<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Симорот З.К. Единство советского законодательства о труде. - К.: Наукова думка, 1988. - 278 с.

2. Кодекс законів про працю УСРР, затверджений Постановою ВУЦВК 2 грудня 1922 року// Збірник законів УСРР.

- 1922. - №52. - Арт.751.

3. Постанова ЦВК РНК СРСР від 12 червня 1929 року “Про майнову відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну ними наймачам”// Збірник законів СРСР. - 1929. - №42. - Арт.367.

4. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 18 листопада 1929 року “Про умови праці працівників роздрібної торгової мережі”//.СЗ СССР. - 1929. - №74. - Ст.705.

5. Постанова НКП СРСР від 29 жовтня 1930 року “Про порядок укладення договорів про майнову відповідальність працівників за недостачу цінностей”// “Известия НКТ СССР”. - 1930. - №31-32.

6. Постанова НКП СРСР від 24 серпня 1931 року “Про відповідальність працівників за простій вагонів при вантажно-розвантажувальних операціях”// “Известия НКТ СССР”. - 1931. - №25.

7. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 27 травня 1932 року “Про майнову відповідальність працівників за матеріали та вироби і за майно підприємства чи установи, видане у користування працівникам”// СЗ СССР. - 1932. - №40. - Ст. 242.

8. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 3 червня 1931 року “Про деякі зміни трудового законодавства”// СЗ СССР. - 1931. - №35. - Ст.257.

9. Інструкція НКП СРСР від 1 липня 1932 року “Про майнову відповідальність працівників за матеріали та вироби і за майно підприємств або установ, видане у користування працівникам”// “Известия НКТ СССР”. - 1932. - №17-18.

10. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 травня 1933 року “Про умови праці робітників і службовців, які зайняті у лісній промисловості і лісному господарстві”// СЗ СССР. - 1933. - №18. - Ст.100.

11. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 року “Про додаткове розширення прав міністерств СРСР”// СП СССР. - 1967. - №17.

- Ст.117.

12. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 року “Про передачу додатково на вирішення Ради Міністрів союзних республік питань господарського і культурного будівництва”// СП СССР. - 1967. - №17. - Ст.118.

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1968 року “Про внесення доповнень до переліку посад працівників, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних цінностей, що прийняті під відповідальність працівника для збереження чи для інших цілей”// СП УССР. - 1968. - №6. - Ст.87.

14. Постанова Ради Міністрів СРСР від 28 квітня 1967 року “Про преміювання працівників державних підприємств і організацій сільського і водного господарства за економію пального і мастильних матеріалів і про матеріальну відповідальність за їх перевитрату”// СП СССР. - 1967. - №11. - Ст.66.

15. Правила здійснення грошових нарахувань комітетами народного контролю, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 4 серпня 1969 року// СП СССР. - 1969. - №19. - Ст.109.

16. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю від 15 липня 1970 року// Відомості Верховної Ради СРСР. - 1970. - №29. - Ст.265.

17. Кодекс законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 року// Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - №50. - Ст.375.

18. Статут зв’язку Союзу РСР, затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1971 року// СП СССР. - 1971. - №10. - Ст.83.

19. Положення про ведення касових операцій державними, кооперативними і громадськими підприємствами, організаціями і установами, затверджене Постановою Ради Міністрів СРСР від 6 серпня 1973 року// СП СССР. - 1973. - №17. - Ст.95.

20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1974 року “Про внесення доповнень до переліку посад працівників, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних цінностей, прийнятих під відповідальність працівника для збереження чи для інших цілей”// ЗП УРСР.

- 1974. - №9. - Ст.61.

21. Постанова Ради Міністрів УРСР 28 січня 1975 року “Про внесення доповнень до переліку посад працівників, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних цінностей, прийнятих під відповідальність працівника для збереження чи для інших цілей”// ЗП УРСР. - 1975. - №1. - Ст.4.

22. Типове положення про оплату праці і преміювання робітників автомобільного транспорту, а також транспортно-експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту, затверджене Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 14 грудня 1972 року. - Законодательные акты о труде.- К.: Политиздат Украины, 1976. - С.360.

23. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 грудня 1975 року “Про заходи щодо посилення державного нагляду за технічним станом машинно-тракторного парку колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій”// СП СССР. - 1976. - №4. -Ст.15.

24. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1976 року “Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР”// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1976. - №1. - Ст.4.

25. Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, прийняте Президією Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року// Відомості Верховної Ради СРСР. - 1976. - №29. - Ст.427.

26. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 21 грудня 1983 р. “Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР”// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 1. - Ст.3.

27. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1983 року “Про підвищення ефективності використання автотранспортних засобів у народному господарстві, посиленя боротьби з приписками при перевезенні вантажів автомобільним транспортом і забезпечення збереження паливно-мастильних матеріалів”// СП СССР. - 1984. - №2. - Ст.7.

28. Правила відшкодування підприємствами, установами, організаціями шкоди, заподіяної робітникам і службовцям каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 3 липня 1984 року// СП СССР.

- 1984. - №24. - Ст.128.

29. Інструкція про порядок застосування Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями шкоди, заподіяної робітникам і службовцям каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, затверджена Держкомпраці і ВЦРПС від 13 лютого 1985 року. - Сборник нормативных актов о труде. - В 3-х частях. - Ч.3. - М.: Юрид. лит., 1985. - С.425-440.

30. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 27 червня 1986 року “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР”// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1986. - №27. - Ст.539.

31. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року// Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. - Ст.429.

32. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38. - Ст.502.

33. Закон України “Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. - Ст.617.

34. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. - Ст.621.

35. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14. - Ст.171.

36. Закон України “Про охорону праці” 14 жовтня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - Ст.668.

37. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - Ст.361.

38. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - Ст.122.

39. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №2. - Ст.4.

40. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №34. - Ст.228.

41. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки” від 20 березня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №23. - Ст.267.

42. Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”// Збірник постанов Уряду України. - 1994. - №7. - Ст.172.

43. Закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів” від 18 лютого 1992 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №22. - Ст.302.

44. Закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України” від 15 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №3. - Ст.10.

45. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року, №45, з наступними змінами і доповненнями. - Праця і зарплата. - 1994. - №17. - Ст.31.

46. Закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України” від 19 січня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №5. - Ст.30.

47. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24. - Ст.272.

48. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України” від 5 липня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №28. - Ст.204.

49. Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей від 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995.- №22. - Ст. 173.

50. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 22 січня 1996 року// Збірник постанов Уряду України. - 1996. - №6. - Ст.192.

51. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування; Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджені наказом Міністерства праці України 12 травня 1996 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1997. - №1. - С.34-40.

52. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 2 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №46-47. - Ст.403.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року, №807 “Про визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету Міністрів України”// Офіційний вісник України. - 2001. - Число 27 липня. - Ст.1262.

54. Конвенція 158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця від 23 листопада 1985 року// Закони України. - К.: 1998. - С.255-261.

55. Угода про взаємне виконання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків від 9 вересня 1994 року// Урядовий кур’єр, 1994, 3 грудня.

56. Угода “Про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів” від 15 квітня 1994 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. -1995. - N8.

57. Закон Верховної Ради України “Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів” від 11 липня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N29. - Ст.221.

58. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн від 14 січня 1993 року// Урядовий кур’єр, 1993, 29 квітня.

59. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав від 13 грудня 1993 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1994. - N8.

60. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав від 17 липня 1995 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1996. - N6.

61. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав від 17 червня 1995 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1996. - N6.

62. Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про взаємне працевлаштування громадян від 28 березня 1995 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1997. - N1.

63. Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на території обох держав від 21 листопада 1995 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1997. - N1.

64. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників від 16 лютого 1994 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1994. - N9-10.

65. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки від 21 березня 1996 року// Людина і праця. - Інформ. бюлетень Мінпраці України. - 1997. - N1.

66. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: Издательство Норма, 2001. -752 с.

67. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - Послання Президента України до Верховної Ради України 2002 рік// Урядовий кур’єр, 2002, 4 червня.

68. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. - М.: Дело, 1999. -728 с.

69. Fair Labor Standards Art of 1938. Переклад. - Бібліотека Верховної Ради України.- 1997, березень. - С.26-27.

70. Моррис Дж. Право на организацию в законодательстве Великобритании// В сб.: Сравнительное трудовое право. - М.: 1987. - С.132-139.

71. Напир Б. Дисциплинарное нарушение по британскому трудовому праву// В сб.: Сравнительное трудовое право. - М.: 1987. - С.139-145.

72. Kodeks pracy. - Komentarz. - Dom wydawniczy ABC, Warszawa, 2001. - С.15-95.

73. Венедиктов В.С. Проблеми відповідальності в трудовому праві. - Автореф. дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.05.// Київський університет ім.Т.Г.Шевченка. - К.: 1994. - 27 с.

74. Трудовий кодекс Республіки Узбекистан. - http: // www.uz/ laws/ uzbek/kzotuz/kzotuz.htm/

75. Трудовий кодекс Киргизької Республіки. - http: //lex.gtz.de/ lexinfosys /LexInfosys /kas/04/kas-4-rus.htm

76. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. - http: // www.praca.by / Trud Kodeks RB.htm

77. Трудовий кодекс Азербайджанскої Республіки. - www.azeri - info, kom/ trud.htm

78. Трудовий кодекс Російської Федерації// Профсоюзы. - 2002. - №2. -56 с.

79. Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР. - Л., Изд-во ЛГУ, 1972. - 119 с.

80. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. - Харьков, Консум, 1996. - 136 с.

81. Бару М.И. Оценочные понятия в советском трудовом праве// Советское государство и право. - 1970. - N7. - С.104-108.

82. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит., 1972. - 258 с.

83. Брага И.Г. Материальная ответственность членов колхоза. - М.: Наука, 1976. - 176 с.

84. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. - М.: Юрид. лит., 1971. - 240 с.

85. Новий тлумачний словник української мови. В 4-х томах. - К.: вид-во “Аконіт”, 1998. - Т.3. - 910 с.

86. Новий тлумачний словник української мови. В 4-х томах.- К.: вид-во “Аконіт”, 1998. -Т.2. - 828 с.

87. Алексеев С.С. Общая теория права.- М.: Юрид. лит., 1981. -Т.1. - 360 с.

88. Базылев Б.Т. Сущность позитивной ответственности// Правоведение. - 1979. - N4. - С.40-46.

89. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: Наука, 1982. - 284 с.

90. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности// Советское государство и право. - 1979. - №5. - С.72-78.

91. Алексеев С.С. Проблемы теории права. В 2-х томах. - Свердловск, изд-во Свердловского университета, 1972. - Т.1. - 396 с.

92. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. - М.: Юрид.лит., 1990. -175 с.

93. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: Юрид.лит., 1985. - 192 с.

94. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М.: МГУ, 1981. - 239 с.

95. Колодій А.М. Принципи права України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.

96. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. - М.: “Статут”, 1999. - 712 с.

97. Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юрид.лит., 1982. - Т.2. - 360 с.

98. Байтин М.И., Бабаев В.К. Нормы советского права: проблемы теории права. - Саратов, изд-во Саратовского университета, 1987. - 248 с.

99. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. - Киев-Одесса, Вища школа, 1982. - 184 с.

100. Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности// Советское государство и право. - 1973. - N4. - С.27 -36.

101. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М.: Госюриздат, 1961. - 381 с.

102. Сахипов М.С. Проблема ответственности в колхозном праве. - Алма-Ата, Наука, 1972. - 280 с.

103. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Л., Изд-во ЛГУ, 1955. -311 с.

104. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М.: Юрид.лит., 1976. - 215 с.

105. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. - М.: изд-во “Наука”, 1968. - 207 с.

106. Сыроватская Л.А. Ответственность по советскому трудовому праву. - М.: Юрид.лит., 1974. - 184 с.

107. Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. - М.: Юрид.лит., 1976. - 311 с.

108. Горшенев В.М. К вопросу о понятии юридической ответственности в советском праве// В сб.: Вопросы теории советского права. - Новосибирск, 1965/66. - С.38-46.

109. Фарукшин М.Х. Вопросы общей теории юридической ответственности// Правоведение. - 1969. - N4. - С.26-35.

110. Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. - К.: Наукова думка, 1971. - 191 с.

111. Пионтковский А.А. О понятии уголовной ответственности// Советское государство и право. - 1967. - N12. - С.40-48.

112. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1873. - 456 с.

113. Белинский Е.С. Материальная ответственность рабочих и служащих. - Киев-Донецк, Вища школа, 1984. - 168 с.

114. Забігайло В. Право України в контексті його апроксимації до права Європейського Союзу// Інформаційний бюлетень Українсько-європейського консультативного центру з питань законодавства. - 2000. - №4. - С.1-2.

115. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. - М.: Юриздат., 1948. - 336 с.

116. Бару М.И. Имущественные и неимущественные элементы в трудовом правоотношении// Правоведение. - 1965. - №3. - С.57-64.

117. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М.: Госюриздат, 1963. - 197 с.

118. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. - М.: Наука, 1977. - 310 с.

119. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. - М.: Юрид.лит., 1972. - 288 с.

120. Андрианов И.И. Материальная ответственность рабочих и служащих. -М.: Юрид. лит., 1979. - 96 с.

121. Каринский С.С. Материальная ответственность рабочих и служащих по советскому трудовому праву. - М.: Госюриздат, 1955. - 243 с.

122. Кленов С.Е., Малов В.Г. Материальная ответственность рабочих и служащих на предприятии. - М.: Юрид. лит., 1968. - 153 с.

123. Проблемы укрепления социальной справеливости в трудовых правоотношениях. - К.: Наукова думка, 1993. - 170 с.

124. Кримінальний кодекс України. - Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К.: Юрінком, 2001. - №6. - 240 с.

125.Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 24 квітня 2002 року. - Архів Верховного Суду України. - Ухвали, 2002, справа №6-1103 кс 01.

126. Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. - Л., изд-во ЛГУ, 1973. - 72 с.

127. Смирнов О.В. О соотношении материальной ответственности рабочих и служащих по советскому трудовому праву и имущественной ответственности по гражданскому праву// Вестник Ленинградского университета. - Серия экономика, философия, право. - 1967. - N17. - Вып.3. - С.57-61.

128. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - К.: “А.С.К.“, 2000. - 1168 с.

129. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - Харків, “Консум”, 1999. - 272 с.

130. Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці// Право України. -2001. - №9. - С.54-56.

131. Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. - К.: Наукова думка, 1984. - 280 с.

132. Лившиц Р.З. Теория права: новые идеи. - М.: изд-во ИГПАН, 1991. - 184 с.

133. Трудове право України. Підручник. - За редакцією Болотіної Н.Б., Чанишевої Г.І. - К.: “Знання”, 2000. - 564 с.

134. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. - Одеса: Юридична література, 2001. - 328 с.

135. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання. - Автореф. дис. … доктора юрид. наук. - Харків, 2002. - 38 с.

136. Шимон С.І. Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав. - Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 - К.: 1998 - 199 с.

137. Стефанчук Р.О. Цивільно-правовий захист честі, гідностті та репутації. - Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - К.: 2000. - 222 с.

138. Чернадчук В.Д. Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав. - Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. - Харків, 2000. - 224 с.

139. Варшавский К.М. Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда. - М.: 1929. - 228 с.

140. Калмыков Ю.Ф. Возмещение вреда, причиненного имуществу. - Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1965. - 72 с.

141. Лапицкий Б. Вознаграждение за неимущественный вред// Сборник Ярославского государственного университета (1918 - 1919) - Ярославль, 1920. - С.107-134.

142. Малеин Н.С. О моральном вреде// Советское государство и право. - 1993. - N3. - С.32-39.

143. Малеина М.Н. Компенсация за неимущественный вред// Вест­ник Верховного Суда СССР. - 1991. - N5. - С.27-29.

144. Трубников П.Я. Применение судами закона о печати// Социалистическая за­конность. – 1991. - N11. - С.10-13.

145. Шиминова М.Я. Имущественная ответственность за моральный вред// Советское государство и право. - 1970. - N1. - С.118-122.

146. Илларионова Т.И. Основание внедоговорной ответственности организаций. - Свердловск, 1971. - 150 с.

147. Агарков М.М. Обязательства из причинения вреда// Проблемы социалистического права. - 1939. - N1. - С.72-76.

148. Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. - М.: Юрид.лит., 1979. - C.110.

149. Боброва Д.В., Дзера О.В., Коссак В.М.: Кузнєцова Н.С. Зобов’язальне право: теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 912 с.

150. Прокопенко В.І. Трудове право України. - Підручник. - Харків, “Консум”, 1998. - 480 с.

151. Хуторян Н.М.: Стадник М.П., Дріжчана С.В., Бабаскін А.Ю., Прокопова Т.С. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку. - К.: Ін.Юре, - 1999. - 180 с.

152. Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід// Право України. - 2002. - №4. - С.100-103.

153. Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 24 січня 2002 року. - Архів Верховного Суду України. - Ухвали, 2002, справа №65083 кс 01.

154. Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 27 вересня 2001 року. - Архів Верховного Суду України. - Ухвали, 2001, справа №6.

155. Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 4 квітня 2002 року. - Архів Верховного Суду України. - Ухвали, 2002, справа №06-807 кв 01.

156. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу Законів про працю України” від 24 грудня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 6-7. - Ст.41.

157. Новий тлумачний словник української мови. В 4-х томах. - К.: вид-во “Аконіт”, 1998. - Т.1. - 910 с.

158. Юридичний словник-довідник. - К.: вид-во “Femina”, 1996. - 696 с.

159. Юридична енциклопедія. - К.: вид-во “Юридична енциклопедія ім.М.П. Бажана”, 1998. - Т.1. - 672 с.

160. Ромовская З.В. Личные неимущественные права СССР (поня­тия, виды, классификация, содержание и гражданско-правовая защита. - Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 - К.: 1968. - 20 с.

161. Рабінович П.М. Загальна теорія права та держави. Тексти лекцій. - Львів, 1993. - 110 с.

162. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. - М.: Юрид.лит., 1990. - 174 с.

163. Єременко Г.В. Щодо деяких питань відшкодування немайно­вої шкоди// Проблеми підготовки нового Цивільного кодексу України. - Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. - Інститут держави і права АН України. - 1993. - 20-21 травня. - С.112-116.

164. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року, N4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. - К.: вид-во “Право”, 1995. - 262 с.

165. Завидов Б.Д. Правовые проблемы возмещения морального вреда// Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Труды. – Т.59. - Новый Граждан­ский кодекс России и отраслевое законодательство. - М.: 1995. - С. 220-237.

166. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: граж­данско-правовая защита. - М.: 1994. - С.57.

167. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”// Ткачук С.П., Андрійчук В.В., Васильова З.М., Вишіпан В.П., Галицький О.В. та інші. - К: “Основа”, 1997. - 528 с.

168. Юридична енциклопедія. - К.: “Укр.енцикл.”, 2001. - Т.3. - 792 с.

169. Законность. - 1995. - N4. - С.60-69.

170. Плотников В. Деловая репутация как объект гражданско-правовой защиты// Хозяйство и право. -1995. - N11. - С.94-99.

171. Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам: Гражданско-правовое регулирование. - М.: Наука, 1979. - 184 с.

172. Беклова Ж.В. О материальной ответственности сторон трудо­вого правоотношения// Вестник Московского университета. - Серия 11. - Право. - 1994. - N6. - С.48-54.

173. Михно Е.А. Проблемы возмещения морального вреда// Право­ведение. - 1992. - N5. - С.84-96.

174. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причи­ненного субъектами гражданского права. - Харьков, “Консум”, 1996. - 112 с.

175. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. - Ст.397.

176. Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах// Право України. - 1999. - №12. - С.94-98.

177. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. - Ст.677.

178. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - Ст.249.

179. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. - Львів, Львівський нац. ун-тет, 1999. - 214 с.

180. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - N23. - Ст.121.

181. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991. - N14. - Ст.168.

182. Наумов М.Ф., Касумов А.М., Расулов М.Б. Трудовой договор (контракт). - М.: Юридические вести, 1999. - 200 с.

183. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти// Право України. - 2002. - №3. - С.76-81.

184. Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин. - Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. - Харків, 1999. - 18 с.

185. Трудовое право России. Учебник для вузов. - М.: Норма, 1998. - 480 с.

186. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. - Выпуск 1. Введение и общая часть. Издание Н.К. Мартинова, Комиссионера Государственной типографии, С-Петербург, 1894. - 170 с.

187. Смирнов О.В. Трудовое право. Учебник. - М.: Стапіс+ЛТД, 1996. - 384 с.

188. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт). - Учебное пособие. - М.: 1995.- 64 с.

189. Карпенко Д.О. Трудове право України. - Курс лекцій. - МАУП, К.: 1999. - 192 с.

190. Курс Российского трудового права. - В 3-х томах.- Общая часть. - Спб., изд-во Санкт-Петербургского ун-та,- 1996. - Т.1.- 573 с.

191. Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории. - М.: Изд-во “Наука”, 1978. - 368 с.

192. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. - Учебное пособие. - Харьков, Консум, 1998. - 140 с.

193. Конвенція №154 про сприяння колективним переговорам, яка набула чинності 11 серпня 1983 року, а для України - 16 травня 1995 року// Закони України. - К.: Верховна Рада України, 1998. - Т.14. - С.250-254.

194. Конвенции и рекомендации МОТ. - 1919-1966. - Женева. - Международное бюро труда. - 1966. - 1532 с.

195. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №3. - Ст.148.

196. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - №48. - Ст.4557.

197. Новий тлумачний словник української мови. В 4-х томах. - К.: вид-во “Аконіт”, 1998. - Т.4. - 944 с.

198. Словник синонімів української мови. - В 2-х томах. - К.: Наукова думка, 1999-2000. -Т.2. - 960 с.

199. Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юрид. лит-ра, 1972. - 310 с.

200. Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних. - К.: Наукова думка, 1976. - 192 с.

201. Колосов В.К. Материальная ответственность рабочих и служащих. - М.: “Экономика”, 1990. - 160 с.

202. Карпенко Д.О. Правове регулювання матеріальної відповідальності в системі МВС України. Навчальний посібник. - К.: 1998. - 68 с.

203. Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР. - М.: Юрид. лит., 1969. - 176 с.

204. Титова Н.И. Материальная ответственость работников сельськохозяйственных предприятий. - М.: Юрид. лит., 1978. - 152 с.

205. Андрианов И.И. Материальная ответственность рабочих и служащих. - М.: Юрид. лит., 1979. - 96 с.

206. Суровська Л.І. Удосконалення юридичних гарантій при притягненні працівників до матеріальної відповідальності. - Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. - Харків, 2000.- 20 с.

207. Смирнов В.Н. Понятие правонарушения в сфере трудовых отношений// Правоведение. - 1968. - N2. - С.96.

208. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р., №14 “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками”// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. - К.: вид-во “Право”, 1995. - С.109-119.

209. Юридичний словник. - К.: УРЕ, 1974. - 848 с.

210. Притыка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Договорное право: Общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины. - Киев-Севастополь, Институт юридических исследований, 2002. - 880 с.

211. Иванов С.А. Кризис советского трудового права// Советское государство и право. - 1990. - №7. - С.39-47.

212. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: поиск концепции// Советское государство и право. - 1990. - №7. - С.47-56.

213. Прозоров В.Ф. Правовые предпосылки экономической независимости индивида// Советское государство и право. - 1990. - №6. - С.8-16.

214. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права// Право України. - 2000. - №7. - С.49-50.

215. Гевел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору// Право України. - 2000. - №12. - С.55 - 59.

216. Процевський О. Про предмет трудового права України// Право України. - 2001. - №12. - С.81- 86.

217. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23. - С.178.

218. Кузніченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України. - Харків, “Основа”, 2002. - 164 с.

219. Указ Президента України “Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України” від 16 березня 1995 р.// Урядовий кур’єр, 1995, 18 березня.

220. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст. 21 КЗпП України (справа про тлумачення терміну “законодавство”) від 9 липня 1998 року// Офіційний вісник України. - 1998. - №32.- Ст.1209.

221. Барабаш А.Т. К вопросу о понятии дисциплинарного проступка рабочих и служащих// Правоведение. - 1965. - №5. - С. 65-70.

222. Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №2. - С.24-31.

223. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. - Юрінкомінтер, К.: 1998. - 272 с.

224. Див.: Узагальнення практики розгляду судами справ про відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я і заподіянні смерті громадянинові, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. - Архів Верховного Суду України. - 2000.

225. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1992 р. з наступними змінами і доповненнями “Про практику розгляду судами трудових спорів”// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. - К.: вид-во “Право”, 1995.- С.166-183.

226. Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” від 19 жовтня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 49. - Ст.422.

227. Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р., № 159. - Офіційний вісник України. - 2001. - №8. - Ст.322.

228. Ухвала Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 23 січня 2002 року. - Архів Верховного Суду України. - Ухвали, 2002, справа №6-4031 кс 01.

<< |
Источник: Хуторян Наталія Миколаївна. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2002. 2002

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -