<<
>>

4.3.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305)

Склад злочину контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів закріплено у спеціальній нормі, він є суміжним із складом злочину, передбаченим ст.

201 КК. Основна різниця між ними – в об’єкті, особливо такому його компоненті, як предмет. Зокрема, предметом злочину, передбаченого ст. 305 КК, є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори.

З об’єктивної сторони злочин полягає у діях, а саме переміщенні зазначених вище предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Наприклад, у січні 1998 р. прикордонники затримали на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді велику партію наркотиків – 6 тонн 141 кг гашишу, що містився в контейнері вантажного чеського автомобіля LIAZ. Як з’ясувалося, гашиш спершу потрапив морським шляхом з Уганди до Одеси, а потім перевозився на захід. Транспортування наркотиків маскувалося су- проводжувальними документами, у яких зазначалось про перевезення для однієї з чеських фірм меблів і паркету, що не відповідало дійсності.

Місцем вчинення злочину є митна територія України, зокрема території штучних островів, устатковин і споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виняткову юрисдикцію щодо митної справи.

Межі митної території України є складовою частиною митного кордону України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон.

Пленум Верховного Суду України в постанові «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» від 26 лютого 1999 р. № 2 роз’яснив, що під переміщенням предметів поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці або поза часом здійснення митного оформлення.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 1995 р.

в редакції від 8 липня 1999 р. із змінами, внесеними згідно з Кодексом від 05.04.2001 р., Законом від 03.04.2003 р., імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів має здійснюватися відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів має здійснюватися лише через митниці, визначені Державною митною службою України. Тому переміщення цих засобів або речовин у зоні контролю інших митниць треба розцінювати як контрабанду.

Переміщення предметів із приховуванням від митного контролю – це їх переміщення через митний кордон:

– із використанням тайників або інших засобів, що утруднюють їх виявлення;

– із наданням одним предметам вигляду інших;

– із поданням до митного органу України як підстави для переміщення предметів підроблених документів або таких, які одержані незаконним способом, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших предметів.

Під тайниками слід розуміти спеціально виготовлені, обладнані або пристосовані сховища, а також конструктивні порожнини, ємкості транспортних засобів, багажу тощо. Використанням інших засобів, що утруднюють виявлення предметів, має визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини.

Надання одним предметам вигляду інших – це зміна їх зовнішніх ознак (форми та стану, пакування, ярликів, етикеток тощо).

Необхідно враховувати, що підставою для переміщення предметів крізь митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці на пропуск предметів крізь митний кордон; зокрема, це можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товарно-супровідні документи, дозвіл відповідних державних органів тощо.

Підробленими слід уважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими відбитками печаток, штампів, підписами тощо.

Під незаконно одержаними розуміються документи, які особа отримала за відсутності законних підстав або з порушенням установленого порядку.

Документами, що містять неправдиві дані, є такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості предметів, щодо їх відправника чи одержувача, щодо держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Практика боротьби з цими злочинами свідчить, що злочинці застосовують різноманітні, іноді досить дотепні, способи приховування контрабандних предметів. Наприклад, громадянин Уганди прорізав у себе в шкірі під пахвами декілька «кишень» до 7 см завдовжки, що дозволяло йому переміщувати крізь кордон до 100 г наркотиків за раз. А в Одесі було затримано трьох чоловіків, які приховували наркотики, прив’язавши пакетики з героїном до статевих органів. Досить поширеним серед наркокур’єрів є ковтання наркотиків, упакованих у поліетиленові пакети, капсули тощо та їх перевезення у шлунку. Іноді це закінчується для них трагічно. Так, у пасажирському поїзді «Симферополь – Єкатеринбург» помер наркокур’єр, у шлунку якого під час розтину було знайдено 45 капсул із героїном загальною вагою 360 г.. Щоб уникнути викриття, контрабандисти постійно удосконалюють способи приховування наркотиків, маскуючи їх, наприклад під шкірзамінники, стельки для взуття тощо. З преси відомо перекриття правоохоронцями «гранатового» каналу незаконного перевезення наркотиків – злочинці розчиняли наркотики у плодах гранату, при цьому зовнішнім оглядом це помітити було практично неможливо. Контрабандисти навіть оприскують наркотики та їх пакування, щоб не почули собаки, яких, як відомо, застосовують митники для виявлення наркотиків.

Оскільки термін «переміщення» можна розуміти і як процес, і як факт перетинання особою зони митного контролю або кордону України з контрабандними предметами, потребує уточнення момент закінчення цього злочину. Пленум Верховного Суду України стосовно кваліфікації контрабанди як злочину, передбаченого ст. 70 КК 1960 р. (ст. 201 нового КК), роз’яснив у згаданій вище постанові, що цей злочин уважається закінченим із моменту фактичного незаконного переміщення предметів через митний кордон України.

Якщо предмети контрабанди виявлено під час огляду чи переогляду речей або ж особистого огляду, зокрема й повторного, під час виїзду за межі України, вчинене належить кваліфікувати як замах на контрабанду з посиланням на ст. 17 КК 1960 р. (ст. 15 нового КК).

Незаконне переміщення на територію України предметів контрабанди, які виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад злочину.

Ввезення в Україну або вивезення з України, зокрема поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю отриманих громадянином за рецептом лікаря відповідних лікарських препаратів обмеженої кількості, необхідних для надання першої медичної допомоги, треба розглядати з урахуванням положення, що міститься в ч. 2 ст. 11 КК.

З суб’єктивної сторони контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів передбачає наявність прямого умислу. Для кваліфікації дій за ст. 305 КК не мають значення мотив і мета їх вчинення.

Суб’єктом злочину є осудна особа з 16-річного віку.

Частини 2 і 3 ст. 305 встановлюють відповідальність за кваліфікований та особливо кваліфікований види контрабанди.

Практичне встановлення у вчиненому діянні такої ознаки, як повторність, труднощів не становить. Але при цьому треба брати до уваги, що повторності не буде, якщо: а) особу за раніше вчинений злочин було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстанови; б) її не було притягнуто до відповідальності і закінчилися строки давності притягнення до такої відповідальності; в) судимість за попередній злочин було погашено чи знято; г) призначено судом міру покарання було повністю скасовано через амністію або помилування.

Цей висновок випливає з положень ч. 3 ст. 2 КК, а також статей 35–37 Європейської конвенції про передання провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 р., до якої Україна приєдналася 22 вересня 1995 р.

Пленум Верховного Суду України у згаданій вище постанові роз’яснив також, що у тих випадках, коли дії особи крім ознак контрабанди, передбаченої ст. 70 чи ст. 701 КК 1960 р., містять ознаки й іншого складу злочину (наприклад, у випадках переміщення через митний кордон предметів, завідомо здобутих злочинним шляхом, або коли воно поєднане з незаконним перетинанням державного кордону чи незаконними діями з наркотичними засобами, психотропними, отруйними речовинами, радіоактивними матеріалами, зброєю, вибуховими речовинами тощо), вчинене необхідно кваліфікувати за сукупністю відповідних злочинів.

Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого посадового становища необхідно додатково кваліфікувати за нормою кримі- нального закону, яка передбачає відповідальність за службовий злочин.

Дії службової особи, яка сприяла незаконному переміщенню предметів через митний кордон, належить розглядати як пособництво в контрабанді, вчинене шляхом приховування від митного контролю (якщо ця особа не входить до групи осіб, які організувалися для вчинення контрабанди), та відповідний службовий злочин.

Утворюють сукупність злочинів і вчинення поряд із контрабандою насильницьких дій щодо працівників митних органів або прикордонників. Такі дії, залежно від їх конкретного прояву, необхідно додатково кваліфікувати за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) або за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Адже відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 4 лютого 1994 р. митні органи віднесено до правоохоронних.

Пленум Верховного Суду України у п. 5 постанови «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 р. № 4 роз’яснив, що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання зазначених засобів і речовин та незаконне перевезення або пересилання їх за межі території України необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 307 чи ст. 309, і як контрабанду за ст. 305 КК.

<< | >>
Источник: ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004. 2004

Еще по теме 4.3.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -