<<
>>

ДОДАТКИ

Вінницький фінансово-економічний університет

Vinnitsa Financial Economical University

71a, st.

Pirogova, Vinnitsa, 21037, Ukraine tel./fax.: (0432) 53-47-27, tel.: (0432) 53-62-59, 53-36-80 E-mail: rektor-vfeu(a).ukr. net

Україна, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а тел./факс.: (0432) 53-47-27 тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80 електронна пошта: rektor-vfeu(a),ukr.net

про впровадження матеріалів дисертаційної роботи здобувана кафедри конституційного, адміністративного права, господарського права та процесу Київського університету права Національної академії наук України

Боднара Сергія Вікторовича на тему:

«Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» у навчальний процес Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»

Комісія у складі: проректора з наукової роботи Вінницького фінансово- економічного університету Бігуна Павла Петровича, начальника організаційно-методичного відділу Лопатюк Руслани Іванівни, завідувача кафедри економічних та гуманітарних дисциплін Акулова Михайла Григоровича склали цей акт про те, що результати дисертаційної роботи здобувана кафедри конституційного, адміністративного права, господарського права та процесу Київського університету права

Національної академії наук України Боднара Сергія Вікторовича «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» несуть у собі теоретичне і практичне значення, що полягає в тому, що його положення, рекомендації і висновки використовуються у навчальному процесі при викладанні таких навчальних дисциплін як «Адміністративне право», «Фінансове право» та «Судочинство в господарський судах» для студентів спеціальності «Правознавство» Вінницького фінансово-економічного університету у 2012-2015 рр., а саме:

- судове рішення як найважливіша складова розгляду судової справи;

- вимоги до формування і прийняття рішень адміністративного суду;

- фактори впливу на прийняття безпомилкових судових рішень;

- особливості розгляду різних категорій судових справ;

- судові рішення апеляційного та касаційного оскарження;

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних та не наділених владними повноваженнями.

Використання результатів дисертаційної роботи сприяє активізації та підвищенню ефективності навчального процесу й рівня базових і спеціальних знань майбутніх юристів.

Проректор з наукової роботи —у* д д Бігун

Начальник організаційно-

Р. І. Лопатюк

методичного відділу

М. Г. Акулов

Завідувач кафедри економічн та гуманітарних дисциплін

АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор — Ьоднар Сергій Вікторович) у навчальний процес Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Комісією у складі науково-педагогічних працівників кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» - завідувача кафедри, д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., к.ю.н. Сенченко Л.М., к.ю.н Сердюка Є.В. було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович). Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було використано в розробці лекційних курсів з дисциплін, які викладаються на кафедрі, а саме «Адміністративне право України» та «Адміністративно- процесуальне право», а також у контексті дисциплін, які викладаються на інших кафедрах Інституту права та суспільних відносин.

Лекційний курс окремих тем навчальних дисциплін увібрав положення дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович).

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(автор Боднар Сергій Вікторович) мають вагому цінність для підготовки студентів за напрямком підготовки «правознавство» із навчальних дисциплін «Адміністративно-процесуальне право України» та «Адміністративне право України»,

ВИСНОВОК:

результати дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович) вважати впровадженими в навчальному процесі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету «Україна» з дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративно-процесуальне право».

Члени комісії:

Кандидат юриди

Доктор юридичн

Кандидат юриди

",

03" вересня 2015 року.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

вул. Козацька, 116, м, Київ, 03118 Тел.228-10-31 E-mail: sipl@.i.ua www.sipl.coiH.ua

SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC LAW

116 Kozatska Str.. Kyiv, 03118 Tel. 228-10-31 E-mail: sipl@.i.ua www.sipl.com.ua

Повідомляємо спеціалізованій вченій раді, що результати дисертаційного дослідження Боднара Сергія Вікторовича на тему «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» стосуються проблем процесуального забезпечення ефективності адміністративного судочинства в Україні, спрямовані на вдосконалення адміністративного процесуального регулювання відправлення правосуддя в адміністративних справах, мають вагоме значення при розробці подальших напрямів здійснення судово-правової реформи в сфері адміністративної юстиції та використовуються Інститутом в науково- дослідній роботі його наукових відділів в межах реалізації тем наукових досліджень "Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування" (номер державної реєстрації №011511005255) та

<< | >>
Источник: БОДНАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -