<<
>>

3.1.5. Строки сплати земельного податку.

Обов’язок платника характеризується не просто фактом сплати податку, а сплатою податкової суми вчасно і в повному обсязі, в строки, визначені податковим законодавством. Саме на основі систематичної і вчасної сплати земельного податку забезпечується ефективність і планомірність надходжень до бюджету.

В науці фінансового права під строком сплати податку розуміють період часу, який розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку і закінчується моментом сплати податкових сум [76][360]). Строк сплати податку визначається певною календарною датою або закінченням періоду часу, який вираховується роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями, або вказівкою на подію, яка повинна відбутись.

Аналізуючи законодавство про земельний податок, складається враження, що питання строків сплати податкових сум є найбільш законодавчо врегульованим. Проте при більш детальному підході до вивчення даної проблеми помітно, що нормативне регулювання сплати земельного податку характеризується недосконалістю. Зокрема, стаття 17 Закону України “Про плату за землю” визначає, що земельний податок сплачується рівними частками власниками землі і землекористувачами – виробниками товарної сільськогосподарської продукції і рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, всіма іншими платниками – до 15 числа наступного за звітним кварталом місяцем [442][361]). Однак з набранням чинності Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” ситуація ускладнилась. Згідно з даним Законом, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податку, зазначену ним у податковому розрахунку, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем податкового звітного періоду [464][362]).

В Законі встановлені такі податкові (звітні) періоди, як календарні місяць, квартал і рік. Згідно з роз’ясненням податкової служби, що подається в листі Державної податкової адміністрації від 22 березня 2001 року, звітним періодом для сплати земельного податку є місяць [593][363]). В даному Листі податківці посилаються на Закон України “Про Державний бюджет на 2001 рік”, згідно з яким земельний податок сплачується щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним [463][364]). Таким чином, за версією податківців, земельний податок сплачується, окрім визначених осіб, щомісячно до 15 числа місяця, що наступає за звітним. За податковими органами залишається право вимагати від землекористувачів здійснення щомісячної сплати податку із застосуванням відповідних штрафних санкцій за умови порушення строків у випадку, якщо Закон “Про державний бюджет” на наступний рік не прийнято і не прийнято відповідної Постанови Верховної Ради України “Про порядок фінансування поточних витрат”.

Встановлення місячного строку сплати земельного податку, на нашу думку, суперечить чинному податковому законодавству. Аналізуючи Закон Ук­раїни “Про плату за землю” та Закон України “Про порядок погашен­ня зобов’­язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, приходимо до висновку, що вони передбачають щоквар­тальний розрахунок земельного податку. Слід ще раз згадати, що порядок та строки сплати земельного податку регулюються перш за все Законом України “Про плату за землю”, стаття 4 якого вказує, що порядок обчислення і сплати земель­ного по­датку не може встановлюватись іншими законодавчими актами, крім цього Закону [442][365]). Порушення цієї норми призводить до автоматичного порушення норм діючого нині Закону України “Про систему оподаткування”, яким чітко визначено, що ставки, механізм справляння податків і зборів не можуть зміню­ватись іншими Законами, крім Законів України про оподаткуван­ня [444][366]).

Таким чином, строком сплати земельного податку, за законодавством України є пері­од часу, який розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку його суб’єкта і закінчується моментом сплати податкових сум.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме 3.1.5. Строки сплати земельного податку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -