<<
>>

Висновки до розділу 2

Встановлено, що природа перегляду судових рішень має двовекторний зміст. З одногу боку, перегляд судових рішень направлений на те, щоб забезпечити конституційні права та свободи людини і громадянина.

В такому випадку суд дає можливість особі захиститися як з богу органу державної влади, зловживання або навпаки бездіяльність якого стали приводом звернення до адміністративного суду за захистом та відновленням порушеного права, так і з боку адміністративного суду який за тих чи інших підстав не задовольнив потреби позивача. З іншого боку, перегляд судових рішень є засобом здійснення контролю вищої судової ланки по відношенню до нижчої, що дає можливість упередити свавілля підконтрольного суб’єкта.

Обґрунтовано, що процедура перегляду судових рішень має прогресивну природу, оскільки в ході вивчення кожної конкретної справи виявляються прогалини, недоліки, неточності чинного законодавства або обставини, що потребують додаткової регламентації, в результаті чого формуються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання, які є важливими для всіх учасників судового процесу.

Доведено, що на сьогоднішній день необхідною умовою якісної роботи адміністративних судів та усієї судової системи є : по-перше, уніфікація чинного законодавства, унормування питань, які на сьогоднішній день залишаються неврегульованими, а саме: а) конкретизувати диспозицію правової норми (ч. 1 статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України) в частині визначення поняття «істотні для справи обставини» з метою уникнення зловживання сторонами своїм правом на звернення, у тому числі маніпулюючи розумінням цього поняття.

Встановлено, що інститут перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ має право на існування, оскільки становить собою винятковий, особливий та екстраординарний спосіб процесуального захисту суб’єктивно-публічних прав, свобод, інтересів осіб. Зокрема винятковість такого провадження, полягає у виключній можливості його здійснення лише у Верховному Суді України, за наявності підстав, спеціально передбачених у Кодексі адміністративного судочинства України (стаття 237 КАС України) та у процедурі подання заяви про перегляд судових рішень, яка принципово відрізняється від подання апеляційної і касаційної скарг.

Визначено особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ, які відображають у: а) адміністративно-правовому статусі судового органу, який уповноважений здійснювати перегляд рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ; б) підставах, умовах, строках подання заяви про перегляд судових рішень та у самому порядку розгляду справи; в) порядку допуску справи до провадження; г) суб’єктах, які беруть участь у провадженні щодо перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ; д) юридичній силі прийнятого рішення у справі.

<< | >>
Источник: ГЛУХАНЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ. ДИСЕРТАЦІЯ ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ. Київ - 2017. 2017

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -