<<
>>

Висновки до РОЗДІЛУ ІІІ

Проведення досліджень особливостей провадження судового процесу та прийняття судових рішень за наслідками розгляду окремих адміністративних судових справ дозволяє зробити такі висновки:

1.

Механізм запровадження Вищим адміністративним судом

єдиних критеріїв провадження та прийняття рішень за наслідками розгляду адміністративних судових справ потребує вдосконалення стосовно проголошення законних і об’єктивних безпомилкових судових рішень шляхом змін і доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

2. Питання формування і прийняття судових рішень щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень потребує врегулювання на законодавчому рівні. З метою вироблення рамкових критеріїв для оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень упорядковано перелік суб’єктів владних повноважень і обмежити його законодавством, оскільки не містить у собі інших суб’єктів, уповноважених здійснювати публічні повноваження (наприклад, політичні партії, громадські об’єднання, засоби масової інформації, підприємства, установи та інші). Введення в щоденну практику адміністративних судів терміну «управлінська діяльність» перевантажують суди великою кількістю справ, допускається дублювання розгляду справ, з іншими судовими органами немало часу втрачається доказами при прийнятті рішень чи та, чи інша юридична, чи фізична особа наділена владними функціями управління.

3. На сьогодні є нагальною потреба з’ясування, якою має бути оптимальна система розгляду судових справ, пов’язаних з виборчим процесом; визначення чіткої підвідомчості та підсудності цих справ; вироблення механізму швидкого їх розгляду та захисту прав і законних інтересів учасників виборчого процесу; упорядкування строків розгляду та апеляційного перегляду судових рішень; визначенню судових рішень, які не підлягають оскарженню.

Відсутність сталої практики з цієї проблематики робить межі суддівської дискреції занадто простими, що в таких умовах інколи нівелюється взагалі зміст виборчого права, а також процес прийняття рішень з виборчих спорів.

4. Встановлено, що адміністративна правоздатність іноземців значно вужче за правоздатність громадян України, для них встановлені обмеження щодо реалізації права на працю, обрання до державних органів, призначення на головні посади, несення військової служби та інше; рішення адміністративного суду щодо іноземних громадян мають правозастосовний і првотлумачний характер; виникає проблема прецедентності рішень не за формою і змістом, а вирішенням справи іноземців по суті; в КАСУ не визначена порівняно з іншими категоріями іноземців досліджувана категорія адміністративних справ біженців. Виходячи з цих реалій є нагальна необхідність законодавчого застосування потенційних можливостей адміністративного процесуального регулювання судових процесів стосовно іноземних громадян - біженців та вироблення єдиної практики з цього питання.

<< | >>
Источник: БОДНАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до РОЗДІЛУ ІІІ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -