<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР.

- 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

3. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2004 р. № 2542 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 37-38. – Ст. 189.

4. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня1992 року № 18-92// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №10. - Ст. 82.

5. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 27. - Ст. 181.

6. Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів”: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 38-39. - Ст. 449.

7. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 46. – Ст. 345.

8. Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 2. - Ст. 10.

9. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. − № 6. - Ст. 37.

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради Україна. – 2003. - № 31-32. — Ст. 263.

11. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.

12. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України (в редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.97): // Відомості Верховної Ради України.

– 1997. – № 27. – Ст. 181.

13. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 р. № 889 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. – Ст. 308.

14. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 21. - Ст. 156.

15. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України № 2181-III від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №10. - Ст. 44.

16. Про систему оподаткування: Закон України в ред. Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16. - Ст. 119.

17. Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання: Наказ Державної податкової адміністрації № 166 від 30 травня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - № 28. – С. 390.

18. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ: Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 р. № 232 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 32. — Ст. 94.

19. Про затвердження Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток: Наказ Державної податкової адміністрації від 12 серпня 1997 р. № 293 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 34. - Ст. 181.

20. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. № 1104 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 41. – С. 26.

21. Про затвердження Положення про картку фізичної особи — платника податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 27 січня 1998 р. № 43 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 8. - Ст. 314.

22. Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації від 3 серпня 1998 р.

№ 380 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 36. - Ст. 1333.

23. Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів): Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 р. № 80 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 11. - Ст. 431.

24. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: Наказ Державної податкової адміністрації від 1 березня 2000 р. № 79 // Офіційний вісник України. - 2000. - №14. - Ст. 584.

25. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України від 2 березня 2001 р. № 82 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 12. - Ст. 509.

26. Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури: Наказ Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2001 р. № 182 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. - Ст. 1007.

27. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 18 вересня 2001 р. № 378 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 44. - Ст. 1997.

28. Порядок застосування адміністративного арешту активів платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 25 вересня 2001 р. № 386 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 41. - Ст. 1873.

29. Про внесення змін до Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів: Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2002 р. № 140 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 17. – Ст. 919; // Офіційний вісник України. – 2002. – № 19.

30. Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 р.

№ 451 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 44. – Ст. 2319.

31. Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин: Наказ Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 2004 р. № 562 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 41. – Ст. 2749.

32. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів): Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 619 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 30. – Ст. 1803.

33. Про визнання недійсними другої податкової вимоги та рішень про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу: Постанова Вищого господарського суду України від 27 липня 2005 р. № 34/436а.

34. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів: Роз’яснення Вищого арбітражного суду № 02-5/35 від 26.01.2000 р. (із змін. і доп.) // Юридичний вісник України. – № 25. – 2002.

35. Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 10 серпня 2005 р. № 327 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 2143.

36. Про затвердження Змін та доповнень до Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2005 року № 424 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 2809; Офіційний вісник України. – 2005. – № 45.

37. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток: Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 2006 р.

№ 766 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 12.

38. Про затвердження Регламенту адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів): Наказ Державної податкової адміністрації України від від 9 лютого 2006 р. № 62 // Вісник податкової служби України. – 2006. – № 9.

39. Щодо застосування податкового векселя при сплаті ПДВ при імпорті товарів на митну територію України: Лист Державної податкової адміністрації України від 10 січня 2007 р. № 36/5/16-1516 // Галицькі контракти – Дебет–Кредит. – 2007. – № 8.

40. На доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. № 265/3/1-07 [щодо термінів сплати податкових зобов’язань та застосування вексельної форми розрахунку]: Лист Державної митної служби України від 15 січня 2007 р. № 11/4-15/283 // Бухгалтер. – 2007. – № 6.

41. Щодо застосування у 2007 році податкових векселів при імпортуванні товарів на митну територію України: Лист Міністерства юстиції України від 16 січня 2007 р. № 20-9-159(229) // Галицькі контракти – Дебет–Кредит. – 2007. – № 11.

42. Щодо застосування у 2007 році податкових векселів при імпортуванні товарів на митну територію України: Лист Міністерства фінансів України від 19 січня 2007 р. № 31-20020-3-8/209 // Галицькі контракти – Дебет–Кредит. – 2007. – № 9.

43. Про схвалення Концепції реформування податкової системи: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 13. – Ст. 481.

44. У справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб): Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2001 від 30.05.2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 3.

45. Постанова Вищого господарського суду України № А-27/194-04 від 20.07.2005 р.

46. Постанова Вищого господарського суду України № 05-6-11/664 від 22.03.2005 р.

47. Постанова Вищого господарського суду України № 34/436а від 27.07.2005 р.

48. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

49. Авер’янов В.Б. Зміна домінант у доктринальному тлумаченні предмета адміністративного права // Правова держава: Щорічн. наук. пр. 2005. - Вип. 16. – 672 с.

50. Авер’янов В.Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права // Правова держава: Щорічник наукових праць. - 2001. Вип. - 12. – 732 c.

51. Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. - М., 2000. – 726 с.

52. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2001. – 728 c.

53. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – 896 с.

54. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

55. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юрид. л-ра, 2007. – 312 с.

56. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. - 383 с.

57. Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Юрид. лит., 1982. - Т .2. – 360 с.

58. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Учен. труды СЮИ. – Т.1. – Свердловск, 1969.

59. Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2 т. – Т.1. – М. – 1968.

60. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. – Свердловск, 1973. – 401 с.

61. Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит. – 1975. – 258 с.

62. Ардакшин В.Д. О принуждении по советскому праву // Советское государство и право. – 1970. – № 7. – С. 36-39.

63. Ашомко Т.А., Проваленко О.М. Налоговый кодекс: правонарушение и ответственность. - М. – 2001. – 80 с.

64. Байтин М. И., Яковенко О. В. Теоретические вопросы правовой процедуры // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 93- 98.

65. Баландин В.Н., Павлушина А.А. О видах юридического процесса // Правоведение. – 2002. – № 4 (243). – С. 22-33.

66. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

67. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебн. для вузов. – М.: БЕК, 1997. – 368 с.

68. Бахрах Д.Н. Общая и специальная жалобы // Правоведение. – 1987. – № 6. – С. 35-43.

69. Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопроизводство // Журнал российского права. – 2000. – № 9. – С. 6-17.

70. Бахрах Д.Н., Боннер А.Т. Административная юстиция: развитие и проблемы совершенствования // Советское государство и право. – 1975. – № 8. – С. 13-21.

71. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Производство по делам об административных правонарушениях (Пособие для слушателей народных университетов). – М.: Знание, 1989. – 96 с.

72. Бачурин Д.Г. Основные элементы налогового процесса // Налоговое планирование. – 2001. – № 3. – С. 39-46.

73. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учеб. пособ. / Под общ. ред. С.В. Кивалова. – Одесса: Юрид. л-ра, 2000. – 224 с.

74. Бекерская Д.А. Финансовое право в XXI веке: основные проблемы и пути развития // Финансовое право. – 2005. – № 1. - С. 2-3.

75. Бекерська Д.А. Нововведення в механізмі адміністрування податків // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 12. – C. 39-43.

76. Белых В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России. – М.: Норма, 2004. – 320 с.

77. Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и право. 2003. – № 4. – С. 19-25.

78. Берназюк Я. Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов’язку по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) // Право України. – 2004. – № 1 . http://lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/0401/09.htm

79. Битяк Ю.П., Зуй В.В, Административное право. (Общая часть): Учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 1999. – 224 с.

80. Біла Л.Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа: Науково-аналітичний журнал. - 2002. - № 5. - C. 93-97.

81. Біла Л.Р. Провадження щодо призначення на посади державних службовців // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. - 2001 - 2003. - Вип. 16. - С. 190-197.

82. Білоус Ю. Якщо є проблеми із формами податкової звітності // Дебет-Кредит (Школа бухгалтера). – 2002. – № 11. http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0999.html#top

83. Боднарук Ю.В. Податкове та адміністративне процесуальне провадження: питання розмежування // Митна справа. - 2007. - № 4. – С. 40 -44.

84. Боднарук Ю.В. Характеристика провадження щодо визначення суми податкового провадження // Митна справа. - 2007. - № 5. – С. 20-26.

85. Боднарук Ю.В. Проблема процесуальної відповідальності в податковому праві // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листоп. 2007 р. / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП “Укртехнопрінт”, 2007. – С. 149-152.

86. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: Юрид. лит. 1975. – 175 с.

87. Бондаренко О.І., Баранцев П.П. Ринок нерухомості. Оподаткування. Обов’язкові збори та платежі. Адміністративна та кримінальна відповідальність. – Луганськ: Промдрук ДСД “Лугань”, 2000. – 256 с.

88. Борисова Л.Н. Общая теория процессуальных норм права: Дис. … канд. юрид. наук. – Ростов – н/Д. – 2004. – 169 с.

89. Братусь С. Н. Имущественные и организационные отношения и их правовое регулирование в СССР: Вопросы общей теории советского права: Сб. статей / Под ред. С.Н. Братуся. – М., 1960. – 405 с.

90. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Комментарий к налоговому кодексу Российской Федерации, части первой с постатейными материалами официальных органов / Под ред. А.В. Брызгалина и А.Н. Головкина. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Аналитика–Пресс, 2001.

91. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация / В.В. Бурцев – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – С. 245-279.

92. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики.- Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2003. – 384 с.

93. Воловик Е. Обслуживание налогоплательщиков в Дании / Налоговый вестник. – 1996. – № 1. – С. 38-40.

94. Воложанин В.П. Применение санкций при совершении правонарушений / В.П. Воложанин, Л.А. Солдатова // Российский юридический журнал. –1998. – № 4. – С.107-110.

95. Воложанин В.П. Санкции в гражданском процессуальном праве // Российский юридический журнал. – 1997. – № 3. – С. 112-115.

96. Воронова Л. К. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. пр. - 1993 - 2003. № 2. - C.313-325.

97. Воронова Л.К. Про вдосконалення фінансового законодавства // Проблеми фінансового права. - Вип. 1. – Чернівці: Рута, 1996. – С. 16-24.

98. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

99. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособ. – Харьков: Легас, 2003. – 360 с.

100. Вятчин В.А. Роль неустойки в условиях свободы договора: Дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 1998. – 209 с.

101. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута. – 2002. – 392 с.

102. Галаган И. А. Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в “непроцессуальных отраслях”) / И.А. Галаган. – Воронеж: ВГУ, 1985. - 208 с.

103. Галаган И. А., Василенко А. В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Гос-во и право. - 1998. - № 3. – С. 12-19.

104. Галаган И.А., Глебов В.П. Процессуальные нормы и отношения в советском праве. – Воронеж. – 1985. – 208 с.

105. Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. – В 2 ч. – Ч. 1. Теория государства. - Ч. 2. Теория права. - М., 1996. – 326 с.

106. Голоскубова Н. Податковий ПДВ­вексель: погашаємо по­новому. Бухгалтерський тиждень. - 2005. - № 33 (189). - С. 16.

107. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративний процес: Навч. посіб. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

108. Горшенев В.М. Организационные отношения в предмете правового регулирования / Вестник Ярославского университета. – Вып. 1. – Ярославль. – 1972.

109. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – М., 1972. – 258 с.

110. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.

111. Гражданское право: Учебник. - Ч. 1. - 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. А.Л. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 1997.

112. Гражданское процессуальное право России: Учебн. для вузов / Под ред. М.С. Шакарян. - М.: Былина, 1998. – 504 с.

113. Греца Я.В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин: Дис… канд. юрид. наук. – Ужгород, 2006. – 198 с.

114. Гудимов В.И. Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика. Дис… канд. юрид. наук. – Воронеж, 2005. – 268 с.

115. Деготь Б. Налоговые процессуальные нормы // Налоги и налогообложение. – 2006. – № 1. – С. 33-38.

116. Деготь Б.Е. Налоговое исполнительное производство [Электронный ресурс] // Налоги и налогообложение. – 2005. – № 9.

117. Деготь Б.Е. Налоговое контрольное производство // Финансовое право. – 2003. – № 5. – С. 27-32.

118. Демократические основы советского социалистического правосудия (П. П. Гуреев, В.П. Каминская, Л. А. Мельников, В. М. Савицкий) / Под ред. М.С. Строговича. – М.: Наука, 1965. – 392 с.

119. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

120. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (право). – № 3. – 2005. http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/3(30)/Pravo/dmytrenko.php

121. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М. – Юрид. лит. – 1973. – 192 с.

122. Долгий О., Новицький А. Правові аспекти застосування податкової застави // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (право). – № 5. – 2004. http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/1(27)/Pravo/dolgij.php

123. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібн. для студ. - Львів: Астролябія, 2002. - 222 с.

124. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность // Государство и право. – 1999. – № 7. – С. 93-96.

125. Закон про адміністративні процедури кантона Базель-Ланд (Швейцарія). Систематизиоване зібрання законодавства - № 175; Хронологічне зібрання законодавства 29.677 від 13 липня 1988 р .

126. Запольский С. В. О предмете финансового права // Правоведение. – 2002. – № 5 (244). – С. 25 – 30.

127. Имре Сабо. Основи теории права: Пер. с венг. — М.: Прогресс, 1974.

128. Имыкшенкова Е.А. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов по налоговому законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2004. – 25 с.

129. Івакін О.А. Діалектична філософія: Монографія. – Одеса: Юрид. л-ра. – 2003. – 352 с.

130. Іванов Ю. Коментар до ст. 9 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // Бухгалтерія: Зб. систематизованого законодавства. – 2002. – № 16/1.

131. Калинина Л.А. Некоторые современные проблемы административной ответственности за нарушения финансового и налогового законодательства // Законодательство. – 1999. – № 8. – С. 32-36.

132. Карасева М. В. Финансовое право – политически “напряженная” отрасль права // Государство и право. – 2001. – № 8. – С. 60-67.

133. Карасева М. В. Финансовое право. Общая часть. – М., 1999. – 256 с.

134. Карасева М. Налоговый процесс – новое явление в праве // Предприятия и налоги. – 2003. – № 6. – С. 53-59.

135. Карасева М.В. Налоговый процесс – новое явление в праве // Хозяйство и право. – 2003. – № 6. – С. 53 – 61.

136. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. — М.: НОРМА ИНФА, 2001. – 283 с.

137. Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку. Дис… канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2005. – 202 с.

138. Ківалов С.В. Теоретичні питання державного контролю як засобу забезпечення законності у сфері державного управління // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 2002. - Т.3. - 2004. - С. 3-20.

139. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

140. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. – М., 1967. – 160 с.

141. Козюбра М. Правовий закон: проблеми критеріїв // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2. - С. 83-96.

142. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

143. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

144. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. – М.: Изд-во “Спарк”, Юридическое бюро “Городец”, 1997. – 588 с.

145. Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры / П.И. Кононов // Государство и право. – 2001. – № 6. – С.16-23.

146. Кострова Н. М. Процессуальные нормы в структуре советского права // Правоведение. – 1983. – № 3. – С. 43-48. http://web1.law.edu.ru/article / article.asp?articleID=186435

147. Красавчиков О. А. Структура предмета гражданско-правового регулирования общественных отношений: Сб. учен. труд. СЮИ. – Вып. 13. – 1970. – С. 16-21.

148. Криницький І. До питання щодо принципів податково-процесуального права // Вісник прокуратури. - 2006. - № 10. - С. 103-107.

149. Криницький І. Є. Особливості податково-процесуальних правових норм // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 6. - С. 70-72.

150. Криницький І.Є. До питання про галузеву належність податкового права // Держава і право: Юридичні і політичні науки: Зб. наук. пр. - 2001. - Вип.13. 568 с. - C. 326-331.

151. Криницький І.Є. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 11. - С. 19-22.

152. Кролик Л. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1996.

153. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебн. для вузов. - М. – 2004. – 704 с.

154. Круглі столи: Здобутки та недоліки Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” (Початок).

155. Кузнеченкова В.Є. Налоговый процесс: современная концепция правового регулирования: Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.14. – М.: РГБ, 2005. – 506 с.

156. Кузнеченкова В.Е. Право на обжалование в системе категорий налогового процесса // Финансовое право. – 2004. – № 5. – С. 44-47.

157. Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. – М.: Учеб.-консульт. центр “ЮрИнфоР”. – 2001. – 360 с.

158. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. - М., 2001. – 256 с.

159. Кучерявенко Н.П. Особенности правового регулирования динамики налоговой обязанности / Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Д.В. Винницкий. – СПб., 2006. – С. 58-65.

160. Кучерявенко М. Зміст і класифікація принципів у податковому праві // Право України. - 2002. - № 2. - С. 39.

161. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. – М.: Юрид. лит., 1988. – 320 с.

162. Лазарев И.М. Место административных процедур в системе юридического процесса // Административное и информационное право (состояние и перспективы развития): Сб. статей. – М.; Изд-во Академического правового ун-та, 2003. – С. 205-211.

163. Латыпова Е.У. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: финансово-правовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – 31 с.

164. Леушин В.И. Правовые отношения // Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 2000. – 616 с.

165. Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні. Теорія та практика правового регулювання: Монографія. – 2006. – 367 с.

166. Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. – М., 1976. – 168 с.

167. Макаренко Т.Н. Налоговый процесс и налоговое производство / Т.Н. Макаренко // Финансовое право. – 2002. – № 3. - С. 25 - 30.

168. Макаренко Т.Н. Ответственность за совершение налогового правонарушения (теоретический аспект) // Финансовое право. – 2003. – № 5. – С. 38.

169. Малеин Н.С. Об институте юридической ответственности // Юридическая ответственность: проблемы и перспективы. Труды по правоведению. – Тарту, 1989. – С. 30-31.

170. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М.: Юрид. лит., 1985. – 191 с.

171. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-метод. пособ. / А.В. Малько. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001.

172. Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. - Т. 1.

173. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО “ТК Велби”, 2002. – 640 с.

174. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория права и государства: Учебник. – М.: Юристъ. – 2002. – 512 с.

175. Махина С.Н. Административный процесс: Проблемы теории, перспективы правового регулирования / С.Н. Махина. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 232 с.

176. Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом обществе: Учеб. пособ. – Ярославль, 1976. – 116 с.

177. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособ. - 2-е изд. доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 352 с.

178. Мінаєва О. Правове регулювання податкового обліку в Україні // Зб. наук. пр. “Науковий вісник”. – 2004. – № 4 (26) http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/4(26)/Pravo/minaeva.php

179. Мороз Є.С. Податкові перевірки: поняття та особливості правового регулювання // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (право). – № 1. – 2005. http:// www.asta.edu.ua /vidan/nau_visn/1(28) / Pravo / Moroz.php

180. Мороз Я. Коментар Змін та доповнень до Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків // Вісник податкової служби України. – 2005. – № 43 (373).

181. Мурадьян Э.А. О судебных процедурах / Э.А. Мурадьян // Советская юстиция. – 1988. – № 9. - С. 10 - 11.

182. Налоги и налоговое право: Учеб. пособ. / Под ред. А В. Брызгалина. – М., 2000.

183. Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с.

184. Налоговое право России: Учебн. для вузов. / Отв. ред. Ю.А. Крохина. - М.: Норма, 2006.

185. Налоговое право Украины: Учеб. пособ. – Х.: ООО “Одиссей”. – 2004. – 168 с.

186. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Юристъ, 2005. - 591 с.

187. Налоговый кодекс Российской Федерации.: Постатейный комментарий / Под общ. ред. В.И. Слома. - М.: Изд-во “Статут”, 1999. – 396 с.

188. Налоговый процесс: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2004. – 192 с.

189. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

190. Ногина О.А. О налоговом и бюджетном процессах // Правоведение. – 2002. - № 5 (244). – С. 88-93.

191. Ногина О.А. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и налоговых представителей // Налоговое право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.А. Шевелева. – М., 2001. – 490 с.

192. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ. – 1994. – 360 с.

193. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1988. – 750 с.

194. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел / Ю.К. Осипов. - Свердловск, 1973.

195. Основы права: Учеб. пособ. для средн. спец. учеб. завед. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ. – 2001. – 448 с.

196. Основы теории государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Высш. шк., 1982. – 374 с.

197. Павлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы развития: Дис. … д-ра юрид. наук. – Самара. – 2005. – 459 с.

198. Панова И.В. Юридический процесс: Монографія – И.В. Панова. – Саратов, 1998. – 479 с.

199. Панова И.В. Производство по делам об административных правонарушениях: Моногр. – Саратов: Приволж. Книжн. изд-во, Изд-во “Светопись”, 1999. – 191 с.

200. Пархоменко-Цироциянц С.В. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. – Одеса. – 2005. – 192 с.

201. Парыгина В.А. Российское налоговое право. Проблемы теории и практики: Учеб. пособ. – М.: Статус Кво 97, 2005. – 336 с.

202. Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування // Право України. – №3. – 2004. – С. 23-25.

203. Пащенко О.П. Правове регулювання процесу фінансового контролю (за законодавством України): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2005 р. – 17 с.

204. Пепеляев С.Г. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений (комментарий к главе 15 части первой Налогового кодекса РФ) / Налоговый вестник. – 2000.

205. Передернин А.В. Некоторые правовые проблемы налогового администрирования / Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. ред. Д.В. Винницкий. – СПб., 2006. – С. 176-186.

206. Петрова Г.В. Ответственность за нарушение налогового законодательства. – М., 1995. – 143 с.

207. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1971. – 312 с.

208. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін..; За заг. ред. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

209. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.

210. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. – М., 1991. – 143 с.

211. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. — М.: Новый Юрист, 1999. – 240 с.

212. Процессуальные нормы бюджетного права / А. Пауль – СПб: Питер, 2000. – 208 с.

213. Рабинович П. М. Упрочение законности - закономерность социализма (Вопросы теории и методологии исследования). – Львов. – 1975. – 260 с.

214. Рибій В., Коломієць В., Комишева Л. Практика застосування адміністративного арешту активів платника податків // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3 (33). – С. 109-110.

215. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. – Ірпінь, 2002. – 454 с.

216. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит. 1964. – 158 с.

217. Сандевуар П. Юридические процедуры во французском праве. Российско-французская серия учебных и информационных материалов. - № 29. – Изд-во Французской организации технического сотрудничества, 1994.

218. Сафонова И.С. Камеральная налоговая проверка / И.С. Сафонова // Российский налоговый курьер. – 2000. – № 4. – С. 24-25.

219. Сергиенко Л.А. Управленческие процедуры / Л.А. Сергиенко. – М., 1988.

220. Сергиенко Р. А. Организация как субъект налогового права: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.14, Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2003.

221. Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). – М.: Юрид. лит., 1982.

222. Смирнов А.В. Административная ответственность за нарушения налогового законодательства. - М.: Антропософия, 1995. - 127 с.

223. Смирнов А.В. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. — М.: ПРИОР, 1999. – Ч. 1. – 191 с.

224. Советский гражданский процесс: Учебник. / Под ред. К.И. Комиссарова и В.М. Семенова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрид. лит. – 1988. – 480 с.

225. Советское гражданское право / Под ред. В.А. Ряшенцева: В 2 ч. – Ч.1. – М.: Юрид. лит. – 1986.

226. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2004. – 540 с.

227. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. – М.: Юрид. лит., 1968. – 144 с.

228. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. - Т. ІІ: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – М.: Изд-во НОРМА (Издат. гр. НОРМА - ИНФРА), 2002. – 600 с.

229. Старилов Ю.Н. Нарушения налогового законодательства и юридическая ответственность. — Воронеж: Изд. полиграф. фирма “Воронеж”, 1995. – 284 с.

230. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП “Укртехнопрінт”, 2007. – 410 с.

231. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд., стер. – М.: ЗАО “Юридический Дом “Юстицинформ”, 2002. – 592 с.

232. Тарасенко В. Повноваження органів державної податкової служби при погашенні податкових боргів (з урахуванням змін, внесених до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”) // Вісник податкової служби України.- 2005. – № 21 (351).

233. Тарасова В.А. Процедурная форма деятельности органов социального обеспечения // Сов. государство и право. – 1973. – № 11. – С. 112-113.

234. Тедеев А.А. К вопросу о понятии и способах защиты прав налогоплательщиков // Юрист. – № 1. – 2004. – С. 52-53.

235. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с.

236. Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Право и закон, 2002. – 576 с.

237. Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. Харьков: – Издат. объед. “Вища школа”, 1985. – 192 с.

238. Тимощук В. До проблеми правового регулювання адміністративно-процедурних відносин / Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції / Зб. наук. пр. – Київ : АДЕФ-Україна. – 2003. – С. 282-286.

239. Тимощук В. Основні засади правового регулювання адміністративних процедур // Офіційний сайт Центру політико-правових реформ www.centre@pravo.org.ua

240. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М., 2001. – 652 с.

241. Тотьев К. Способы обеспечения уплаты налогов в Налоговом кодексе Российской Федерации // Хозяйство и право. – 1999. – № 9. – С. 62-68.

242. Уголовный процесс: Учебн. для студ. юрид. вузов и ф-тов / Под ред. К.Ф. Гуценко. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. – 585 с.

243. Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу: Автореф. дис. … канд. юрид.наук Київ. 2000. – 16 с.

244. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. М.: Юристъ, 2002. – 592 с.

245. Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: ООО ТК “Велби”, 2003. – 432 с.

246. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. - М: Юристъ. – 2006. – 592 с.

247. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 600 с.

248. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

249. Фінансове право: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

250. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівн. авт. колект. і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма „Консум”. – 1999. – 542 с.

251. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – 351 с.

252. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – 328 с.

253. Царьова Л.К. Адміністрування податків в Україні: поняття та правова природа // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 18: Зб. наук. пр. - 2003 – 968 с. - С. 299-304.

254. Царьова, Л.К. Адміністрування податків в Україні як елемент державного адміністрування // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – 1997. – 2003. – Вип. 19. - С. 68-72.

255. Цивільне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Н. О. Саніахметової. — К: Істина, 2003. – 776 с.

256. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М., 1973. – 563 с.

257. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. – М.: Госюриздат. – 1960. – 190 с.

258. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации / С.О. Шохин. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 234 с.

259. Шпак С. Продовжуємо роботу з боржниками. http://www.dpa.pi.net.ua/news_reg/2006/rn11.htm

260. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: Дисс… канд. юрид. наук. – М., 2001. – 200 с.

261. Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. – М.: Госюриздат. – 1956. – 439 с.

262. Юридическая процессуальная форма: Теория и практика. – М., 1976 – 280 с.

263. Rafafaelli L. Candono fiscale 1999. – Milano: Il Mondo, 2000.

264. http://search.liga.net/IMAGES/group.doc (склад робочої групи затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2007 р. № 64-р)

265. http://news.liga.net/resources/files/2r1704.doc

266. http://www.dpa.pi.net.ua/news_reg/2006/rn11.htm

267. http://zakony.com.ua/dict-12217.html

<< |
Источник: Боднарук Юрій Володимирович. ПОДАТКОВІ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2008. 2008

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -