<<
>>

Додатки

Додаток А

Результати анкетування працівників органів розслідування

Запитання та відповіді Кількість відповідей
Слідчі Працівники дізнання
осіб % осіб %
1 2 3 4 5
1.
Які із зазначених нижче дій Ви б віднесли до заходів процесуального примусу?
А) обрання запобіжного заходу; 238 100 105 98,1
Б) затримання підозрюваного; 238 100 107 100
В) запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу; 238 100 102 95,3
Г) поміщення особи у приймальник-розподільник для неповнолітніх; 231 97 99 92,5
Д) поміщення особи в медичний заклад; 196 82,3 93 86,9
Е) відсторонення від посади; 202 84,9 101 94,4
Є) привід; 224 94,1 103 96,3
Ж) накладення арешту на майно; 218 91,6 94 87,8
З) одержання зразків для експертного дослідження; 189 79,4 83 77,6
И) накладення арешту на кореспонденцію; 232 97,5 88 82,2
І) зняття інформації з каналів зв’язку; 234 98,3 91 85
К) обшук; 231 97,05 93 86,9
Л) виїмку; 229 96,2 90 84,1
М) освідування. 213 89,5 82 76,6
2.
Чи існує, на Ваш погляд, проблема законності захвату і доставлення до органів розслідування особи, яку застали на місці вчинення злочину або з поличним, до порушення кримінальної справи?
А) так, проблема існує; 183 76,9 62 57,9
Б) не вважаю це проблемою і прогалиною у законодавстві; 53 22,3 43 40.2
В) Ваш варіант. 2 0,8 2 1,7
3. Якщо так, чи вважаєте Ви за потрібне передбачити у КПК таку процесуальну дію як доставлення особи і регламентувати правовий статус такої особи?
А) так; 106 57,9 51 79,9
Б) ні; 53 29 5 7,8
В) важко відповісти. 24 13,1 8 12,5
4. Чи підтримуєте Ви позицію законодавця щодо можливості порушення кримінальної справи як за фактом вчинення злочину, так і щодо конкретної особи (ст. 98 КПК)?
А) так; 212 89 93 87
Б) ні, не підтримую. 26 11 14 13
5. Як Ви вважаєте, чи не порушується принцип презумпції невинуватості, у разі порушення кримінальної справи щодо конкретної особи?
А) вважаю, що порушується; 42 17,7 31 29
Б) ні, так не вважаю. 196 82,3 76 71
6. Як правило, осіб, щодо яких порушено кримінальну справу, Ви викликаєте і допитуєте як:
А) свідків; 76 32 43 40,2
Б) підозрюваних. 133 56 52 48,5
7.
Чи доцільним буде надати особі, щодо якої порушено кримінальну справу, процесуальний статус підозрюваного з моменту винесення постанови про порушення кримінальної справи?
А) так, вважаю це за доцільне; 154 64,7 68 63,6
Б) не підтримую таку пропозицію; 81 34 39 36,4
В) Ваш варіант. 3 1,3 0 0
8. Чи доцільним буде розширення підстав визнання особи підозрюваним?
А) так, вважаю це за доцільне; 159 66,9 74 69,1
Б) не підтримую таку пропозицію; 76 31,8 32 30
В) Ваш варіант. 3 1,3 1 0,9
9. Якщо так, то, чи вважаєте Ви підставою для визнання особи підозрюваним:
А) наявність фактичних даних, які свідчать про причетність особи до вчинення злочину; 179 75 78 73
Б) факт з’явлення особи з повинною, якщо це стало приводом до порушення кримінальної справи. 59 25 29 27
10. Визначте своє ставлення до такого способу збирання доказів як проведення підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оперативно-розшукових заходів та використання відповідних засобів
А) закріплення у законі такого способу збирання доказів значно полегшило процес їх отримання; 60 25,2 27 25,2
Б) використання цього способу не є доцільним, оскільки суди з обережністю ставляться до доказів, отриманих шляхом ОРЗ; 83 34,9 37 34,6
В) вважаю за потрібне вдосконалити законодавче регулювання проведення ОРЗ; 91 38,2 42 39,2
Г) Ваш варіант. 4 1,7 1 0,9
11.
Як Ви вважаєте, чи відповідає закону практика затвердження протоколів затримання заступником начальника органу дізнання?
А) так, це не суперечить закону; 26 11 24 22,4
Б) ні, не відповідає. 212 89 83 77,6
12. Як Ви вважаєте, чи вправі начальник слідчого підрозділу прийняти рішення про затримання у справі, яка перебуває у провадженні слідчого, що йому підлеглий?
А) ні, не вправі; 207 87 _ _
Б) так, він має таке право; 29 12,2 _ _
В) Ваш варіант. 2 0,8 _ _
13. Що Ви розумієте під поняттям “мотиви затримання”?
А) необхідність припинення злочинної діяльності; 38 16 15 14
Б) попередження ухилення від слідства і суду; 49 20,6 22 20,5
В) попередження негативного впливу на хід розслідування; 36 15,1 17 15,9
Г) тяжкість вчиненого злочину; 30 12,6 15 14
Д) сам факт вчинення злочину; 24 10 10 9,3
Е) те, що особа не має постійного місця проживання; 21 8,8 12 11,2
Є) те, що особа не працює, не вчиться; 16 6,7 9 8,4
Ж) не встановлена особистість; 10 4,2 2 1,7
З) Ваш варіант (взагалі не дали відповіді). 16 7 5 4,7
14. З якого моменту, на Ваш погляд, слід обчислювати строк затримання?
А) з моменту доставлення особи до органу розслідування; 36 15,1 20 18,7
Б) з моменту фактичного захвату; 21 8,9 13 12,2
В) з моменту складення протоколу затримання. 181 76 74 69,1
15.
Як Ви вважаєте, чи повинен враховуватися в строк процесуального затримання строк, на протязі якого особа, яка доставлена до органу розслідування, перебувала у стані сп’яніння?
А) повинен, оскільки особа фактично була затримана; 79 33 28 26
Б) ні, не повинен, оскільки у такому випадку доцільніше оформити адміністративне затримання. 159 67 79 74
16. Що Ви розумієте під “винятковими випадками”, про які йдеться у ч. 1 ст. 155 КПК?
А) відсутність постійного місця проживання; 91 38,2 37 34,6
Б) наявність фактичних даних про те, що особа може вчинити новий злочин; 50 21 28 26,2
В) наявність фактичних даних про те, що особа буде перешкоджати встановленню істини у справі; 64 26,9 27 25,2
Г) порушення запобіжного заходу, не пов’язаного з ізоляцією особи; 27 11,3 10 9,3
Д) Ваш варіант. 6 2,5 5 4,7
17. Чи підтримуєте Ви позицію щодо можливості взяття під варту неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання нижче встановленої у законі межі?
А) так, підтримую; 26 10,9 13 12,1
Б) ні, не підтримую; 191 80,2 83 77,6
В) важко відповісти. 21 8,9 11 10,3
18. Чи вважаєте Ви допустимим застосування затримання і взяття під варту у справах про суспільно небезпечні діяння неосудних?
А) так; 155 65,2 81 75,7
Б) ні; 61 25,6 16 15
В) важко відповісти. 22 9,2 10 9,3
19.
Чи є потреба у тому, щоб в законі більш чітко розмежувати підстави для проведення стаціонарної судової експертизи і підстави для поміщення особи в медичний заклад?
А) підтримую цю пропозицію; 137 57,6 67 62,6
Б) не бачу в цьому необхідності; 98 41,2 40 37,4
В) Ваш варіант. 3 1,2 0 0
20. Чи потрібно в КПК удосконалити процесуальний порядок поміщення особи в приймальник-розподільник для неповнолітніх?
А) так; 152 63,7 48 44,8
Б) не бачу необхідності; 62 26 29 27,1
В) важко відповісти. 24 10,3 30 28,1

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Види заходів кримінально-процесуального примусу

Додаток Д

Система запобіжних заходів

Додаток Е

Зведена таблиця вільних відповідей опитаних 107 працівників дізнання і 238 слідчих МВС щодо підстав застосування запобіжних заходів (показники наведені у %)

№ п/п Підставами застосування запобіжних заходів вважають Працівники дізнання Слідчі МВС
1 Порушення кримінальної справи 5,1 3,7
2 Факт вчинення злочину, наявність у діях особи складу злочину 10,9 14,8
3 Пред’явлення обвинувачення 7 8,3
4 Характер і тяжкість вчиненого злочину 5,2 8,4
5 Характеристика особистості особи, яка вчинила злочин 4,1 4,4
6 Обставини, викладені у ст. 148 КПК 35,6 42,1
7 Доказаність вчинення особою злочину 3,7 8,8
8 Фактичні дані про наявність відповідних підстав 8,5 9,8
9 Припущення того, що особа може ухилитися від дізнання і слідства, вчинити новий злочин, заважати встановленню істини у справі 21,9 24,4
10 Взагалі не відповіли 4,2 3,9
11 Інші 0,7 1,5

Додаток є

<< | >>
Источник: РОЖНОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ОСОБИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ 2002. 2002

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -