>>

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................... 4

РОЗДІЛ І. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРЕДМЕТУ ТРУДОВОГО ПРАВА..

17

1.1. Поняття, особливості колективних трудових відносин, їх правове опосередкування 17

1.2. Види і структура колективних трудових правовідносин. 42

1.3. Профспілки як суб’єкти колективних трудових правовідносин. 68

1.4. Організації роботодавців як суб’єкти колективних трудових правовідносин 88

Розділ ІІ Соціальне партнерство у сфері праці як система колективних трудових відносин 113

2.1. Соціальне партнерство у сфері праці: поняття, правове регулювання 113

2.2. Організаційно-правові форми соціального партнерства у сфері праці 128

2.3. Участь працівників в управлінні підприємством (установою, організацією) як форма соціального партнерства. 140

2.4. Колективні договори і угоди як форми соціального партнерства. 153

2.5. Вирішення колективних трудових спорів як елемент системи соціального партнерства 176

Розділ ІІІ. Міжнародні стандарти колективних трудових прав та законодавство України (порівняльно-правовий аналіз) 210

3.1. Сучасне трудове право як гарант забезпечення прав людини у сфері праці 210

3.2. Міжнародні універсальні стандарти колективних трудових прав. 220

3.3. Європейські стандарти колективних трудових прав. 246

3.4. Міжнародні стандарти права на свободу об’єднання та законодавство України 262

3.5. Право на колективні переговори: міжнародні стандарти та законодавство України. 279

3.6. Право на укладення колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України 302

3.7. Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України 322

3.8. Право на страйк за міжнародними актами та законодавством України 334

ВИСНОВКИ.. 369

список використаних джерел і приміток................................……… 368

| >>
Источник: Чанишева Галія інсафівна. колективні відносини у сфері праці: Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2001. 2001

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -