<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року.

Ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР // Урядовий кур’єр. - 2010. - №215. - 17 листопада.

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Ратифікована Законом України від 18.10.2006 року № 251-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 49.

4. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, підписана від імені України 14.06.1994 року. Ратифікована Законом від 10.11.1994 року № 237/94-ВР // Офіційний вісник України. - 2006. - № 24. - 29 червня.

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинена у частині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21 березня 2014 року в м. Брюсселі та у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) 27 червня 2014 року в м. Брюсселі. Ратифікована Законом України від 16.09.2014 року № 1678-VII // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id =223223535

6. Водний кодекс України від 06.06.1995 року № 213/95ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №24. - Ст.189.

7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст.27.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від

07.12.1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР. -

1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

9. Кодекс України про надра від 27.07.1994 року № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст.340.

10. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст.131.

11. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 року № 3852-ХІІ //

Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI //

Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. - Ст.112.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст.356.

14. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 року № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13. - Ст.113.

15. Закон України «Про соціальний та правовий статус осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 16. - Ст.200.

16. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» від

21.03.1991 року № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 21. - Ст.252.

17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.

18. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від

16.06.1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.502.

19. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст.650.

20. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 року № 2998-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 16. - Ст.167.

21. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту» від 22.10.1993 року № 351-ХІІ // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 45. - Ст.425.

22.

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № № 889- VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 4. - Ст. 43

23. Закон України «Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 4. - Ст.18.

24. Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 року № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст.86.

25. Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного

благополуччя населення» від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст.218.

26. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.

27. Закон України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» від 23.12.1998 року № 353-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст.46.

28. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від

09.03.1999 року № 586-IV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -

№ 20-21. - Ст.190.

29. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст.299.

30. Закон України «Про особливості приватизації об’єктів

незавершеного будівництва» від 14.09.2000 року № 1953-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 45. - Ст.375.

31. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 № 2406-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. - Ст.169

32. Закон України «Про нафту і газ» від 12.07.2001 року № 2665-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 50. - Ст.262.

33. Закон України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст.175

34. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 року № 858-IV // Відомості Верховної Ради України.

- 2003. - № 36. - Ст.282.

35. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 року № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст.313.

36. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 року № 899-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 314.

37. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 року № 963-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст.350.

38. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року № 973-IV Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст.363.

39. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року № 1378- IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст.229.

40. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 № 1808-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 38. - Ст. 471.

41. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 18. - Ст.101.

42. Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16.03.2005 р. № 2476-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2476-15.

43. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України.

- 2005. - № 48. - Ст.483.

44. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 19-20. - Ст.159.

45. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006 р. № 525-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 10. - Ст.88.

46. Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової

кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від

25.12.2008 р.

№ 800-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 19. - Ст.257.

47. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської

продукції» від 25.06.2009 р. № 1561-VI // Відомості Верховної Ради України.

- 2009. - № 51. - Ст.755.

48. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від

10.02.2010 року № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 14-15, № 16-17. - Ст.133.

49. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 34. - Ст.481.

50. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від

01.07.2010 р. № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 40.

- Ст.524.

51. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від

13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст.314.

52. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від

17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 34.

- Ст.343.

53. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 р. № 3392-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 47. - Ст.532.

54. Закон України «Про Державний земельний кадастр» від

07.07.2011 р. № 3613-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 8. - Ст.61.

55. Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 року № 5018-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 22. - Ст.212.

56. Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від

05.07.2012 р. № 5077-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 28.

- Ст.305.

57. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 32. - Ст.409.

58. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоцінювальних робіт» від 02.10.2012 року № 5394-VI // Відомості Верховної Ради України.

- 2013. - № 40. - Ст.534.

59. Закон України «Щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок» від 02.07.2013 року № 366-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 17. - Ст.587.

60. Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів» від 24.10.2013 року № 661-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 22. - Ст.780.

61. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від

10.04.2014 року № 1197-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 24. - Ст.883.

62. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014

№ 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

63. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку

відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 14. - Ст.96.

64. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - №2-3. - Ст.12.

65. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 21. - Ст.133.

66. Закон України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 23. - Ст.158.

67. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції» від 14.07.2015 № 597-VIII // Офіційний вісник України. - 2015. - № 63. - Ст.2076.

68. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» від 02.06.2015 № 497-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 31. - Ст.293.

69. Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» від 18.02.2016 року № 1012-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 16. - Ст. 160.

70. Указ Президента України «Про Державне агентство земельних ресурсів України» від 08.04.2011 р. №445/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст.1253.

71. Указ Президента України «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13.04.2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України - 2011. - № 29. - Ст. 1265.

72. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» від 19.04.1993 №284 // ЗП України. - 1993. - № 10. - Ст.193.

73. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України» від 20.06.1996 року № 661 // ЗП України. - 1993. - № 7. - Ст.151.

74. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.012.1996 року № 1548 // Урядовий кур’єр. - 1997. - 23 січня.

75. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок

використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» від

13.07.1998 року № 1075 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 28. - 30 липня.

76. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне

підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» від

14.07.1999 р. № 1272 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 29. - Ст. 1473.

77. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» від

22.07.1999 року № 1344 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 30. - 13 серпня.

78. Постанова Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11.10.2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України - 2002. - № 42. - Ст. 1941.

79. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 04.03.2004 року № 266 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. - 26 березня.

80. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Положення про Державний фонд документації із землеустрою» від 17.11.2004 року № 1553 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 46. - 3 грудня.

81. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» від 25.07.2007 року № 963 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 55. - Ст.2221.

82. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на

користування надрами» від 30.05.2011 року № 594 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44. - 20 червня.

83. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 року № 835 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 59. - 12 серпня.

84. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Порядку проведення інвентаризації земель» від 23.05.2012 року № 513 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 44. - 18 червня.

85. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 року № 1051 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 89. - 30 листопада.

86. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від

20.02.2013 року № 118 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 16. - 7 березня.

87. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від

04.03.2013 № 231 // «Офіційний вісник України». - 2013. - № 28. - 19 квітня.

88. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 07.08.2013 року № 646 // Урядовий кур’єр. - 2013. - № 165. - 12 вересня.

89. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 21.08.2014 № 358 // «Офіційний вісник України». - 2014. - № 68. - 2 вересня.

90. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442 // Офіційний вісник України - 2014. - №74. - Ст.2105.

91. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 15.06.2015 р. № 424 // Офіційний вісник України - 2015. - № 50. - Ст.1601.

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 року №523 -р // Офіційний вісник України - 2014. - № 45. - Ст. 1193.

93. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації» від 03.12.2004 року № 391 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 51. - 6 січня.

94. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт з землеустрою, землеоціночних робіт» від 05.08.2009 року № 423 // «Офіційний вісник України». - 2009. - № 68. - 14 вересня.

95. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження

Методології проведення антикорупційної експертизи» від 23.06.2010 № 1380/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v 1380323-10/card6#Public

96. Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» від 25.09.2012 року № 579 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 75. - 12 жовтня.

97. Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів» від 25.09.2012 року № 580 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 75. - 12 жовтня.

98. Наказ Державного агентства земельних ресурсів України «Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб» від 28.02.2013 № 72 // Поточний архів Держземагентства України. - 2013 рік.

99. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості» від 10.06.2013 № 797 // «Офіційний вісник України». - 2013. - № 46. - 27 червня.

100. Наказ Державного агентства земельних ресурсів України «Про банк геодезичних даних» від 10.01.2014 № 3 // Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру. - Офіційний веб-сайт. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/za-typamy- normatyvno-pravovoho-aktu/nakazy/106608-nakaz-derzhzemahentstva-ukrainy- vid-10-01 -2014-3-pro-bank-heodezychnykh-danykh.html

101. Наказ Міністерства юстиції України «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи» від 18.03.2015 №383/5 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 24. - Ст. 715.

102. Наказ Міністерства юстиції України «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» від 25.06.2015 № 1059/5 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 50. - Ст. 1643.

103. Рішення Київської міської ради «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність в місті Києві» від 15.07.2004 року № 457/1867 // Хрещатик. - 2005. - № 118. - 16 липня.

104. Розпорядження Київського міського голови від 14.08.2000 р. №511-МГ «Про визначення порядку та особливостей продажу права оренди земельних ділянок в м.Києві» // Архів Київської міської ради. - 2000 рік.

Спеціальна література:

105. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). - К. : Юридична думка, 2004. - 584 с.

106. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 208 с.

107. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України / М.М. Бахуринська, за ред. В.І. Андрейцева. - К.: Знання, 2010. - 230 с.

108. Білецька Г.М. Оцінка земель як механізм регулювання земельних правовідносин / Г.М. Білецька // Науковий вісник Національного університету ДПС України. - 2006. - № 3 (34). - С. 214.

109. Бусол О.Ю. Прозорість інформації як чинник запобігання корупції в державному секторі України / О. Ю. Бусол // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2007. - Вип. 17. - С. 145-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2007_17_13.pdf

110. Бусуйок Д.В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони землі / Д.В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. - 2010. - №3 - С. 210-214.

111. Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Я. Варда, В. Клосовскі. - 2-е вид. - К. : Молодь, 2005. - 311 с.

112. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06 / М.Я.Ващишин. - Львів, 2000. - 193 с.

113. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.А. Вівчаренко ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с.

114. Гайдук А.В. Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гайдук Андрій Валерійович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 211 с.

115. Гаращук В. М. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія / В.М.Гаращук, А.О. Мухатаєв. - Х.: Право, 2010. - 144 с.

116. Гафурова О.В. Деякі питання правового регулювання правочинів з земельними ділянками сільськогосподарського призначення / О. В. Гафурова // Вісник Академії адвокатури України. - 2007. - №2. - С. 58-63.

117. Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні / П.Т. Гега // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2012. - № 2. - С. 98-102.

118. Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве / А.П. Гетьман. - Х. : Основа, 1994. - 134 с.

119. Гиренко І.В. Місце та роль галузей права у системі правової охорони рослинного світу України / І.В.Гиренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - Вип. 197. - Ч. 2. - С.124-131.

120. Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія / О.В. Глотова. - Одеса : Фенікс, 2008. - 256 с.

121. Голосніченко І.П. Подолання корупції як нівелювання прав і свобод людини і громадянина / І.П. Голосніченко // Міжнародне право і національне законодавство: зб. наук. праць профес.- виклад. складу кафедр правових дисциплін / редкол.: В.Л. Чубарєв (голова) та ін. - К.: Право- ві джерела, 2001. - Вип. 1. - С. 39-48.

122. Гонгало Б. Открытость сведений о регистрации прав на недвижимость / Б.Гонгало // Закон. - 1999. - № 4. - С. 21-26.

123. Гоштинар С.Л. Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. / Нац. аграр. ун-т. - К., 2008. - 193 с.

124. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. / С.В. Гринько. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. - 172 с.

125. Грохольський В.Л. Нормативно-правове забезпечення вдосконалення державного управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Грохольський // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 2. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2013_2_3.pdf

126. Гудима Н.В. Норми-стимули у функціонуванні та розвитку принципів відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління / Н.В.Гудима. - Університетські наукові записки. - 2007. - №4 (24). - С.445-452.

127. Гулак О.В. Державна служба: поняття, сутність та місце в адміністративному праві України [Електронний ресурс] / О. В. Гулак, А. Р. Рафальський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Серія : Право. - 2014. - Вип. 197 (3). - С. 175182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/nvnau_prav_2014_197(3) 27 .pdf

128. Державна земельна політика в Україні (робочі матеріали). Круглий стіл «Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні». 21 травня 2009 року. - К. : Центр Разумкова, 2009. - 85 с.

129. Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах. Асоціація «Земельна спілка України - Уряду України». - К.: 2014. - 30 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zem.ua/files/Ten_steps_ZSU.pdf

130. Довідники. Адміністративно-територіальний устрій. - Офіційний веб-портал Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //static. rada. gov.ua/zakon/new/NEW SAIT/ADM/zmist.html

131. Дорошенко Р. Мала реформа землеустрою / Р.Дорошенко.

//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/mala-reforma- zemleustroyu.html

132. Духно Н.А. К вопросу о понятии правовых принципов / Н.А. Духно // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: ЭКУЖТ, 2007 : Материалы второй междунар. науч.-практ. конф. (Судак, 19-22 июня 2007 г.) / Гос. админ. жел.-дор. трансп. Украины (Укрзализныця). - К.: ГЭТУТ, 2008. - Т. 1. - С. 186-187.

133. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.

134. Екологічне право України [Текст] : підручник / Нац. юридич. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. - Х. : Право, 2005. - 382 с.

135. Єлькін С.В. Юридична природа ландшафту в контексті співвідношення дефініцій «земля», «землі», «земельна ділянка» / С.В. Єлькін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И.

Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2010. - Т. 23 (62). - № 1. - С. 231-238.

136. Єрмоленко В.М. Проблемні питання цільового призначення земель / В.М. Єрмоленко // Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 жовтня 2009 року / За заг. ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - Харків: Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - С. 27-29.

137. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні / О.І. Заєць. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 185 с.

138. Закурін М.К. Дискреція - дія на власний розсуд. Поняття та прояв / М.К.Закурін // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 4. - С. 17-24.

139. Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. - Івано-Франківськ: 2012. - 238 с.

140. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

141. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. зак. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 600 с.

142. Земельне право України : Підручник / За ред. О.О.Погрібного та

І.І. Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К. : Істина, 2009. - 600 с.

143. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І.Семчика. - К. : ІнЮре, 2003. - 676 с.

144. Ібрагімова І. М. Прозорість влади. Основи забезпечення інформаційної взаємодії державних органів з громадськістю : презентац. схеми / І. М. Ібрагімова. - К. : ПРООН, 2002. - 30 с.

145. Ізовіта А.М. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку / А.М.Ізовітова // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - № 60. - С. 139-145.

146. І через рік після Майдану Україна лишається

найкорумпованішою країною Європи. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ti-ukraine.org/news/oficial/5053.html

147. Казаченкова О.В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения коррупционных рисков / О.В. Казаченкова // Административное и муниципальное право. - 2010. - №2. - С. 36-42.

148. Кальман О.Г. Місце і значення соціально-правового контролю в системі заходів протидії корупції в Україні / О.Г. Кальман // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару (11-12 травня 2001 р.). - Х. : Східно-регіонал. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - С.148-151.

149. Камлик М. І. Корупція в Україні / М. І. Камлик, Є. В. Невмержицький. - К. : Товариство «Знання», КОО, 1998. - 187 с.

150. Караханян К.М. Здійснення концесійної діяльності - спосіб обминути земельні торги / К.М. Караханян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2013. - Випуск 23. - Частина І. - Том 2. - С.70-73.

151. Карпов Н.С. Злочинна діяльність : монографія / Н.С. Карпов. - К.

: Вид-во С. Семенка, 2004. - 310 с.

152. Клімова С.М. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. - 200 с.

153. Книш В.В. Механізм дії принципів земельного права України / В.В. Книш // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - 2006. - Вип. 36. - С.419-426.

154. Когут Н.Д. Правове забезпечення безоплатної приватизації земель в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. Д. Когут ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

155. Коваленко Т. О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 10. - С. 5159.

156. Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини: монографія / Д.В.Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 176 с.

157. Ковальчук Т. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні / Т. Ковальчук, Т. Коваленко, А. Мірошниченко // Юридична Україна. - 2009. - № 2. - С.63-68.

158. Колотинская Е.Н. Правовые основы природно-ресурсовых кадастров СССР / Е.Н.Колотинская. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 355 с.

159. Корнєєв Ю.В. Земельне право : навч. пос. / Ю.В. Корнєєв, М.О. Мацелик. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 240 с.

160. Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі / [М.В. Буроменський, О.В. Сердюк, І.М. Осика та ін.]; Інститут прикладних гуманітарних досліджень, МАКонсалтинг. - К. Москаленко О.М. ФОП, 2009. - 220 с.

161. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук та їн.; Ірина Бекешкіна]; Центр політико- правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи». - К. Москаленко О.М. ФОП, 2009. - 196 с.

162. Корупція в Україні. Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: отримання документів дозвільного характеру на будівництво та операції з землею. Звіт за результатами соціологічного дослідження. - Київ, 2008-2009. - 28 с.

163. Корупція та відповідальність за корупційні дії: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. К.М. Левківського. - Львів: Астролябія, 2009. - 160 с.

164. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В.В. Костицький. - К. : ІЗП і ПЕ, 2003. - 772 с.

165. Костяшкін І.О. Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням / І.О. Костяшкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - №3 (96). - С.63-66.

166. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним

законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. - К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський

університет», 2008. - 439 с.

167. Кравченко С.О. Роль держави у здійсненні аграрної реформи в Україні на сучасному етапі / С.О. Кравченко // Публічне управління: теорія та практика. - 2012. - №1 (9). - С. 140-144.

168. Красюк Н.І. Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні / Н.І. Красюк // Вісник ХНУВС. - 2014. - № 2 (65). - С.131-141.

169. Криминология : учебник для юрид. вузов / А. И. Алексеев [и др.] ; ред. А. И. Долгова. - М.: ИНФРА-М-Норма, 1997. - 779 с.

170. Кулинич П.Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення і майбутнє / П.Ф.Кулинич // Земельне право України. - 2006. - №5. - С. 29-39.

171. Кулинич П.Ф. Правове забезпечення приватизації земель в Україні: теорія, практика, шляхи вдосконалення / П.Ф. Кулинич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Юридические науки». - Том 22 (61). - № 1. - 2009. - С. 183191.

172. Лаптеакру В.Д. Борьба с коррупцией в Республике Молдова (социальные, уголовные и криминологические аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Междунар. независ. ун-т Респ. Молдова. - Кишинэу, 1998. - 22 с.

173. Лебідь В.І. До питання про оптимізацію цивільного та земельного законодавства України / В.І.Лебідь // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. - 2012. - Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html. - С. 301-310

174. Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.05 / А. П. Лізунова; КНУ будівництва і архітектури. - К. : Науковий світ, 2006. - 16 с.

175. Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна «самовільне зайняття земельних ділянок» / О.В. Лугина // Земельне право України. - 2007. - №3. - С.59-65.

176. Луняченко А.В. Земли сельскохозяйственного назначения: пра вовой режим использования гражданами на праве собственности. - Одеса: Латстар, 2002. - 180 с.

177. Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні. - Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.:, 2013. - 239 с.

178. Мартин А.Г. Підходи до вдосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки землі в Україні / А.Г.Мартин // Землеустрій і кадастр.

- 2012. - № 3. - С.3-13.

179. Мартин А.Г. Корумпованість земельних відносин в Україні: причини і шляхи їх подолання / А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. - 2014.

- №2. - С.33-48.

180. Мартин А.Г. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення безоплатної приватизації земель / А.Г.Мартин,

А.М.Мірошниченко, А.І.Ріпенко // Південноукраїнський правничий часопис.

- 2012. - № 4. - С. 123-126. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j -pdf/Pupch_2012_4_43 .pdf

181. Марусенко Р. І. Позбавлення права власності як спосіб захисту порушеного права / Р.І. Марусенко, Д.М. Старостенко // Наше право. - 2013.

- № 13. - С.153-159.

182. Матвієць А.А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А.А. Матвієць, О.С. Снідевич // Вісник прокуратури. - 2012. - № 10 (136). - С. 119-123.

183. Мельник М.І. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення / М.І. Мельник // Юридична Україна. - 2003. - № 6. - С. 64-69.

184. Мельник М.І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). Монографія. - К. : Юридична думка, - 2004. - 400 с.

185. Мельниченко В. І. Прозорість і відкритість державного управління як чинники його стабілізації / В. І. Мельниченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 4. - С. 48-55.

186. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / упоряд. Камлик М. І. та [ін.] - К. : Школяр, 1999. - 480 с.

187. Мірошниченко А.М. Будівлі на чужій землі. - Сайт Анатолія Мірошниченка // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.amm.org.ua/draft-laws/463-superficies-solo-cedit

188. Мірошниченко А.М. Земельні аукціони в Україні: чинне правове регулювання та перспективи його вдосконалення / А.М.Мірошниченко // Українське комерційне право. - 2010. - № 10. - С.38-46.

189. Мірошниченко А.М. Аналіз змін у правовому регулюванні проведення земельних аукціонів (Закон України № 5077-VI від 05.07.2012) / А.М. Мірошниченко // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. - 2012. - С. 340-344. - Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images/stories/Lit/kaf-zemel/2012-round-table.pdf

190. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підр. для студ. вищ. навч. Закладів. - К.: Алерта, 2013. - 512 с.

191. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. - 268 с.

192. Мірошниченко А.М. Проблеми правового забезпечення належного управління землями державної власності. Виступ на Українсько- німецькій науково-практичній конференції «Європейський шлях до належного управління». М. Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський інститут східноєвропейського права. - 31 жовтня 2012 року / А.М.Мірошниченко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.amm.org.ua/images/stories/Land_Law_Metarials/Miroshnychenko_Up ravlinj a_zemlyamy_derj avnoj i_vlasnosti.doc

193. Мірошниченко А.М. Проект закону про вдосконалення механізму приватизації земель. Сайт Анатолія Мірошниченка // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.amm.org.ua/draft- laws/459-proekt-zakonu-pro-vdoskonalennia-mekhanizmu-pryvatyzatsii-zemel

194. Мірошниченко А.М. Проект закону про відмову від принципу цільового використання земель. Сайт Анатолія Мірошниченка // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.amm.org.ua/draft- laws/465-land-destination-principle-abolishing

195. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 496 с.

196. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. - 520 с.

197. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К.: Алерта, 2013. - 544 с.

198. Мірошниченко А.М. Укладення договорів на аукціоні: можливість усної форми та відмови від нотаріального посвідчення (зокрема, щодо нерухомості), недійсність, способи захисту прав учасників / А.М.Мірошниченко, Ю.Ю.Попов // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 1(9). - С.154-164.

199. Мірошниченко А.М. Чи потрібний Закон України «Про нормативно-правові акти»? / А.М. Мірошниченко, Ю.Ю. Попов // Форум права. - 2009. - № 1. - С.362-372 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-j oumals/FP/2009_1/09mamnpa.pdf

200. Мірошниченко А.М. Земельні ділянки: віндикація, реституція, кондикція, визнання прав (співвідношення та деякі проблемні питання) / А.М. Мірошниченко, Ю.Ю.Попов, А.І.Ріпенко // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - № 16 (3’2012). - 24 с.

201. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький. - К. : КНТ, 2008. - 368 с.

202. Новаковський Л.Я. Довідник із землеустрою: обґрунтування необхідності та проблеми створення / Л.Я. Новаковський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - №3. - С.3-9.

203. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. / В.В. Носік. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

204. Нотариусы получили электронный доступ к земельному кадастру // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirkvartir.Ua/news/2/38062- notariusy-poluchili-elektronnyj-dostup-k-zemelnomu-kadastru.html

205. Павленко С.О. Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище / С.О. Павленко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 2. - С. 279-287.

206. Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони / О.М. Пащенко // Земельне право України: теорія і практика. - 2007. - №1. - С. 32-36.

207. Пікузо В.В. Проблемні питання проведення земельних торгів в Україні / В.В. Пікузо // Вісник Одеського національного університету імені

І.І. Мечникова. - Т. 15. - Вип. 22: Сер. «Правознавство». - С .130-136.

208. Поліщук О.Г. Правові засади набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні. - Дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 06. - К: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. - 202 с.

209. Поліщук О.Г. Окремі проблеми правового регулювання набуття земельних ділянок комунальної власності у користування на конкурентних засадах // О.Г. Поліщук // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №3-2. - С.178-181. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3- 2_2013/6/Polishcuk%20O.%20H.. pdf

210. Правдюк В.М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України. - Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 223 с.

211. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [А.П. Гетьман, М.В. Шульга, А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана та

В.Ю. Юркевича. - Х. : Право, 2012. - 448 с.

212. Публічна кадастрова карта України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

213. Різаненко П.О. Пояснювальна записка до проекту Закону України

«Про внесення зміни до статті 20 Земельного кодексу України (щодо забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням)» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52669&pf35401=31 8487

214. Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Рогульський Сергій Степанович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 187 с.

215. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч. для студ. вузів / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. - К.: ЦУЛ, 2010. - 336 с.

216. Сімех Р.П. Поняття корупційного злочину за законодавством України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльно-правовий аспект) / Р.П. Сімех // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2015. - №1. - С. 161-169.

217. Снідевич О.С. Землевпорядні позови у цивільному процесі України / О.С. Снідевич // Право України. - 2006. - №6. - С.69-72.

218. Стеценко С.Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія / С.Г. Стеценко, О.В. Ткаченко. - К.: Алерта, 2008. - 168 с.

219. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. - 2004. - № 3. - С. 7178.

220. Ткаченко О.В. До питання про визначення поняття «корупція» / О.В. Ткаченко // Університетські наукові записки. - 2006. - №2. - С.191-194.

221. Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України. - Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.:, 2013. - 225 с.

222. Хом'яченко С.І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні: дис... канд. юрид. наук:

12.0. 06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 207 с.

223. Чорній С.М. Про деякі аспекти правового регулювання земельних відносин / С.М. Чорній // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Вип.146. - 2010.

- С.248-257.

224. Чумаченко І.Є Державний контроль за використанням і охороною земель / І.Є. Чумаченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 731-735. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/apdp_2004_22_135.pdf

225. Шемшученко Ю.С. До питання про види здійснення контролю за використанням та охороною земель / Ю.С. Шемшученко // Державний контроль за дотриманням земельного і екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17.06.2008 р.). - К., 2009. - С. 3-5.

226. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М.В. Шульга. - Харьков: Консум, 1998.

- 224 с.

227. Юрченко Є.О. Негативний вплив корупції на функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні / Є. О. Юрченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2012_2_44.pdf

228. Яницький В.П. Правові наслідки порушення порядку набуття права приватної власності на землю / В.П. Яницький // Держава і право:

Юридичні і політичні науки. : Збірник наукових праць. - 2006. - Вип. 33. -

С.411-417.

229. Яцків І.І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 07 / І.І. Яцків ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - К., 2011. - 16 с.

230. Яцко М.В. Облік в бюджетних установах в частині надання адміністративних послуг в умовах реформування системи взаємодії органів державної влади та суспільства / М.В. Яцко, Л.Б. Яцко, О. Дагулич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. - Випуск 1 (42). - 2014. - С. 205-211.

231. Bannenberg, В. Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle: eine kriminologischstrafrechtliche Analyse. Neuwied : Luchterhand, 2002. - 537 S.

Матеріали практики:

232. Бучанське межигір’я: комуністичний слід Калєтніка //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.kotsubynske.com.ua/2014/04/22/бучанське-межигіря- комуністичний-с/

233. Вимога Держкомзему від проектантів сканувати технічну

документацію в обов’язковому порядку. - Форум землевпорядників України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ns1.zemres.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5039&start=28

234. Вирок Горохівського районного суду Волинської області від 23 грудня 2014 року у справі № 155/2247/14-к. // Єдиний державний реєстр судових рішень. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42053434

235. Вирок апеляційного суду Черкаської області від 16 січня 2015 року у справі № 704/1250/13-к // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr. court.gov.ua/Review/42368798

236. Влада Києва вирішила відновити земельні аукціони //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.epravda.com.ua/news/2013/02/26/363088/

237. Державні інститути землеустрою. - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Офіційний веб-сайт // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytuty- zemleustroiu

238. Довідка про вивчення практики розгляду земельних спорів судами Київської обл. // Поточний архів Верховного Суду України. - 2008 рік.

239. Доповідна записка Віце-прем’єр-міністра України С.Л. Тігіпка Прем’єр-міністру України М.Я. Азарову стосовно необхідності врегулювання питання діяльності державних підприємств та усунення посередників у реалізації адміністративних функцій від 31.08.2010 // Щербина С. Годівниці влади: у Азарова дарують мільйони офшорним «авторам» // Українська правда. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.pravda.com.ua/articles/2010/11/9/5554856/? attempt=1

240. Державні топографо-геодезичні підприємства // Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. - Офіційний веб-сайт. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/struktura/derzhavni- topohrafo-heodezychni-pidpryiemstva

241. Експерти ЄС поділилися з українськими фахівцями європейськими практиками протидії проявам корупції у сфері земельних відносин // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247918769&cat_id=244 277212

242. Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб. - Держкомзем України: Центр державного земельного кадастру. - Київ, 1999. - 129 с.

243. Інститут землеустрою змушують доплатити 12 мільйонів

найнятому без тендеру субпідряднику // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nashigroshi.org/2015/06/29/instytut-zemleustroyu-zmushuyut-

doplatyty- 12-milj oniv-naj nyatomu-bez-tenderu-subpidryadnyku/

244. Курси базової підготовки оцінювачів. - Міжнародний інститут бізнесу // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iib.com.ua/ua/struktumye-podrazdeleniya/tsentr-otsenki-imushchestva- i-imushchestvennykh-prav/itemlist/category/116-kursyi-bazovoy-podgotovki- otsenschikov.html

245. Лист Верховного Суду України «Щодо розгляду земельних спорів» від 29.10.2008 №19-3767/0/8-08 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v3767700-08

246. Лист Державного агентства земельних ресурсів України «Про деякі питання надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин» від 09.09.2014 № 22-28-0.17-10879/2-14 // Поточний архів Державного агентства земельних ресурсів України. - 2014 рік.

247. Лист Генеральної прокуратури України від 27.04.2012 № 05/3- 283вих-316окв-12 «Про активізацію діяльності прокурорів щодо захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин з урахуванням пріоритетності діяльності щодо захисту інтересів громадян» // Правове регулювання земельних відносин в Україні : збірник нормативно-правових актів і судово-прокурорської практики / За ред. М. І. Гаврилюка. - К.: Алерта, 2013. - С. 946-947.

248. Лист Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України «Про роз'яснення деяких норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 01 вересня 2011 р. № 04-33/19-330 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.auc.org.ua

249. Лист Земельної спілки України Президенту та Міністерству

юстиції України щодо принципу мовчазної згоди // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zemres.com/forum/viewtopic. php?f=8&t=5625&p= 102103#p 102103

250. Майже половина волинських землевпорядників не підтвердила своєї професійності // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vip.volyn.ua/articles/mayzhe-polovyna-volynskyh-zemlevporyadnykiv-ne- pidtverdyla-svoyeyi-profesiynosti

251. Мін'юст презентував роботу держпідприємства, яке керуватиме 21 реєстром // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.rbc. ua/ukr/news/minyust-prezentoval-rabotu-gospredpriyatiya- 1436277197.html

252. Надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП. - Форум землевпорядників України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mail.zemres.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=6458

253. Отримання ліцензії на виконання землевпорядних робіт. - Форум землевпорядників України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zemres.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=934&start=1484

254. Підвищення кваліфікації землевпорядників. - Форум землевпорядників України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http s: //zemres .com/forum/viewtopic.php?f=3 5 &t=5127

255. Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката. - Форум землевпорядників України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zemres.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=5649&start=28

256. Покрокова схема проведення земельних торгів // Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Офіційний вебсайт. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/index.php?option=com_document&view=document&id=3 8

257. Постанова Верховного Суду України від 8 квітня 2015 року //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/43653332

258. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.06.2015 року у справі № 904/9285/14 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/45024336

259. Продукція. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gki.com.ua/ua/produkcija

260. Рішення Броварської міської ради «Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварської міської ради» від

18.03.2010 р. №1451-80-05 // Архів Броварської міської ради. - 2010 рік.

261. Рішення Броварської міської ради «Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварської міської ради» від

15.04.2010 р. №1470 // Архів Броварської міської ради. - 2010 рік.

262. Рішення Броварської міської ради «Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварської міської ради» від

21.07.2011 року №269-10-06 // Архів Броварської міської ради. - 2011 рік.

263. Рішення Броварської міської ради «Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварської міської ради» від

20.10.2011 року №379-14-06 // Архів Броварської міської ради. - 2011 рік.

264. Рішення Харківської міської ради «Про затвердження «Положення про порядок надання у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» від 23.06.2004 р. № 86/04 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kharkovremont.com/node/1510

265. Роз’яснення Міністерства юстиції України «Корупційні ризики в діяльності державних службовців» від 12.04.2011 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0026323-11/conv

266. Сергій Тимченко: Сертифікати на проведення землевпорядних

робіт отримуватимуть лише фізичні особи. - 01.03.2012. - Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245005653&cat_id=244 277212

267. У Київській області триває проект «STOP Корупції». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stopcor.kiev.ua/u-kiyivskiy- oblasti-trivaye-proekt-stop-koruptsiyi/

268. У 16,7 тис. населених пунктах України встановлені межі. Офіційний веб-сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://land.gov.ua/zemleustrii-ta-okhorona-zemel/vstanovlennia-mezh-naselenykh- punktiv/97714-u-167-tys-naselenyh-punktah-ukrayyny-vstanovleni-mechi.html

269. Як боротись з накладками? - Форум землевпорядників України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //mail .zemres.com/forum/viewtopic. php?f=41 &t=2985&p=47762#p47762

270. Як боротись з накладками? - Форум землевпорядників України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mail.zemres.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=2985&p=49287#p49287

271. Як отримати доступ до інформації від влади, не виходячи з дому

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://brovary.pravo-

znaty.org.ua/yak-otrimati-dostup-do-informatsiyi-vid-vladi-ne-vihodyachi-z-domu/

272. Agencija Mienia Wojskowego // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.amv.com.pl

273. Agencja Nieruchomosci Rolnych // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.anr.gov.pl

274. Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bvvg.de/

275. Brunet v. France. Application no 21010/10/ Judgment of 18 September 2014. - European Court of Human Rights // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4872410- 5953858

276. Bundesanstalt fur vereinigungsbedingte Sonderaufgaben // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bvs.bund.de/

277. B.B. v. France, Gardel v. France, M.B. v. France. Applications no

5335/06, 16428/05, 22115/06. Judgment of 17 December 2009. - European Court of Human Rights // // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001 - 96361#{"languageisocode":["UKR"],"appno":["5335/06"],"documentcollectionid2 ":["CHAMBER"],"itemid":["001-126169"]}

278. Ministerstwo Rolnictwa i Roswoju WSI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minrol.gov.pl/

279. Mosley v. The United Kingdom. Application no 48009/08. Judgment of 10 May 2011. - European court of Human Rights // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001- 104712#{"itemid":["001-104712"]}

Законопроекти:

280. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати” // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54780&pf35401=33 8016

281. Проект Закону України «Про аукціони». - Центр комерційного права // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.commerciallaw.com.ua/uk/low-projects/103-2009-10-14-11-01-37

282. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо оптимізації повноважень Державних кадастрових реєстраторів)» від 16.06.2014, р.н. 4083а // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51340

283. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження проведення оцінки майна у випадку його оподаткування» від 20.06.2014, р.н. 4149а // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w 1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=51442

284. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо перевірки обмінних файлів» від 23.12.2014 року, р.н. 3814 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w 1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=49405

285. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості оцінки майна у деяких випадках оформлення спадщини» від 22.08.2014, р.н. 4540а // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52028

<< |
Источник: КУРЕНДА Станіслав Васильович. Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -