<<
>>

VI. ДОВІРЕНОСТ

VI-1. Гвнеральна довіреність

Місто (село)

(число, місяць, рік словами)

Я, громадянин

(прізвище, ім’я та по-батькові)

19_____ р.

що проживає за адресою:_______________________________

паспорт серія____________ №_______________ , виданий

(назва органу, що видав паспорт)

уповноважую громадянина (прізвище, ім’я та по-батькові)

що проживає за адресою:____________________________________________________________ ,

паспорт серія____________ №________________ , виданий “__________ ”___________ 19_______ р.

(назва органу, що видав паспорт)

бути моїм представником у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в тому числі органах влади та управління в питаннях управління пакетом акцій АТ ,

що належить мені на праві власності.

У зв’язку з чим надаю йому такі права:

1. Брати участь у загальних зборах акціонерів зазначеного АТ.

2. Подавати від мого імені листи, заяви, клопотання та інші документи.

3. Підписувати від мого імені листи, заяви, вимоги, клопотання, протоколи, скарги та інші документи.

4. Одержувати інформацію, документи та роз’яснення від органів управління АТ та інших органів АТ, акціонерів, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

5. Голосувати від мого імені на свій розсуд щодо всіх питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також стосовно інших питань, що ставляться на голосування.

6. Здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій для управління належними мені корпоративними правами.

Довіреність видана без права передовіри та дійсна __________________________________ років,

тобто до _________________________________________________________________________

(Підпис)

VI-2. Довіреність на участь у окремих (конкретних) загальних зборах

Місто (село)

Я, громадянин

(прізвище, ім’я та по-батькові)

(число, місяць, рік словами)

що проживає за адресою:

19_ р.

паспорт серія_____________ №___________ , виданий

(назва органу, що видав паспорт)

уповноважую громадянина__________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я та по-батькові)

що проживає за адресою: ___________________________________________________________ ,

паспорт серія _______________ № __________________________________________ , виданий

“_______ ”_______________ 19_____ р.______________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

бути моїм представником на загальних зборах акціонерів ВАТ ________ , проведення яких заплановане на “ ” 200 р.

У зв’язку з чим надаю йому такі права:

1. Подавати від мого імені листи, заяви, клопотання та інші документи.

2. Підписувати від мого імені листи, заяви, вимоги, клопотання, протоколи, скарги та інші документи.

3. Одержувати документи та роз’яснення від органів управління АТ та інших органів АТ та акціонерів.

4. Голосувати від мого імені на свій розсуд щодо всіх питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також стосовно інших питань, що ставляться на голосування.

5. Здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на загальних зборах акціонерів.

Довіреність видана без права передовіри та дійсна на період виконання, але не більше трьох місяців, тобто до .

(Підпис)

VI-3. Довіреність на участь у загальних зборах із завданням на голосування

Місто (село)

Я, громадянин

(число, місяць, рік словами)

(прізвище, ім’я та по-батькові)

що проживає за адресою:

19_ р.

паспорт серія______________ №__________ , виданий

(назва органу, що видав паспорт)

уповноважую громадянина_________________________________________ ,

(прізвище, ім’я та по-батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________ ,

паспорт серія ______ № ___________________________________ , виданий

“_____ ”_____________ 19___ р._______________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

бути моїм представником на загальних зборах акціонерів ВАТ

____________________________ , проведення яких заплановане на “___”

______________ 200___ року.

У зв’язку з чим надаю йому такі права:

1. Подавати від мого імені листи, заяви, клопотання та інші документи.

2. Підписувати від мого імені листи, заяви, вимоги, клопотання, протоколи, скарги та інші документи.

3. Одержувати документи та роз’яснення від органів управління АТ та інших органів АТ та акціонерів.

4. Голосувати від мого імені з таких питань, включених до порядку денного загальних зборів, і таким чином:

• з першого питання — “______________________ ” —___________ ;

• з другого питання — “_______________________ ” —___________ ;

• з третього питання — “______________________ ” —___________ .

5. Здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на загальних зборах акціонерів.

Довіреність видана без права передовіри та дійсна на період виконання, але не більше трьох місяців, тобто до .

(Підпис)

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме VI. ДОВІРЕНОСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -