<<
>>

3.2.4. Фонд надходження земельного податку.

Фонд находження земельного податку є сукупністю бюджетів різних рівнів, до яких, згідно з чинним законодавством, зараховуються грошові надходження від його сплати. Земельний податок – це загальнообов’язковий платіж до бюджету.

Він може надходити в загальнодержавний чи місцеві бюджети, може розподілятись між ними. При цьому він залишається безадресним фінансовим інструментом держави [25; 228][405]). Як справедливо відзначає Д.А. Бекерська, суми податку надходять тільки до бюджету, без права зарахування їх до позабюджетних фондів або до інших державних цільових фондів [12][406]). Тому фонд надходження податкових сум, порядок їх зарахування повинні бути чітко врегульовані чинним законодавством.

Фонд надходження земельного податку закріплюється Законом України „Про плату за землю”. Стаття 20 даного Закону вказує, що податкові суми від його сплати зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів сільської, селищної міської Ради, на території яких знаходяться земельні ділянки [442][407]). Однак Законами України „Про Державний бюджет України на 2000 рік” та „Про Державний бюджет України на 2001 рік” дію ст. 20 Закону України „Про плату за землю” призупинено відповідно на 2000-2001 роки. Згідно з даними Законами, суми від сплати земельного податку зараховувались до бюджетів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя [461; 463][408]). Завершеного вигляду законодавча регламентація фонду надходження земельного податку набула з прийняттям Бюджетного кодексу України. Виходячи з аналізу п.2. ч.1. та п.2. ч.2. ст. 66, а також п.2.ч.1. ст. 69, очевидно, що суми надходжень від його сплати розподіляються наступним чином. В містах Києві та Севастополі надходження від сплати земельного податку зараховуються у повному розмірі до бюджетів цих міст.

До бюджетів республіканського Автономної республіки Крим та міст обласного значення зараховується 75 відсотків загального розміру даних надходжень. До бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань – 60 відсотків надходжень. До бюджетів Автономної республіки Крим та обласних бюджетів – 25 відсотків надходжень. До районних бюджетів – 15 відсотків надходжень [429][409]).

Закріплення Бюджетним кодексом України порядку розподілу коштів від сплати земельного податку між бюджетами різних рівнів дає підстави для наступних висновків. По-перше, на основі чинного нормативно-правового регулювання земельний податок є закріпленим пропорційним податком. Тобто, таким, суми надходжень якого розподіляються між державним і місцевими бюджетами або між місцевими бюджетами в сталій пропорції, затвердженій постійним законодавчим актом [76][410]). По-друге, всі надходження від сплати земельного податку у повному обсязі потрапляють до місцевих бюджетів різних рівнів, хоч Закон України „Про систему оподаткування” в ст. 14 визначає земельний податок як загальнодержавний [444][411]). Зарахування податкових сум до місцевого бюджету зовсім не означає, що даний податок є місцевим. Як ми вже вище вказували, земельний податок встановлений законодавчим органом держави – Верховною Радою України, введений в дію Законами України і сплачується на всій території держави. Тому йому властиві всі ознаки загальнодержавного податкового платежу.

Таким чином, фондом надходження земельного податку ми можемо визначити централізовані фонди коштів, якими, згідно з чинним законодавством, є місцеві бюджети різних рівнів. Оскільки земельний податок є загальнодержавним податковим платежем, за державою залишається право вносити відповідні зміни у його правову регламентацію, в тому числі й щодо адресності і порядку зарахування податкових надходжень від його сплати.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме 3.2.4. Фонд надходження земельного податку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -