<<
>>

4.3.5. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 320)

Специфіку безпосереднього об’єкта цього злочину становить, крім видових ознак, порядок посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а так само виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, установлений з метою недопущення виходу цих засобів і речовин з-під контролю.

Саме в цьому полягає небезпечність такого злочину.

Ця стаття має бланкетну диспозицію. Пленум Верховного Суду України в абз. 1 п. 19 постанови від 26 квітня 2002 р. звернув увагу судів на те, що загальні правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів установлено Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. в редакції від 8 липня 1999 р., а також Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6 та іншими нормативними актами Кабінету Міністрів, мініс- терств і відомств.

Зокрема, регламентують ці питання Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, затверджений постановою КМ від 10 травня 1999 р. № 786, наказ МОЗ від 18 грудня 1997р. № 356, що затвердив Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних та комунальних закладах охорони здоров’я України; правила, затверджені Міністерством агропромислового комплексу, Міністерством промислової політики і Держкоммедбіопромом, та інші нормативні акти. Наприклад, наказом Мінпрому від 19 червня 1997 р. № 104 затверджено Інструкцію про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів, Комітетом медичної та мікробіологічної промисловості наказом від 2 квітня 1999 р.

№ 41 затверджено Інструкцію про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту, наказом МОЗ, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Держкомітету медичної та мікробіологічної промисловості, Держдепартаменту ветеринарної медицини від 26 січня 1999 р. № 13/24/13/4 затверджено Порядок розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави.

Цими правилами порядок поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами або прекурсорами регулюється досить докладно. Наприклад, згідно з Правилами відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек, затверджених наказом МОЗ України від 30 червня 1994 р. № 117 із змінами, внесеними 20 вересня 1995 р. та № 324 від 8 грудня 2000 р., наркотичні засоби повинні відпускатися тільки по рецептах установлених форм. Згідно з Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів виготовлену макову і конопляну солому підприємства-виготівники мусять протягом певного строку здати заготівельним пунктам, зазначеним у свідоцтвах. Зберігання ними макової та конопляної соломи після строку, встановленого у свідоцтві, забороняється. Зберігання сировини, що містить наркотичні речовини, здійснюється підприємствами у спеціальних складських приміщеннях.

Наркотичні та психотропні лікувальні засоби постачаються міністерствам і відомствам, державним аптечним установам за розподілом МОЗ згідно з поданими заявками і встановленими нормативами. Наркотичні засоби, що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф. 3, відпускаються тільки з аптеки, прикріпленої для цих цілей до територіальних лікувально-профілактичних установ.

З об’єктивної сторони злочин, що аналізується, являє собою вчинення хоча б одного з альтернативно зазначених у диспозиції ст.

320 діянь, що порушують установлені правила: а) посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; б) виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; в) їх зберігання; г) обліку; ґ) відпуску; д) розподілу; е) торгівлі; є) перевезення; ж) пересилання; з) використання.

У зазначеній вище постанові Пленум Верховного Суду України підкреслив, що суди повинні з’ясовувати, які конкретно правила було порушено.

Від злочинів, передбачених ст. 307 і ст. 309, це діяння відрізняється тим, що особа виробляє, придбаває, зберігає, відпускає та виконує інші дії з наркотиками або психотропними речовинами або висіває та вирощує снотворний мак чи коноплі на законних підставах, але з порушенням правил поводження з ними. Це положення, на яке нами зверталась увага в кількох виданнях Науково-практичного коментарю КК України, відтворено і п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду від 26 квітня 2002 р.

Для визнання злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320, закінченим настання наслідків не обов’язкове. Але діяння може потягти відповідальність за цією статтею, якщо порушення було істотним, тобто створювало реальну небезпеку для здоров’я людей або виходу наркотиків чи психотропних речовин з-під контролю. У протилежному випадку діяння на підставі ч. 2 ст. 11 буде проступком. На це положення нами теж зверталась увага у попередніх публікаціях, було воно продубльовано і в абз. 5 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду від 27 лютого 1998 р. № 3, але в новій постанові від 26 квітня 2002 р. відображення не знайшло, що, на наш погляд, не зовсім виправдано.

Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, утворюють кваліфікований вид складу цього злочину (ч.

2 ст. 320).

Закріплення його в законі має позитивне значення. Про це свідчить те, що дослідники цієї проблеми в країнах, у яких кваліфікований вид складу цього злочину не встановлено, дійшли висновку, що це – хиба законодавства, і пропонують його відповідне доповнення.

У кваліфікації таких дій треба брати до уваги, що великий розмір необхідно встановлювати тільки у випадках нестачі, що утворилася внаслідок незабезпечення належного обліку психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, коли не було зафіксовано документально передання їх контрагентам тощо. Якщо ж нестача утворилася в результаті викрадення, її розмір значення не має.

Форма вини в разі вчинення злочину може бути умисною чи необережною. Мотиви, зокрема й корисливі, не мають значення для кваліфікації діяння за ст. 320, але якщо особа з корисливих мотивів умисно сприяє викраденню наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, їх незаконному придбанню або збуту, такі дії кваліфікуються як співучасть у цих злочинах, а також за ст. 320.

Суб’єктом злочину можуть бути як службові, так і інші особи, які у зв’язку з виконанням своїх службових або фахових обов’язків повинні дотримуватись зазначених правил (зокрема, працівники аптек, а також баз і складів, де зберігаються лікарські препарати, лікувальних закладів, науково-дослідних установ, лабораторій, підприємств, які вирощують наркотиковмісні рослини або виготовляють наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Якщо службова особа поряд із злочинним діянням, передбаченим ст. 320, здійснює і службовий злочин, вчинене необхідно додатково кваліфікувати за статтями 364, 367 або 368 КК.

<< | >>
Источник: ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004. 2004

Еще по теме 4.3.5. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 320):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -