<<
>>

4.4.1. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310)

Особливістю безпосереднього об’єкта цього злочину є те, що крім цінностей, які характерні для видового об’єкта цих злочинних діянь, він посягає на встановлений порядок поводження з такими наркотиковмісними рослинами, як опійний або олійний мак, індійські чи іншого сорту коноплі тощо.

Зазначені рослини є предметом цього злочину. А. А. Музика вважає, що до предмета цього злочину варто було б віднести насіння та розсаду цих рослин. Однак з такою пропозицією погодитися важко, оскільки поняттям «рослина» охоплюються і його частини. Водночас А. А. Музика слушно звертав увагу на проблематичність законодавчої позиції щодо рівнозначної відповідальності за посів або вирощування маку та конопель, оскільки у цих рослинах різна концентрація наркотичних субстанцій. Часто є різною і практична мета таких дій. На наш погляд, це має більшою мірою кримінологічне значення, ніж кримінально-правове. Встановлення диференційованої відповідальності залежно від виду рослин навряд чи буде ефективним, оскільки у фактичному прояві ступінь суспільної небезпеки таких дій зумовлюється не тільки цією обставиною. Крім того, конкретний ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння може враховуватись у призначенні покарання.

За загальним правилом культивування (тобто посів та вирощування) наркотиковмісних рослин, до яких належать і снотворни й мак та коноплі, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин може здійснюватися лише підприємствами державної та комунальної власності за наявності в них відповідної ліцензії. Але діяльність, пов’язана з культивуванням рослин із низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, може здійснюватися підприємствами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Гранично допустимий вміст наркотичних засобів у цих рослинах визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. Ліцензії на культивування конкретних наркотиковмісних рослин видаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом (згідно з постановою Кабміну від 14 листопада 2000 р. № 1698, таким органом є Міністерство аграрної політики України).

Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування зазначених рослин, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов’язані їх знищити.

Об’єктивну сторону цього злочину утворюють дії, що полягають у незаконних посіві чи вирощуванні зазначених рослин.

Під посівом слід розуміти висівання насіння або засідання розсади на певній земельній ділянці. Вирощування – це догляд за посівами або сходами (спушування, прополювання, проріджування, полив, підживлення тощо) з метою доведення їх до стадії достигання. Незаконними такі дії будуть, якщо вони вчинені без дозволу компетентних органів, або навіть за наявністю такого дозволу, але з перевищенням відведеної для культивування наркотиковмісних рослин площі, на земельних ділянках, не зазначених у дозволі, понад обсяги, встановлені державним замовленням, тощо.

Місцем вчинення злочину може бути будь-яка земельна ділянка, зокрема й пустища. Розмір ділянки, ступінь зростання і стиглості рослин не мають значення для кваліфікації. Проте у випадках незаконного культивування незначної кількості рослин не відкидається застосування ч. 2 ст. 11 КК, оскільки такі дії можуть бути малозначними і не становитимуть суспільної небезпеки.

Злочин вважається закінченим із моменту висівання насіння або садіння розсади в ґрунт. Придбання насіння, його пророщування, а також придбання розсади з метою подальшого вирощування маку снотворного чи конопель є готуванням до злочину. Відповідно до ч. 2 ст. 12 та ч. 2 ст. 14 КК такі дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності, оскільки злочин, передбачений ч.

1 ст. 310 КК, є злочином невеликої тяжкості. Якщо ж має місце готування до кваліфікованого виду складу злочину незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, таке діяння треба кваліфікувати за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 310 КК.

У ч. 2 цієї статті передбачено такі альтернативно визначені кваліфікуючі ознаки: незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб із метою збуту, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п’ятисот і більше рослин.

За підрахунку кількості рослин окремою рослиною вважається та, яка має самостійний корінь, а кількість її стебел не враховується. За підрахунку кількості рослин різних видів (маку снотворного й конопель) допускається їх складання.

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Суб’єктивна сторона цього злочину містить вину у формі прямого умислу. Мотиви та цілі такої злочинної поведінки можуть бути різними і здебільшого не впливають на правову оцінку вчиненого.

У ч. 2 ст. 2293 КК України 1960 р. було зазначено таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення дій з метою збуту-придбання макової соломи чи конопель. Таке законодавче формулювання мети цього злочину зумовлювало неясності у практичному застосуванні закону і розходження в його доктринальному тлумаченні. З огляду на це ми пропонували відмовитися від конструкції «мета збуту-придбання», що враховано в новому КК.

<< | >>
Источник: ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004. 2004

Еще по теме 4.4.1. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -