<<
>>

Висновки до розділу 2

1. Правовий статус Генерального прокурора України - це система прав, обов’язків, повноважень, функцій та завдань Генерального прокурора України, а також його відповідальність, принципи та гарантії діяльності.

Особливостями правового статусу Генерального прокурора України є: 1) складається із: системи прав та обов’язків; повноважень; системи завдань та функцій; принципів та гарантій діяльності; 2) має строковий характер - 5 років; 3) відповідальний та підконтрольний одночасно і Президенту України і Верховній Раді України; 4) керівна роль в централізованій системі органів прокуратури України; 5) обов’язки визначаються через права (ч. 2 ст. 19 Конституції України): має право діяти виключно у спосіб, що прямо передбачений Конституцією та законами України.

2. Принципи діяльності Генерального прокурора України - це визначена в Конституції та законах України система імперативних та універсальних норм щодо організації діяльності цієї посадової особи, а також щодо порядку реалізації ним своїх повноважень та обов’язків, які є основоположними засадами як в системі прав та обов’язків Генерального прокурора України, так і в системі процесуальних форм діяльності. Система принципів діяльності Генерального прокурора України складає: 1) принцип централізації та єдності системи прокуратури; 2) принцип верховенства права; 3) принцип законності; 4) принцип транспарентності; 5) принцип незалежності (самостійності). На нашу думку, наведена класифікація принципів діяльності Генерального прокурора України є основоположною, і всі інші принципи, які можна виділяти, повністю поглинаються вказаними.

3. Гарантії діяльності Генерального прокурора України - це нормативно визначена система факторів забезпечення реалізації Генеральним прокурором України своїх обов’язків та повноважень, які мають політичне, економічне, соціальне спрямування. Система гарантій внутрішньої та зовнішньої діяльності Генерального прокурора України включає: 1) гарантії щодо незалежності (самостійності); 2) гарантії щодо політичної нейтральності; 3) гарантії щодо трудової діяльності; 4) гарантії щодо особистої безпеки.

4. Станом на сьогодні законодавцю потрібно вирішити наступні проблемні питання принципів та гарантій діяльності Генерального прокурора України: 1) усунути колізію між ст. 122 Конституції України та ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» (досі чинного); 2) нормативно визначити підстави притягнення до кримінальної та дисциплінарної відповідальності та розробити чіткий механізм такого притягнення; 4) передбачити кримінальну відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Генерального прокурора України.

5. Форми діяльності Генерального прокурора - це нормативно врегульовані допустимі зовнішні способи вираження його повноважень (прав та обов’язків) в процесі реалізації конкретних управлінських функцій.Форми діяльності Генерального прокурора України: 1) організаційно-управлінська форма; 2) нормативно-управлінська форма; 3) форма процесуального керівництва.

6. Методи діяльності Генерального прокурора України - сукупність прямо передбачених законодавством та вироблених практикою конкретних засобів і прийомів, які застосовуються Генеральним прокурором України в процесі реалізації повноважень, з метої організації, координації та контролю, як керівника, централізованої системи органів прокуратури України. Систему методів діяльності Генерального прокурора України складають: імперативний, заохочувальний, виховний, рекомендаційний методи.

<< | >>
Источник: БАСАРАБ РУСЛАН ІГОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -