<<

Додатки

Додаток А

Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України.

Звітній період: 1.01.2012 – 31.12.2012

Ст.
384
Ст. 385 Ст. 386 Ст. 387
Ч. 1 Ч. 2 Ч. 1 Ч. 2
Усього засуджено осіб 53 59 7 3 0
З них Громадяни України 53 58 5 3
Громадяни інших держав 0 1 2 0
Жінок 15 20 1 0
Вчинили злочин у складі Групи 2 3
Організов. групи
Злочинної організації
Вчинили злочин у стані Алкогол. сп’яніння
Наркотич. сп’яніння
Вік засуджених на момент вчинення злочину 14 – 16 років
16 – 18 років 2
18 – 25 років 13 13 4
25 – 30 років 8 16 2
30 – 50 років 24 26 1 3
50 – 65років 5 3
65 років і старші 1 1
Заняття засуджених на момент вчинення злочину Робітники 10 19 3
Державні служб.
Інші службовці
Військовослужб 3 1
Лікарі, фармацевти
Вчителі, викладачі
Працівники ЗМІ
Приватні підприємці 2 3
Працівники госп.товариств 1
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ.
Студенти навчальних закладів 1 2
Інші заняття 1
Пенсіонери, у т.ч.
інваліди
1 2
Безробітні 1 3 1
Працездатні,які не працювали і не навчалися 32 28 3 1
З них мають непогашену і незняту судимість 9 5 2 1
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою 2
Освіта на час вчинення злочину Повна вища 5 3 1
Базова вища 1 4 1
Професійно-технічна 22 24 1
Повна загальна середня 18 21 4 1
Базова загальна середня 7 7 2
Початкова загальна
Без освіти
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості 2 2
Судилися, але судимість погашена чи знята 4 3
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Усього 12 7 4 1
У тому числі одну 2 4 1 1
дві 2 1 1
три і більше 8 2 2
Кількість осіб, які мають судимість за злочини Проти життя чи здоров’я особи 2
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи
Проти власності 9 4 1 1
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту
Проти гром-го порядку і моральності
Пов’язані з наркотиками 2 1
Інші злочини 1 2
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Відбули покарання повністю 7 3
Звільнені від покарання Усього 1
У т.числі Умов.-дострок. 1
У зв-ку з амністією
З ін..підстав
Скоїли злочин,не відбувши покарання Усього 2 2
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі 2 2
Вчин.злочини у період відбув.покарання В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту 2 4
Іспитового строку 1 1 1
Іншого покарання
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2011р. 92 86 8 3
У тому числі кількість осіб Засуджених 53 59 7 3
Виправданих
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру
Справи увідношенні яких закриті 39 27 1
Кількість осіб, справи щодо яких закрито За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини 1
У зв’язку з дійовим каяттям 11 1
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим
У зв’язку із зміною обстановки 1 3
У зв’язку з передачею особи на поруки 4 3
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього
У зв’язку з амністією 20 21
У зв’язку із смертю
З інших підстав 2
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст.
70 та ст. 71 ККУ
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано Довічне позбавлення волі
Позб.волі на певний строк Усього 2 5 1 1
У тому числі років 1 1
1-2 1
2-3 4
3-5 1
5-10

1 1
10-15
15-25
Обмеження волі 7 5
Тримання в дисц. батальйоні
Арешт 5 2
Виправні роботи 4 5
Службове обмеження для військовослуж-в
Громадські роботи 2
Штраф 1 1 4 2
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю
Інші міри покарання
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання З випробуванням 30 43
У наслідок акта про амністію
З інших підстав 2
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання Штраф

Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину…
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю 1
Конфіскація майна 1 1
Призначення покарання за сукупністю злочинів 4 13 1
Призначення покарання за сукупністю вироків 7 5 3
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст.

71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Довічне позбавлення волі
Позбавлення волі на певний строк усього 5 6 3
У тому числі років 1 2
1-2 0 0 0 0 0 0
2-3 2 2 0 0 0 0
3-5 1 2 0 0 0 0
5-10 2 2 1 0 0 0
10-15 0 0 0 0 0 0
15-25 0 0 0 0 0 0
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Обмеження волі

0 1 0 0 0 0
Тримання в дисциплінарному батальйоні 0 0 0 0 0 0
Арешт

0 0 0 0 0 0
Виправні роботи

0 0 0 0 0 0
Службове обмеження для військовослужбовців 0 0 0 0 0 0
Громадські роботи

0 0 0 0 0 0
Штраф

0 0 0 0 0 0
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю 0 0 0 0 0 0
Інші міри покарання 0 1 0 0 0 0
Призначено покарання із застосуванням ст.
69 КК України
1 0 0 0 0 0
Застосоване примусове лікування 0 0 0 0 0 0

Додаток Б

Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України.

Звітній період: 1.01.2013 – 31.12.2013

Ст. 384 Ст. 385 Ст. 386 Ст. 387
Ч. 1 Ч. 2 Ч. 1 Ч. 2
Усього засуджено осіб 103 54 6 2
З них Громадяни України 103 52 6 2
Громадяни інших держав 2
Жінок 26 12 1
Вчинили злочин у складі Групи 3 5
Організов. групи
Злочинної організації
Вчинили злочин у стані Алкогол. сп’яніння 3 1 1
Наркотич. сп’яніння
Вік засуджених на момент вчинення злочину 14 – 16 років
16 – 18 років 1 1
18 – 25 років 32 12 2 1
25 – 30 років 15 13 2
30 – 50 років 46 25 2 1
50 – 65років 9 3
65 років і старші
Заняття засуджених на момент вчинення злочину Робітники 22 8 1 1
Державні служб.
Інші службовці 4 1
Військовослужб
Лікарі, фармацевти
Вчителі, викладачі
Працівники ЗМІ
Приватні підприємці 3
Працівники госп.товариств 1 1
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ. 1 1
Студенти навчальних закладів 3
Інші заняття 4
Пенсіонери, у т.ч.
інваліди
3
Безробітні 4 1 2
Працездатні,які не працювали і не навчалися 58 41 2 1
З них мають непогашену і незняту судимість 17 8 1
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою 1 1
Освіта на час вчинення злочину Повна вища 6 2 1
Базова вища 4
Професійно-технічна 29 15 1 1
Повна загальна середня 50 26 4
Базова загальна середня 12 11 1
Початкова загальна 2
Без освіти
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості 5 3 3
Судилися, але судимість погашена чи знята 7 8
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Усього 17 12 3 1
У тому числі одну 9 5 2 1
дві 4 5
три і більше 4 2 1
Кількість осіб, які мають судимість за злочини Проти життя чи здоров’я особи 1
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи
Проти власності 7 7 2
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту 1
Проти гром-го порядку і моральності 2 1
Пов’язані з наркотиками 5 2
Інші злочини 2 2 1
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Відбули покарання повністю 9 6
Звільнені від покарання усього 2 2
У т.числі Умов.-дострок. 1
У зв-ку з амністією 1
З ін..підстав 1 1
Скоїли злочин,не відбувши покарання Усього 2 1 1
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі 1
Вчин.злочини у період відбув.покарання В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту 2 3
Іспитового строку 3 1
Іншого покарання 1
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2012р. 138 64 8 2
У тому числі кількість осіб Засуджених 103 54 6 2
Виправданих
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру
Справи увідношенні яких закриті 35 10 2
Кількість осіб, справи щодо яких закрито За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини
У зв’язку з дійовим каяттям 13
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим
У зв’язку із зміною обстановки 2 2
У зв’язку з передачею особи на поруки 3 1
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього 1
У зв’язку з амністією 13 8 1
У зв’язку із смертю
З інших підстав 3
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст. 70 та ст. 71 ККУ Кількість засуджених осіб, до яких застосовано Довічне позбавлення волі
Позб.волі на певний строк усього 6 9 1
У тому числі років 1 3
1-2 1 5
2-3 2 1
3-5 2 1
5-10

1
10-15
15-25
Обмеження волі 16 4
Тримання в дисц. батальйоні
Арешт 4 1 4 1
Виправні роботи 11
Службове обмеження для військовослуж-в
Громадські роботи 1 3
Штраф 13 3 1 1
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю
Інші міри покарання
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання З випробуванням 48 33
У наслідок акта про амністію 1
З інших підстав 3
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання Штраф

Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину…
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю
Конфіскація майна 1
Призначення покарання за сукупністю злочинів 5 9 1
Призначення покарання за сукупністю вироків 11 10 5 1
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Довічне позбавлення волі
Позбавлення волі на певний строк усього 7 12 5
У тому числі років 1 2 1
1-2 2 2
2-3 5 2
3-5 3 3 1
5-10 2 1
10-15
15-25
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Обмеження волі

2 2 2
Тримання в дисциплінарному батальйоні
Арешт

2
Виправні роботи

Службове обмеження для військовослужбовців
Громадські роботи

Штраф

1
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
Інші міри покарання
Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України 10 6
Застосоване примусове лікування

Додаток В

Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України. Звітній період: 1.01.2014 – 31.12.2014

Ст. 384 Ст. 385 Ст. 386 Ст. 387
Ч. 1 Ч. 2 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 1 Ч. 2
Усього засуджено осіб 72 44 2 1
З них Громадяни України 72 44 2 1
Громадяни інших держав
Жінок
Вчинили злочин у складі Гупи 2 7
Організов. групи
Злочинної організації
Вчинили злочин у стані Алкогол. сп’яніння 2
Наркотич. сп’яніння
Вік засуджених на момент вчинення злочину 14 – 16 років
16 – 18 років 1 1
18 – 25 років 15 14
25 – 30 років 18 8 1
30 – 50 років 29 17 1
50 – 65років 10 4
65 років і старші
Заняття засуджених на момент вчинення злочину Робітники 5 2
Державні служб.
Інші службовці 3 2
Військовослужб
Лікарі, фармацевти
Вчителі, викладачі
Працівники ЗМІ 1
Приватні підприємці 4 2
Працівники госп.товариств 3
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ. 1
Студенти навчальних закладів
Інші заняття 2
Пенсіонери, у т.ч. інваліди 4 3
Безробітні 3 5
Працездатні,які не працювали і не навчалися 46 30 2 1
З них мають непогашену і незняту судимість 4 9
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою
Освіта на час вчинення злочину Повна вища 6 1
Базова вища 3 1
Професійно-технічна 24 11 1 1
Повна загальна середня 30 21 1
Базова загальна середня 9 10
Початкова загальна
Без освіти
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості 5 4
Судилися, але судимість погашена чи знята 8 2 1
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Усього 7 9
У тому числі одну 6 5
дві 1 2
три і більше 2
Кількість осіб, які мають судимість за злочини Проти життя чи здоров’я особи
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи
Проти власності
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту
Проти гром-го порядку і моральності
Пов’язані з наркотиками
Інші злочини
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість Відбули покарання повністю
Звільнені від покарання Усього
У т.числі Умов.-дострок.
У зв-ку з амністією
З ін. підстав
Скоїли злочин,не відбувши покарання Усього
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі
Вчин.злочини у період відбув.покарання В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту
Іспитового строку
Іншого покарання
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2013р. 97 52 2 1 1
У тому числі кількість осіб Засуджених 72 44 2 1
Виправданих 2
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру
Справи увідношенні яких закриті 23 6 1
Кількість осіб, справи щодо яких закрито За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини
У зв’язку з дійовим каяттям 11
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим
У зв’язку із зміною обстановки 7 1
У зв’язку з передачею особи на поруки 1 3
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього
У зв’язку з амністією 2 1
У зв’язку із смертю
З інших підстав 2 1 1
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст. 70 та ст. 71 ККУ Кількість засуджених осіб, до яких застосовано Довічне позбавлення волі
Позб.волі на певний строк усього 1 8
У тому числі років 1
1-2 6
2-3 2
3-5
5-10

1
10-15
15-25
Обмеження волі 2 2
Тримання в дисц. батальйоні
Арешт 4
Виправні роботи 9 1
Службове обмеження для військовослуж-в
Громадські роботи 1
Штраф 8 2 2
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю
Інші міри покарання 1
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання З випробуванням 42 30 1
У наслідок акта про амністію
З інших підстав 4 1
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання Штраф

Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину… 1
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю
Конфіскація майна
Призначення покарання за сукупністю злочинів 8 6 1
Призначення покарання за сукупністю вироків 2 9
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Довічне позбавлення волі
Позбавлення волі на певний строк Усього 1 9
У тому числі років 1
1-2 2
2-3 3
3-5 1 4
5-10
10-15
15-25
Остаточне призначене покарання за сукупністю

вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання Обмеження волі

Тримання в дисциплінарному батальйоні
Арешт

Виправні роботи

Службове обмеження для військовослужбовців
Громадські роботи

Штраф

1 1
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
Інші міри покарання
Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України 5
Застосоване примусове лікування

<< |
Источник: АЛЄКСЄЄВА НАТАЛІЯ ЮНІВНА. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СВІДКАМИ, ЕКСПЕРТАМИ, ПЕРЕКЛАДАЧАМИ АБО ЩОДО НИХ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -