<<
>>

Висновки до розділу 3

1. Адміністрування органів місцевого самоврядування з питань реклами - це урегульована нормами права діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що полягає у створенні ефективної системи виконавчих органів, комунальних підприємств, управлінні комунальним майном, здійсненні контролю за додержанням законодавства з метою створення умов для забезпечення безпеки фізичних осіб при розміщенні реклами, наповнення місцевих бюджетів, впровадження сучасних елементів благоустрою та всебічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

2. Важливою складовою адміністрування органів місцевого самоврядування є надання адміністративних послуг. На органи місцевого самоврядування покладено відповідальну місію - відкриття центрів надання адміністративних послуг, організацію їх діяльності, забезпечення взаємодії дозвільних органів та адміністраторів, професійну підготовку адміністраторів

3. Процедура продовження строку дії дозволу є недосконалою як у частині надання переліку документів і погоджень, так і через відсутність закріплених підстав для відмови. Перелік документів необхідно доповнити наданням оригіналу дозволу, а також фотокартки маркування та фотокартки встановленої спеціальної конструкції. Щодо отримання погоджень необхідним є отримання погодження власника місця розташування рекламного засобу, укладення з ним нового договору (пролонгація чинного), а також органів та осіб, з якими було погоджено дозвіл при його видачі (Національна поліція, утримувачі інженерних мереж тощо). У частині погодження із зацікавленими органами слід застосовувати презумпцію згоди таких органів (осіб) на продовження строку дії дозволу без звернення до них, за виключенням надання останніми письмового заперечення.

4. Надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг, реалізація покладених на них завдань і функцій у випадках, встановлених законодавством, зумовлює необхідність укладання адміністративних договорів.

Суттєвими умовами договору про надання в користування місця, яке перебуває в комунальній власності, для розташування рекламного засобу є: предмет договору - тип спеціальної конструкції, її розмір, кількість інформаційних площин, адреса місця розташування; строк дії договору; розмір плати, періодичність здійснення платежів; засоби забезпечення виконання зобов’язань за договором; цільове призначення місця розташування рекламного засобу - розміщення спеціальної конструкції зовнішньої реклами; порядок повернення місця, його благоустрій (асфальтування, ремонт фасаду тощо); вимоги до технічного, естетичного стану рекламного засобу, відповідність державним санітарним, будівельним, пожежним та іншим нормам; вимога, що закріплює обов’язок суб’єкта господарювання встановлювати рекламний засіб виключно після отримання документа дозвільного характеру; заборона передачі рекламного засобу іншим особам; підстави для розірвання договору та демонтажу рекламного засобу.

5. Виявлено проблему розміщення реклами на транспорті та запропоновано її вирішення шляхом викладення абзаца 13 статті 1 Закону України «Про рекламу» у такій редакції: «реклама на транспортних засобах - реклама, що розміщується на зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів;», а у тексті закона слова «реклама на транспорті» в усіх відмінках замінити на слова «реклама на транспортних засобах».

6. Оскільки Законом України «Про рекламу» органи місцевого самоврядування не визначено серед органів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про рекламу, запропоновано частину 1 статті 26 Закону України «Про рекламу» доповнити абзацом такого змісту: «органи місцевого самоврядування - щодо розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами в межах населених пунктів;». Частину 2 статті 26 після слів «органи державної влади» у всіх відмінках доповнити словами «та органи місцевого самоврядування».

7. Масове поширення розміщення рекламних засобів без дозвільної документації, чим наноситься шкода майну, правам та інтересам членів територіальної громади, зумовлює необхідність доповнити статтю 16 Закону України «Про рекламу» таким абзацом: «Розміщення зовнішньої реклами без дозволу забороняється.

У разі виявлення зовнішньої реклами, яка розміщена без дозволу (строк дії якого закінсився, дозвіл анульовано), вона підлягає демонтажу на підставі відповідного рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а поза межами населених пунктів - на підставі відповідного рішення обласної державної адміністрації в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.».

8. Запропоновано внести зміни до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, виключивши пункт 25, що дозволить органам місцевого самоврядування проводити конкурси на встановлення спеціальної конструкції зовнішньої реклами у певному місці із залученням найбільшої суми коштів до місцевого бюджету, а також встановити вимоги до зовнішнього вигляду конструкцій.

9. Запропоновано здійснювати погодження розміщення зовнішньої реклами у разі залучення майна співвласників багатоквартирних будинків шляхом проведення загальних зборів таких співвласників з оформленням відповідного протоколу або передачі права погодження голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом внесення відповідних змін до статуту.

<< | >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -