<<
>>

Висновки до розділу 1

1. До основних повноважень органів місцевого самоврядування з питань зовнішньої реклами можна віднести розгляд заяв суб’єктів господарювання на надання дозволу, а також щодо внесення змін у дозвіл, його переоформлення та анулювання; надання архітектурно -планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації у разі розміщення складних (дахових) рекламних засобів; погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з усіма без винятку зацікавленими органами (особами); видача дозволу на підставі відповідного рішення виконавчого органу ради; вирішення питання зміни місця розташування рекламного засобу у встановлених випадках (проведення реконструкції, ремонту тощо); з метою здійснення ефективного контролю за розміщенням рекламних засобів, ведення інформаційного банку даних місць їх розташування та плану розміщення; здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами (рекламних засобів); справляння плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності; право звернення до суб’єктів господарювання з вимогою про усунення порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами із зазначенням строку усунення; надання спеціально уповноваженим органам у сфері захисту прав споживачів інформації про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами; здійснення інших повноважень, передбачених чинним

2.

Виявлено, що Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами функції щодо погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з власником місця покладено на робочий орган, однак механізм здійснення таких погоджень не визначено. Укладення договору про надання в користування місця є неможливим без особистої участі суб'єкта господарювання, що має бажання розміщувати рекламний засіб, погодження всіх передбачених законом умов договору та підписання його уповноваженими на те особами.

3. З метою поліпшення правового регулювання договірних відносин при наданні в користування місць для розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами вважаємо доцільним розглянути питання щодо доповнення Типових правил розміщення зовнішньої реклами пунктом про поняття та умови договору про надання в користування місць, які перебувають у відповідній формі власності, для розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

4. Доведено, що повноваження місцевого самоврядування з питань реклами - це право, надане їм законодавством України з метою рівного, доступного, законного й своєчасного права фізичних та юридичних осіб на отримання знань про суб’єктів господарювання, товари і послуги, формування позитивного ставлення до бізнесу, забезпечення балансу інтересів громадян, рекламодавців, рекламорозповсюджувачів та органів місцевого самоврядування.

5. До структури суб'єктів адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами слід віднести Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, суди та, власне, самі органи місцевого самоврядування, які відповідно до наданих Конституцією України повноважень мають право приймати рішення, які є обов'язковими для виконання на відповідній території, а також працівники зазначених органів.

6. Сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами полягає у створенні належних умов для ефективної реалізації посадовими особами органів місцевого самоврядування своїх повноважень, спрямованих на забезпечення законності в рекламних правовідносинах, забезпечення благоустрою населених пунктів, наповнення місцевих бюджетів тощо.

7. Розглянувши питання адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у країнах Співдружності Незалежних Держав, Європи, Сполучених Штатів Америки та Японії у сфері реклами, відзначаємо, що регулювання реклами в країнах з розвинутою економікою пройшло довгий шлях розвитку. У сучасних умовах європейського вектору розвитку України необхідно адаптувати чинне законодавство України про рекламу до законодавства Європейського Союзу, залучити досвід розвинутих країн з урахуванням національних, географічних, економічних та інших особливостей.

8. Основною відмінністю законодавства країн Європи є нормативно закріплена діяльність саморегульованих організацій, що повністю відповідає вимогам Міжнародного кодексу рекламної практики, а також суттєво полегшує роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. З урахуванням іноземного досвіду та міжнародних нормативно-правових актів необхідно внести зміни до Закону України «Про рекламу» в частині діяльності саморегульованих організацій, детально регламентувати їх повноваження, створити належні умови для їх функціонування та популяризації.

<< | >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -