>>

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ...........................................................................................................................

13

1.1. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні....................... 13

1.2. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності

Національної поліції......................................................................................... 24

1.3. Адміністративно-правовий статус поліції як суб’єкта

надання поліцейських послуг........................................................................... 33

1.4. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні

та місце серед них адміністративно-правового регулювання......................... 47

Висновки до розділу 1...................................................................................... 58

РОЗДІЛ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ...................... 65

2.1. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері

забезпечення публічної безпеки і порядку...................................................... 65

2.2. Особливості надання поліцейських послуг у сфері охорони

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави................... 81

2.3. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг

у сфері протидії злочинності............................................................................ 97

2.4. Адміністративно-правова характеристика інших публічних

послуг, які надаються поліцейськими............................................................ 112

Висновки до розділу 2.................................................................................... 128

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.................................................. 137

3.1. Удосконалення адміністративного законодавства,

що регламентує надання поліцейських послуг.............................................. 137

3.2. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання

поліцейських послуг та можливості його використання в Україні............... 147

3.3. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності

надання поліцейських послуг......................................................................... 163

Висновки до розділу 3.................................................................................... 175

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... 187

ДОДАТКИ...................................................................................................... 218

| >>
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
  2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
  3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
  4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
  5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
  6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
  7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
  8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
  9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
  10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -