<<
>>

Висновки до розділу 1

1. До основних повноважень органів місцевого самоврядування з питань зовнішньої реклами можна віднести розгляд заяв суб’єктів господарювання на надання дозволу, а також щодо внесення змін у дозвіл, його переоформлення та анулювання; надання архітектурно -планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації у разі розміщення складних (дахових) рекламних засобів; погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з усіма без винятку зацікавленими органами (особами); видача дозволу на підставі відповідного рішення виконавчого органу ради; вирішення питання зміни місця розташування рекламного засобу у встановлених випадках (проведення реконструкції, ремонту тощо); з метою здійснення ефективного контролю за розміщенням рекламних засобів, ведення інформаційного банку даних місць їх розташування та плану розміщення; здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами (рекламних засобів); справляння плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності; право звернення до суб’єктів господарювання з вимогою про усунення порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами із зазначенням строку усунення; надання спеціально уповноваженим органам у сфері захисту прав споживачів інформації про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами; здійснення інших повноважень, передбачених чинним

2.

Виявлено, що Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами функції щодо погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з власником місця покладено на робочий орган, однак механізм здійснення таких погоджень не визначено. Укладення договору про надання в користування місця є неможливим без особистої участі суб'єкта господарювання, що має бажання розміщувати рекламний засіб, погодження всіх передбачених законом умов договору та підписання його уповноваженими на те особами.

3. З метою поліпшення правового регулювання договірних відносин при наданні в користування місць для розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами вважаємо доцільним розглянути питання щодо доповнення Типових правил розміщення зовнішньої реклами пунктом про поняття та умови договору про надання в користування місць, які перебувають у відповідній формі власності, для розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

4. Доведено, що повноваження місцевого самоврядування з питань реклами - це право, надане їм законодавством України з метою рівного, доступного, законного й своєчасного права фізичних та юридичних осіб на отримання знань про суб’єктів господарювання, товари і послуги, формування позитивного ставлення до бізнесу, забезпечення балансу інтересів громадян, рекламодавців, рекламорозповсюджувачів та органів місцевого самоврядування.

5. До структури суб'єктів адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами слід віднести Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, суди та, власне, самі органи місцевого самоврядування, які відповідно до наданих Конституцією України повноважень мають право приймати рішення, які є обов'язковими для виконання на відповідній території, а також працівники зазначених органів.

6. Сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами полягає у створенні належних умов для ефективної реалізації посадовими особами органів місцевого самоврядування своїх повноважень, спрямованих на забезпечення законності в рекламних правовідносинах, забезпечення благоустрою населених пунктів, наповнення місцевих бюджетів тощо.

7. Розглянувши питання адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у країнах Співдружності Незалежних Держав, Європи, Сполучених Штатів Америки та Японії у сфері реклами, відзначаємо, що регулювання реклами в країнах з розвинутою економікою пройшло довгий шлях розвитку. У сучасних умовах європейського вектору розвитку України необхідно адаптувати чинне законодавство України про рекламу до законодавства Європейського Союзу, залучити досвід розвинутих країн з урахуванням національних, географічних, економічних та інших особливостей.

8. Основною відмінністю законодавства країн Європи є нормативно закріплена діяльність саморегульованих організацій, що повністю відповідає вимогам Міжнародного кодексу рекламної практики, а також суттєво полегшує роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. З урахуванням іноземного досвіду та міжнародних нормативно-правових актів необхідно внести зміни до Закону України «Про рекламу» в частині діяльності саморегульованих організацій, детально регламентувати їх повноваження, створити належні умови для їх функціонування та популяризації.

<< | >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. ВСТУП
 3. Висновки до третього розділу
 4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. Висновки до розділу 3
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВИСНОВКИ
 12. РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.): ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ
 13. Висновки до розділу 2
 14. Висновки до розділу 2
 15. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
 16. РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ США
 17. Висновки до розділу 1
 18. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -