<<

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативно-правові акти

1. Конституція України : прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Конституція (Основний Закон) України від 20.04.1978 // Відомості Верховної Ради УРСР.

- 1978. - № 18. - Ст. 268.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 09.02.1999 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 7.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 02.11.2004 // Голос України. - 2005. - № 3.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 року // Офіційний вісник України. - 2005. - № 39. - Ст. 2490.

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22.05.2008 року // Офіційний вісник України.

- 2008. - № 38. - Ст. 1272.

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» (справа про земельні аукціони) від 11.11.2008 № 25-рп/2008 // Вісник Конституційного суду України. - 2009. - № 1. - С. 29.

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 // Голос України. - 2001. - № 3.

9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Режим доступу до офіційного інтернет-сайту : http://zakon.rada.gov.ua.

10. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 02.02.1971 (Рамсар) (із поправками згідно з Паризьким протоколом від 03.12.1982 і Ріджинськими поправками від 28.05.1987) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Режим доступу до офіційного інтернет-сайту : http://zakon.rada.gov.ua.

11. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 17.09.1979 (м. Берн, Швейцарія) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Режим доступу до офіційного інтернет-сайту : http://zakon.rada.gov.ua.

12. Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992 (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Режим доступу до офіційного інтернет-сайту : http://zakon.rada.gov.ua.

13. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - № 30. - Ст. 463.

14.Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик от 13.12.1968 // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1968. - № 51. - Ст.485.

15.Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991.

- № 16. - Ст. 200.

16.Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - Ст. 510.

17.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N 41. - Ст. 546.

18.Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33. - Ст.443.

19.Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

20.Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст.682.

21.Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

22.Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 //

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

23.Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - Ст. 108.

24.Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

25.Земельний Кодекс України в редакції від 13.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - Ст. 354.

26.Закон України «Про Конституційний Суд України» від 03.06.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 33. - Ст. 471.

27.Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

28.Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

29.Закон України «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання» від 18.11.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 2. - Ст. 6.

30. Декрет Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26.12.1992 // Відомості Верховної Ради України.

- 1993. - № 10. - Ст. 79.

31. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст. 274.

32. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 27. - Ст. 289.

33. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст. 99.

34. Кодекс України про надра від 27.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст.340.

35.Закон України «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами» від 10.11.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст. 415.

36.Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

37.Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 12. - Ст. 81.

38. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47-52. - Ст. 349.

39. Водний кодекс України від 06.06.1995 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст.89.

40.Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 29. - Ст. 139.

41.Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

42.Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

43.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

44.Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 39. - Ст. 261.

45.Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України.

- 1997. - № 40. - Ст. 263.

46.Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 50. - Ст. 302.

47.Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46-47. - Ст. 280.

48.Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23.12.1998 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 43.

49.Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 44. - Ст. 391.

50.Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 11. - Ст. 90.

51.Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від

22.02.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 18. - Ст. 132.

52.Закон України «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31. - Ст. 250.

53.Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 39. - Ст. 333.

54.Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від

13.07.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. - Ст. 348.

55.Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 11. - Ст. 55.

56.Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

57.Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 22. - Ст. 105.

58.Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 31. - Ст. 145.

59.Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 251.

60.Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України.

- 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

61.Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21. - Ст. 135.

62.Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

63. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

64. ТЦивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

65.Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 29. - Ст. 232.

66.Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 282.

67.Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 313.

68.Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 314.

69.Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

70.Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 350.

71.Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 363.

72.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 2. - Ст. 6.

73.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» від 02.10.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 10. - Ст. 102.

74.Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 12. - Ст. 155.

75.Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 11. - Ст. 140.

76.Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 14. - Ст. 209.

77.Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

78.Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 05.02.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 35. - Ст. 411.

79.Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 26. - Ст.361.

80.Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-42. - Ст. 492.

81.Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 38. - Ст. 471.

82.Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 502.

83.Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

84.Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст. 553.

85.Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» від

06.10.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 25. 86.Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від

08.12.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44. 87.Закон України «Про захист конституційних прав громадян на землю»

від 20.01.2005 // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 10. - Ст. 194.

88.Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35-37. - Ст. 446. 89.Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 12. - Ст. 101.

90.Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

91.Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів» від 19.12.2006 // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 9. - Ст. 78.

92.Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України» від 27.04.2007 // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 33. - Ст. 440.

93.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 27-28. - Ст. 253.

94.Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 № 639-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 14. - Ст. 181.

95.Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 04.02.2009 року // Голос України. - 2009. - № 48.

96. Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР» від 12.03.1981 [Електронний ресурс] // Правові системи «НаУ». Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1654-10.

97. Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право міжнародних договорів» від 14.04.1986 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1986. - № 17. - Ст. 343.

98. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10.11.1994 № 666/94 // Верховна Рада України. Режим доступу до офіційного інтернет-сайту: http://zakon.rada.gov.ua.

99. Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 № 720/95 // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 121.

100. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах» від 14.08.2000 № 970/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 33. - Ст. 1401.

101. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» від 10.10.2005 № 1430 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 41. - Ст. 2599.

102. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство

охорони навколишнього природного середовища України» від

27.12.2005 № 1842 // Урядовий кур'єр. - 2006. - № 31.

103. Указ Президента України «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 90» від 07.04.2008 № 309/2008 // Урядовий кур'єр. - 2008. - № 69. - 12 квітня.

104. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від

18.12.1990 // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 10. - Ст. 100.

105. Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від

12.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621.

106. Постанова Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» від 13.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - Ст. 355.

107. Постанова Верховної Ради України «Про виконання Постанови Верховної Ради України «Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим» від 17.11.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 47. - Ст. 425.

108. Постанова Верховної Ради України «Про підготовку до видання Зводу законів України» від 05.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 30. - Ст. 200.

109. Регламент Верховної Ради України від 19.09.2008 // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 1-4. - Ст. 1.

110. Угода між Урядом РФ та Урядом України «Про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування землі» від 26.04.1994 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 45. - Ст. 3048.

111. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28.12.1992 № 731 // ЗП України. - 1993. - № 1-2. - Ст. 28.

112. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» від 25.12.1998 № 2073 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 52. - Ст. 34.

113. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» від 02.04.2002 № 449 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - Ст.753.

114. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 № 502 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 15. - Ст. 818.

115. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» від 02.11.2006 № 1524 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 44. - Ст. 2949.

116. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» від 02.11.2006 № 1539 // Офіційний вісник України. - 2006.

- № 45. - Ст. 2997.

117. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Положення про Державне агентство земельних ресурсів України» від

04.04.2007 № 614 // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 69.

118. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення земельних аукціонів» від 22.02.2008 № 90 // Урядовий кур'єр. - 2008. - № 46.

119. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» від 17.04.2008 № 394 // Урядовий кур'єр. - 2008. - № 86.

120. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів» від

18.03.2008 № 224 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 23.

121. Приказ Госстроя СССР, МОЗ СССР «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71» от 05.11.1971. - М. : Изд-во литературы по строительству, 1972. - 97 с.

122. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам «ГОСТ 26640-85. Охрана природы. Земли. Термины и определения» от 28.10.1985 №3453. - М. : Изд-во стандартов, 1986. - 8 с.

123. ДБН А. 1.1-1-93. Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення. - Київ : Мінбудархітектури України. - Київ, 1993.

- 10 с.

124. Наказ Держкомзему, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української академії аграрних наук «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій» від 04.06.1996 № 47/172/48. - Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи. - К. : Урожай, 1998. - С. 681-696.

125. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 року № 173 / [Під загальною редакцією

А.М. Сердюка] : зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. -Том 5, Ч. 1. - Київ, 1996. - С. 6-93.

126. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про введення в дію Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва» від 21.12.1998 №295. - Київ : ТК «Будтехнормування», 1999. - 125 с.

127. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі» від 04.05.1999 № 43 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 23. - Ст. 357.

128. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Податкового роз’яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм» від 05.02.2002 № 55 // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 6.

129. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» № 7/5 від 07.02.2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 383.

130. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Податкового роз’яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України» від 12.03.2002 № 102 // Налоговый, банковский, таможенный Консультант. - 2002. - № 11.

131. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 23.05.2003 № 135 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 23. - Ст. 1091.

132. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» від 02.07.2003 № 174 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 31. - Ст. 1652.

133. Вказівка Держкомзему України «Про створення єдиної системи нумерації земельних ділянок для ведення державного земельного кадастру» від 16.02.1998 № 9 // Землевпорядний вісник. - 1998. - № 4.

134. Рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики Державним комітетом України по земельних ресурсах» від 18.04.2007 № 35 [Електронний ресурс] // Право. Версія 3.2.850. 2002-2005 ІАЦ «БІТ». - Заголовок з екрану.

135. Рішення Київської міської ради «Про визначення тимчасового

порядку продажу земельних ділянок в місті Києві» від 14.03.2002 № 304/1738 [Електронний ресурс] // Київська міська рада. - Режим доступу до офіційного інтернет-сайту:

http://kmr. gov.ua/decree.asp?Id=3410.

136. Рішення Київської міської ради «Про питання управління земельними ресурсами в місті Києві» від 23.05.2002 № 18/18 // Поточний архів секретаріату Київської міської ради. - 2002. - Реєстраційний № 18/18.

137. Закон Республіки Крим «Про плату за землю» від 27.12.1991 // Ведомости Верховного Совета Крыма. -1991. - № 5. - Ст. 185.

138. Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Кримської

АРСР «Про порядок надання та вилучення земельних ділянок в трикілометровій зоні узбережжя» від 21.05.1993 // Ведомости

Верховного Совета Крыма. -1993. - № 3. - Ст. 157.

139. Постанова Верховної Ради Криму «Про управління лісами та лісовими заповідниками, що знаходяться на території Республіки Крим» від 02.04.1992 року // Ведомости Верховного Совета Крыма. - 1992. - № 6. - Ст. 228.

2. Спеціальна література

140. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / [В.І. Семчик, В.М. Стретович, О.О. Погрібний, П.Ф. Кулинич, Ц.В. Бичкова, Т.П. Проценко, О.А. Поліводський, В.А. Сонюк, З.А. Павлович]. - К. : Наукова думка, 1988. - 245 с.

141. Аграрне право України: підручник / [В.З. Янчук, В.І Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.] ; за ред. В.З. Янчука. - 2-евид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 720 с.

142. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов: учебн. пособ. / [под ред. Погребного А.А. и Каракаша И.И.] - Х. : Одиссей, 2000. - 368 с.

143. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф.Х. Адиханов // Государство и право. - 2001. - №1. - С.32-39.

144. Административное право Украины (общая часть) : учебное пособие. - X. : ООО «Одиссей», 1999. - 224 с.

145. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Аксененок Г.А. - М. : Госюриздат, 1958. - 424 с.

146. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. / Алексеев С.С. - М. : Юридическая литература, 1982. - Т. 2. - 360 с.

147. Алексеев С.С. Проблемы теории права : курс лекций в двух томах / Алексеев С.С. - Свердловск : Свердловский юридический институт,

1972. - Т. 1. - 396 с.

148. Алексеев С.С. Проблемы теории права : курс лекций в двух томах / Алексеев С.С. - Свердловск : Свердловский юридический институт,

1973. - Т. 2. - 402 с.

149. Алексеев С.С. Структура советского права / Алексеев С.С. - М. : Юрид. лит., 1975. - 260 с.

150. Алексеев С.С. Философия права / Алексеев С.С. - М. : Изд-во НОРМА, 1999. - 336 с.

151. Андрейцев В.І. Екологічне право : курс лекцій : навч. посіб. для юрид. ф-тів вузів / Андрейцев В.І. - К. : Вентурі, 1996. - 208 с.

152. Андрейцев В.І. Земля як основне національне багатство: проблеми правового режиму / В.І. Андрейцев // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : зб. тез доповідей і наукових повідомлень наук.-практ. конф. / відп. ред. член-кор. НАН України, акад. АПрН України В.І. Семчик. - К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - С. 17-27.

153. Андрейцев В.І. Колізії як нагальна передумова кодифікації екологічного законодавства / В.І. Андрейцев // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. - К.: Генеза, 1996. - С. 57-60.

154. Андрейцев В.І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації /

В.І. Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - Вип. 64. - С. 64-68.

155. Андрейцев В.І. Концептуальні засади проекту Кодексу законів України про землю в світлі Конституції України / В.І. Андрейцев // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1997. - № 2. - С. 3-4.

156. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації земельного законодавства (концептуальні підходи щодо підготовки проекту кодексу законів України про землю) / В.І. Андрейцев // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 64-71.

157. Андрейцев В.І. Суверенній Україні - нову «Земельну Конституцію» (Концептуальні підходи до підготовки Кодексу законів України про землю) / В.І. Андрейцев // Право України. - 1999. - № 8. - С. 58-65.

158. Екологічне право : особлива частина : повний акад. курс [підруч. для студ. юрид. вузів і фак.] / [В.І. Андрейцев та ін. ; за ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева]. - К. : Істина, 2001. - 544 с.

159. Баб’як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. / Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. - К. : Атіка, 2000. - 216 с.

160. Баймаханов М.Т. Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме / М.Т. Баймаханов. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1972. - 358 с.

161. Байсалов С. Водное право Казахской ССР (некоторые проблемы теории и практики) / С. Байсалов. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1966. - 399 с.

162. Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки / Балезин В.П. - М. : Госюриздат, 1963. - 194 с.

163. Балюк Г.И. Проблемы кодификации экологического законодательства Украины и пути ее реализации / Г.И. Балюк // Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) / [відп. ред. акад. Андрейцев В.І.] - 1996-2006. - С. 42-44.

164. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України / Г.І. Балюк // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. : у двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / редкол. : Данилишин Б. М. (відпов. ред.) : [Бистряков І. К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. та ін.]. / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - Київ : РПВС України, НАН України, 2006. - Ч. І. - С. 157-160.

165. Балюк Г.І. Екологічне право України : конспект лекцій у схемах (загальна і особлива частини) : [навч. посіб.] / Балюк Г.І. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 192 с.

166. Балюк Г.І. Ядерне законодавство України: проблеми вдосконалення, планування, наукового забезпечення / Г.І. Балюк // Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали між народ. наук.-практ. конф. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 242-247.

167. Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку (правові аспекти радіоекології) / Г.І. Балюк. - К., 1996. - 140 с.

168. Басай В.Д. Ефективність і значення кодифікації екологічного законодавства в Україні / В.Д. Басай // Екологічний кодекс України: міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу». 12-13 травня 2005 р. - К.: 2005. - С. 11.

169. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени / Д.Н. Бахрах // Советское государство и право. - 1991. - № 2. - С. 11-20.

170. Бахрах Д.Н. Акты правосудия как источники административного права / Д.Н. Бахрах, А.Л. Бурков // Журнал российского права. - 2004. - № 2. - С. 11-22.

171. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки / О.В. Бевз // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер., 19-20 жовтня 2007 р. - Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - С. 210-214.

172. Бейкун А.Л. Систематизація аграрного законодавства як необхідна умова розвитку його інтегративних властивостей / А.Л. Бейкун // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України,

1999. - С. 164-177.

173. Бердніков Є. Прийняття нового Земельного кодексу - новий рубіж земельної реформи, початок нового етапу розвитку земельного законодавства України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Земельне законодавство України : зб. нормативних актів, судової та арбітражної (господарської) практики : у 2-х кн. - [2-е вид., переробл. та доп.] / за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика, О.О. Погрібного, В.В. Кулінича. - К. : Урожай, 2002. - Кн. 1. - С. 3-8.

174. Бичкова Ц.В. Правове регулювання водних відносин в УРСР / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян. - К. : Наукова думка, 1966. - 132 с.

175. Бобкова А.Г. Екологічний кодекс України: загальні засади використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в сфері господарювання / А.Г. Бобкова // Екологічний кодекс України : міфи і реальність : матеріали Міжнарод. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. - С. 9.

176. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности /

А.Г. Бобкова. - Донецк : Юго-Восток, 2000. - 308 с.

177. Бобкова А.Г. Про систематизацію рекреаційного законодавства /

А.Г. Бобкова // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 256-259.

178. Бобровник С.В. Колізійна норма / С.В. Бобровник // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова ред.,) та ін.] - К. : «Укр. Енцикл.», Т. 3 : К-М. - 2001. - С. 156.

179. Бобровник С.В. Подолання колізій як умова системності законодавства / С.В. Бобровник // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжвуз. студ. конф. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.] - К., 2000. - Вип. 1. - С. 16-19.

180. Бобровник С.В. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку / С.В. Бобровник, О.Л. Богініч. - К. : Наукова думка, 1994. - 123 с.

181. Богачова О.В. Законотворчий процес в Україні / Богачова О.В., Зайчук О.В., Копиленко О.Л. - К. : Реферат, 2006. - 424 с.

182. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебн. для вузов /

С.А. Боголюбов. - М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. - 448 с.

183. Боголюбов С.О. Проблеми регулювання і здійснення державного і муніципального екологічного контролю / С.О. Боголюбов // Екологічний кодекс України: міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. - С. 7.

184. Богуславский М.М. Международное частное право : учебник / М.М. Богуславский. - [4-е изд., перераб. и доп.] - М. : Юристь, 2001. - 462 с.

185. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним

законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович. - К., 2005. - 222 с.

186. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / О.Г. Бондар. - К., 2005. - 20 с.

187. Бошно С.В. Развитие признаков нормативного правового акта в современной правотворческой практике / С.В. Бошно // Журнал российского права. - 2004. - № 2. - С. 95-106.

188. Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая : общие

положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - [изд. 3-е,

стереотипное]. - М. : Статут, 2001. - 848 с.

189. Бредіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне

навколишнє природне середовище / В.Л. Бредіхіна / за ред. проф. М.В. Шульги : [монографія]. - Харків : Видавець ФО-П

Вапнярчук Н.М., 2008. - 168 с.

190. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами / М.М. Бринчук. - М. : Наука, 1990. - 212 с.

191. Бринчук М.М. Экологическое право : учебн. / М.М. Бринчук. - М. : Юристь, 1999. - 352 с.

192. Брославский Л.И. Технический прогресс, стандарты и право / Л.И. Брославский, Й.А. Халап // Советское государство и право. - 1971. - № 1. - С. 70-71.

193. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе / Е.В. Бурлай. - К. : Наукова думка, 1987. - 92 с.

194. Буроменський М.В. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України / М.В. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 1. - С. 86-94.

195. Бурчак Ф.Г. Кодификация и проблемы коллизий в праве / Ф.Г. Бурчак // Колізії у законодавстві України: проблеми, теорії і практики. - К. : Генеза, 1996. - С. 7-9.

196. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. Бусуйок // Право України. - 2006. - № 8. - С. 102-104.

197. Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / А.Ю. Буяков. - Саратов, 1999. - 30 с.

198. Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.01. / Буяков Александр Юрьевич. - Саратов,

1999. - 227 с.

199. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов.

Для начинающих юристов [Електронний ресурс]. - М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ», 1997. - 128 с. - Режим доступу:

http://www.vvb.ru/0010018/000.htm.

200. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук.: спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / М.Я. Ващишин. - Л., 2000.

- 18 с.

201. Великий енциклопедичний юридичний словник / [за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка]. - К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2007. - 992 с.

202. Венгеров А.Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. - [3-е изд.] - М. : Юриспруденция,

2000. - 528 с.

203. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович. - К., 2005.

- 199 с.

204. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. - Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1984. - 100 с.

205. Власенко Н.А. Коллизионные операции в процессе правоприменения / Н.А. Власенко // Юридическая теория и практика: проблемы взаимосвязи : [межвуз. сб. науч. трудов]. - Свердловск : Свердловский юридический институт, 1984. - С. 102-107.

206. Вовк О.Н. Право граждан на землю в сельской местности : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вовк Оксана Николаевна. - Харьков, 1997.

- 173 с.

207. Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общая часть / Ю.А. Вовк. - Х.: Выща шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1986. - 160 с.

208. Волков Г.А. Постатейный научно-практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации [Електронний ресурс] / Г.А. Волков, А.К. Голиченков, О.М. Козырь // Система «Консультант

Плюс». - 2002. - Режим доступу :

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc;div=CMT;base=CMB;n =4517.

209. Волков Н.Т. Новые законы о землеустройстве / Волков Н.Т. - С.Петербург, 1912. - 237 с.

210. Воронова Л.К. Фінансове право України : підруч. / Л.К. Воронова. - К. : Прецедент, Моя книга, 2006. - 448 с.

211. Вступ до теорії правових систем : [монографія / за заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. - К.: Вид-во «Юридична думка», 2006. - 431 с.

212. Гальчинська Н.Ю. Правове регулювання земельних відносин у господарській діяльності промислових підприємств в Україні / Н.Ю. Гальчинська // Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин : матер. всеукр. наук.-практ. конфер., 19-20 жовтня 2007 р. - Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - С. 254-257.

213. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права? / М. Галянтич // Право України. - 1996. - №6. - С. 33-36.

214. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник / А.П. Гетьман. - Х. : Основа, 1998. - 208 с.

215. Голиченков А.К. Экологический кодекс Российской Федерации: Концепция проекта XXI века (основные подходы и положения) /

А.К. Г оличенков // Г осударство и право на рубеже веков (материалы всероссийской конференции). - М.: Институт государства и права РАН,

2001. - Т. 1 : Экологическое и природоресурсовое право, трудовое право, предпринимательское право. - С. 13-22.

216. Голиченков А.К. Эколого-правовой словарь / А.К. Голиченков // Экологическое право. - 2005. - № 1. - С. 100-101.

217. Голиченков А.К. Юридические критерии возможности кодификации земельного законодательства в форме кодекса. Варианты решения проблемы / А.К. Голиченков // Экологическое право России : сб. материалов научн.-практ. конф. 1996-1998 гг. / под ред.

А.К. Голиченкова ; сост. А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева. - М., 1999. - С. 138-146.

218. Голиченков А.К. Концепция федерального закона о земле /

A. К. Голиченков, О.М. Козырь // Государство и право. - 1994. - № 7. - С. 60-69.

219. Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природо ресурсне право» / Андрій Йосипович Годованюк. - К., 2008. - 19 с.

220. Головченко В.В. Система права і комплексні правові спільності /

B. В. Головченко // Правова держава : наукове видання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького : [щорічник наукових праць]. - Вип. 8. - К., 1997. - С. 87-91.

221. Гончаров Р.А. Механизм разрешения юридических коллизий: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Роман Александрович Гончаров. - Тамбов, 2006. - 247 с.

222. Горбулін В.П. Земельні відносини, земельні ресурси і продовольча

безпека: аналітичні матеріали / В.П. Горбулін, Л.Д. Греков,

А.Д. Юрченко. - К. : Інститут проблем національної безпеки при РНБОУ, 2005. - С. 32-33.

223. Гринько С.В. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» : замість коментарю /

C. В. Гринько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - № 65-66. - С. 26-35.

224. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природо ресурсне право» / С.В. Гринько. - К., 2003. - 20 с.

225. Гриценко Е.В. Правовые аспекты обеспечения гарантии местного самоуправления в Федеративной Республике Германии / Е.В. Гриценко // Журнал российского права. - 2001. - № 9. - С. 96-108.

226. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні / Н. Грищук // Право України. - 2006. - № 1. - С. 145-149.

227. Грошовий Ю.М. Актуальні проблеми законодавчого процесу в Україні / Ю.М. Грошовий, В.Я. Тацій // Концепція розвитку законодавства України : матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. - К., 1996. - С. 33-35.

228. Гулак Н.В. Проблемы и особенности развития земельного законодательства / Н.В. Гулак // Актуальные проблемы аграрного права России: теория и практика. - М.: Право и государство, 2004. - С. 220225.

229. Гулак Н.В. Экологизация земельного законодательства / Н.В. Гулак // Актуальные теоретические проблемы правовой системы общества : материалы Всероссийской научной конф., 16-17 декабря 2003 г. - Уфа, 2004. - С. 151-158.

230. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок /

В.К. Гуревський // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. - Вип. 9. - Одеса, 2000. - С. 98-102.

231. Дацюк Ю.А. Коллизии в законодательстве Украины и имущественные отношения / Ю.А. Дацюк // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 1995 р. - К. : Вид-во «Генеза», 1996. - С. 91.

232. Денисенко В.В. Коллизии правовых актов и механизм их разрешения (теоретико-правовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисенко Владислав Валерьевич. - Спб., 2004. - 177 с.

233. Денисов В.Н. Коллизионные вопросы применения международного права во внутреннем праве / В.Н. Денисов // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. - К. : Генеза, 1996. - С. 95-97.

234. Денисов В.Н. Статус міжнародних договорів в Конституції України /

В.Н. Денисов // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 1.

- С. 29-34.

235. Дигесты Юстиниана : избр. фрагменты [в пер. и с примеч. И.С. Перетерского] / АН СССР, Ин-т гос-ва и права ; [отв. ред. Е.А. Скрипилев]. - М. : Наука, 1984. - 456с.

236. Дмитренко І.А. Екологічне право України : підруч. / І.А. Дмитренко.

- [2-е вид., переробл. і допов.]. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

237. Дозорцев В.А. Проблемы совершенствования гражданского права Российской Федерации при переходе к рыночной экономике /

В.А. Дозорцев // Государство и право. - 1994. - № 1. - С. 26-35.

238. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Г.І. Дутка. - К., 2003. - 18 с.

239. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дутка Галина Іванівна. - К., 2003. - 185 с.

240. Екологічна експертиза: право і практика / [В.І. Андрейцев,

М.А. Пустовойт, С.В. Калиновський та ін.] ; за ред. В.І. Андрейцева, М.А. Пустовойта. - К. : Урожай, 1992. - 206 с.

241. Екологічне право України : академічний курс : підруч. [за заг. ред. Ю.С. Шемшученка]. - К. : ТОВ «Вид-во «Юридична, думка», 2005. - 848 с.

242. Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / [А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х. : Право, 2005. - 384 с.

243. Емельянова М. Б. Вопросы стандартизации и качества продукции (правовой аспект) / М.Б. Емельянова. - Таллинн, 1967. - 144 с.

244. Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право / Емельянова М.Б. - Рига : Лиесма, 1977. - 156 с.

245. Емельянова М.Б. Стандарты и качество продукции (правовой аспект проблемы) / Емельянова М.Б. - М. : Изд-во стандартов, 1971. - 220 с.

246. Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) / [С.І. Алаіс,

С.В. Бобровник, Д.Д. Лилак та ін.] ; за заг. ред. В.П. Самохвалова. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 228 с.

247. Еренов А.Е. Предмет и система советского земельного права / Еренов Е.А., Мухитдинов Н.Б., Ильяшенко Л.В. - Алма-Ата : «Наука» КазССР, 1981. - 208 с.

248. Ерофеев Б.В. Земельное право России : учебн. для высших

юридических учебных заведений / Ерофеев Б.В. - М.: ООО

«Профобразование», 2001. - 489 с.

249. Ерофеев Б.В. Земельное право: учебн. для вузов / Ерофеев Б.В. / [под ред. акад. Г.В. Чубукова]. - М. : Новый Юрист, 1998. - 544 с.

250. Ерофеев Б.В. Основы земельного права (теоретические вопросы) / Ерофеев Б.В. - М. : Юрид. лит., 1971. - 328 с.

251. Ерофеев Б.В. Соотношение земельного, горного, лесного и водного права / Б.В. Ерофеев // Советское государство и право. - 1971. - № 1. -

С. 54-62.

252. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебн. для вузов / Ерофеев Б.В. - М. : Юриспруденция, 1999. - 448 с.

253. Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства / Є.П. Євграфова // Право України. - 2001. - №10. - С. 66-68.

254. Євдокимов М.О. Внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України - необхідна передумова вдосконалення державного управління землями / Євдокимов М.О., Кравченко О.В. // Землевпорядний вісник. - 2004. - № 4. - С. 59-65.

255. Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб / О.В. Єлісєєва // Реформування правової системи України : проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів : зб. наукових праць в 2 ч. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 квітня 2004 р.: [редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін.]. - К. : Національна академія управління, 2004. - Ч. 2. - С. 423-429.

256. Єрмоленко В. Земельні ресурси в майновому обороті / В. Єрмоленко // Право України. - 2004. - № 6. - С. 43-46.

257. Єрофєєв М.І. Систематизація економіко-правових норм в екологічному законодавстві / М.І. Єрофєєв // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 299-302.

258. Жариков Ю.Г. Правовое регулирование земельных отношений / Ю.Г. Жариков // Право и экономика. - 1997. - № 15-16. - С. 87-92.

259. Жариков Ю.Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений / Ю.Г. Жариков // Государство и право. - 1996. - № 2. - С. 44-54.

260. Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) / А. Заєць // Вісник Академії правових наук України. -

1998. - № 1. - С. 3-15.

261. Заєць А.П. Вдосконалення структури законодавства як наукова проблема / А.П. Заєць // Концепція розвитку законодавства України : матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. - К., 1996. - С. 55-57.

262. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / Олена Іванівна Заєць. - К., 1999. - 20 с.

263. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія / Заєць О.І. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 185 с.

264. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины / сост. В. Максимов. - М. : Издание Кн-ва «Юрист», 1908. - 140 с. (издание неофициальное).

265. Закон в переходной период: опыт современной России («Круглый стол» журнала) // Государство и право. - 1995. - № 10. - С. 28-61.

266. Закон Республики Беларусь «О нормативно-правовых актах

Республики Беларусь» от 10.01.2000 № 361-З [Електронний ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступу :

http://www.pravo.by/webnpa/text txt.asp?RN=H10000361.

267. Законодавство України. Документи видавника (Верховна Рада України). Тип документа: знайти «Закон» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - Режим доступу до офіційного інтернет-сайту : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o1&find=1&typ=1

268. Законы XII таблиц. Конституции Гая. Дигесты Юстиниана. - М.: Зерцало, 1997. - 608 с.

269. Заставська Л.П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Заставська Лариса Павлівна. - К., 2003. - 179 с.

270. Земельне право України: підруч. / [М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін. ; За ред. М.В. Шульги]. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

271. Земельне право: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 424 с.

272. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : зб. нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : за станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / [упорядник А.М. Мірошниченко ; наук. ред. В.В. Носік]. - К. : Фізична особа - суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2006. - 720.

273. Земельний кодекс України : коментар. - [видання третє, доповнене] ; за ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В. - X. : ТОВ «Одіссей», 2004. - 608 с.

274. Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. В.І. Семчика. - [3-е вид., перероб. і доп.]. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 896 с.

275. Земельні аукціони: окремі проблеми правового регулювання. ІРЦ Моя земля. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.myland.org.ua/ukr/12/213/3121/4572.

276. Земельное право Украины: учеб. пособ. / авт. кол. : Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. [и др.] ; под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. - К. : Истина, 2002. - 496 с.

277. Земельный кодекс РФ : проблемы теории и практики : материалы конференции. Окончание // Государство и право. - 2002. - № 10. - С. 80-93.

278. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України : наук.-навч. посіб. // за ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. - Львів : ПАІС, 2005. - 368 с.

279. Зивс С.Л. Источники права Зивс С.Л. - М.: Наука, 1981. - 240 с.

280. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации : теория и тенденции развития / Иконицкая И.А. - М. : Изд-во ИГиП РАН, 1999. - 128 с.

281. Иконицкая И.А. Новый Земельный кодекс РФ: некоторые вопросы теории и практики применения / И.А. Иконицкая // Государство и право. - 2002. - № 6. - С. 5-14.

282. Индиченко П.Д. Важнейшие проблемы земельного права в свете решений ХХ съезда партии и новой программы КПСС и вопросы кодификации земельного законодательства / П.Д. Индиченко // Советское государство и право в период развернутого строительства коммунизма : тезисы докладов и научных сообщений, 6-9 марта 1962 г.

- Х., 1962. - С. 161-163.

283. Ільків Н.В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів / Н.В. Ільків // Поєднання публічно- правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер., 19-20 жовтня 2007 р.

- Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - С. 224-230.

284. Ільків Н.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н.В. Ільків, О.В. Ільницький // Земельне право України. - 2006. - № 8. - С. 10-17.

285. Індиченко П.Д. Питання кодифікації земельного законодавства УРСР / Індиченко П.Д. // Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

- Наукові записки. - Т. XVI. - Вип. XIII. - К. : Вид-во Київського університету, 1957. - С. 117-133.

286. Інформаційний сайт Одеси [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.misto.odessa.ua/index.php?u=vlast/document/docod,2,0,0.2529.

287. Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельного строя в СССР / Казанцев Н.Д. - М.: Юрид. лит., 1971. - 176 с.

288. Казьмин И.Ф. Закон о законах: проблемы издания и содержания / Казьмин И.Ф., Поленина С.В. // Советское государство и право. - 1989.

- № 12. - С. 3-9.

289. Каракаш І. Про концепцію правового регулювання екологічних суспільних відносин і систематизацію природоресурсового і природоохоронного законодавства / І. Каракаш // Радянське право. - 1988. - № 11. - С. 42-45.

290. Каракаш І. І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок / І.І. Каракаш // Земельне право України. - 2007. - № 3. - С. 52-58.

291. Каракаш І.І. Екологічний кодекс України: реальний шлях до кодифікації екологічного законодавства / І.І. Каракаш // Екологічний кодекс України : міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. - С. 9.

292. Карамышева О.В. Пути развития земельного законодательства Российской Федерации (материалы «Круглого стола») / О.В. Карамышева // Государство и право. - 1999. - № 1. - С. 41-63.

293. Кельзен Г. Чисте Правознавство : з дод. : Пробл. справдливості / Кельзен Г. [пер. з нім. О. Мокровольського]. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.

294. Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підруч. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2002. - 353 с.

295. Керимов Д. Право и законодательство / Д. Керимов // Свободная мысль. - 1992. - № 18. - С. 83-91.

296. Керимов Д.А. Законодательная техника / Керимов Д.А. - М.: НОРМА, 2000. - 127 с.

297. Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника / Керимов Д.А. - М.: Госюриздат, 1962. - 104 с.

298. Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / Роман Станіславович Кірін. - К., 2007. - 19 с.

299. Кобылянский В. Земельный кодекс против гражданского /

В. Кобылянский // Юридическая практика. - 2004. - № 48 (362).

300. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна. - К., 2002. - 212 с.

301. Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Т. Коваленко // Право України. - 2006. - № 12. - С. 83-86.

302. Коваленко Т.О. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання / Т.О. Коваленко // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер., 19-20 жовтня 2007 р. - Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - С. 249-253.

303. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття / Т.О. Коваленко // Актуальні питання приватизації та оцінки земель : зб. наукових праць / під ред. Б.А. Семененка. - Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД,

1999. - С. 48-54.

304. Коваленко Т.О. Право на землю і банкрутство : теоретичні та практичні проблеми / Т.О. Коваленко // Земельне право України. - 2006.

- № 1. - С. 15-24.

305. Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України / Т.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2004. - Вип. № 56-59. - С. 68-70.

306. Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. - 1999.

- № 8. - С. 28-31.

307. Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання

інституційно-функціонального забезпечення ефективного

використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - Вип. 66. - С. 75-81.

308. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2004. - Вип. 60. - С. 68-72.

309. Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2003. - Вип. 54. - С. 119-122.

310. Ковальчук Т.І. Ідея кодифікації: історичний досвід / Т.Г. Ковальчук // Правова держава : наукове видання Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького : щорічник наукових праць. - Вип. 9. - 1998. - С. 98103.

311. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція / М.І. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. -

2000. - № 4. - С. 24-32.

312. Колбасов О.С. Нормирование как правовая мера охраны окружающей среды / О.С. Колбасов, М.М. Бринчук // Советское государство и право. - 1987. - № 3. - С. 72-80.

313. Колізії у законодавстві України : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 1995 р. - К. : Вид-во «Генеза», 1996. - 122 с.

314. Колодій А. Закон для законів / А. Колодій, С. Лисенков, О. Тихомиров // Віче. - 1995. - № 5. - С. 44-49.

315. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Колодій Анатолій Миколайович. - К., 1998. - 391 с.

316. Колодій А.М. Концепція розвитку законодавства України в умовах формування нової структури права / А.М. Колодій // Концепція розвитку законодавства України : матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. - К., 1996. - С. 61-63.

317. Комментарий к статье 36 // Постатейный комментарий к

Конституции Российской Федерации / под. общ. ред. Кудрявцева Ю.В. - М. : Фонд «Правовая культура», 1999. - 797 с.

318. Конституции государств - участников СНГ. - М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРАМ), 2001. - 736 с.

319. Конституции государств Европейского Союза / под общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. - М.: Издательская группа ИНФРА, М - НОРМА, 1997. - 816 с.

320. Конституции зарубежных государств : учебн. Пособ. / сост. проф. В.В. Маклаков. - [2-е изд., исправ. и доп.]. - М.: Изд-во БЕК, 1999. - 584 с.

321. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - № 237.

322. Конституції нових держав Європи та Азії. - К. : Українська правнича фундація, 1996. - 544 с.

323. Конституційне подання Президента України від 30.01.2007 про визнання неконституційним Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів» від 19.12.2006 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України. Режим доступу : http://www.president. gov.ua/done img/files/podanniazemlya.rtf.

324. Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - 366 с.

325. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки / авт. кол. В.Ф. Опришко, М.І. Єрофеєв, В.К. Лисиченко та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. - 124 с.

326. Копєйчиков В. Питання кодифікації законодавства України / В. Копєйчиков // Вісник Академії правових наук України. - 1994. - № 2.

- С. 44-52.

327. Копиленко О. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / Копиленко О. - К. : Таксон, 2001.

- 362 с.

328. Коржанський М. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених / М. Коржанський, О. Литвак // Право України. - 2003. - № 9. - С. 126127.

329. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / Іван Олександрович Костяшкін. - К., 2005. - 19 с.

330. Коцюба О.П. Проблеми теорії і практики систематизації земельного законодавства в Україні (історичний досвід і сучасність) / О.П. Коцюба, В.О. Коцюба // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 315-321.

331. Кравченко С.Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства / Кравченко С.Н. - Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1979. - 184 с.

332. Кравченко С.Н. Реализация экологического законодательства / Кравченко С.Н. - К.: О-во «Знание» УССР, 1989. - 48 с.

333. Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике / Н.И. Краснов // Государство и право. - 1994. - № 7. - С. 53-60.

334. Краснова М. Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України / М. Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2007. - Вип. 74-76. - С. 80-86.

335. Краснова М.В. Гарантії прав на землю. Особливості припинення права власності на земельні ділянки та права землекористування / М.В. Краснова // Фіксований виступ на наук.-практ. семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад: «Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад», Біла Церква, 22 грудня 2006 р. - К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет. - 2006. - 18 с.

336. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю / М.В. Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2004. - Вип. 58. - С. 99-107.

337. Крассов О.И. Право лесопользования в СССР / Крассов О.И. - М. : Наука, 1990. - 238 с.

338. Крассов О.И. Правовой режим земель государственного лесного фонда / Крассов О.И. - М. : Наука, 1985. - 203 с.

339. Крассов О.И. Экологическое право: учебн. / Крассов О.И. - М.: Изд- во «Дело», ИНФРА-М Изд. дом. ООО, 2001. - 767 с.

340. Крохмаль В.Г. О юридической действительности международного договора / Крохмаль В.Г. // Колізії у законодавстві України : проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 98100.

341. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - [2-е изд., перераб. и дополн.] / Кудрявцев В.Н. - М. : Юристь, 2001. - 304 с.

342. Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому бути? / П. Кулинич // Право України. - 2000. - № 10. - С. 50-54.

343. Кулинич П. Предмет земельного права України / П. Кулинич // Право України. - 2008. - № 9. - С. 81-87.

344. Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п’ять років застосування / П.Ф. Кулинич // Земельне право України. - 2006. - № 8. - С. 3-9.

345. Кулинич П.Ф. Оцінка стану земельного законодавства України та перспективи його розвитку / Кулинич П.Ф. - К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. - 85 с.

346. Курс германского гражданского права : введение и общая часть : [пер. с нем.]. - Т. 1 : полут. 1 / Эннекцерус Л. ; [под ред.: Генкин Д.М. (предисл.), Новицкий И.Б. (предисл,) ; пер. Граве К.А.]. - М. : Иностр. лит., 1949. - 436 с.

347. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження / Д.В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4 (92). - С. 42-45.

348. Кучерук К.І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучерук Катерина Іванівна. - К., 2002. - 193 с.

349. Лазарев В.В. Применение советского права / Лазарев В.В. - Казань : Изд-во Казанского университета, 1972. - 200 с.

350. Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник для вузов / Лазарев В.В., Липень С.В. - М. : Изд-во «Спарк», 1998. - 448 с.

351. Латинская юридическая фразеология / сост. проф. Б.С. Никифоров. - М. : Юрид. лит., 1979. - 264 с.

352. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів / Д. Лилак // Право України. -

2001. - № 4. - С. 18-20.

353. Лилак Д.Д. «Квазізакони» в системі законодавства України / Д.Д. Лилак // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 2. - С. 144-147.

354. Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лилак Дмитро Дмитрович. - К., 2004. - 175 с.

355. Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Д.Д. Лилак. - К., 2004. - 20 с.

356. Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права : навч. посіб. / Лисенков С.Л. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.

357. Костицький В.В. Лісове право України / В.В. Костицький. - К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 1999. - 164 с.

358. Луняченко А.В. Земли сельскохозяйственного назначения: правовой режим использования гражданами на праве собственности / Луняченко А.В. - Одесса: Латстар. Одесск. нац. юрид. акад., 2002. - 180 с.

359. Мазур Д.В. Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України / Д.В. Мазур // Право і безпека. - 2006. - Т 4. - № 1. - С. 30-33.

360. Майстренко О.В. Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Майстренко Олександр Віталійович. - К., 2008. - 209 с.

361. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Малишев Б.В. - К. : Праксіс, 2008. - 344 с.

362. Малишева Н.Р. Виступ на Міжнародному «Круглому столі» на тему «Екологічний кодекс України: міфи і реальність» / Н.Р. Малишева // Екологічний кодекс України: міфи і реальність : матеріали Міжнарод «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. - С. 10.

363. Малишева Н.Р. Гармонізація екологічного законодавства в Європі : дис. ... доктора юрид. наук у формі наукової доповіді : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / Малишева Наталія Рафаелівна. - К., 1996. - 55 с.

364. Малишева Н.Р. Ефективність екологічного законодавства / Малишева Н.Р. // Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1995. - С. 162-183.

365. Малишева Н.Р. Законодавча база : сутність, базові принципи / Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні / Н.Р. Малишева // Заповідна справа в Україні : [навч. посіб.] ; за заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. - К., 2003. - С. 38-42.

366. Малишко М. Актуальні проблеми розвитку і кодифікації екологічного законодавства / М. Малишко // Право України. - 1997. - № 7-8. - С. 22-25.

367. Малишко М.І. Основи екологічного права України: навч. посіб. / Малишко М.І. - К.: МАУП, 1999. - 152 с.

368. Малков В.П. Совокупность преступлений / Малков В.П. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1974. - 305 с.

369. Малышева Н.Р. Эколого-правовые вопросы научно-технического прогресса / Малышева Н.Р., Ерофеев Н.И., Петрина В.Н. - К. : Наукова думка, 1993. - 157 с.

370. Марін О.К. Конкуренція кримінально-правових норм : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марін Олександр Костянтинович. - Львів, 2001. - 235 с.

371. Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель

сільськогосподарського призначення: законодавчі новації /

Р.І. Марусенко // Земельне право України. - 2007. - № 3. - С. 40-51.

372. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Марусенко Роман Ігоревич. - К., 2005. - 211 с.

373. Марусенко Р.І. Урядовий проект Закону України «Про ринок земель»: за чи проти? / Р.І. Марусенко, А.М. Мірошниченко // Юридична Україна. - 2008. - № 6. - С. 79-84.

374. Марчук В.М. Нариси з теорії права : навч. посіб. / Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. - К. : Істина, 2004. - 304 с.

375. Матузов Н.И. Юридические коллизии и способы их разрешения / Матузов Н.И. // Теория государства и права : курс лекций : [под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько]. - М.: Юристъ, 1997. - С. 424-439.

376. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени / А.М. Медведев // Государство и право. - 1995. - № 3. - С. 69-76.

377. Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно- правових актів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович. - Чернівці, 2002. - 206 с.

378. Миколюк М. Державна реєстрація прав на земельні ділянки і їх обмежень: платити чи не платити? / М. Миколюк // Юридична газета. - 2006. - № 7 (67).

379. Мисник Н.Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании земельных отношений / Н.Н. Мисник // Государство и право. - 2006. - № 9. - С. 18-25.

380. Мицкевич А.В. Субъекты советского права / Мицкевич А.В. - М. : Госюриздат, 1962. - 212 с.

381. Мірошниченко А. Колізії між приписами земельного та цивільного законодавства : перспективи усунення та рекомендації щодо вирішення / А. Мірошниченко // Право України. - 2009. - № 3. - С. 126-131.

382. Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування / А.М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Вип. 57. - С. 70-72.

383. Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії / А.М. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 12 (50). - С. 42-51.

384. Мірошниченко А.М. Чи потрібний Закон України «Про нормативно- правові акти»? / А.М. Мірошниченко, Ю.Ю. Попов // Форум права. - 2009. - С. 362-272.

385. Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. // Бюлетень Міністерства юстиції. - 2006. - № 12. - С. 59-75.

386. Мунтян В.Л. Правова охорона ґрунтів Української РСР / Мунтян В.Л. - К. : Наукова думка, 1965. - 100 с.

387. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / Мунтян В.Л. - К. : Вища школа, 1973. - 204 с.

388. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / Мунтян В.Л. - К. : Вид-во Київського університету, 1973. - 183 с.

389. Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользование недрами / Мухитдинов Н.Б. - Алма-Ата : Наука, 1972. - 335 с.

390. Назаренко Є. Закон у системі нормативних актів України / Є. Назаренко // Право України. - 1995. - № 12. - С. 11-18.

391. Назаренко Є.В. Систематизація законодавства - шлях до усунення колізій у праві України / Є.В. Назаренко // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 22-31.

392. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [за заг. ред. В.В. Медведчука ; кол. авт. : Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 656 с.

393. Національна екологічна політика України : оцінка і стратегія розвитку / [ред. В. Шевчук, В. Кухар, Ю. Щербак, В. Толкачов]. - К. : ПРООН Україна, 2007. - 184 с.

394. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм / Недбайло П.Е. - М. : Госюриздат, 1960. - 512 с.

395. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы / Недбайло П.Е. - Львов : Издательство Львовского университета, 1959. - 161 с.

396. Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: дисс. ... доктора юрид. наук: 12.00.08 / Незнамова Зинаида Александровна. - Екатеринбург, 1995. - 372 с.

397. Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: монография / Незнамова З.А. - Екатеринбург: Изд-во «Cricket», 1994. - 284 с.

398. Новаковський Л.Я. Розвиток суспільства і проблеми земельних відносин / Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк // Землевпорядкування. - 2001. - № 3. - С. 3-11.

399. Новоселов В.Й. Правовые основы государственной стандартизации в СССР / Новоселов В.Й. - Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1984. - 129 с.

400. Новый Закон о землеустройстве с приложением / сост. С. Панидов ; под ред. В.И. Бафталовского. - С.-Петербург, 1912. - 180 с.

401. Новый земельный кодекс РФ : проблемы применения // Государство и право. - 2003. - № 5. - С. 101-107.

402. Ноздрачев А.Ф. Место ведомственных актов в иерархии нормативных актов Советского государства / А.Ф. Ноздрачев // Ученые записки ВНИИСЗ. - Вып. 19. - М., 1969. - С. 76-92.

403. Нормы советского права : проблемы теории / под. ред. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. - Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1987. - 249 с.

404. Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи / В. Носік // Право України. - 2006. - № 11. - С. 94-98.

405. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : монографія / Носік В.В. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

406. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи / В.В. Носік // Право України. - 2003. - № 1. - С. 63-67.

407. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.06 / Носік Володимир Васильович. - К., 2006. - 354 с.

408. Носік В.В. Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу / В.В. Носік // Судово-правова реформа в Україні : проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 р. - Чернівці, 2004. - С. 269-277.

409. Носік В.В. Захист права на земельну частку (пай) / В.В. Носік, Т.О. Коваленко // Актуальні питання приватизації та оцінки земель : зб. наук. праць : [під ред. Б.А. Семененка]. - Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. - С. 27-32.

410. О научных основах кодификации земельного законодательства СССР: тез. докладов. - М., 1955. - 24 с.

411. Общая теория государства и права в 2-х томах : акад. Курс / [под ред. проф. М.Н. Марченко]. - Т. 2. Теория права. - М. : Изд-во «Зерцало», 1998. - 640 с.

412. Общая теория советского земельного права / [отв. ред. Г.А. Аксененок, И.А. Иконицкая, Н.И. Краснов]. - М. : Наука, 1983. - 361 с.

413. Овчаренко И.Н. Законы в системе источников (форм) права и их классификация : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Овчаренко Игорь Николаевич. - Х., 2004. - 200 с.

414. Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции / Огрызков В.М. - М. : Юрид. лит., 1973. - 288 с.

415. Ольховський Б. Дещо про нормотворчість у сучасних умовах / Б. Ольховський, Є. Ольховський // Віче. - 1995. - № 10. - С. 10-14.

416. Оніщенко Н.М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства / Оніщенко Н.М. // Правова держава : наук. видання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького : [щорічник наук. праць]. - Вип. 8. - С. 82-87.

417. Оніщенко Н.М. Особливості використання кодифікації та інкорпорації як форм систематизації у сучасних умовах / Оніщенко Н.М. // Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення : монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 217 с.

418. Оніщук М.В. Гносеологія колізій в законодавстві України : причини та шляхи подолання / Оніщук М.В. // Колізії у законодавстві України : проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 11-14.

419. Опришко В. Законотворчість сьогодні і завтра / В. Опришко // Віче. - 1996. - № 7. - C. 3-16.

420. Опришко В. Наукове забезпечення законотворчого процесу - вимога часу / В. Опришко // Віче. - 1995. - № 3. - С. 3-13.

421. Опришко В. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 року / В. Опришко // Право України. - 1996. - № 7. - С. 3-10.

422. Опришко В. Стандарт: норма права, нормативний акт чи ...? / В. Опришко // Радянське право. - 1986. - № 11. - С. 29-32.

423. Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України / Опришко В.Ф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. - 210 с.

424. Опришко В.Ф. Систематизація законодавства України - новий етап його вдосконалення / Опришко В.Ф. // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 5-21.

425. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: монографія / [В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний та ін.]; за ред. В.І. Семчика. - К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 280 с.

426. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного

ринків в Україні : наукова доповідь / [Ю.С. Шемшученко, В.І. Семчик, Т.П. Проценко та ін.]. - К. : Інститут держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України, 2005. - 88 с.

427. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посіб. / Орлюк О.П. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

428. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы) / [Шемшученко Ю.С., Чуйков В.А., Розовский Б.Г. та ін.]. - К. : Наукова думка, 1981. - 303 с.

429. Панов М.І. До проекту Закону України «Про нормативні правові акти» / М.І. Панов, М.П. Воронов // Академія правових наук України. - Х., 1995. - № 4. - С. 139-163.

430. Панов Н.И. Некоторые вопросы коллизий в законодательстве Украины / Панов Н.И. // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 2829.

431. Пархоменко Н.М. Сучасні погляди на правовий прецедент як джерело права / Пархоменко Н.М. // Держава і право : зб. праць молодих вчених ; [редкол. : В.Н. Денисов (голов. ред.) та ін.]. - К. : Ін Юре, 1998-1999. - Вип. 2. - С. 26-33.

432. Парций Я.Е. Совершенствование законодательства в области стандартизации и измерительного дела / Я.Е. Парций // Правовые проблемы стандартизации, метрологии и качества продукции : материалы Всесоюзной науч.-практ. конфер., 15-17 ноября 1971 г. - М.: Изд-во стандартов, 1972. - С. 80-90.

433. Пащенко А.Н. К вопросу о принятии нового Земельного кодекса Украины / А.Н. Пащенко // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. 2000. - Вип. 9. - С. 295-299.

434. Пащенко О.М. Розвиток і кодифікація земельного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук.: спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / О.М. Пащенко. - К., 2001. - 20 с.

435. Пащенко О.М. Розвиток і кодифікація земельного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Пащенко Олександр Миколайович. - Одеса, 2001. - 184 с.

436. Пащенко О.М. Сучасні тенденції кодифікації земельного

законодавства України / О.М. Пащенко // Земельне право України. - 2006. - № 2. - С. 3 -11.

437. Пащенко О.М. Теоретичні питання кодифікації земельного

законодавства України / О.М. Пащенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса. - 2000. - № 3. - С. 89-93.

438. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР: учебн. / Петров В.В. - М. : Юрид. лит., 1984. - 384 с.

439. Пиголкин А.С. Инициативный проект закона «О нормативноправовых актах в Российской Федерации» / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин, Т.Н. Рахманина // Государство и право. - 1992. - № 7. -

С. 76-86.

440. Плечій О. Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання / О. Плечій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2002. - Вип. 37. - С. 70-73.

441. Погорелов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Погорєлов Євген Валентинович. - Х., 2000. - 167 с.

442. Погорілко В. Проблеми розвитку законодавства України / В. Погорілко // Право України. - 1993. - № 7. - С.3-6.

443. Погорілко В. Концепція розвитку законодавства суверенної України / В. Погорілко, М. Малишко // Вісник АН України. - 1993. - № 5. -

С.17-24.

444. Погорілко В. Стратегія і тактика законотворення / В. Погорілко, М. Малишко // Віче. - 1993. - № 4. - С. 46-55.

445. Погребняк С.П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.01 / Погребняк Станіслав Петрович. - Харків, 2001. - 201с.

446. Погребняк С.П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права : історія політичних і правових учень» / Погребняк С.П. - Х., 2001. - 19 с.

447. Погрібний С.О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством / С.О. Погрібний // Земельне право. - 2006. - № 1. - С. 34-41.

448. Поленина С.В. Взаимосвязи нормативных актов в системе советского гражданского законодательства / С.В. Поленина // Советское государство и право. - 1972. - № 8. - С. 63-70.

449. Поленина С.В. К разработке концепции закона о нормативных актах / С.В. Поленина // Советское государство и право. - 1985. - №5. - С. 4350.

450. Поленина С.В. Система советского гражданского законодательства /

С.В. Поленина // Советское государство и право. - 1971. - № 6. - С. 3340.

451. Поленина С.В. Инициативный проект Федерального закона о законах и иных нормативно-правовых актах РФ / С.В. Поленина, Б.М. Лазарев, Р.З. Лившиц [та ін.] // Государство и право. - 1995. - № 3. - С. 57-68.

452. Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР / Поленина С.В., Сильченко Н.В. ; отв. ред. Р.О. Халфина; АН СССР // Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1987. - 150 с.

453. Попов В.К. Проблеми систематизації екологічного законодавства / В.К. Попов // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 221-225.

454. Попов В.К. Нові підходи до кодифікації екологічного законодавства України / Попов В.К., С.В. Разметаєв, В.С. Шахов [та ін.] // Право України. - 1992. - № 3. - С. 17-20.

455. Попов Ю. Содержание понятия «уставной капитал» в проекте Гражданского кодекса Украины / Ю. Попов // Юридическая практика. -

2000. - № 32. - С. 6.

456. Попов Ю. Суддівське правотворення на прикладі регулювання відносин щодо неукладених угод / Ю. Попов // Юридичний радник. - 2005. - № 5. - С. 34-38.

457. Популярный юридический энциклопедический словарь / [редкол. : О.Е. Кутафин, Н.Л. Туманова, И.В. Шмаров и др.]. - М. : Изд-во Эксмо, Большая Российская энциклопедия, 2004. - 800 с.

458. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / кол. авт.; за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 624 с.

459. Пошва Б.В. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні / Б.В. Пошва // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 9 (97). - С. 16-22.

460. Правова держава : наук. видання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького : [щорічник наук. праць]. - 1997. - Вип. 8. - 364 с.

461. Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства / [Шемшученко Ю.С., Малышева Н.Р., Бринчук М.М. и др.] ; отв. ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Наукова думка, 1986. - 224 с.

462. Правовий статус районного агропромислового об’єднання / [Ц.В. Бичкова, П.Ф. Кулинич, З.А. Павлович та ін.] ; за ред. В.І. Семчика. - К. : Урожай, 1986. - 184 с.

463. Правову реформу варто починати з чітких прав для законодавців // Віче. - 1995. - № 6. - С. 63-66.

464. Правовые вопросы охраны природы / отв. ред. Г.Н. Полянская. - М. : Госюриздат, 1963. - 332 с.

465. Правовые проблемы рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель (материалы «Круглого стола») // Государство и право. - 1998. - № 4. - С. 42-65.

466. Правовые проблемы экологии : сб. научно-аналитических обзоров советской и зарубежной литературы. - М. : АН СССР. Институт научной информации по общественным наукам, 1980. - 304 с.

467. Природоресурсове право України : навч. посіб. / за ред. І.І. Каракаша. - К.: Істина, 2005. - 376 с.

468. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. - К. : Реферат, 2005. - 336 с.

469. Проблемы теории государства и права : учебн. пособие. - М.: Проспект, 1999. - 504 с.

470. Проект Закону України «Про державний земельний кадастр»

[Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac gs09/z pd list n?zn=0948.

471. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» № 3265-IV [Електроний ресурс] // Офіційна Інтернет-сторінка Верховної

Ради України. - Режим доступу :

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=12103.

472. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» : народного депутата України Р.М. Зварича (р.н. 1343) [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=31313.

473. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» : народного депутата України О.В. Лавриновича (р.н. 1343-1) [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=31416.

474. Проект Закону України «Про організаційно-правові засади вилучення (викупу) земель права приватної власності» [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac gs09/z pd list n?zn=2141.

475. Проект Закону України «Про ринок земель» [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=27399.

476. Пропозиції Президента України до Закону України «Про державний

земельний кадастр» [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет- представництво Президента України. - Режим доступу :

http://ww8.president.gov.ua/news/data/1 15079.html.

477. Пропозиції Президента України до Закону України «Про закони і

законодавчу діяльність» [Електронний ресурс] // Офіційна Інтернет- сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=12103.

478. Пропозиції Президента України до Закону України «Про нормативно-правові акти» [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет- сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb n/webproc4 1?id=&pf3511=12.

479. Пропозиції Президента України до Закону України «Про організаційно-правові засади вилучення (викупу) земель права приватної власності» [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет- представництво Президента України. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/done img/files/propose 960.html.

480. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України / Проценко Т.П. - К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. - 80 с.

481. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України (доктринальний коментар) / П. Рабінович // Право України. - 2006. - № 11. - С. 27-30.

482. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави [вид. 5-е, зі змінами] : навч. посіб. / Рабінович П.М. - К. : Атіка, 2001. - 176 с.

483. Радянське колгоспне право : підруч. для вузів / під ред. В.З. Янчука. - К. : Вища школа, 1979. - 376 с.

484. Решетник Л.П. Систематизація екологічного законодавства як умова реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні / Л.П. Решетник // Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 533-537.

485. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Рогач Олександр Янович. - К., 2003. - 209 с.

486. Розовський Б.Г. Виступ на Міжнародному «Круглому столі» на тему «Екологічний кодекс України: міфи і реальність» / Б.Г. Розовський // Екологічний кодекс України : міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. - С. 8.

487. Рольф Книпер. Законодательная техника (на примере Азербайджана). [Електронний ресурс] / Книпер Рольф // Режим доступу : http://cis-legal-reform.org/publication/articles-reports/probleme- gesetzgebungstechnik.ru.html.

488. Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия («Круглый стол» журнала) // Государство и право. - 1996. - № 3. - С. 8-32.

489. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем / Рубанов А.А. - М. : Наука, 1984. - 160 с.

490. Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення / Я. Рябченко // Право України. - 2006. - № 7. - С. 68-71.

491. Самощенко И.С. Иерархия и основные подразделения нормативных актов социалистического государства / И.С. Самощенко // Ученые записки ВНИИСЗ. - Вып. 15. - М., 1968. - С. 3-17.

492. Сауляк С.Ф. Проблема конкуренции уголовно-правовых норм : дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сауляк С.Ф. - М., 1990. - 170 с.

493. Сельскохозяйственное право: учебн. - М. : Юрид. лит., 1985. - 576 с.

494. Сельскохозяйственное, природноресурсовое законодательство и правовая охрана природы: учебн. / [под. ред. Р.Д. Боголепова, И.Ф. Панкратова]. - М. : Юрид. лит., 1989. - 368 с.

495. Семчик В.І. Аграрне право України: проблеми становлення і розвитку / Семчик В.І. // Академічна юридична думка / [уклад.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка]. - К. : Ін Юре, 1998. - С. 443-452.

496. Семчик В.І. Деякі проблеми систематизації аграрного законодавства України / В.І. Семчик // Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 229-233.

497. Семчик В.І. Проблеми розвитку аграрного законодавства / В.І. Семчик // Концепція розвитку законодавства України : матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. - К., 1996. - С. 237-239.

498. Семчик В.І. Щодо концепції Екологічного кодексу України /

B. І. Семчик // Екологічний кодекс України: міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К., 2005. -

C. 12.

499. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права / Сенякин И.Н. - Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1987. - 97 с.

500. Середа И.Е. Право приусадебного землепользования колхозного двора / Середа И.Е. - М. : Юрид. лит., 1964. - 60 с.

501. Середа И.Е. Юридическая природа прав и обязанностей членов колхоза / Середа И.Е. - Одесса : Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, 1973. - 132 с.

502. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий (Правовые основы, экологическое страхование, экологический аудит) : учебн. пособ. / Серов Г.П. - М. : Издательский центр «Анкил», 1997. - 206 с.

503. Серьогіна С.Г. Теоретико-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні / Серьогіна С.Г. - Х. : Інформ.-прав. центр «Ксилон», 2001. - 277 с.

504. Сильченко Н.В. Проблемы верховенства закона в условиях разделения властей / Н.В. Сильченко // Развитие национальной государственности союзной республики на современном этапе. - К., 1990. - С. 79-81.

505. Сирый Н.И. «Коллизии законов» в украинской правовой доктрине / Сирый Н.И. // Колізії у законодавстві України : проблеми теорії і практики. - К. : Генеза, 1996. - С. 37-38.

506. Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - 599 с.

507. Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення : монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 220 с.

508. Сіренко В. Законодавство і закон / В. Сіренко, О. Ющик // Вісник Академії правових наук. - 1994. - № 2. - С. 13-21.

509. Скомороха В.Є. Деякі питання конституційного провадження /

B. Є. Скомороха // Право України. - 1998. - № 9. - С. 5-10.

510. Скомороха В.Є. Конституційний Суд України в механізмі державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец

12.0. 02 «Конституційне право ; муніципальне право» / В.Є. Скомороха. - Х., 2001. - 19 с.

511. Статівка А.М. Про деякі напрями адаптації аграрного законодавства України до законодавства ЄС / А.М. Статівка // Державний контроль за дотриманням земельного та екологічного законодавства : стан, проблеми та шляхи вдосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 червня 2008 р. - К. : Вид-во «Юридична думка», 2009. - С. 41-45.

512. Стретович В.М. Вдосконалення законодавства як засіб подолання правових колізій / Стретович В.М. // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 9-11.

513. Судебная практика в советской правовой системе / отв. ред.

C. Н. Братусь. - М. : Юрид. лит., 1976. - 328 с.

514. Судовий захист екологічних прав громадян України : довід. для суддів / [Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін.]. - К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. - 178 с.

515. Суханов Е.А. Вещные права в новом Земельном кодексе Российской Федерации / Е.А. Суханов // Экологическое право. - 2003. - № 1. - С. 50-53.

516. Сухов Э.В. Правовые коллизии и способы их разрешения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сухов Эдуард Владимирович. - Н. Новгород, 2004. - 148 с.

517. Сыродоев Н. А. Земельный кодекс РФ в системе российского законодательства / Н.А. Сыродоев // Экологическое право. - 2002. - № 1. - С. 13.

518. Сыродоев Н.А. О соотношении земельного и гражданского законодательства / Н.А. Сыродоев // Государство и право. - 2001. - № 4. - С. 28-35.

519. Тацій В. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 4 (27). - С. 31-40.

520. Тацій В.Я. Організаційно-правові проблеми систематизації законодавства / В.Я. Тацій, Ю.М. Грошевий // Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 30-34.

521. Теньков С. Розв’язання у судовій практиці колізій між нормами Цивільного кодексу України і спеціальним законодавством / С. Теньков // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 4. - С. 146-149.

522. Теория государства и права / под ред. проф. М.Н. Марченко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 432 с.

523. Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. - М. : Юрид. лит., 1985. - 480 с.

524. Теория государства и права : учебн. для вузов / [2-е изд., изм. и доп.] / под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. - М. : Издательская группа «Норма-Инфра», 2000. - 616 с.

525. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / [за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

526. Теорія держави і права : навч. посіб. / [А.М. Колодій,

В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.] / за заг. ред. С.Л. Лисенкова та В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

527. Теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. проф.

B. В. Копєйчикова. - К., 1995. - 189 с.

528. Теорія держави і права: навч. посіб. / Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слусаренко О.Л. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 176 с.

529. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право ; муніципальне право» / М.В. Тесленко. - К., 2000. - 17 с.

530. Тесленко М.В. Правова природа актів Конституційного Суду України / М.В. Тесленко // Право України. - 2000. - № 2. - С. 3-6.

531. Тилле А.А. Время, пространство, закон / Тиле А.А. - М: Юрид. лит., 1965. - 204 с.

532. Титова Н. До концепції нового основного земельного закону України / Н. Титова // Право України. - 2000. - № 4. - С. 68-73.

533. Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим / Н. Титова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2003. - Вип. 38. -

C. 388-393.

534. Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти / Н. Титова // Право України. - 2002. - № 4. - С. 70-76.

535. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. - 2004. - № 3. - С. 71-78.

536. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання / Н.І. Титова // Право України. - 1998. - № 4. - С. 10-15.

537. Тихомиров Ю. Закон: от принятия до реализации / Ю. Тихомиров // Законность. - 1995. - № 1. - С. 2-4.

538. Тихомиров Ю. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Ю. Тихомиров // Государство и право. - 1994. - № 1. - С. 3-11.

539. Тихомиров Ю.А. Коллизии между правовыми актами: способ преодоления / Тихомиров Ю.А. // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 14-20.

540. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право : учебн. и научно-практ. пособ. / Тихомиров Ю.А. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2005. - 394 с.

541. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия / Тихомиров Ю.А. - М. : Независимое изд-во «Манускрипт», 1994. - 230 с.

542. Ткачук А. Законодавча техніка : практ. посіб. Як готувати проекти законів / Ткачук А. - К. : Інститут громадянського суспільства, 2004. - 184 с.

543. Ткачук А. Законотворчий процес та якість закону: Як досягти гармонії? / Ткачук А., Науменко С. - К. : Інститут громадянського суспільства, 2005. - 44 с.

544. Трагнюк О. Національний суд і тлумачення міжнародних договорів / О. Трагнюк // Юридичний журнал. - 2003. - № 4. - С. 129-130.

545. Фалилеев П.А. Соотношение общих и специальных правовых норм на примере гражданского и морского права [Електронний ресурс] /

П.А. Фалилеев, В.Б. Козлов // Режим доступу : http://www.falileev- partners.ru/publications/pbl2.htm#OCRUncertain030.

546. Федоренко Г. Деякі питання законодавчої діяльності / Г. Федоренко // Право України. - 1996. - № 6. - С. 37-39.

547. Федорович В. Принципи земельного права України / В. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2000. - Вип. 36. - С. 408-412.

548. Федорович В. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства / В. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2004. - Вип. 39. - С. 378-384.

549. Федорченко М. Земельне право України : посіб. для практиків [у 2-х томах] / Федорченко М., Янов О. - Т. І. Земельні відносини в населених пунктах / за заг. ред. М. Федорченка. - К., 2006. - 380 с.

550. Фролов М.О. Кодифікація екологічного законодавства : ілюзії, колізії, перспективи / М.О Фролов, В.І. Андрейцев // Екологічний кодекс України : міфи і реальність : матеріали Міжнар. «Круглого столу», 12-13 травня 2005 р. - К.: 2005. - С. 4.

551. Хламов И.Т. Нормирование качества окружающей природной среды - научная основа ее охраны и рационального использования / И.Т. Хламов // Советское государство и право. - 1985. - № 12. - С. 6466.

552. Хлуднева Н.И. Коллизии в экологическом праве : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Хлуднева Наталья Игоревна. - М., 2007. - 199 с.

553. Цвік М. Про офіційне тлумачення законів України / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 4. - С. 51-60.

554. Чау Тхи Хань Ван. Земельное законодательство Социалистической Республики Вьетнам и Украины : сравнительно-правовой анализ : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.06 / Чау Тхи Хань Ван. - Х., 2007. - 191 с.

555. Чеберяк П.А. Звід законів України - завершальний етап систематизації та кодифікації законодавства / П.А. Чеберяк // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 44-50.

556. Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права : учебное пособие / Черданцев А.Ф. - Свердловск : Свердловский юрид. ин-т, 1972. - 192 с.

557. Черданцев А.Ф. Системность норм права / А.Ф. Черданцев // Сб. учен. тр. Свердловского юридического ин-та. - 1970. - Вып. 12. - С. 4763.

558. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора : учеб. пособие для вузов / Черданцев А.Ф. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 381 с.

559. Черданцев А.Ф. Толкование советского права / Черданцев А.Ф. - М. : Юрид. лит., 1979. - 166 с.

560. Чубарєв В.Л. Систематизація національного законодавства з точки зору ст. 9 Конституції України / В.Л. Чубарєв // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 32-43.

561. Шакин В.Б. Конкуренция и коллизия уголовно-правовых норм / В.Б. Шакин // Сибирский юридический вестник. - 2001. - № 1. - С. 6871.

562. Шаповал В.М. Верховенство закону як принцип Конституції / В.М. Шаповал // Право України. - 1999. - № 1. - С. 5-7.

563. Шаповал В.М. Становлення конституційної юрисдикції в Україні / В.М. Шаповал // Правова держава : наукове видання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького : [щорічник наукових праць]. - 1998. - Вип. 9. - С. 111-115.

564. Шаповал В.М. Становлення конституціоналізму в Україні / В.М. Шаповал // Право України. - 1998. - С. 25-29.

565. Швачка Г.О. Правова природа нормативних актів Автономної

Республіки Крим: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Г.О. Швачка. - Х., 2004. - 20 с.

566. Швачка Г.О. Правова природа нормативних актів Автономної

Республіки Крим : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Швачка Ганна Олександрівна. - Х., 2004. - 189 с.

567. Шебанов А.Ф. Форма советского права / Шебанов А.Ф. - М.: Юрид. лит., 1968. - 216 с.

568. Шевчук С. Щодо обов’язковості Рішень Конституційного Суду України в контексті доктрини судового прецеденту / С. Шевчук // Право України. - 2000. - № 2. -С. 45-48.

569. Шевчук С.В. Нормативність актів судової влади: від

правоположення до правової позиції / С.В. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 9 (97). - С. 23-27.

570. Шевчук С.В. Систематизація рішень Конституційного Суду України як складова механізму реалізації Конституції України / С.В. Шевчук // Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 156-164.

571. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Шевчук Ю.В. - К. : Геопринт, 2006. - 132 с.

572. Шемшученко Ю. Ще раз про наукову експертизу законопроектів / Ю. Шемшученко // Урядовий кур’єр. - 1994. - 26 липня. - С. 5.

573. Шемшученко Ю.С. Правовые основы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве / Шемшученко Ю.С. - К. : Вища школа, 1984. - 56 с.

574. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України / Шемшученко Ю.С. // Колізії у законодавстві України: проблеми, теорії і практики. - К. : Генеза, 1996. - С. 6-7.

575. Шишкин В. Отрасли права и система законодательства Украины: современное состояние и перспективы / В. Шишкин, Н. Хавронюк // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 1. - С. 4-9.

576. Шульга М.В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / М.В. Шульга. - Х., 1998. - 37 с.

577. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право» / А.М. Шульга. - Х., 2004. - 20 с.

578. Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок / А.М. Шульга // Земельне право. - 2006. - № 1. - С. 65-70.

579. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Шульга М.В. - Харьков : Фирма «Консум», 1998. - 224 с.

580. Шульга М.В. Питання приватизації земельних ділянок громадянами / М.В. Шульга // Земельне право України: проблеми теорії та практики. - 2007. - № 4-5. - С. 47-56.

581. Щебельський В.Є. Колізія нормативних актів / Щебельський В.Є. // Юридична енциклопедія : [в 6 т.] / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол,) [та ін.]. - К. : «Укр. Енцикл.», 2001. - Т. 3, К-М. - С. 156-157.

582. Щербина В.С. Господарське право України: навч. посіб. / Щербина В.С. - К. : Атіка, 1999. - 336 с.

583. Экологическое право Российской Федерации : курс лекций / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. - 386 с.

584. Экологическое право Украины : учебное пособие / отв. ред. Гетьман А.П., Шульга М.В. - Х. : ООО «Одиссей», 2007. - 464 с.

585. Юридичний словник-довідник / [за ред. Ю.С. Шемшученка]. - К. : Феміна, 1996. - 696 с.

586. Юрченко А.Д. Удосконалення землевпорядкування в умовах реформування земельних відносин: дис. ... канд. економ. наук : 08.08.02 / Юрченко Анатолій Дмитрович. - К., 1996. - 149 с.

587. Юрченко А.Д. Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад / А.Д. Юрченко, А.М. Мірошниченко // Землеустрій і кадастр. - 2005. - № 3. - С. 7-14.

588. Юрченко А.Д. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України / А.Д. Юрченко, А.М. Мірошниченко // Землевпорядний вісник. - 2005. - № 4. - С. 69-75.

589. Ютси З. Проблемы коллизий в законодательстве Федеративной Республики Германия / Ютси З. // Колізії у законодавстві України : проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка. - К. : Генеза, 1996. - С. 29-37.

590. Ющик О. Реформування законодавчого процесу : проблеми і перспективи / О. Ющик // Віче. - 1995. - № 2. - С. 15-21.

591. Ющик О. Створімо систему координат, що позбутися суперечностей. До проблеми правового регулювання законодавчої діяльності / О. Ющик // Віче. - 2006. - С. 21-23.

592. Янчук В.В. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України / В.В. Янчук // Аграрне право України / [за ред. В.В. Янчука]. - К. : Юрінком, 1996. - С. 45-49.

593. Яцеленко Б.В. Правоположения в уголовном праве / Б.В. Яцеленко // Государство и право. - 2000. - № 6. - С. 34-40.

594. Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования: монография / Яцеленко Б.В. - М. : МЮИ МВД России, 1996. - 226 с.

595. Basic Law for the Federal Republic of Germany [Електронний ресурс] //

ZaoRV. - № 65 (2005). - P. 391-405. - Режим доступу :

http://www.psr.keele.ac.uk/docs/german.htm.

596. Bengoetxea J. The Legal Reasoning of the European Court of Justice: towards European jurisprudence. - Oxford: Clarendon Press, 1993. - 294 p.

597. Boer A. Mixing Legal and Non-legal Norms / Boer A., Engers T., Winkels R. / In M-F. Moens and P. Spyns, editors / Legal Knowledge and Information Systems : Jurix 2005 : The Eighteenth Annual Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. - Amsterdam, 2005. IOS Press. - Р. 25-36.

598. Boer A. Specification of the Legal Knowledge Interchange Format / [Boer A., Gordon T., etc.]. - Amsterdam : University of Amsterdam, European project for Standardised Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility, 2007. - 132 p.

599. Boer A. The CLIME Ontology / A. Boer, R. Hoekstra, R. Winkels // Second International Workshop on Legal Ontologies, December 13, 2001. - Amsterdam: Department of Computer Science & Law, Faculty of Law, University of Amsterdam, The Netherlands, December 10, 2001. - P. 37-47.

600. Bouvier's Law Dictionary. Revised Sixth Edition [Електронний ресурс] // 1856. - Режим доступу : http://www.constitution.org/bouv/bouvier.htm.

601. Cadastral Template - Netherlands [Електронний ресурс] // Режим доступу : http ://www.cadastraltemplate.org/countrydata/nl.htm. - Заголовок з екрану.

602. ^ekli B. Introduction to Turkish Law and Legal System (Lecture Notes) / Qi5ekli B. - Bilkent : Bilkent University, 2004. - 145 p.

603. Collier J.G. Conflict of Laws: [Second edition] / Collier J.G. - Cambridge University Press, 1996. - 406 p.

604. Engel C. Inconsistency in the Law: In Search of a Balanced Norm / Engel C. // Max Planck Institute for Research on Collective Goods (Working Paper Series). - 2004. - № 16. - P. 223-281.

605. Fragmentation of International Law : Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law. Report of the Study Group of the International Law Commission. International Law Comission. Fifty-eighth session. - Geneva, 1 May-9 June and 3 July-11 August 2006. - New York : United Nations, 2004. - 321 p.

606. General Part of the Civil Code of Estonia [Електронний ресурс] //

Режим доступу :

http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=test&dok=X30082K2& keel=en&p g=4&ptyyp=A&tyyp=X&q uery=08.

607. General Principles of the Civil Code Act of Estonia [Електронний

ресурс] // Режим доступу :

http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=test&dok=X0015&keel =en&pg=48ptyyp=A&ptyyp=A&tyyp=X&query=08.

608. Guide pour l'elaboration des textes legislatifs et reglementaires : Ouvrage

/ Editeur : CONSEIL D'ETAT. - Auteurs: CONSEIL D'ETAT / LECLERC Jean-Pierre / BOUCHEZ Remi / BOULOUIS Nicolas. - 2005 [Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide legistique/guide leg.pdf /

Посібник з розробки законодавчих і нормативних актів. - Переклад українською мовою розміщений на інтернет-сторінці Посольства Республіки Франція в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.ambafrance-ua.org/IMG/pdf/Guide leg ukr.pdf.

609. Northern Territory of Australia Planning Act [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://research.lawlex.com.au.

610. Perry E. Blueprint for Catastrophe / Blueprint for Peace: Planning Law in Israel as a Precursor to the Peace Process / Perry E. // Transnational Law and Contemporary Problems. - Spring 2003. - P. 396-427.

611. Report of the International Law Commission. Fifty-sixth session (3 May- 4 June and 5 July-6 August 2004) // Official Records. Fifty-ninth session. Supplement №. 10 (A/59/10). - New York: United Nations, 2004. - 334 p.

612. Republic Francaise / Le service public de la diffusion du droit. Code de

Turbanisme [Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger pdf.do?cidTexte=LEGITEXT0000 06074075

613. South Africa, Development Facilitation Act (DFA) [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.gov.za/gazette/acts/1995/a67- 95.htm.

614. Schneider L. Implications of the CDM on other Conventions. The case of HFC-23 destruction / Schneider L., Graichen J., Matz N. - Berlin: Oko- Institut, April 2005. - 21 p.

615. The access to European Union Law [Електронний ресурс] // Режим

доступу : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0278R(01):EN:HTML. - Заголовок з екрану.

616. The Cardozo Institute. Codice Civile [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://www.ius.unitn.it/Cardozo/Obiter Dictum/codciv/Codciv.htm.

617. The Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan of December, 12, 2003 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://research.lawlex.com.au.

618. The United Kingdom. The Town and Country Planning and the Town and

Country Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Acts 1990 [Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga 19900009 en 1.

619. Vranes E. Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior - Zur Rechtsnatur der «Konfliktlosungsregeln» / Vranes E. // ZaoRV. -2005. - № 65. - P. 391405.

620. Western Australia, Town Planning and Development Act [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://research.lawlex.com.au.

621. Wood M. Policy, Law and Practice / M. Wood, L. Read // Journal of Planning & Environment Law. - 1994. - P. 5-32.

622. Zapatero P. Modern International Law and the Advent of Special Legal Systems / P. Zapatero // Arizona Journal of International & Comparative Law. - Vol. 23. - № 1. - 2005. - P. 55-75.

3. Матеріали практики

623. European Court of Human Rights. Broniowski v. Poland judgment of 22 June 2004. - № 31443/96. - ECHR 2004-V.

624. European Court of Human Rights. Handyside v. the United Kingdom judgment of 7 December 1976. - Series A. - № 24.

625. European Court of Human Rights. Hentrich v. France Series judgment of 3 July 1995 - Series A. - № 320-A.

626. European Court of Human Rights. Jahn and Others v. Germany [GC], nos. 46720/99, 72203/01 and 72552/01. - ECHR 2005.

627. European Court of Human Rights. James and Others vs. the United Kingdom judgment of 21 February 1986. - Series A. - № 98-B.

628. European Court of Human Rights. Report of 11 October 1982, De Jong, Baljet and Van den Brink // Series A: Judgments and Decisions. - 1984. - Volume 77. - P. 39.

629. European Court of Human Rights. Scordino v. Italy (no. 1), [GC]. - №. 36813/97. - ECHR 2006.

630. European Court of Human Rights. The Former King of Greece, Princess Irene and Princess Ekaterine vs. Greece no. 25701/94. - ECHR 2000-XII.

631. Витяг з узагальнення судової практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» // Юридичний журнал. - 2003. - № 2. - С. 111-122.

632. Вказівка Держкомзему України «Про створення єдиної системи нумерації земельних ділянок для ведення державного земельного кадастру» від 16.02.1998 № 9 // Землевпорядний вісник. - 1998. - № 4.

633. Довідка «Про підсумки роботи Державного комітету України по

земельних ресурсах за 9 місяців 2006 року» [Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://www.dkzr. gov.ua/terra/control/uk/publish/printable article?art id=420 57

634. Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб, затверджений першим заступником голови Держкомзему А. Третяком від 18.06.1999 // Держкомзем України: Центр державного земельного кадастру. - Київ, 1999. - 129 с.

635. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.11.2003 № 01-8/1427 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України. - Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua.

636. Лист Верховного Суду України від 25.01.2006 № 1-5/45

[Електронний ресурс] // Інформаційний сервер Верховного Суду України. - Ррежим доступу: http://www.scourt.gov.ua/.

637. Лист Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель від 18.04.2007 № 6-8-783/342 «Щодо надання роз’яснення» // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). - 2007. - № 24.

638. Матеріали колегії Генеральної прокуратури України по результатам перевірки дотримання норм законодавства про відходи від 12.03.2006 // Поточний архів Генеральної прокуратури України за 2006 р.

639. Постанова Верховного Суду України «Про надання та вилучення земельних ділянок» від 21.10.2001 у справі за позовом ВАТ «Промзв’язок» до Київської міської ради про визнання недійсним п. 1 рішення Київради від 28.12.1999 року № 201/703 // Юридическая практика. - 2003. - № 47 (309).

640. Постанова Вищого господарського суду України у справі № 47/83 від 23.01.2007 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. - Режим доступу : http ://www.reyestr.court. gov.ua/pls/apex/f?p=204:2:2541588617142192: :NO ::P2 DC ID:10000460126.

641. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16.04.2004 № 7 // Вісник Верховного суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

642. Постанова Судової палати у господарських спорах Верховного Суду України «Про погодження місць розташування об’єктів» від 07.12.2004 у справі за позовом ВАТ «Київський річковий порт» до Київської міської ради про визнання недійсним п. 1 рішення Київської міської ради від 07.02.2002 // Юридичний вісник України. - 2005. - № 32.

643. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Совтрансавто- Холдинг» проти України» (заява N 48553/99) // Офіційний вісник України. - 2003. - № 44. - Ст. 2344.

644. Рішення Київської міської ради «Про розгляд протесту виконуючого обов'язки прокурора міста Києва на п. 1.2 Тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві» № 191/1401 від 15.04.2004 // Хрещатик. - 2004. - № 69.

645. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом права власності на землю і землекористування» від 27.06.2001 № 02-5/743 [Електронний ресурс] // Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v 74380001.

<< |
Источник: МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2009. 2009

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -