<<
>>

Висновки до розділу 3

1. У Європейській Спільноті права, свободи та законні інтереси є найвищою цінністю, вони забезпечуються публічною адміністрацією, яка також має свої хоча і вторинні, однак права й законні інтереси, оскільки без сталого професійного публічного апарату публічно захистити перші означені цінності не буде кому.

2. Адміністративна юстиція визнана і запроваджена в більшості держав-учасниць ЄС, світу як найефективніший механізм захисту прав, свобод і законних інтересів особи від порушень з боку органів державної (публічної) влади, зокрема і самим публічних службовців від порушень з боку свого керівництва.

3. Провідною проблемою, що вирішується Асоціацію європейських адміністративних судів, є синхронізація судових систем правосуддя різних країн-учасниць ЄС, насамперед у питаннях єдиних строків судового розгляду, незалежності суддів і величини суворості юридичної відповідальності.

4. Діяльність адміністративних судів у сфері гарантування прав і законних інтересів публічних службовців базуються на матеріальних нормах, що базуються на стандартах державної служби, зразком яких є системи

державної служби ФРН, Франції, Великої Британії, а також країн- учасниць ЄС зі Східної Європи - Латвії та Польщі, в останній зокрема діє Кодекс етики державної служби, затверджений 11 жовтня 2002 р.

5. Виявлено, що шляхами вдосконалення у сфері гарантування прав і законних інтересів публічних службовців є приведення національного законодавства відповідно до норм і стандартів ЄС; проведення навчальних тренінгів з метою покращання професійних якостей суддівського корпусу; законодавче закріплення участі органів суддівського самоврядування в підготовці та узгодженні державного бюджету; удосконалення діяльності та внутрішньої організації суду, порядку проходження й розгляду адміністративних справ.

6. Доведено, що проблема дотримання процесуальних строків може бути вирішена шляхом доповнення ст. 122 КАСУ імперативом, щодо неможливості продовження місячного терміну вирішення адміністративної справи за позовом публічного службовця, за винятком клопотання про його продовження позивача, не суб’єкта владних повноважень, що забезпечить непорушність права публічного службовця на вчасне відновлення порушених прав чи законних інтересів.

7. Зроблено висновок, що існує необхідність розроблення проекту Закону України про внесення змін до п. 3 ст. 99 КАСУ щодо збільшення строку звернення до суду з можливістю його поновлення, що посилить захист і реалізацію конституційних прав публічних службовців.

<< | >>
Источник: КУЗЬМЕНКО Наталія Андріївна. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -