<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Досліджуючи проблеми, які увійшли до 1 розділу дисертаційної роботи, ми прийшли до наступних висновків:

1. Реалізація всієї сукупності принципів, шляхом яких формується фундамент системи оподаткування України, закріплено ст.

4 Податкового кодексу України. Спрямованість вихідних засад в регулюванні податкових відносин забезпечує вплив на діяльність всіх учасників податкових відносин, узгодження прав та обов’язків як блоку владних суб’єктів, так і кола зобов’язаних осіб.

2. Категорія «принципи оподаткування» є ширшою й об’ємнішою, ніж категорія «принципи податкового права». Це пояснюється тим, що принципи оподаткування є первинними, такими, що властиві початковому етапу історичного розвитку, безпосередньо пов’язані з економічним рівнем держави. Ці принципи формуються в процесі генезису економіки і фінансової науки, а потім знаходять своє відображення у принципах податкового права. Принципи оподаткування відбивають більше економічну, ніж правову сторону справляння податків. Можна стверджувати, що вони передують принципам податкового права. Крім того, далеко не усі принципи оподаткування знаходять своє віддзеркалення в праві.

3. Принципи фіскальної достатності та економічності оподаткування поряд з принципами соціальної справедливості, нейтральності, стабільності, рівномірності та зручності оподаткування, фактично, орієнтовані на організацію законотворчого процесу та встановлюють базисні, обов’язкові умови при прийнятті актів податкового законодавства України.

4. Принцип фіскальної достатності є міжінституційним принципом завдяки якому формуються підстави узгодження збирання та витрачання коштів. Правова спорідненість принципу фіскальної достатності оподаткування з бюджетними правовідносинами, в першу чергу, витікає зі змісту пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, де фіскальна достатність визначається через встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями .

Безумовно, пошук балансу витрат бюджету та його надходжень не може відбуватися лише в площині податкового права. Питання принципу фіскальної достатності оподаткування знаходяться на межі бюджетного законодавства та податкового законодавства. Принцип фіскальної достатності більшою мірою закладає економічні підвалини побудови бюджетів різних рівнів, спрямовуючи їх на оптимальний баланс між витратами та надходженнями. Ураховуючи той факт, що податки та збори формують основну частину бюджетних надходжень, така ситуація є цілком зрозумілою.

5. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Наголос саме на незмінність

елементів податків та зборів важливий, з огляду на те, що саме через сукупність обов’язкових та додаткових елементів правового механізму податку формується сталий, діючий канал надходжень до бюджету, чим фактично забезпечується і належне застосування принципу фіскальної достатності оподаткування. Таким чином, усі податки мають єдину структуру, яка включає як обов’язкові (основні та додаткові), так і факультативні елементи.

6. Реалізація принципів податкового права підпорядковується певній послідовності. Така послідовність, полягає в тому, що податково-правові принципи першочергово реалізуються при встановленні податків та зборів. Наступний етап їх реалізації характеризується виконанням законодавчих приписів щодо сплати податків та зборів. У загальному вигляді, цей етап можна пов’язати з тим, що принципи податкового права реалізуються в межах певних податкових процедур - податковому процесі.

7. Адміністрування податків та зборів нерозривно пов’язано з багатьма принципами оподаткування. У першу чергу такими принципами є відомі вітчизняній правовій доктрині принцип економічності оподаткування та принцип справедливості. Розглядаючи економічність оподаткування як один із принципів побудови та функціонування податкової системи України, потрібно відзначити його вплив на досить розгалужений перелік суб’єктів. До таких суб’єктів можна віднести і вищий законодавчий орган у державі, який повинен забезпечувати належну реалізацію цього принципу при внесенні змін до податкового законодавства. Принципу економічності оподаткування повинна підпорядковуватися і діяльність контролюючих органів. Така діяльність, на нашу думку, має організовуватися на засадах прозорості та можливості контролю з боку громадянського суспільства.

<< | >>
Источник: ВІНЦОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -