<<

Приложения

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент фінансів

пл.

Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 6 поверх, м. Харків, 61022, тел./факс: 705-01-10 E_mail: iwrfin @ kharkivoda. eov. иа. код ЄДРПОУ 02316575

■ м>______

на №_______________________________ від_________

АКТ

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Вінцової Дар’ї Сергіївни на тему: “Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування”

До Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації надійшли матеріали дисертаційного дослідження Вінцової Дар’ї Сергіївни на тему: «Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право.

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження Вінцової Дар'ї Сергіївни використовуються співробітниками Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства України з метою збільшення надходжень від податків та зборів до дохідної частини бюджету, збалансування витрат на адміністрування податків.

Практичне впровадження до чинного податкового законодавства України пропозицій, що містяться в дисертації Вінцової Дар’ї Сергіївни, дозволить вдосконалити механізми адміністрування податків та зборів, що матиме наслідком підвищення рівня податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Дире

о р

Де

іртаменту

С.І. Овсяннікоіз

Затверджую: Віце-президент Київського міжнародного університету

Шумигора JT.I. M •' 2016

ЛК

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Вінцової Дар"ї Сергіївни

на тему "Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності

оподаткування"

Комісія у складі проректора з навчально-методичної роботи к.ю.н., професора Л.А.Сидорчука - голова комісії, проректора з навчально - виховної роботи к.ю.н., доцента Т.В.Данченко - член комісії, в.о. директора юридичного інституту к.ю.н., О.Д. Водянок - член комісії. 1ІИМ актом засвідчує, що результати дисертаційного дослідження Вінцової Дар"і Сергіївни на тему "Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування" використовуються у навчальному процесі викладачами кафедри публічно - правових дисциплін Київського міжнародного університету при підготовці та викладанні дисциплін "Податкове право", "Фінансове право", та відображені у навчально-методичній літературі для лекційних та семінарських занять.

Голова комісії: Члени комісії

. Л.А. Сидорчук

Т. В. Данченко О.Д. Водянок

<< |
Источник: ВІНЦОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме Приложения:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -