<<

Приложения

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент фінансів

пп.

Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 6 поверх, м. Харків, 61022, тел./факс: 705-01-10 E_mail: uprfin@kharkivoda. eov.иа. код ЄДРПОУ 02316575

/V ДУ. оЮ/6 № 0^-03 - MfaL

від

на№

АКТ

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Желтобрюх Ірини Леонтіївни на гему:

“Розсуд в податковому правозастосуванні”

До Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації надійшли матеріали дисертаційного дослідження Желтобрюх Ірини Леонтіївни на тему: “Розсуд в податковому правозастосуванні”, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право: інформаційне право.

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження Желтобрюх Ірини Леонтіївни використовуються співробітниками Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового законодавства України з метою збільшення надходжень від податків та зборів до дохідної частини бюджету, оптимізації діяльності контролюючих органів, їх орієнтації на більш професійне спілкування з платниками податків.

Практичне впровадження до чинного податкового законодавства України пропозицій, що містяться в дисертації Желтобрюх Ірини Леонтіївни, дозволить вдосконалити механізми функціонування контролюючих органів, підвищить професійний рівень співробітників таких органів.

С.І. Овсиншков

Директор Департаменту

*крА'т'

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

08201, Київська область, м. Ірпінь, вул.

Університетська, 31 тел./факс: +38 (04597) 60-294, e-mail: zagvid@nusta.edu.ua, ЄДРПОУ 40233365

/X 03 dO/6^ ¥60/0/ -old

на____________________________________________________

У спеціалізовану вчену раду

Про впровадження результатів дисертаційної роботи в навчальний процес

ДОВІДКА

Матеріали і положення дисертаційної роботи Желтобрюх Ірини Леонтіївни на тему: “Розсуд в податковому правозастосу ванні”, використовуються в навчальному процесі Університету державної фіскальної служби України при викладанні дисциплін „Податкове право”, „Фінансове право” та відображені у навчально-методичній літературі для лекційних та семінарських занять.

Цінність наукових здобутків Желтобрюх Ірини Леонтіївни полягає в тому, що результати її роботи можуть використовуватися при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового законодавства України з метою збільшення надходжень від податків та зборів до дохідної частини бюджету, оптимізації діяльності контролюючих органів, їх орієнтації на більш професійне спілкування з платниками податків.

Практичне впровадження до чинного податкового законодавства України пропозицій, що містяться в дисертації Желтобрюх Ірини Леонтіївни, дозволить вдосконалити механізми функціонування контролюючих органів, підвищить професійний рівень співробітників таких органів.

Шевчук О.А.

<< |
Источник: ЖЕЛТОБРЮХ ІРИНА ЛЕОНТІЇВНА. РОЗСУД В ПОДАТКОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь - 2016. 2016

Еще по теме Приложения:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -