<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Досліджуючи проблеми, які увійшли до 2 розділу дисертаційної роботи, ми прийшли до наступних висновків:

1. При встановленні податків та зборів, визначенні бази оподаткування, законодавець повинен передбачати зв’язок між рівнем податкового навантаження та рівнем бюджетних надходжень.

На сьогодні такий взаємозв’язок розкривається через принцип фіскальної достатності, відповідно до якого встановлення податків та зборів повинно відбуватися з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями.

2. Звертаючись до змісту нормативних приписів формуючих положення щодо принципів бюджетної системи України, ми можемо говорити, про існування певної групи принципів які впливають не лише на побудову бюджетної системи, а й на її функціонування, окремо зачіпаючи питання пов’язанні з оподаткуванням. Чинний Бюджетний кодекс України закріплює такі принципи бюджетної системи: 1) принцип єдності бюджетної системи України; 2) принцип збалансованості; 3) принцип самостійності; 4) принцип повноти; 5) принцип обґрунтованості; 6) принцип ефективності та результативності; 7) принцип субсидіарності; 8) принцип цільового використання бюджетних коштів; 9) принцип справедливості і неупередженості; 10) принцип публічності та прозорості.

3. Принцип фіскальної достатності оподаткування неможливо розглядати у відриві від принципу самостійності здійснення бюджетного процесу. Така самостійність повинна розглядатися на всіх рівнях здійснення бюджетного процесу. Це означає, що кожне адміністративно-територіальне утворення в Україні наділено правом на формування власного бюджету. Така самостійність прослідковується не лише в наявності певної суми коштів належної конкретному суб’єкту, а й в самостійності здійснення бюджетного процесу відносно власного бюджету. Конкретизація цього принципу відбувається у п. 3 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, де зазначається, що Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.

4. Принцип економічності оподаткування помилково вважається лише принципом щодо забезпечення позитивного балансу між витратами на адміністрування конкретного податку та коштами, зібраними за результатами такого адміністрування. Такий підхід відповідає лише одній функції податків - забезпечення держави належною кількістю коштів з метою функціонування власних інститутів. Водночас, податки виконують і іншу функцію, наприклад, регулятивну. За такої ситуації податки спрямовані на стимулювання платників податків до певних дій або, навпаки, на утримання від вчинення певних дій. При такому науковому підході, зовсім необов’язково щоб податки були самоокупними.

5. Принцип економічності оподаткування повинен розглядатися не лише як принцип спрямований на забезпечення встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування, а й як принцип спрямований на забезпечення економічних інтересів зобов’язаної сторони податкових правовідносин (платника податків), стимулювання діяльності такого суб’єкта. Тобто принцип економічності оподаткування повинен забезпечувати існування такого податкового законодавства, відповідно до якого забезпечувалися б і інтереси платника податків щодо обрання та використання ним законних правових механізмів мінімізації власного податкового навантаження.

6. В деяких випадках, відомий для вітчизняного податкового законодавства принцип економічності оподаткування, в зарубіжних податкових системах розкривається через інші визначення та правові конструкції. В США, наприклад, вже досить довгий час відома доктрина економічної сутності та ділової мети оподаткування. Для нашого наукового дослідження розгляд вказаної доктрини цікавий тим, що вона пропонує розглядати категорію «економічність» не лише відносно належного адміністрування податків та зборів контролюючими органами сфери оподаткування, а й відносно отримання певної податкової вигоди зобов’язаною стороною податкових правовідносин - платником податків.

7. Принцип фіскальної достатності оподаткування в Німеччині розділений на два самостійні принципи: принцип достатності фінансових ресурсів та принцип відповідності видаткових повноважень об’єму покладених задач. У свою чергу, поряд з наведеними вище принципами діє і принцип забезпечення фіскальної автономії, самостійності та незалежності. Взагалі питання щодо співвідношення дохідних та видаткових повноважень є однією з центральних проблем побудови будь-якого бюджету. В Німеччині, наприклад, такі питання розкладаються юридичною наукою в межах концепції «фінансового вирівнювання».

8. В Україні, на підставі принципу економічності оподаткування існує певне правове обмеження щодо встановлення економічно необгрунтованих податків та зборів. Як показує практика сучасного адміністрування податків та зборів, у деяких випадках, принцип економічності не враховується органами державної влади при встановлення тих чи інших податків та зборів. Яскравим прикладом тому може бути адміністрування в минулому такого місцевого збору, як збір з власників собак.

<< | >>
Источник: ВІНЦОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -