<<
>>

Додатки

ЗАТВЕРДЖУЮ

т.в.о. Начальника Південної митниці

В.В. Передерій

“_____”_______________ 2008 року

А К Т

про впровадження в практичну діяльність Південної митниці результатів дисертаційного дослідження Нижникової В.

В. “ Адміністративно -процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Комісія у складі: заступника начальника Південної митниці Бондаренко О.В., начальника відділу по роботі з особовим складом Південної митниці Ольшевського В.Н., начальника юридичного відділу Південної митниці Волкової І.А. склала цей Акт про те, що Нижникова Вікторія Віталіївна за планом дисертаційного дослідження за темою “Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил”, в 2007-2008 році проводила дослідження з питань нормотворчої та правозастосовної діяльності окремих підрозділів Південної митниці. Крім того, нею було проведено анкетування посадових осіб митниці.

Узагальнення, висновки та пропозиції можливі для використання в практичній діяльності підрозділів Південної митниці. Так, зокрема, для підготовці методичних рекомендацій, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій тощо. Результати дослідження доцільно використовувати при проведенні професійного навчання працівників митниці.

Заступник начальника

Південної митниці О.В. Бондаренко

Начальник

відділу по роботі з особовим складом

Південної митниці В.Н. Ольшевський

Начальник

юридичного відділу

Південної митниці І.А. Волкова

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Одеського державного

університету внутрішніх справ полковник міліції

Долженков О.Ф. “_27___” ___05_________2008 року

АКТ

про впровадження в навчальний процес матеріалів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нижникової В.В., за темою "Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження в справах про порушення митних правил"

Комісія у складі: першого проректора з навчальної та методичної роботи Одеського державного університету внутрішшх справ доктора юридичних наук, професора, полковника міліції Меркулової В.О., начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС доктора юридичних наук, професора, полковника міліції Ярмакі Х.П., декана юридичного факультету кандидата юридичних наук, доцента Дришлюк I.A., склада цей Акт про те, що матеріали дисертаційного дослідження Нижникової В.В.

за темою: "Адміністративно-процесуальний статус суб'ектів провадження в справах про порушення митних правил", поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, використовуються в навчальному процесі Одеського державного університету внутрішніх справ, а саме:

1. При підготовці навчальної програми дисципліни: "Митне право" .

2. При викладанні лекцій навчальної дисципліни "Митне право" за темами: "Загальна характеристика провадження в справах про порушення митних правил", "Суб'єкти провадження в справах про порушення митних правил", "Порушення митних правил та відповідальність за них", "Відповідальність за контрабанду".

3. Матеріали, опубліковані за темою дисертації статей “Cодержание Таможенного кодекса Приднепровской Молдавской Республики. // Митна справа.-2002-№ 2.- С.- 64-66; Понятие и содержание доказательств по делам о нарушении таможенных правил. // Митна справа.-2003-№ 2.- С.- 87-91;

Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил. // Наук. вісн. Нац. акад. ДПС України. -2006- № 3.- С.- 39-46; Загальна характеристика суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил. // Наук. вісн. Нац. акад. ДПС України.-2006- № 4-5.- С.- 39-46; Правовое обеспечение процедуры сбора доказательств в производстве по административным проступкам. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матер. Між. наук.-практ. конф.- Сімферополь – Ялта.-2006- С. 266-272; Адміністративно – процесуальній статус особи, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил. // Митна справа.-2007- №2.- С.- 65-69; Провадження в справах про порушення митних правил як різновид адміністративного провадження. // Митна справа-2008- № 1.- С.- 39-46; Щодо складу учасників провадження в справах про порушення митних правил // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі: Матер.

всеукр. наук.- пркт. конф.- Дніпропетровськ: АМСУ, 2008 – C. 5 – 22. використовуються студентами юридичного факультету для підготовки к практичним заняттям, а також при виконанні дипломних та магістерських досліджень.

Перший проректор університету

з навчальної та методичної роботи

полковник міліції В.О. Меркулова

Начальник кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності органів ОВС

полковник міліції Х.П. Ярмакі

Декан юридичного факультету

к.ю.н., доцент І.А. Дришлюк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Одеської національної юридичної

академії, к.ю.н., професор Завальнюк В.В.

“ ___” ______________ 2008 року

АКТ

про впровадження в навчальний процес матеріалів

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Нижникової В.В., за темою “Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил”

Комісія у складі: проректора з навчально-методичної та виховної роботи Одеської національної юридичної академії к.ю.н., професора Полянського Ю.Є., декана судово-адміністративного факультету Одеської національної юридичної академії к.ю.н., доцента Чугуникова І.І., завідуючого кафедрою морського та митного права Одеської національної юридичної академії Додіна Є.В., склала цей Акт про те, що матеріали дисертаційного дослідження Нижникової Вікторії Віталіївни за темою: “Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил”, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, використовуються в навчальному процесі Одеської національної юридичної академії, а саме:

- при підготовці навчальних програм дисципліни: “Адміністративне право”, “Митне право” та спеціальних навчальних курсів “Організація митної служби в Україні”, “Відповідальність за порушення митних правил”;

- при викладанні лекцій навчальної дисципліни “Адміністративне право” за темами: “Провадження в справах про адміністративні правопорушення”, “ Стадії провадження в справах про адміністративні проступки”;

- при викладанні лекцій навчальної дисципліни “Митне право” за темами: “Загальна характеристика провадження в справах про порушення митних правил”, “Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил”, “Порушення митних правил та відповідальність за них” .

- при викладанні лекцій спеціального навчального курсу “Відповідальність за контрабанду”.

Проректор

з навчально-методичної та виховної роботи

Одеської національної юридичної академії

к.ю.н., професор Ю.Є.Полянський

Декан

судово-адміністративного факультету

Одеської національної юридичної академії

к.ю.н., доцент І.І. Чугуников

Завідуючий

кафедрою морського та митного права

Одеської національної юридичної академії

д.ю.н., професор Є.В. Додин

<< | >>
Источник: Нижникова Вікторія Віталіївна. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -