<<
>>

ВИСНОВКИ

В дисертаційному дослідженні, на основі здійснення аналізу загальноєвропейського та національного законодавства, досягнень адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів автором наведено теоретичне узагальнення, надано нове розв’язання наукового завдання щодо розвитку адміністративно-правових засад, форм і методів адміністративної діяльності та адміністративних процедур щодо забезпечення діяльності місцевих судів та запропоновано низку висновків, пропозицій і рекомендацій.

Основні з них такі:

1. Доведено, що зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів складається з сукупності засад та адміністративних інструментів діяльності публічної адміністрації щодо створення належних умов для фізичних і юридичних осіб для справедливого, своєчасного та в комфортних умовах здійсненого судочинства, надання якісних адміністративних послуг у місцевих судах, серед яких визначено теоретико-правові засади адміністративно- правового забезпечення діяльності місцевих судів, питання кадрового забезпечення та особливостей прийняття спеціальними суб’єктами публічної адміністрації адміністративних актів у цій сфері, використання інших форм і методів адміністративної діяльності, розв’язання проблеми розроблення й передання суб’єктами правотворчості необхідних законопроектів до Парламенту України на основі аналізу й урахування міжнародного досвіду, передусім загального ЄС і деяких країн-учасниць ЄС.

2. Доведено, що нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів - це вид нормативно-правового регулювання через прийняття законів Парламентом України, правозастосування суб’єктів публічної адміністрації (прийняття підзаконних нормативно-правових актів), ратифікацію міжнародних договорів з метою адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів щодо здійснення ними справедливого судочинства відповідно до принципів

верховенства права.

3. Виявлено, що принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів - це основоположні ідеї, вимоги засадничого характеру щодо здійснення адміністративно-правового забезпечення місцевих судів, які є основою визначення змісту, механізму й адміністративного інструментарію, а також визначають напрямки вдосконалення правового забезпечення, для забезпечення права громадян на чесне, справедливе та у визначені строки судочинство, надання якісних адміністративних послуг у системі місцевих судів.

4. Зроблено висновок, що адміністративно-правові аспекти змісту кадрового забезпечення місцевих судів - це адміністративна діяльність спеціальної публічної адміністрації, яка полягає в залученні осіб, що відповідають установленим вимогам до виконання трудових функціональних обов’язків у сфері здійснення судочинства, та спрямована на забезпечення належного функціонування судової системи місцевих судів. До осіб, які становлять адміністративну складову кадрового забезпечення місцевого суду, належать судді на адміністративних посадах, керівники та працівники апарату суду, центрального офісу, територіальних управлінь і посадові особи Державної судової адміністрації, а також інші працівники суду, які виконують свої трудові обов’язки в судовій установі.

5. Доведено, що основні завдання Державної судової адміністрації полягають у здійсненні організаційного забезпечення функціонування суду та забезпечення фінансування органів судової влади, суддівського самоврядування, а також усіх інших суб’єктів публічної адміністрації, що виконують свої повноваження у сфері здійснення й забезпечення правосуддя, виділяючи окремо адміністративно-організаційне та адміністративно-фінансове забезпечення як відносно відокремлені види адміністративної діяльності, зокрема враховуючи чинник повноважень Державної судової адміністрації як головного розпорядника бюджетних коштів у судовій системі.

6. Зроблено висновок, що особливостями адміністративно-правового статусу апарату місцевого суду є комплекс засадничих і формально законодавчих чинників, які встановлюють місце і роль суб’єктів публічної адміністрації (керівника апарату місцевого суду, посадових осіб апарату суду та апарату суду як відносно відокремленого інституту у сфері судової влади в цілому) у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів, яка складається з їх правосуб’єктності, компетентності (юридичних прав та адміністративних обов’язків) і відповідальності, що базуються на нормах адміністративного права, які мають подвійну юридичну природу: по-перше, базуються на джерелах організаційно-правового забезпечення діяльності судової влади, по-друге - на адміністративних джерелах регулювання публічної служби.

7. Доведено, що форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення діяльності місцевих судів - це зовнішні способи вираження певних дій і процедур, що здійснюються за допомогою засобів юридичної техніки суб’єктами публічної адміністрації в межах наданих їм повноважень з метою забезпечення місцевих судів для реалізації їхніх завдань і функцій.

8. Узагальнено міжнародний і зарубіжний досвід у сфері забезпечення діяльності місцевих суддів, у результаті чого виявлено, що існує три основні концепції забезпечення місцевих судів: по-перше, управлінська, яка передбачає покладення цього обов’язку на виконавчі органи влади - як правило, міністерство юстиції (Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Норвегія, Фінляндія); по-друге, суддівська (США, Канада, Нідерланди), коли функції забезпечення місцевих судів лягають на плечі спеціального забезпечувального органу, що належить до судової влади, проте не здійснює судочинство, виконуючи виконавчі функції в системі судової влади; по-третє, змішана (Білорусь), за якої застосовується поєднання забезпечувальних функцій, що здійснюються як спеціальним виконавчим органом суддівської влади, так і органом виконавчої влади.

9. Зроблено висновок, що провідним напрямком удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів є створення норм адміністративного права, які мають визначати три відносно незалежні забезпечувальні центри: по-перше, апарат суду, який здійснює внутрішнє організаційне забезпечення місцевого суду, по-друге, адміністрацію надання адміністративних послуг в місцевому суді, по-третє, групи матеріально-технічного забезпечення. Усі вони мають лінійне підпорядкування (голові суду) та функціональне (територіальним підрозділам ДСА).

<< | >>
Источник: БОЙКО В’ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -