч.2 ст.182 КПК). Тобто у новому кримінальному процесуальному законодавстві фактично розмежовано поняття «заставодавець» та «особа, яка вносить заставу» (адже останнє є ширшим).

У ч.4 ст.182 КПК 2012 р. йдеться про те, що розмір застави, окрім іншого (обставин кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст.177 КПК) визначається з урахуванням майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого. Однак законодавець чомусь забуває, що при прийнятті відповідного рішення слід враховувати також майновий та сімейний стан заставодавця - фізичної особи та майновий стан заставодавця - юридичної особи, який вносить заставу за цих учасників процесу.

Відсутність такої регламентації може привести до того, що не надто багатий заставодавець, який хоче допомогти підозрюваному, обвинуваченому, готовий внести в якості предмета застави ледь не всі свої кошти. А це в подальшому може призвести до того, що і він сам, і члени його сім'ї (у тому числі й малолітні діти) залишаться без засобів до існування. Якщо ж заставодавцем виступає юридична особа, то передача як застави значної суми може в подальшому (у разі невиконання взятих на себе зобов'язань ) призвести до її банкрутства

Тому при прийнятті відповідного рішення (про обрання даного запобіжного заходу) слід враховувати інтереси не тільки підозрюваних, обвинувачених (тобто осіб, які залучаються в процес незалежно від їх волі ), але й осіб, які вступають у процес за власним бажання.

Окрім того, положення КПК про необхідність врахування при прийнятті такого рішення майнового стану лише підозрюваного, обвинуваченого (де відсутня будь- яка згадка про потребу при застосуванні цього запобіжного заходу мати на увазі матеріальне становище заставодавця) є непродуманим з огляду ще й на наступне. Не виключено, що для заможного заставодавця-олігарха, внесена сума коштів може бути неістотна, а тому він не буде особливо перейматися існуванням ризику втрати застави (її звернення в дохід держави) і, відповідно, не надто сумлінно виконуватиме взяті на себе обов’язки (або ж не виконуватиме їх взагалі).

З урахуванням сказаного слід викласти перше речення ч.4 ст.182 КПК України наступним чином: «Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та (або)даних про особу заставодавця, а також ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу».

6) У ст.180 КПК України прописано, що особиста порука як запобіжний захід застосовується за наявності згоди особи, щодо якої дається порука Адже якщо поручитель викликає довіру (чи особливу довіру) лише у слідчого судді, суду, але не у особи, щодо якої вирішується питання про обрання даного запобіжного заходу, якщо він не є авторитетом для того, за поведінку кого ручається, то постає закономірне запитання: чи можна з великою долею ймовірності припускати, що застосовуваний захід буде справді дієвим та ефективним? Відповідь очевидна: ні.

З огляду на вищевикладене варто доповнити ч. 1ст.180 КПК України 1960 р. положенням про те, що «Особиста порука може застосовуватися лише за письмового клопотанням поручителя (поручителів) та згоди особи, щодо якої дається порука»;

7) У законодавстві деяких держав (до прикладу, у ч.2 ст.423 КПК РФ) прямо передбачено положення про пріоритетність передачі неповнолітнього під нагляд у порівнянні з іншими запобіжними заходами. У п.3 ч.1 ст.178 КПК України сказано, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу (крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу) слідчий суддя, суд зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й вік підозрюваного, обвинуваченого. Проте це не означає, що правозастосувач завжди у разі неповноліття такого учасника процесу та обговоренні питання про обрання запобіжного заходу, принаймні буде аналізувати питання про застосування до нього передачі під нагляд.

А тому з огляду на викладене варто було б доповнити ч.1 ст.493 КПК України наступним положенням: «При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого слід у кожному випадку обговорювати можливість відання його під нагляд».

8) Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений (відповідно до ч.2 ст.493 КПК України 2012 р.) може бути переданий під нагляд лише батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи. Водночас у законодавстві інших країн є більш широке коло суб’єктів, яким такий учасник процесу може бути переданий під нагляд. До прикладу, у ч.1 ст.105 КПК РФ зазначено: «Нагляд над неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим полягає в забезпеченні його належної поведінки, передбаченої ст.102 цього Кодексу, батьками, опікунами, піклувальниками чи іншими особами, які заслуговують на довіру, а також посадовими особами спеціалізованої дитячої установи, в якій він знаходиться...».

Дане положення відповідає інтересам неповнолітнього

підозрюваного / обвинуваченого, оскільки нерідкими є випадки, коли останні проживають у своїх родичів (наприклад, у дідуся чи бабусі, коли батьки виїхали за кордон на заробітки) чи у прийомній сім'ї і до них ставляться як до рідних. Позбавляти їх можливості здійснювати нагляд за неповнолітнім було б неморально та непедагогічно.

Окрім того, головною причиною нечастого застосування передачі неповнолітнього під нагляд є об’єктивна відсутність у багатьох кримінальних справах осіб, які здатні взяти неповнолітнього під нагляд і здійснювати за ним належний контроль. Далеко не всі батьки та особи, які їх заміняють, здатні здійснити належний нагляд за дитиною. Передусім це пов’язано їх антисуспільним способом життя, зловживанням спиртними напоями, вживанням наркотиків, безвідповідальним ставленням до виховання дітей.

А тому при неможливості передати підлітка під нагляд батьків чи інших осіб, які їх заміняють, слід приділити більшу увагу (звісно ж, у разі запровадження відповідного положення до вітчизняного КПК) з'ясуванню можливості здійснення нагляду за дитиною іншою особою, яка заслуговує на довіру, наприклад, родичу, вчителю, тренеру неповнолітнього).

На підставі вищенаведеного варто викласти ч.1 ст.493 КПК України наступним чином: «До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім запобіжних заходів передбачених статтею 176 цього Кодексу, може застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або інших осіб, які заслуговують на довіру, а до неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи»;

9) У ч.4 ст.493 КПК України йдеться про те, що «до передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд суд зобов’язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів, піклувальників, їхні стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони можуть належно здійснювати нагляд за неповнолітнім». У цьому положенні чомусь не згадується про обставини, які підлягають встановленню у разі, коли даний запобіжний захід застосовується до підлітка, який виховується в дитячій установі. Окрім того, буквальне тлумачення даної норми дозволяє прийти до хибного висновку про те, що застосування аналізованого запобіжного заходу не є компетенцією слідчого судді.

З огляду на сказане (а також з урахування попередньої пропозиції) слід викласти положення ч.4 ст.493 КПК у такій редакції: «У разі передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників, чи інших осіб, які заслуговують на довіру, суд зобов’язаний зібрати відомості про них, їхні стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони можуть належно здійснювати нагляд. При передачі неповнолітнього під нагляд адміністрації дитячої установи, слід з'ясувати, чи дозволяють умови проживання та виховання, що складися в цій установі, стан дисципліни, стосунки між вихованцями та адміністрацією, належно виконувати обов'язки по нагляду».

ДОДАТОК Е

Г олові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльн Кожем’якіну Андрію Анатолійовичу

Рибалка В. О.

викладача

кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ННІППЕ ЛьвДУВС

ЗАУВАЖЕННЯ

на лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ від 15.11.2012 №223-1679/0/4-12

«Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі

угод»

1) В абз.2 п.1 листа зазначено, що «Угода про примирення також може укладатися, якщо її сторонами чи стороною є неповнолітні ... При цьому якщо неповнолітній досяг шістнадцятирічного віку, він має право укладати угоду про примирення самостійно, але за наявності згоди законного представника. Якщо ж неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку, угоду про примирення за його згодою укладає законний представник неповнолітнього. Такий підхід слід використовувати, коли укладається угода про визнання винуватості з неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим».

При цьому абсолютно не зрозуміло, чому «прив'язка» в цьому разі робиться саме до 16-річного віку учасника угоди при примирення (чи визнання вини). Адже в законодавстві й досі не визначено, з якого віку настає неповна (часткова) кримінально-процесуальна дієздатність.

Також в листі слід вказати, а що робити у разі, коли один із законних представників дає згоду на укладення відповідної угоди, а інший, натомість, проти цього заперечує.

Окрім того, тут варто проаналізувати ситуацію, про те, чи потрібна згода законного представника неповнолітнього тоді, коли один з учасників примирювальних домовленостей набув повної цивільно-правової дієздатності до досягнення 18-річного віку. Справа у тому, що непоодинокою і в юридичній літературі, і серед практиків є точка зору, згідно з якою визнання особи повністю дієздатною в цивільно-правовому порядку є підставою для визнання її повністю дієздатною і в кримінальному та кримінально-процесуальному праві. З такою позицією погодитися не можна. Адже вступ дитини в шлюб чи її емансипація - це підстави для настання цивільної дієздатності, тобто здатності «своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання» (ч.2 ст.30 ЦК України). Закон передбачає настання повної дієздатності у вказаних вище випадках для її реалізації у цивільно-правових відносинах, які суттєво відрізняються від кримінально-правових та кримінально-процесуальних.

Таким чином, набуття особою (чи надання їй) повної цивільної дієздатності до досягнення 18 років не означає набуття нею повної кримінально-процесуальної дієздатності. А, отже, у таких випадках згоду (чи, навпаки, заперечення) законного представника при укладенні примирювальних домовленостей слід брати до уваги при прийнятті відповідного рішення.

2) В абз.4 п.1 листа вказано, що «При цьому якщо кримінальне провадження здійснюється стосовно однієї особи, яка підозрюється/ обвинувачується у вчиненні кількох окремих кримінальних правопорушень, серед яких є тяжкий чи особливо тяжкий злочин і злочин невеликої тяжкості, внаслідок вчинення якого потерпілому було завдано шкоди, угоду про примирення може бути укладено щодо злочину невеликої тяжкості. Кримінальне провадження у такому випадку (стосовно зазначеного кримінального правопорушення) має бути виділено в окреме провадження, про що слідчий, прокурор виносить постанову, а суддя постановляє ухвалу... Під окремим кримінальним правопорушення у таких випадках слід розуміти не лише одиничне суспільно небезпечне діяння, але й діяння, яке отримало правову оцінку шляхом застосування двох або більше норм Особливої частини КК (тобто при ідеальній сукупності злочинів)».

Тут зауваження викликають кілька моментів.

Передусім, незрозуміло: чому при вчиненні кількох злочинів різної тяжкості угода про примирення може бути укладена лише щодо злочину невеликої тяжкості? Адже у ч.3 ст.469 КПК зазначено, що відповідні угоди можуть бути укладені у провадженні щодо злочинів середньої тяжкості, а також у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, до якого згідно ст.474 КПК належать не тільки злочини невеликої чи середньої тяжкості, а й ряд тяжких (це діяння, передбачені ч.2 ст.152, ч.4 ст.185, ч.4 ст.186, ч.3 ст.189, ч.3 ст.190

КК України) і особливо тяжких злочинів (діяння, передбачені ч.5 ст.185, ч.5 ст.186, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК) - за умови коли постраждалий від такого діяння та винний пов’язані особливими родинними стосунками чи коли шкода була заподіяна виключно власності потерпілого або ж коли винний щодо потерпілого виступав як найманий працівник).

Окрім того, згідно ч.5 ст.217 КПК рішення про об’єднання /виділення матеріалів кримінальних проваджень приймається виключно прокурором, а не слідчим.

До того ж, рішення про виділення матеріалів кримінальних проваджень відповідно до ст.217 КПК можливе не лише щодо одного кримінального правопорушення і не лише у випадку ідеальної сукупності злочинів. Таке виділення можливе й при реальній сукупності.

ЗАУВАЖЕННЯ на лист

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223- 1679/0/4-12 "Про деякі питання здійснення кримінального провадження на

підставі угод"

У абз.1 п.5 листа зазначено, що «якщо до суду надійшла угода про застосування до підозрюваного чи обвинуваченого примусових заходів виховного характеру (у разі вчинення злочину у стані неосудності, обмеженої осудності), суд, зважаючи на те, що зміст угоди (як про примирення, так і про визнання винуватості) не охоплює застосування цих заходів, керуючись п.п.1, 3 ч.7 ст.474 КПК, має відмовити в її затвердженні.

Тут викликає заперечення використання словосполучення «вчинення злочину у стані неосудності», адже неосудний не є суб’єктом злочину, він вчиняє інше суспільно-небезпечне діяння. Проте аргументація, викладена у цьому положенні, в цілому вірна та заслуговує на увагу.

<< |
Источник: РИБАЛКО ВОЛОДИМИР ОРЕСТОВИЧ. ОЦІННІ ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016. 2016

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -