<<
>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………......….............13

ВСТУП…………………………………………………………………………..….…..14

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ……………………………...…23

1.1 Право на свободу та стан дослідження проблем кримінально-правової протидії злочинам проти волі особи у науці кримінального права…………….......23

1.2 Міжнародно-правові зобов’язання держави щодо криміналізації посягань на волю особи……………………………………………………………...........................37

1.3 Система кримінально-правової протидії злочинам проти волі особи в Україні…………………..................................................................................................51

1.4 Кримінально-правова протидія злочинам проти волі особи у законодавстві зарубіжних країн…………………………………………………..…...…….…….......67

Висновки до розділу 1……………………………........…...…………..………...……82

РОЗДІЛ 2 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВОЛЮ ОСОБИ……..........................................................85

2.1 Об’єкт злочинів, що посягають на волю особи …………………………..…..….85

2.2.

Ознаки об’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на волю особи……………………………………………………………………………..…….101

2.3 Характеристика суб’єкта злочинів, що посягають на волю особи…............…117

2.4. Ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на волю особи...............................................................................................................................131

2.5 Кваліфікуючі ознаки злочинів, що посягають на волю особи............................142

Висновки до розділу 2………………………………..….....……….…………..……161

РОЗДІЛ 3 РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ…………………………........164

3.1 Шляхи імплементації в Особливу частину КК України відповідальності за насильницьке зникнення особи…..………………...........................................….….164

3.2 Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, вчиненого під примусом потерпілим від торгівлі люльми………....................................................177

Висновки до розділу 3…………………………………………………….….......…..190

ВИСНОВКИ………………………………………………............…….….…….…..192

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..............…..198

ДОДАТКИ……………………………………………..…………….……..…………236

<< | >>
Источник: НАУМОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ (ЗА СТАТТЯМИ РОЗДІЛУ ІІІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії). Київ –2017. 2017

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -