<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авраменко О. В. Значення ознак суб’єктивної сторони складу злочину для кримінально-правової кваліфікації. Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників наук.-практ.

конф., (м. Львів, 16 січня 2016 р.). Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2016. С. 8–11.

2. Акімов М. О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 16 с.

3. Александренко О. В., Веселовська Н. О. Актуальні питання протидії торгівлі людьми в Україні. Молодий вчений. 2014. № 9 (12). С. 84–86.

4. Андрушко А. В. Диференціація кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право».2015. Вип. 35. Ч. ІІ, т. 3. С. 52–55.

5. Андрушко А. В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Бридичні науки». 2016. Вип. 6. Т. 3. С. 48–52.

6. Андрушко А. В. Об’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юридична». 2014. № 7. С. 171–175.

7. Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. Адвокат. 2011. № 12. С. 3–10.

8. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Право України. 2011. № 9. С. 25–41.

9. Аніщук В. В. Уявна оборона: Кримінально-правова кваліфікація та відповідальність: дис. … канд. юрид. наук. Луцьк, 2011. 219 с.

10. Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 172 с.

11. Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. Москва: Проспект, 2011.

312 с.

12. Ануфриева Т. Н., Ходусов А. А. Уголовно-правовая защита прав и свобод личности: учеб. пособие. Москва: Междунар. юрид. Ин-т, 2011. 216 с.

13. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2007. 17 с.

14. Балобанова Д. О. Загальнофілософська категорія «розвиток» у характеристиці сучасного кримінального права. Право і суспільство. 2014. № 1. С. 144–149.

15. Бандурка І. О. Об’єкт злочину як кримінально-правова категорія. Право.ua. 2015. № 2. С. 70–75.

16. Бандурка О. М., Литвинов О. М. Системний аналіз щодо механізму протидії злочинності. Вісник кримінологічної асоціації України. 2014. № 8. С. 6–12.

17. Батиргареєва В. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 209–227.

18. Баулін Ю. В. Система злочинів проти особистої волі людини. Злочини проти особистої волі людини: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 19–20 вер. 2000 р.) / за ред. В. В. Сташис. Харків: «Книжкове видавництво» Лестивця Марії», 2002. С. 23–26.

19. Беляева Н., Орешкина Т. Квалификация преступлений, посягающих на личную свободу. Законность. 1994. № 11. С. 14–19.

20. Берзін П. С. Про співвідношення понять «наслідки» та «шкода» у кримінальному праві: внутрішньосистемні аспекти. Наука і правоохоронна. 2008. № 2. С. 73–80.

21. Борисов В. І., Фріс П. Л. Ефективність кримінально-правової політики. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 1–18.

22. Боротьба проти використання праці дітей / пер. з англ.; заг. ред. укр. вид. О. П. Петращук. Київ: Університетське вид-во «Пульсари», 2002. 148 с.

23. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія, Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 712 с.

24. Брич Л. П. Проблеми розмежування складів злочинів за ознаками суб’єктивної сторони у судовій практиці України. Політика в сфері боротьбі зі злочинністю: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.

(м. Івано-Франківськ, 01–02 бер. 2013 р.). Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. С. 86–91.

25. Брич Л. П. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини. Вісник Львівського університету. Серія: «Юридична». 2010. Вип. 51. С. 308–322.

26. Броневицька О. М. Відповідність положень чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за посягання на особисту свободу особи вимогам міжнародно-правових актів. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: «Юридична». 2010. № 3. С. 319–327.

27. Броневицька О. М. Відповідність норм кримінального законодавства України чинним міжнародним договорам: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2011. 236 с.

28. Бурлака В. В. Криміналістична характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Митна справа. 2014. № 6 (2.2). С. 451–456.

29. Васильківська І. П. Використання дитячої праці: кримінально-правовий аспект. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 3 (25). С. 168–171.

30. Вереша Р. В. Проблеми вини в теорії кримінального права: навч. посібник. Київ: Атіка, 2005. 464 с.

31. Вереша Р. В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України). Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 3 (19). С. 73–82.

32. Вереша Р. В. Загальна теорія вини у кримінальному праві. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2017. № 2 (35). С. 171–184.

33. Вечерова Є. М. Системно-структурний аналіз кримінального законодавства України: до постановки питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 168–171.

34. Вирок Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 23.10.2013 р. (провадження № 1-кп/500/232/13). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/35378994 (дата звернення: 15.03.2017).

35. Вирок Берегівського районного суду Закарпатської області від 19.03.2014 р. (справа № 297/229/14-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 37729388 (дата звернення: 13.02.2017).

36. Вирок Нововолинського міського суду Волинської області від 31.01.2014 p. (справа № 165/1159/13-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 39081381 (дата звернення: 13.02.2017).

37. Вирок Київського районного суду м. Полтави від 10.01.2013 p. (справа № 1609/10981/12). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28553286 (дата звернення: 15.02.2017).

38. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2015 p. (справа № 219/1584/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 44413239 (дата звернення: 28.11.2016).

39. Вирок Ленінського районного суду м. Миколаєва від 23.02.2015 р. (справа № 1-кп/489/77/15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42858408 (дата звернення: 27.11.2016).

40. Вирок Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 06.04.2017 р. (справа № 263/13009/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65890710 (дата звернення: 11.05.2017).

41. Вирок Сихівського районного суду м. Львова від 04.04.2016 р. (справа № 464/7981/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57158281 (дата звернення: 09.03.2017).

42. Вирок Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2017 р. (справа № 463/493/16-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64527701 (дата звернення: 10.04.2017).

43. Вирок Роздольненського районного суду АРК від 12.12.2013 р. (справа № 114/2452/13-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36066044 (дата звернення: 28.11.2016).

44. Вирок Київського районного суду м. Харкова від 18.10.2016 р. (провадження № 1-кп/640/567/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 62028392 (дата звернення: 16.02.2017).

45. Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 06.09.2016 р. (провадження № 1-кп/522/698/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 61524352 (дата звернення: 10.03.2017).

46. Вирок Вільнянського районного суду Запорізької області від 08.10.2015 р. (провадження № 1-кп/314/281/2015). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/ 52104662 (дата звернення: 05.12.2016).

47. Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 18.05.2015 р. (провадження № 1/127/35/15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44228421 (дата звернення: 08.12.2016).

48. Вирок Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19.10.2016 р. (провадження № 1-кп/333/439/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 62836037 (дата звернення: 23.01.2017).

49. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.02.2016 р. (провадження № 607/10836/13-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/56160067 (дата звернення: 26.10.2016).

50. Вирок Снігурівського районного суду Миколаївської області від 04.04.2016 р. (провадження № 1-кп/485/28/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/56935546 (дата звернення: 26.01.2017).

51. Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2015 р. (провадження № 127/22728/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 54318460 (дата звернення: 23.10.2016).

52. Вирок Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 14.07.2015 р. (провадження № 1/149/2/15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/46855516 (дата звернення: 25.11.2016).

53. Вирок Генічеського районного суду Херсонської області від 25.01.2013 р. (провадження № 2107/3786/2012). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/38826470 (дата звернення: 18.02.2017).

54. Вирок Іллічівського районного суду Одеської області від 20.06.2012 р. (справа № 1511/930/2012). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24833668 (дата звернення: 25.10.2016).

55. Вирок Малинівського районного суду м. Одеси від 04.06.2013 р. (провадження № 1/521/436/13). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 38740958 (дата звернення: 22.12.2016).

56. Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 05.05.2016 р. (провадження № 1-кп/753/503/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 57545150 (дата звернення: 16.03.2017).

57. Вирок Торезького міського суду Донецької області від 05.08.2011 р. (справа № 1-174/11).

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17644546 (дата звернення: 29.11.2016).

58. Відповідальність за вбивства в Україні з січня 2014 року по травень 2016 року / Управління Верховного комісара ООН з прав людини. 2016. 56 с. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014-May2016_UA.pdf (дата звернення: 10.04.2017).

59. Вітко О. Ю. Поняття об’єкта злочину. Юридична наука. 2012. № 2. С. 95–100.

60. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.

61. Волкова О. В. Уголовная политика в сфере защиты личной свободы человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2014. 24 с.

62. Володіна О. О. Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників. Право і Безпека. 2012. № 4. С. 139–143.

63. Володіна О. О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків. 2003. 22 с.

64. Володіна О. О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину): дис. … канд. юрид. наук. Харків. 2003. 229 с.

65. Володіна О. О. Щодо питання про об’єкт захоплення заручників. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 6. С. 173–175.

66. Володіна О. О. Щодо питання про психічне насильство як спосіб захоплення заручників. Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. 2012. № 173, ч. 2: Право. С. 344–348.

67. Володіна О. О. Щодо питання про спосіб як ознаку об’єктивної сторони захоплення заручників. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 156–159.

68. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції). Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. 280 с.

69. Гацелюк В. О. Кримінальна відповідальність за використання ма­лолітньої дитини для заняття жебрацтвом: історія трансформації законодавчої ініціативи. Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 02 черв. 2010 р.). Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2010. – С. 53–57.

70. Гізімчук С. В. Рішення Конституційного Суду України в системі регулювання кримінально-правових відносин. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 трав. 2011 р.). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 125–129.

71. Горішний О. О. Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу. Форум права. 2011. № 2. С. 189–193.

72. Гринчак С. В. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки незаконного вилучення в людини її органів або тканин. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2012. № 1. С. 120–124.

73. Грищук В. К. Негативна (ретроспективна) кримінально-правова відповідальність та її підстава. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 536–544.

74. Гробова В. П. Щодо визначення змісту категорії «особиста недоторканність». Форум права. 2009. № 2. С. 97–101.

75. Гуменюк Ю. І. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою як порушення основоположних конституційних прав і свобод людини і громадянина. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наук. конф. аспірантів, ад’юнктів та здобувачів (м. Львів. 17 жовт.2014 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2014. С. 102 –105.

76. Гуторова Н. О. Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. конф. / ред. кол.: В. В. Сташис (гол. ред.) та ін. Харків: Кроссроуд, 2006. С. 47–50.

77. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2009. 201 с.

78. Денисов С. Ф., Зубов Г. О. Розуміння «свободи» і «волі» в сучасному національному праві та законодавстві. Юридична Україна. 2016. № 10 (64). С. 4–15.

79. Денисов С. Ф., Зубов Г. О. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад. Юридична Україна. 2015. № 10 (52). С. 109–120.

80. Дегтярьова І. В. Щодо особливостей діяння, передбаченого ст. 150-1 Кримінального кодексу України. Право і безпека. 2011. № 3. С. 229–232.

81. Дегтярьова І. В. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правова та кримінологічна характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2012. 19 с.

82. Дегтярьова І. В. Порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Форум права. 2011. № 1. С. 246–249.

83. Джгун К. В., Максименко О. Б. Особливості об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст. 150-1 та ст. 304 Кримінального кодексу України. 2014. URL: jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/819/83 (дата звернення: 16.02.2017).

84. Директива 2011/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 05 квітня 2011 р. про попередження та боротьбу з торгівлею людьми та захист її жертв, та що замінює Рамкове Рішення Ради 2002/629/ЮВС. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2011. 15 квітня. URL: old.minjust.gov.ua/file/31840 (дата звернення: 25.01.2017).

85. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 207 с.

86. Додаткова Конвенція про ліквідацію рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства від 07 вересня 1956 р.: Міжнародний документ від 07.09.1956 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_160(дата звернення: 10.03.2017).

87. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину): автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 2008. 20 с.

88. Доляновська І. М. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей та деяких суміжних злочинів. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 9 (141). С. 86–89.

89. Донна Гом’єн. Короткий путівник по Європейській Конвенції з прав людини. Львів: Кальварія, 1998. 80 с.

90. Дорохіна Ю. А. Генеза дослідження змісту об’єктивної сторони складу злочину. Вісник Запорізького національного університету. 2013. № 1 (ІІ). С. 221–227.

91. Дохийская декларация о включении вопросов преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций вцелях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства правана национальном и международном уровнях, а также участию общественности / Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Доха, 12–19 апр. 2015 г.) Официальное издание. Нью-Йорк: ООН, 2015. 18 с.

92. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів: дис. … канд. юрид. наук. Київ. 2015. 254 с.

93. Єпур Г. В. Впровадження міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2005. 195 с.

94. Житний О. О. Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків. 2013. 39 с.

95. Журкина О. В. Личная свобода как объект преступления, предусмотренного ст. 127 уголовного кодекса российской федерации. Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2014. № 6 (50). C. 248–250.

96. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (дата звернення: 05.11.2016).

97. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика: монографія. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 380 с.

98. Загиней З. А. Герменевтика кримінального закону України: дис. … д-ра юрид. наук. Київ. 2016. 636 с.

99. Задоя К. П. Визнання насильницького зникнення злочином sui generis за кримінальним правом України: Pro et contra. Право і громадянське суспільство. 2015. № 4. С. 59–73.

100. Зайцев Ю. Є. Витяг з стенограми слухань Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України. Харків: Права людини, 2011. С. 86–89.

101. Звірко О. Є. Викрадення як злочинне посягання. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1 (10). С. 60–64.

102. Звіт про впровадження Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 04.07.2014 р. / Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми. GRETA, 2014. 66 с.

103. Зниклі особи під час конфлікту в Україні: Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2067 (2015) від 25.06.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/mpz/docs/2128_rez_2067_(2015).htm (дата звернення: 15.04.2017).

104. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм при освобождении от уголовной ответственности. Правоведение. 2001. № 6. С. 116–128.

105. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): монографія. Київ: Атіка, 2004. 178 с.

106. Іващенко В. О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2000. 223 с.

107. Іскров К. М. Об’єкт злочину «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (стаття 149 Кримінального кодексу України). Правова держава. 2009. № 11. С. 112–116.

108. Калмиков Д. О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. URL: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1973 (дата звернення: 15.03.2017).

109. Калмиков Д. О. Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві. Право і Безпека. 2012. № 2. С. 111–115.

110. Карний кодекс Республіки Польща / пер.; наук. ред. П. С. Берзіна. Київ: ВАІТЕ, 2015. 164 с.

111. Качала І. І. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи. Актуальні проблеми держави і права. С. 248–252. URL: http://www.apdp.in.ua/v55/48.pdf (дата звернення: 17.02.2017).

112. Кваша О. О., Харко Д. М. Виконавець злочину у структурі співучасті: монографія. Київ: Волин. обл. друк., 2015. 224 с.

113. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність: монографія / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2013. 560 с.

114. Кваша О. О. Інститут обставин, що виключають злочинність діяння: правова природа та конститутивні ознаки. Обставини, що виключають злочинність діяння: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (28 травн. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. О. Кваші. Львів: Галицька видавнича спілка, 2015. С. 9–13.

115. Кирилюк І. В. Злочинність у сфері психіатрії: особливості, детермінанти та шляхи запобігання. Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 3 (22). С. 140–148.

116. Ковальчук В. П. Торгівля людьми як транснаціональна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 3. Т. 2. С. 93–95.

117. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину): дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2002. 196 с.

118. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (аналіз основного складу злочину). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Серія: «Право». 2011. Вип. 17. С. 171–176.

119. Колосков В. В. Торгівля органами людини: взаємозв’язок з торгівлею людьми, дефініція «торгівля органами людини». Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25. С. 79–84.

120. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 25.12.2016).

121. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція № 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15.11.2000 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_789/page (дата звернення: 05.12.2016).

122. Конвенція Ради Європи 2005 року про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_858 (дата звернення: 22.01.2017).

123. Конвенція про рабство від 25.09.1926 р. (із змінами, внесеними Протоколом від 07.12.1953 р.): Міжнародний документ від 25.09.1926 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_161 (дата звернення: 20.10.2016).

124. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю: Міжнародний документ від 28.06.1930 р. № 29. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_136 (дата звернення: 20.10.2016).

125. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 10.03.2017).

126. Короткий Т. Р. Развитие правосознания под влиянием практики Европейского суда по правам человека. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 вер. 2012 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С. В. Ківалова; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2012. С. 114–132.

127. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу: монографія. Київ: Атіка, 2008. 352 с.

128. Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства). Право України. 2010. № 9. С. 31–39.

129. Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2011. 18 с.

130. Кравченко І. М. Окремі аспекти співвідношення складів злочинів передбачених ст. 149 та 303 КК України, що вчиненні організованою групою. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. № 22. С. 152–159.

131. Кривуля О. М., Куц В. М. Чи можуть суспільні відносини бути об’єктом злочину? Вісник університету внутрішніх справ. 1997. № 2. – С. 70–75.

132. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 1196 с.

133. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 1040 с.

134. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. 8-ме вид., перероб. та допов. Харків: Одісей, 2011. 824 с.

135. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2015. 680 с.

136. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. Москва: Юрид. лит., 1960. 352 с.

137. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. № 30. Т. 2. С. 107–110.

138. Кузнєцов В. В. Експлуатація дитини у вигляді жебракування. Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. 2009. № 6. С. 191–199.

139. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». Москва: Издательский Дом «Городец», 2007. 336 с.

140. Кузь В. Я. Правові аспекти протидії злочинам. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наук. конф. аспірантів, ад’юнктів та здобувачів (м. Львів. 17 жовт. 2014 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2014. С. 154–159.

141. Кундеус В. Г. Кримінально-правова характеристика викрадення: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 19 с.

142. Ландіна А. В. Проблема визначення об’єкта злочину в кримінальному праві. Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 19–20 квіт. 2012 р.). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2012. С. 276–280.

143. Лемеха Р. І. Поняття «тяжкі наслідки»: проблеми визначення змісту. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 1 (14). С. 1–6.

144. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. 2-е изд. Москва: Норма, 2000. 400 с.

145. Лизогуб Я. Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (кримінально-правове дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2003. 16 с.

146. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 117 с.

147. Лісняк С. Г. Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі і гідності особи. Право і суспільство. 2015. № 2. С. 224–229.

148. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 608 с.

149. Луць Л. А. Критерії системного аналізу – методологічні основи дослідження правової системи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2001. Вип. 36. С. 47–53.

150. Мала енциклопедія кримінального права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, З. А. Тростюк; Київ. ун-т права НАН України. Київ: Кондор-Видавництво, 2012. 284 с.

151. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. Київ: Атіка, 2003. 224 с.

152. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища: монографія. Київ: Нац. академія управління, 2011. 368 с.

153. Мельник Д. С., Щербина Л. І. Нелегальна міграція й торгівля людьми як прояв транснаціональної організованої злочинності в Україні: актуальні проблеми протидії. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. № 22. С. 49–60.

154. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. Санкт-Петербург: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 390 с.

155. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками / В. І. Олефір, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко та ін.; за ред. Ю. І. Римаренка, Я. Ю. Кондратьєва, Ю. С. Шемшученка. Київ: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. 532 с.

156. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 34/146 від 17.12.1979 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_087 (дата звернення: 16.02.2016).

157. Міжнародна конвенція ООН про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. Міжнародний документ від 20.12.2006 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l54/paran2#n2 (дата звернення: 25.03.2017).

158. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 10.10.2016).

159. Модельный уголовный кодекс для Государств – Участников Содружества Независимых государств: постановление Межпарламентской ассамблеи Государств – Участников Содружества Независимых государств от 13.05.1995 г. URL: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=30&nid=1 (дата звернення: 30.07.2016).

160. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Київ: Логос, 1998. 324 с.

161. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.

162. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 512 с.

163. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Київ: Атіка, 1999. 418 с.

164. Навроцький В. О. Наскрізні кримінально-правові поняття. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейський країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.) / редкол. В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. Харків: Право, 2011. С. 73–77.

165. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів і прокурорів: Ознайомчі матеріали для держав — членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ / Міжнародний центр розвитку міграційної політики. Відень: Київ, ТОВ «Видавництво КіМ», 2006. 217 с.

166. Нагачевська Ю. С. Кримінально-правова характеристика торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 241–253.

167. Назимко Є. С. Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння. Форум права. 2010. № 1. С. 265–269.

168. Наливайко В. С. Порівняльна характеристика 146 і 147 статті Кримінального кодексу України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2013. Вип. 3. Т. 2. С. 103–104.

169. Наконечна І. М. Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 313–317.

170. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 9-те вид., перероб. та допов. Київ: Юрид. думка, 2012. 1316 с.

171. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 4-те вид., перероб. та допов. Київ: Юрид. думка, 2007. 1184 с.

172. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 7-ме вид., перероб. та допов. Київ: Юрид. думка, 2010. 1288 с.

173. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. 4-те вид., перероб. та допов. Київ: А.С.К., 2005. 848 c.

174. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 3-тє вид., перероб. та допов. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літ., 2009. Т. 2. 624 с.

175. Наумов А. В. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовного права различных систем. Уголовное право в XXI веке: материалы Междунар. науч. конф. МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, 31 мая – 01 июня 2001 г.). Москва: Изд-во МГУ, 2002. С. 18–23.

176. Наумова О. С. Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру у злочинах проти волі особи. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 лист. 2015 р.). Одеса: ОДУВС, 2015. С. 126–128.

177. Наумова О. С. Регламентація відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини у законодавстві України та окремих країн Європейського Союзу: порівняльний аспект. Історико-правовий часопис. 2016. № 1 (7). С. 215–221.

178. Наумова О. С. Гармонізація кримінально-правової охорони волі особи з міжнародними зобов’язаннями держави. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 316–319.

179. Наумова О. С. Окремі аспекти застосування обставин, що виключають злочинність діяння, під час кваліфікації за вчинення злочинів проти волі особи. Обставини, що виключають злочинність діяння: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (м. Львів, 28 травн. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. О. Кваші. Львів: Галицька видавнича спілка, 2015. С. 72–76.

180. Наумова О. С. Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків як кваліфікуючих ознак злочинів проти волі особи. Наука і правоохоронна. 2016. № 4 (34). С. 182–189.

181. Наумова О. С. Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ст. 149 КК України). Публічне право. 2017. № 2 (26). С. 155–162.

182. Наумова О. С. Окремі аспекти встановлення кримінальної відповідальності за незаконне зникнення людини. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 2. С. 119–126.

183. Наумова О. С. Щодо визначення поняття «незаконне позбавлення волі» у диспозиції статті 146 Кримінального кодексу України. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 18–19 груд. 2015 р.). Івано-Франківськ:, 2016. С. 128–132.

184. Наумова О. С. Диференціація кримінальної відповідальності у злочинах проти волі особи за ознакою суб’єкта злочину. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: тези доповідей наук.-практ. конф. кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, 26 бер. 2015 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 89–93.

185. Наумова О. С. Деякі питання практики призначення покарання за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. ІІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку»: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23–24 вер. 2016 р.). Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 151–154.

186. Негодченко Д. О. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2011. 20 с. URL: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=190 (дата звернення: 26.12.2016).

187. Нікіфорова Т. І. Юридична природа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. Університетські наукові записки. 2014. № 1 (49). С. 144–150.

188. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. 2-ге вид., виправл. Київ: Вид-во «АКОНІТ», 2008. Т. 3. П–Я. 864 с.

189. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. 2-ге вид., виправл. Київ: Вид-во «АКОНІТ», 2008. Т. 1. А–К. 928 с.

190. Нуркаева Т. Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-правовым и средствами (вопросы теории и практики): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 43 с.

191. Нуркаева Т. Преступления против свободы и личной неприкосновенности и их место в системе Особенной части УК РФ. Уголовное право. 2003. № 2. С. 55–56.

192. Ображиев К. В. Обеспечение согласованности уголовного законодательства с предписаниями иных отраслей права как направление уголовно-правовой политики. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VІІ Рос. конгресса уголовного права (г. Москва, 31 мая – 01 июня 2012 г.). Москва: Проспект, 2012. С. 192–200.

193. Орел Ю. В. Суб’єктивна сторона злочинів, спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України. Інформація і право. 2015. № 1. С. 145–151.

194. Орлеан А. М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2003. 226 с.

195. Орлеан А. М., Пустова О. В. Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці: наук.-практ. посібник. Київ: Фенікс, 2013. 152 с.

196. Орлеан А. М. Кримінально-правове забезпечення в Україні охорони людини від експлуатації: монографія. Кам’янець-Подільський: П.П. Буйницький О. А., 2014. 456 с.

197. Орлеан А. М. Концепція кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 3 (41). С. 63–68.

198. Орлеан А. М. Кримінально-правове забезпечення охорони людини від експлуатації: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2014. 400 с.

199. Орлеан А. Перспективні напрями адаптації законодавства України у сфері захисту потерпілих у кримінальному провадженні до законодавства ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 5. С. 13–19.

200. Орлеан А. М. Кримінальна відповідальність за трудову експлуатацію людини в рамках статті 173 КК України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2013. Вип. 5. Т. 2. С. 94–96.

201. Орлеан А. М. Міжнародно-правові зобов’язання України щодо кримінально-правової охорони людини від експлуатації. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 119–121.

202. Орлеан А. Використання уразливого стану як форма впливу на особу з метою її експлуатації: проблеми теорії та практики. Публічне право. 2013 № 4 (12). С. 127–134.

203. Осецький Й. П. Запобігання злочинам як завдання КК України: погляд кримінолога. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. Харків: Право, 2011. С. 439–442.

204. Офіційний веб-портал «Судова влада України». URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka (дата звернення: 22.03.2017).

205. Оцінка загрози організованої злочинності в Україні за 2015 рік (SOCTA/Україна-2015) / І. М. Гриненко, Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. Київ: ВАІТЕ, 2015. 60 с.

206. Оцяця А. С. Об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми держави і права. 2007. С. 203–207.

207. Палагнюк О. В. Основні засади державної політики України у сфері протидії злочину «торгівля людьми». Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: «Державне управління». 2012. Т. 186. Вип. 174. С. 58–61.

208. Панов М., Зінченко І. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність. Право України. 2012. № 11–12. С. 451–462.

209. Панов М. І. Диференціація кримінальної відповідальності як принцип кримінально-правової політики. Політика у сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 01–02 бер. 2013 р.). Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. С. 69–74.

210. Письменний Д. П. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та проблеми їх процесуального застосування: Новий Кримінальний кодекс України. Питання застосування і вивчення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25–26 жовт. 2001 р.) / редкол. В. В. Сташис та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2002. С. 240–242.

211. Підгородинський В. М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2005. 20 с.

212. План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р. URL: www.kmu.gov.ua/document/248740672/R1393.doc (дата звернення: 25.10.2016).

213. Побережник А. О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 20 с.

214. Політова А. С. Практика притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 149 КК та шляхи підвищення її ефективності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 306–314.

215. Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України: дис. .. канд. юрид. наук. Київ, 2007. 241 с.

216. Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. 22 с.

217. Попович В. М. Методологічні засади імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України. Наука і правоохоронна. 2016. № 3 (33). С. 229–238.

218. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 08.10.2015 р. (cправа № 5-109кс). URL: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/8C6DC85F5CC92B51C2257EEB002DA5D5 (дата звернення: 10.02.2017).

219. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 19.02.2015 р. (cправа № 5-38кс14). URL: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/88F767B1E30C2FD4C2257E37001D2083 (дата звернення: 25.12.2016).

220. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 20.06.2011 р. (cправа № 8-кс11). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636?OpenDocument&Type=2011& (дата звернення: 30.11.2016).

221. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 20.06.2013 р. (cправа № 5-18кс13). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636?OpenDocument&Type=2013& (дата звернення: 06.12.2016).

222. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. № 6. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95 (дата звернення: 24.03.2017).

223. Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и Украины / П. А. Андрушко, А. А. Арямнов, Н. А. Бабий и др.; отв. ред. А. И. Чучаев. Москва: Проспект, 2014. 680 с.

224. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції: Закон України від 02.09.2014 р. № 1669-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1669-18 (дата звернення: 10.02.2017).

225. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 7. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10 (дата звернення: 22.11.2016).

226. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (дата звернення: 10.04.2017).

227. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень: Закон України від 17.06.2015 р. № 525-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/525-19 (дата звернення: 15.03.2017).

228. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постановa Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09 (дата звернення: 22.10.2016).

229. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента від 25.08.2015 р. № 501/2015. URL: http://www.president.gov.ua/ documents/5012015-19364 (дата звернення: 25.11.2016).

230. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 (дата звернення: 10.02.2017).

231. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.2015 р. № 761-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19 (дата звернення: 29.10.2016).

232. Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 р. № 254-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254-19 (дата звернення: 16.02.2017).

233. Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 367. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п/paran8#n8 (дата звернення: 29.11.2016).

234. Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова Верховної Ради України від 21.05.2015 р. № 462-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/462-19 (дата звернення: 17.02.2017).

235. Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»: Постанова Верховної Ради України від 04.02.2015 р. № 145-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 12. Ст. 77.

236. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти: проект Закону України від 05.12.2016 р. № 5435-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=60630 (дата звернення: 17.02.2017).

237. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. № 2. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/07062765C3315954C2256CDA00538ED6?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=07062765C3315954C2256CDA00538ED6.html (дата звернення: 20.11.2016).

238. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: Закон України від 21.09.2010 р. № 2530-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2530-17 (дата звернення: 02.04.2017).

239. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. № 3739-VI // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19–20. Ст. 173.

240. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією: Закон України від 12.01.2006 р. № 3316-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3316-15 (дата звернення: 10.03.2017).

241. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування: Закон України від 15.01.2009 р. № 894-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/894-17 (дата звернення: 17.03.2017).

242. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи: Закон України від 05.07.2011 р. № 3571-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3571-17 (дата звернення: 16.03.2017).

243. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р. № 1382-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1382-15 (дата звернення: 25.02.2017).

244. Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 р. № 252-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252-19 (дата звернення: 30.11.2015).

245. Про міжнародні договори: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 (дата звернення: 10.04.2017).

246. Проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник / М. Г. Арманов, О. О. Книженко, Н. М. Ярмиш та ін. Київ: Нац. академія прокуратури України, 2017. 392 с.

247. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнятий Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15.11.2000 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_791 (дата звернення: 24.10.2016).

248. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_059 (дата звернення: 16.01.2017).

249. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: наук.-практ. посібник / М. Г. Вербенський, Р. М. Безхлібник, А. І. Берлач та ін.; за заг. ред. М. Г. Вербенського; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2010. 288 с.

250. Рабінович П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини. Право України, 2011. № 9. С. 377–381.

251. Рарог А. И. Настольная книга судьи при квалификации преступлений: практ. пособие Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 224 с.

252. Римський статут міжнародного кримінального суду: Міжнародний документ від 17.07.1998 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 25.03.2017).

253. Рішення Європейського суду з прав людини від 05.06.2014 року у справі «Акопян проти України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_a13/ (дата звернення: 18.04.2017).

254. Рішення Європейського суду з прав людини від 19.04.2012 р. у справі «М. проти України». URL: http://document.ua/sprava-m.-proti-ukrayini-doc110090.html. (дата звернення: 16.12.2016).

255. Рішення Європейського суду з прав людини від 10.05.2001 р. у справі «Кіпр проти Туреччини». URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=381 (дата звернення: 26.01.2017).

256. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сільяден проти Франції». URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/ 1B2F9CDD6221E830C325712C004ED5BB?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=1B2F9CDD6221E830C325712C004ED5BB&Count=500& (дата звернення: 27.10.2016).

257. Рішення Європейського суду з прав людини від 26.02.2015 р. у справі «Заїченко проти України № 2». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ SOO00736.html (дата звернення: 16.02.2017).

258. Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2011 р. у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання), справа № 10-рп/2011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11 (дата звернення: 23.03.2017).

259. Рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 р. № 2/рп-2016 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16 (дата звернення: 25.03.2017).

260. Романчук І. О. Кримінально-правова характеристика потерпілого від злочину, передбаченого статтею 148 Кримінального кодексу України. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 3. С. 209–222.

261. Рунов В. Ю. Кримінально-правова охорона особи від незаконного примусу: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2013. 204 с.

262. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: монографія. Харків: Право, 2006. 204 с.

263. Скакун О. Ф. Теорія держави і права / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. Гл. 1–17. 656 с.

264. Справа Денізсі та інші проти Кіпру: рішення Європейського суду з прав людини від 23.05.2001 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/980_032 (дата звернення: 10.11.2016).

265. Стеблинська О. С. Торгівля людьми як вид організованої злочинності. Право і безпека. 2010. № 5. С. 129–131.

266. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / упоряд. і автор передмови М. І. Хавронюк. Київ: Юрисконсульт, 2006. 550 с.

267. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи: монографія / Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна та ін., під заг. ред. академіка НАПрН України Ю. В. Бауліна. Київ: ВАІТЕ, 2015. 688 с.

268. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции: в 2 т. Москва: Наука, 1994. Т. 1. 380 с.

269. Тацій В. Десять років Кримінального кодексу України: здобутки і проблеми застосування. Право України. 2011. № 9. С. 5–19.

270. Тацій В., Борисов В., Тютюгін В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права. Право України. 2010. № 9. С. 4–15.

271. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник. Харків: УкрЮа, 1994. 76 с.

272. Тихонова О. В. Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2014. Вип. 2. С. 244–251.

273. Тітов Є. Б. Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у міжнародному кримінальному праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. 19 с.

274. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія. Київ: Атіка, 2003. 144 с.

275. Тростюк З. А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочині в Кримінальному кодексі України. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 260–263.

276. Туляков В. О., Тулякова М. А. Динаміка кримінального права: основні закономірності. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса: Юрид. літ., 2005. № 25. С. 488–490.

277. Туляков В. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикцій? Право України. 2010. № 9. С. 40–46.

278. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/ 00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf (дата звернення: 07.12.2016).

279. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://www.icnl.org/research/library/files/Azerbaijan/criminal_code_rus.pdf (дата звернення: 08.12.2016).

280. Уголовный кодекс Республики Армения. URL: http://www.parliament.am/ legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus (дата звернення: 07.12.2016).

281. Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://continent-online.com (дата звернення: 07.12.2016).

282. Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://continent-online.com (дата звернення: 28.11.2016).

283. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833&page=1 (дата звернення: 16.11.2016).

284. Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://continent-online.com (дата звернення: 28.11.2016).

285. Уголовный кодекс Российской Федерации. URL: http://continentonline.com (дата звернення: 30.11.2016).

286. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://continent-online.com (дата звернення: 05.12.2016).

287. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://fmc.uz/ legisl.php?id=k_ug (дата звернення: 06.12.2016).

288. Уголовный кодекс Республики Грузия. URL: http://law.edu.ru/norm/ norm.asp?normID=1241370&subID11 (дата звернення: 08.12.2016).

289. Уголовный кодекс Туркменистана. URL: http://www.legislationline.org/ru/ documents/action/popup/id/14380/preview (дата звернення: 26.01.2017).

290. Уголовный кодекс Литовской Республики. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 470 с.

291. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вступ. ст. Л. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2001. 313 с.

292. Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред и пер. с эстонского В. В. Запевалова. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2001. 262 с.

293. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 650 с.

294. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисл. и пер. с нем. А. В. Серебренниковой. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 350 с.

295. Уголовный кодекс Швеции. Санкт-Петербург: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 320 с.

296. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / науч. ред. и вступ. статья Д. А. Шестакова. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 524 с.

297. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашов. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2001 298 с.

298. Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляева; пер. с датс. и англ. С. С. Беляевой, А. Н. Рычевой. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2001. 230 с.

299. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. 2-е изд. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2001. 510 с.

300. Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и М. Ф. Решетникова. Москва: ЗЕРЦАЛО. 1998. 218 с.

301. Уголовный кодекс Турции / предисл. Н Сафарова и X Аджа-ра; науч. ред.. и пер. с турецкого Н. Сафарова и X. Бабаева. Санкт-Петербург: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 374 с.

302. Уголовный кодекс Норвегии / под ред. Ю. В. Голика; пер. с норв. А. В. Жмени. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 376 с.

303. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. Санкт-Петербург: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 253 с.

304. Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016. Вип. № 41. Т. 2. С. 145–150.

305. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 10.07.2015 р. (провадження № 489/8482/14-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46686841 (дата звернення: 27.01.2017).

306. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.09.2015 р. (провадження № 11-кп/774/1671/15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51923251 (дата звернення: 24.01.2017).

307. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Волинської області від 19.11.2015 р. (провадження № 158/907/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53640261 (дата звернення: 05.12.2016).

308. Ухвала слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області (провадження № 1-кс/0158/18/14). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/47302845 (дата звернення: 21.02.2017).

309. Ухвала слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області (провадження № 1-кс/559/420/2014). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/44948544 (дата звернення: 27.04.2017).

310. Федорова М. О. Поняття вини у сучасній юриспруденції. Наука і правоохоронна. 2013. № 2. – С. 140–147.

311. Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину. Право України. 1999. № 6. С. 75–78.

312. Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина). Право України. 2010. № 9. С. 66–72.

313. Филин М. В. Уголовная ответственность за незаконное лишение человека свободы: дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2000. 217 с.

314. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Київ: Атіка, 2004. 488 с.

315. Фріс П. Л. Реалізація кримінально-правової політики в діяльності органів внутрішніх справ. Наука і правоохоронна. 2008. № 1. С. 31–36.

316. Фріс П. Л. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики. Право України. 2010. № 9. С. 73–80.

317. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 19–28.

318. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

319. Хавронюк Н. И. Поводы, причины, условия и способы криминализации общественно опасных деяний. Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 29–30 янв. 2004 г.). Москва. 2004. С. 448–453.

320. Хавронюк М. І. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи. Право України. 2011. № 9. С. 135–146.

321. Хавронюк М. І., Калмиков Д. М. Деякі питання удосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти волі дитини. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 10. С. 42–48.

322. Харитонова О. В. Соціологічний підхід до вивчення кримінального права: виникнення і розвиток. Форум права. 2010. № 3. С. 439–444.

323. Харитонова О. В. Наукове підґрунтя кримінально-правової політики: стан та перспективи. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 лист. 2015 р.). Одеса: ОДУВС, 2015. С. 173–175.

324. Харитонова О. В. Деякі методологічні аспекти дослідження кримінального права та закону. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 трав. 2011 р.). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 537–542.

325. Хейлік В. В. Об’єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. № 5. С. 130–136.

326. Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 268 с.

327. Хряпінський П. В. Щодо конкуренції загальних та спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 19–20 квіт. 2012 р.). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. С. 552–557.

328. Хряпінський П. В. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності: узгодженість кримінального та кримінального процесуального законів України. Право і суспільство. 2013. № 1. С. 90–97.

329. Цвікі В. Ю. Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень. Європейські перспективи. 2015. № 2. С. 124–129.

330. Циппеліус Р. Філософія права: підручник / пер. з нім. Київ: Тандем, 2000. 300 с.

331. Чибулаева С. А. Сближение правовых систем в части применения мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием (на примере конфискации имущества). Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 562–567.

332. Чеботарьова Г. В. Проблеми визначення поняття об’єктивної сторони злочину. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: «Юридические науки». 2009. Т. 22 (61). № 1. С. 249–254.

333. Черевко К. О. Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 150-1 Кримінального кодексу України. Вісник кримінологічної асоціації України. 2015. № 3. С. 102–111.

334. Черных С. А. Борьба с захватом заложника: отечественный и зарубежный опыт. Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 149–152.

335. Чернова Н. В. Досвід країн пострадянського простору у сфері правового регулювання відповідальності за використання малолітніх дітей для зайняття жебрацтвом. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 463–468. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Nvdduvs_2012_4_68.pdf (дата звернення: 26.04.2017).

336. Чернова Н. В. Систематичність у складі використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 427–432.

337. Чугуников І. І. Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2001. 23 с. URL: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=economy_legal_science&id=2464&start=1 (дата звернення: 24.04.2017).

338. Чугуников І. І. Об’єкт злочину як підстава побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу України. Наукові праці НУ ОЮА. С. 389–406. URL: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom9/41.pdf (дата звернення: 28.03.2017).

339. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального Кодексу України: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2010. 408 с.

<< | >>
Источник: НАУМОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ (ЗА СТАТТЯМИ РОЗДІЛУ ІІІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії). Київ –2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -