<<
>>

3.1.6. Пільги щодо сплати земельного податку.

Проблема податкових пільг є однією з найбільш дискусійних у сучасній фінансово-правовій науці і практиці. Особливо гострою дана проблема є стосовно сплати земельного податку. Показовим вже є той факт, що він займає третє місце у системі пільг щодо податків і зборів, після податку на додану вартість та податку на прибуток [415][367]).

Про теперішню роль пільг та їх взаємозв’язок з виконанням доходної частини бюджету говорить також те, що лише у Автономній Республіці Крим за 1998 рік обсяг пільг фізичним особам перевищує нараховану суму земельного податку на 4,9 млн. грн., або на 19,6 % (нараховано 26,2 млн. грн., сума пільг – 31,1 млн. грн.) [392; 282][368]).

Перелік пільг щодо земельного податку визначений у ст. 12 Закону України „Про плату за землю”. На основі аналізу даної статті Закону, ми можемо класифікувати пільги із земельного податку як пільги на звільнення і на відстрочку. Звільнення є такою податковою пільгою, що спрямована на виведення з-під оподаткування певних категорій земель або окремих платників земельного податку. Так, за чинним законодавством України від оподаткування звільняються заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади тощо [277][369]).

Платники звільняються від сплати земельного податку безумовно або обмежено. Зокрема, Законом України „Про плату за землю” безумовно звільнені від сплати земельного податку інваліди І та ІІ груп, пенсіонери, а також особи, які користуються пільгами відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, громадяни, які виховують трьох і більше дітей, а також ті, члени сімей яких проходять строкову військову службу, громадяни, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [366][370]).

Обмежено звільненими від сплати земельного податку вважаються ті, стосовно яких законодавство формулює певні умови та пов’язує відповідаль­ність щодо них з наданням податкової пільги. Наприклад, від сплати земельного податку терміном не більше, ніж на п’ять років звільняються суб’єкти підприємницької діяльності, які створені у порядку, встанов­леному Законом України „Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на терито­ріях пріоритетного розвитку в Луганській області” інвестиційні проекти [370][371]). Слід відзначити, що саме обмежене звільнення є найбільш поширеним видом пільг у Законі України „Про плату за землю”, що, на нашу думку, є одним з найсуттєвіших недоліків даного Закону. Адже, звільняючи те чи інше підпри­ємство однієї або іншої галузі промисловості від сплати земельного податку на різні терміни, законодавець, таким чином, не дотримується якогось одного критерію при встановлені податкових пільг. Саме тому чинне законо­давство про пільги щодо земельного податку позбавлене елементарної систем­ності і логічності.

Інший вид пільг щодо сплати земельного податку – відстрочка передбачає зменшення податкової ставки або повне звільнення від його сплати на певний період [94][372]). Зокрема, Закон України „Про селянське (фермерське) господар­ство” встановлює, що новостворені фермерські господарства звільняються від сплати земельного податку на протязі трьох років з моменту створення господарства [439][373]). Стаття 12 Закону України „Про плату за землю” передбачає, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські Ради можуть встановлювати такі пільги щодо земельного податку: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховується на спеціальні рахунки відповідних бюджетів[442][374]). Напевне, можна погодитись з тим, що надання фінансової, в тому числі – податкової самостійності органам місцевого самоврядування є позитивним моментом у їх становленні та розвитку, обов’яз­ковим атрибутом правової держави [367][375]).

Водночас поруч з позитивним боком такого законодавчого рішення помітний і його негативний бік. Зокрема, у 1998 році органи місцевого самоврядування надали 1281 платнику – юридичній особі пільги на суму 6,1 млн. грн. та 7,9 тисячам платникам земельного податку – фізичним особам на суму 1,2 млн. грн. У Києві звільнено від плати земельного податку ринки комунальної власності, хоча останні не були збиткові [392][376]). Питання полягає не в тому, щоб відібрати від органів місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення пільг платникам земельного податку. Так само ми не пропонуємо повного скасування земельно-податкових пільг. Однак ми переконані, що в законодавстві повинні бути вироблені єдині, економічно обґрунтовані критерії для їх застосування, які повинні стати правилом, а не виключенням з такого правила. Такі пільги повинні бути визначенні в майбут­ньому податковому кодексі. Отож, аналізуючи чинне податкове законодавство, очевидно, що пільги зі сплати земельного податку класифікуються на пільги на звільнення і на відстрочку. Чинна правова регла­ментація пільг зі сплати земельного податку потребує серйозного доопрацюван­ня, із встановленням єдиних критеріїв їх надання, визначенням чіткого переліку суб’єктів їх надання.

Таким чином, визначаючи основні елементи правового механізму земель­ного податку, ми вважаємо, що ними є суб’єкт, об’єкт, ставка оподаткування, а також предмет, база одиниця податку, строки та пільги щодо його сплати. На основі здійсненого аналізу ми вважаємо, що основні елементи правового механізму земельного податку обов’язково повинні бути визначені у подат­ковому законі. Саме таким шляхом можна вирішити всі наявні правові колізії і суперечки щодо його справляння, уникнути їх в майбутньому. Чітке закріп­лення основних структурних елементів земельного податку, що характеризують його як цілісний, завершений інструмент державного впливу, є основою подат­ково-правового регулювання, запорукою для ефективного його справляння.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме 3.1.6. Пільги щодо сплати земельного податку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -