<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Узагальнені результати опитування прокурорів, наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України

Питання Прокурори Наукові,

науково-

педагогічні

працівники

НАПУ

Усього
Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%) Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%) Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%)
1.
Вкажіть до якої групи респондентів ви належите?
а) прокурори або науково- педагогічні працівники Національної академії прокуратури України 229 88 30 12 259 100
2. Як ви оцінюєте загальну ефективність функціонування єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України?
а) ефективна 148 14 162
б) скоріше ефективна 52 11 63
в) скоріше неефективна 25 5 30
г) неефективна 4 - 4
3.
Яка на Вашу думку складова єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників найрезультативніша?
а) самостійне навчання 6 1 6
б) індивідуальні завдання 17 3 20
в) стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур обласного рівня та Г енеральної прокуратури України 32 7 39
г) спільне (колективне) навчання 10 5 15
д) навчально-методичні семінари, у тому числі заняття у Школі молодого спеціаліста тощо 13 13
е) науково-практичні 3 3 6
конференції
ж) підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади 59 9 68
з) навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України, у тому числі за дистанційною формою 89 10 99
4.
Що на Вашу думку необхідно оптимізувати, щоб підвищити ефективність функціонування єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України?
а) правове забезпечення єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників в органах прокуратури України 87 6 93
б) структуру (правові форми) єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників в органах прокуратури України 118 3 121
в) правове забезпечення функціонування Національної академії прокуратури України 3 14 17
г) правове забезпечення функціонування базових прокуратур; 10 1 11
д) правове забезпечення функціонування дистанційного навчання 11 6 17
5. На Вашу думку хто повинен оцінювати рівень професійної компетентності прокурора?
а) безпосередній керівник 34 2 36
б) комісія, склад якої формують з науково- педагогічних працівників Національної академії прокуратури України 109 16 125
в) комісія, склад якої формують практичних працівників прокуратури і науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України 86 12 98
6.
Які на Вашу думку складові єдиної системи підвищення кваліфікації
прокурорсько-слідчих працівників необхідно оптимізувати?
а) самостійне навчання 93 12 105
б) індивідуальні завдання 13 4 17
в) стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур обласного рівня та Г енеральної прокуратури України 9 9
г) спільне (колективне) навчання 3 - 3
д) навчально-методичні семінари, у тому числі заняття у Школі молодого спеціаліста тощо 32 9 41
е) науково-практичні конференції - 0 - 0 - 0
ж) підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади 23 1 24
з) навчання в Національній академії прокуратури України 56 4 59
7.
Як ви гадаєте, чи буде позитивним правове закріплення критеріїв оцінювання професійної компетентності прокурорів?
а) так 201 23 224
б) ні 28 7 35
8. Чи підвищиться ефективність єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників після впровадження нової концептуальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурора?
а) так 174 30 204
б) ні 55 - 0 55

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

<< |
Источник: УСТИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -