>>

ЗМІСТ

ВСТУП .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4

Розділ 1. ТРУДОВІ СПОРИ І КОНФЛІКТИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ....

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..20

1.1. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... 20

1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... .... .... ..35

1.3. Причини і підстави виникнення трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..65

1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі .... ..... .... .... .... ..... 83

Висновки за розділом .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....105

Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУДОВИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ ТА ЇХ ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 110

2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 110

2.2. Трудові спори з питань укладення трудового договору у світлі конституційних гарантій права на працю.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 128

2.3. Трудові спори і конфлікти з питань оплати праці: особливості змісту і регулювання за умов становлення ринкової економіки....

.... .... .... .... .... .... .... 143

2.4. Правова характеристика і шляхи превенції трудових спорів з питань припинення трудового договору.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..160

Висновки за розділом .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ....185

Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ У ПЕРІОД РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. …191

3.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів і конфліктів .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. …. …. …. …. …. …. …. 191

3.2. Проблеми позасудового вирішення індивідуальних трудових розбіжностей .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. …. …. …. …. …. …. …. 213

3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів.... …. . 233

Висновки за розділом.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. ….268

Розділ 4. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. …. …. …. …. …. …. …. .... ..... 276

4.1. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права и сторона колективних трудових спорів і конфліктів…………………………………………….. …. ...276

4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів ……………………………….…………….... .... .... ... ..... ..... ..... .. 290

4.3. Правова характеристика мирних способів вирішення колективних трудових розбіжностей .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... …. …. …. …. …. 317

4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні ….. ...339

Висновки за розділом………………………………………………………..…. 362

ВИСНОВКИ...……………………………………………………….…. …370

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………... ... ... … …. ..391

Додаток А………………………………………………………….............. 418

Додаток Б………………………………………………………….............. 430

| >>
Источник: ЛАЗОР ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.2005. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 17. § 2. Понятие пенсионного страхования
 18. 2.1. Правовое регулирование обязательного страхования жизни и здоровья граждан
 19. § 3. Политико-правовые взгляды протопопа Аввакума и старообрядцев
 20. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20—30-е годы
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -